Skynet Blog ‘Werkgroep Morkhoven’: ontoegankelijk

Skynet Klantendienst

Brussel, 17 juli 2010

Geachte Heer,

Betreft: problemen met skynetblogs

Ik schreef u vorige week al dat ik opnieuw problemen heb met mijn skynetblogs.

Op 11 en 12 juli jl. schakelde Skynet namelijk over naar een nieuw blogsysteem.

Als beheerder van een reeks ‘oude’ skynetblogs (waaronder de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’), maakte ik me geen zorgen omdat Skynet beloofd had dat onze artikels in hun geheel zouden overgebracht worden naar het nieuwe systeem.

Na de werkzaamheden stelde ik echter vast dat heel wat artikels van mijn ‘oude’ skynetblogs niet meer volledig waren.

Ook andere mensen hadden blijkbaar problemen met hun ‘oude’ skynetblogs na de overschakeling van Skynet naar haar nieuwe systeem en de door Skynet geregelde overbrenging van de artikels van de ‘oude’ skynetblogs naar het nieuwe systeem.

Maar wat erger is, zoals ik u reeds geschreven heb, is het feit dat ik mij na de wijzigingen niet meer kon inloggen op mijn ‘oude’ blogs. Ik kon de beschadigde artikels dus ook niet repareren, in de mate van het mogelijke omdat het over honderden artikels gaat.

Ik kreeg altijd een pagina te zien waarop men mij vroeg om mij ‘opnieuw in te schrijven’.

Maar ook toen ik mij opnieuw had ingeschreven, geraakte ik niet meer op mijn ‘oude’ skynetblogs.

Het enige wat ik na de nieuwe inschrijving kon doen, was een nieuwe blog openen op het door Skynet nieuw ingevoerde systeem.

De andere skynetbloggers leken dat probleem niet te hebben en konden wél verderwerken op hun ‘oude’ skynetblogs alhoewel zij over het algemeen ontevreden waren over het feit dat hun ‘oude’ blog volledig veranderd was en er heel wat werk teloor was gegaan.

Omdat ik niet meer op mijn oude skynetblogs kan werken en zelfs geen commentaren meer kan publiceren, ben ik voorlopig twee nieuwe skynetblogs gestart. Maar ik wil niet dat mijn ‘oude’ skynetblogs waaraan ik met een aantal mensen jarenlang gewerkt heb en die zelfs internationale bekendheid hebben gekregen (wat toch ook een goede zaak is voor de publiciteit van Skynet en van Belgacom waarvan ik met mevrouw de Croÿ al jarenlang klant ben), verloren gaan.

Ik wens verder op deze blogs te blijven publiceren.

Mag ik u daarom nogmaals verzoeken om de problemen zo snel mogelijk op te lossen ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
werkgroepmorkhoven@gmail.com
(http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ en andere blogs)

Verstuurd via contactformulier op http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

PS. Op het moment dat ik mijn ‘oude’ skynetblogs wilde beginnen te repareren, stond ik nog ingelogd. Zoals gezegd, klikte ik herhaaldelijk op ‘mijn blog’ maar werd altijd doorverwezen naar de publiciteitspagina voor het nieuwe systeem dat mij verplichtte om mij opnieuw in te schrijven. Toen ik dat gedaan had, kon ik enkel een nieuwe blog van het nieuwe systeem opstarten.
Op dit ogenblik kan ik zelfs niet op de voorlopig twee nieuw opgestarte skynetblogs publiceren alhoewel ik sta ingelogd volgens de nieuwe inschrijving.

Een aantal discussies met Skynet zijn weer te vinden op
http://allesoverde.skynetblogs.be/archive/2010/07/16/ontd…

Hierbij de adressen van mijn voorlopig nieuw opgestarte skynetblogs:
http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/
http://prisoners2-prisoniers2-gevangenen2.skynetblogs.be/

———————

Dit bericht werd op 17-07-10 onder de titel ‘Problemen met Skynet Blogs: Open Brief n° 2’ op http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ gepubliceerd.

