Sexueel misbruik: doofpot parlementsleden

‎’Parlementaire commissie buigt zich over seksueel misbruik’ lezen we in de Knack van 26 oktober 2010.
Onze vraag: waarom heeft de Belgische Kamer de kinderpornozaak Zandvoort met de 90.000 slachtoffertjes (volgens de cijfers van een rapport van de federale politie) mede in de doofpot gestoken ?
Waren er te veel parlementsleden bij betrokken ?
http://knack.rnews.be/nl/actualiteit/nieuws/belgie/parlementaire-commissie-buigt-zich-over-seksueel-misbruik/article-1194849256379.htm

knack.rnews.be

De bijzondere commissie zal zich buigen over seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties…

 

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Doofpot parlementsleden, kindermisbruiken and tagged , , . Bookmark the permalink.

27 Responses to Sexueel misbruik: doofpot parlementsleden

 1. kruitvat says:

  In de Belgische Kamer is er overeenstemming over de oprichting van een bijzondere commissie die zich zal buigen over seksueel misbruik in de kerk en in andere gezagsrelaties. In een werkgroep werd dinsdag overeenstemming bereikt over een bijzondere commissie die zich desgevallend na drie maanden kan omvormen tot een onderzoekscommissie. De commissie komt er naar aanleiding van het seksueel misbruik in de kerk, maar ze zou breder werken dan dat en zich bezighouden met misbruik in alle ‘gezagsrelaties’. Er is sprake van een commissie met dertien leden die tegen 7 april van volgend jaar klaar zou moeten zijn met haar besluiten. Na de verhalen die naar boven kwamen over seksueel misbruik binnen de kerk pleitte een aantal partijen voor de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie. Andere partijen wilden een bijzondere commissie. Als de plenaire Kamer groen licht geeft voor de afspraken, wordt het een compromis.

  Reacties:
  – Het oprichten van een commissie is DE manier om zaken in de doofpot te laten verdwijnen. Kijk maar naar alle commissies die ooit zijn opgestart. De publieke opinie dient te worden gerustgesteld dat onze (ughuu) “leiders” bezorgd zijn en op zoek gaan naar waarheid (ughu.) en rechtvaardig (ughu)heid.(er zat iets in mijn keel)
  – Is dat nog niet duidelijk Jan, politici zijn alleen geïnteresseerd in seksueel misbruik als het door geestelijken wordt gepleegd.

 2. kruitvat says:

  Commissie Seksueel misbruik start doofpotoperatie

  Commissie Seksueel Misbruik van start

  De bijzondere commissie Seksueel Misbruik is deze namiddag officieel van start gegaan met de goedkeuring van haar huishoudelijk reglement.
  Op vraag van Christian Brotcorne (cdH), die aanstoot nam aan de omschrijving commissie “kerk” op de website van de Kamer, werd beslist de naam van de commissie af te korten tot de commissie Seksueel Misbruik. Officieel luidt die “bijzondere commissie betreffende de behandeling van seksueel misbruik en feiten van pedofilie binnen een gezagsrelatie, inzonderheid binnen de kerk”. De commissie moet haar verslag tegen 7 april volgend jaar inleveren. Omdat er slechts 15 weken overblijven, is er beslist om twee keer per week te vergaderen, op maandag- en woensdagnamiddag. Relatie tussen gerecht en kerk moet uitgeklaard.
  In een eerste fase wil de commissie zich concentreren op de slachtoffers en hun profiel. Daarvoor zullen onder meer vertegenwoordigers van organisaties, advocaten en therapeuten gehoord worden. Op basis daarvan moet dan onder meer de relatie tussen gerecht en kerk uitgeklaard worden, aldus commissievoorzitster Karine Lalieux (PS). Daarna moeten dan aanbevelingen geformuleerd worden. Carina Van Cauter (Open Vld) pleitte ervoor om de problematiek ook in een bredere context dan de kerk te behandelen. Er werd na een korte openbare zitting nog achter gesloten deuren vergaderd, onder meer over hetaanstellen van de experten – zowel juristen of psychiaters. De verschillende fracties hebben nog tot dinsdag de tijd om bijkomende namen voor de eerste reeks hoorzittingen in te dienen. Op woensdag 17 november zal de definitieve lijst worden opgesteld, waarna maandag 22 november echt gestart kan worden. (belga/mvdb)
  10/11/10
  http://www.hln.be/hln/nl/6916/Belgie/article/detail/1181263/2010/11/10/Commissie-Seksueel-Misbruik-van-start.dhtml

 3. kruitvat says:

  Aartsbisschop Léonard ontmoette familie slachtoffer

  Aartsbisschop André-Jozef Léonard heeft vandaag de familie ontvangen van een jongen die seksueel misbruikt werd door een godsdienstleraar, zo meldt het vtm-nieuws. De misbruikte jongen pleegde in 1991 zelfmoord.