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Open Brieven, Skynet and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

11 Responses to Skynet Blog ‘Werkgroep Morkhoven’: ontoegankelijk

 1. kruitvat says:

  We schreven op Facebook http://www.facebook.com/profile.php?id=1445480105 :

  Skynet Blog ‘Werkgroep Morkhoven’: ontoegankelijk
  https://morkhoven.wordpress.com/

  Morkhoven | Just another WordPress.com site
  morkhoven.wordpress.com
  Als beheerder van een reeks ‘oude’ skynetblogs (waaronder de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’), maakte ik me geen zorgen omdat Skynet beloofd had dat onze artikels in hun geheel zouden overgebracht worden naar het nieuwe systeem…

 2. kruitvat says:

  We schreven op de voorlopig nieuwe skynetblog ‘Problemen met Skynetblogs’ ( http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ ):

  Problemen met skynetblogs: Open Brief

  PROBLEMEN SKYNETBLOGS

  Ik ben blijkbaar niet de enige die problemen heeft met mijn skynetblogs na de veranderingen die er door skynet werden aangebracht.

  Toen ik de blog ‘Werkgroep Morkhoven’ bezocht, zag ik dat deze flink gehavend was. Bepaalde teksten waren niet meer in hun geheel te lezen.

  Omdat ik zag dat ik nog stond ingeschreven op de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’, klikte ik (zoals ik dat vroeger deed) dus op ‘mijn blog’ om de schade hier en daar wat te herstellen. Ik zeg ‘hier en daar wat herstellen’ omdat de aangebrachte schade in zijn geheel waarschijnlijk onherstelbaar is of het zou moeten zijn dat ik er een paar maanden tijd in steek.

  Ik geraakte echter niet op de pagina om de artikels op mijn Werkgroep-Morkhoven-skynetblog te wijzigen.

  Ik zag ook de lijst van mijn andere blogs niet meer die waarschijnlijk ook zware schade hebben opgelopen.

  In plaats dat ik metéén aan mijn blog kon werken, ontving ik een bericht waarin mij gevraagd werd om mij opnieuw in te schrijven.

  Na dit gedaan te hebben, bleef de situatie echter onveranderd. Ik kon – zoals bij de eerste poging reeds het geval was – blijkbaar alleen een nieuwe blog openen, wat niet de bedoeling was.

  Tot overmaat van ramp, had ik problemen om dit bericht als commentaar op een artikel van mijn skynetblog te publiceren.

  Toen ik op de knop ‘bekijk’ of ‘stuur’ drukte, kreeg ik een blanco-pagina te zien met de link http://www.facebook.com/ajax/ufi/modify.php

  Heeft Facebook deze pagina soms gehackt ?

  Ik begrijp er niets meer van. Ik schreef dan ook de onderstaande brief naar de Klantendienst van Skynet en ik hoop dat zij de problemen zo snel mogelijk in orde zal brengen.

  Zijn er mensen met soortgelijke skynetblog-problemen (dus niet alleen schade aan de blog maar ook ander problemen) ?

  Men sprak over ‘verbeteringen’ en een ‘uitbreiding van de mogelijkheden’ van de skynetblogs. Wat vindt men hiervan ?

  Brussel, 15 juli 2010

  Geachte Heer,

  Na de door u aangebrachte veranderingen van de skynetblogs, heb ik mij opnieuw ingeschreven.

  Ik bezocht één van mijn blogs nml. ‘Werkgroep Morkhoven’ waarvan een aantal artikels gehavend blijken te zijn en die ik dus wil bijwerken.

  Ik heb echter geen mogelijkheid om aan mijn reeds gepubliceerde artikels te werken of om een nieuw artikel te publiceren.

  Ik kan ook de lijst van mijn andere blogs niet meer zien, zoals vroeger het geval was.

  Het is alsof ik verplicht ben om een nieuwe blog te maken.

  Is het mogelijk om dit probleem op te lossen ?

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens

  verzonden aan: http://www.skynet.be/over/contacteer/eptica-form

 3. kruitvat says:

  We schreven op 17-07-10 als commentaar op http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ :

  Ben er achter gekomen dat ik op mijn inlog-naam en nadien op ‘Mijn Skynet’ moet klikken om iets op mijn voorlopig nieuw opgestarte blogs te publiceren.

  Mijn oude skynetblogs blijken allemaal ontoegankelijk te zijn geworden.

  Ik diende hiervoor vorige week een klacht in bij de Skynet Klantendienst die op dit ogenblik heel wat problemen van gebruikers heeft te verwerken…

 4. kruitvat says:

  We schreven op http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ :

  Problemen met skynetblogs (2)

  De Skynet Klantendienst stuurde ons het volgende berichtje inzake onze problemen met de skynetblogs:

  ‘Bedankt voor uw mail.
  We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.’

  We rekenen er dus op dat de problemen dus min of meer zullen opgelost worden alhoewel de schade aan de blogs waarschijnlijk onherstelbaar is.

  Intussen bezochten we onze ‘oude’ skynetblog ‘Skynet Problemen’ die thans ontoegankelijk is.

  Zoals de skynetblog van de vzw Werkgroep Morkhoven en de skynetblogs van de skynetklanten, blijkt ook deze blog zwaar te zijn gehavend. Heel wat berichten zijn niet meer in hun geheel te lezen.

 5. kruitvat says:

  Ik herinner mij dat Microsoft destijds ‘verbeteringen’ aanbracht aan haar MSN-nieuwsgroepen.
  De nieuwsgroepen zouden gesloten worden maar de artikels van de groepen zouden ‘getransfereerd’ worden. De klanten en de eigenaars van de nieuwsgroepen hoefden zich dus ‘geen zorgen te maken’. Alles zou behouden blijven zoals het was.
  De MSN-nieuwsgroepen werden gesloten. Microsoft startte met een geheel nieuw systeem dat vooral op financieel vlak interessanter was omdat zij er meer reclame mee kon maken.
  Bij de transferts werd er van de originele artikels een rommeltje gemaakt, in die mate dat men verplicht was om zich in te schrijven voor het nieuwe commerciële systeem van Microsoft.

 6. kruitvat says:

  Onze commentaar op de skynetblog ‘borriquito’:

  ‘En als het geen kinderziektes van het systeem zijn en onze oude skyblogs zijn ( bij wijze van spreken) geheel of gedeeltelijk naar de kloten, dan hebben we waarschijnlijk pech gehad. 😉
  Ik reken er met de andere Belgacom-klanten en Skynetbloggers dan ook op dat de problemen worden opgelost en dat ik in staat ben om mijn skynetblogs bij te werken (wat nu onmogelijk is omdat ik verplicht werd om mij opnieuw in te schrijven en ik niet meer op mijn vroegere blogs geraak).

  Nog even een opmerking. Vroeger was het mogelijk om zijn blogs te ‘personaliseren’. Dat lijkt met de nieuwe blogs bijna onmogelijk. Of vergis ik mij ?
  Vroeger was het ook mogelijk om een artikel te delen met Google enzoverder. Dat kan nu alleen nog maar met Facebook. Dat vind ik niet direct een verbetering.’

  http://borriquito.skynetblogs.be/archive/2010/07/14/geen-zin-meer-in-bloggen.html

 7. kruitvat says:

  We schreven op 17.7.2010 als commentaar op http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ :

  Het probleem met de knop ‘mijn blog’ die ook bij mijn twee nieuw opgestarte skynetblogs, geblokkeerd leek, is nu opgelost.

  Bij het klikken op ‘mijn blog’ kwam ik eindelijk op mijn beheerpagina http://myblog.skynet.be/admin/ terecht.

  Mijn oude skynetblogs zijn nog steeds ontoegankelijk. Vandaar dat ik thans verplicht ben om via de twee nieuwe blogs te publiceren.

  Wie problemen heeft met zijn oude en/of nieuwe skynetblogs kan nu op de groep ‘Skynet Blogs’ op Facebook terecht. Om te reageren moet men wel eerst op ‘I like it’ van deze groep klikken (voor wie Facebook nog niet moest kennen).
  http://www.facebook.com/pages/Skynet-Blogs/370479058759

  Skynet heeft ook een eigen discussie-site genaamd ‘Alles over de skynetblogs’
  http://allesoverde.skynetblogs.be/archive/2010/07/16/ontdekken.html?c

 8. kruitvat says:

  Vandaag bleek de knop ‘mijn blog’ van de nieuwe skynetblogs weer opnieuw geblokkeerd te zijn. Alleen via een ingewikkelde procedure waarachter we gisteren twee uren gezocht hebben, slaagden we erin om opnieuw een bericht op onze nieuwe blogs te publiceren.
  Zitten de andere skynetters ook met dit probleem ?

 9. kruitvat says:

  We publiceerden op 17.7.2010 het volgende bericht op http://problemenmetskynetblogs.skynetblogs.be/ :

  Hierbij volgt het webadres van één van onze ‘oude’ suksesrijke skynetblogs die na de ‘vernieuwingswerken’ van Skynet, ontoegankelijk blijkt alhoewel we er de beheerder van zijn:

  http://skynet-problemen.skynetblogs.be/

  Het laatste artikel op deze blog dateert van 27-06-10 en is tengevolge van de ‘vernieuwing’ van het systeem, zoals tal van andere artikels, niet meer volledig te lezen:

  PROBLEMEN SKYNET BLOGS

  We stellen vast dat de problemen met onze Skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ voor een groot deel opgelost werden. Er zijn ook verbeteringen aan de blog http://humanrights-droitsdelhomme-mensenrechten.skynetblogs.be/ die bijna volledig gehackt was, vast te stellen.

  De problemen met andere Skynetblogs, zoals deze blog, blijken nog steeds te bestaan.
  Wij hopen dat de Skynet Klantendienst werk maakt van dit ongemak.

  De doelstelling van onze blog http://skynet-problemen.skynetblogs.be/ is duidelijk:

  INLEIDING
  Het was allerminst de bedoeling om door middel van deze blog de Skynet Klantendienst waarover ik tot nogtoe zeer tevreden ben, in vraag te stellen. Wel was ik genoodzaakt om deze blog te openen omdat ik een goede maand geleden plotseling tal van problemen kreeg met mijn skynetblog(s) zonder dat ik dit nog op een normale manier aan de Skynet Klantendienst kon melden. De homepage van de Klantendienst bleek zelfs gehackt te zijn zodat ik verplicht was om mijn computer telkens herop te starten. De problemen met de skynetblog(s) werden vrij snel opgelost maar nadien doken er, voor het eerst sinds jaren, problemen op met Belgacom. Om de twee dagen kreeg ik een bericht dat ik opnieuw 5 Euro moest betalen. Dat maakte dat ik tegen het einde van 2009, om een voor mij onbekende reden, 500 Euro zou moeten bijbetalen. Ik nam contact op met Belgacom maar de geautomatiseerde “e-care” klantendienst bracht weinig zoden aan de dijk. Ook de problemen met Belgacom lijken te zijn opgelost maar het is duidelijk dat de hulpverlening van de klantendienst van Belgacom moet verbeterd worden.

 10. kruitvat says:

  Enkele persoonlijke commentaren op http://allesoverde.skynetblogs.be/archive/2010/07/16/ontdekken.html?c

  Zoals je zegt, had men beloofd dat het nieuwe platform dat als een werkelijk grote vernieuwing werd aangekondigd, gebruiksvriendelijker zou zijn. En in plaats daarvan is alles inderdaad trager en ingewikkelder geworden.
  Er zijn misschien een paar nieuwe mogelijkheden geboden maar een hele reeks andere mogelijkheden die werkelijk schitterend bedacht waren, zijn gewoon verdwenen.
  Er werd geen rekening gehouden met de bloggers en hun blogs waaraan, zoals je zegt, inderdaad soms met hart en ziel gewerkt werd en waarin heel wat tijd werd gestopt.
  Ik denk dat Belgacom-Skynet dringend orde op zaken moet stellen in deze kwestie en rekening moet houden met de tevredenheid van haar klanten en/of gebruikers.

  @ Marian
  Ik vrees dat je gelijk hebt. Vandaar dat men nu uitsluitend nog een artikel met Facebook kan delen.

  Ik ondervond trouwens voor dat het nieuwe systeem van toepassing was, al problemen die te maken hadden met de vernieuwing van het systeem.
  Bij het plaatsen van commentaren op mijn skynet-artikels, kwam ik soms (geheel onverwacht) op een lege pagina met een web-adres van Facebook terecht.

  Zaterdag, juli 17, 2010

 11. kruitvat says:

  Vandaag op de groep ‘Skynet Blogs’ op Facebook ( http://www.facebook.com/pages/Skynet-Blogs/370479058759 ):

  @ Skynet Blogs
  Willen jullie volgende week (als jullie daar tenminste de tijd voor hebben), ook eens uitzoeken hoe ik als beheerder van ondermeer de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’, opnieuw op mijn blogs kan geraken om berichten of commentaren te publiceren (of te repareren)?

  Blogadres van de Werkgroep Morkhoven
  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  De teller van die blog die 168.000 bezoekers aangaf, is sinds gisteren verdwenen. Het kan zijn dat dit mede een resultaat is van de ‘vernieuwingen’ van Skynet. Of het zou moeten zijn dat het Ministerie van Justitie dat het sluiten van de skynetblog ‘Doofpot Justitie’ door Skynet ten zeerste op prijs stelde, van de situatie profiteert om de zaak helemaal in het honderd te doen lopen…;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s