  De aartsbisschop had op het bisschoppelijk paleis in Mechelen een gesprek met de moeder en de broer van Rudi Verstraete. Die pleegde in 1991 zelfmoord, nadat hij als 15-jarige jongen herhaaldelijk door zijn godsdienstleraar was misbruikt. “Vijf jaar na die zelfmoord heeft (de toenmalige Brugse bisschop) Roger Vangheluwe die man tot diaken gewijd”, legt Gert Verstraete, de broer van Rudi, uit aan vtm. “We hebben toen bij Vangheluwe geprotesteerd, maar die zei ons dat we moesten doen zoals Jezus: tot zeven maal zeventig maal vergeven”.
  Geen excuses
  Na afloop van het onderhoud met de aartsbisschop, reageerden de broer en moeder van Rudi Verstraete ontgoocheld. Monseigneur Léonard bleek volgens hen onvoldoende op de hoogte van het dossier. De aartsbisschop erkende de ernst van de feiten, maar excuses kwamen er niet, zo zegt de familie. De betrokken diaken heeft intussen ontslag genomen. (belga/ka) 2/11/10
  http://www.hln.be/hln/nl/6916/Kindermisbruik-in-katholieke-kerk/article/detail/1177852/2010/11/02/Aartsbisschop-Leonard-ontmoet-familie-slachtoffer.dhtml

 4. kruitvat says:

  Werkgroep Morkhoven gaat opnieuw aktie voeren rond de kinderpornozaak Zandvoort

  De vzw Werkgroep Morkhoven gaat vanaf volgende week pamflettenakties voeren rond de in de doofpot gestopte kinderpornozaak Zandvoort die bijna 100.000 slachtoffertjes telde, waaronder zelfs gefolterde en verkrachte baby’s.
  Zij neemt het niet dat:
  – haar medewerkster Gina Bernaer/Pardaens die destijds rond de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald werkte, destijds na maandenlange telefoonproblemen en bedreigingen, en intimidaties door hoge magistraten, vermoord werd.
  – Marcel Vervloesem, na de valse aanklachten en na jarenlang door de pers aan de schandpaal te zijn genageld, bijna werd doodgefolterd in de gevangenissen van Turnhout en Brugge.
  – de Justitieministers Van Deurzen en De Clerck nooit onderzoek lieten instellen naar de sexuele misbruiken in de kinderpornozaak Zandvoort en de folteringen van Marcel Vervloesem in stilte goedkeurden.
  – de Commissie Petities van het Europees Parlement niets meer van zich laat horen sinds Prinses J. de Croy, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, de kinderpornozaak Zandvoort in het Europees Parlement ter sprake bracht.
  – de Prinses al wekenlang te maken heeft met nachtelijke telefoons en doodsbedreigingen, zoals dat opnieuw het geval was in de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 november jl. (om 1u.35)


  Edith Legrand (photos | remove tag), Joop Jansen (photos | remove tag), Mat Verberkt (photos | remove tag), Fernand Haesbrouck (photos | remove tag), Johan Verstreken (photos | remove tag), Laetitia Delhez (photos | remove tag), Claudia Vink (remove tag), Hendrik Vermeersch (photos | remove tag), Bart Staes (photos | remove tag), Marleen Adriaens (photos | remove tag), Diana van den Broek (photos | remove tag), Marcel Bergen (photos | remove tag), Denise Van Schevensteen (photos | remove tag), Sandra Cools (photos | remove tag), Anne De Moerlooze (photos | remove tag), Marie Arena (photos | remove tag), Alain Nolens (photos | remove tag), Han Soete (photos | remove tag), Ani Zonneveld (remove tag), Bert Anciaux (photos | remove tag), Ghyselbrecht Peter (remove tag), Jan Van Opstal (remove tag), Chris Vermeir (photos | remove tag), Carmen Van Cauwenbergh (photos | remove tag)

 5. kruitvat says:

  Werkgroep Morkhoven ‎@ Claudia
  De Belgische Staatsveiligheid ook. Zij heeft ervoor gezorgd dat niemand zich nog op de Petitie ‘Marcel Vervloesem’ die door 598 mensen werd getekend, kan inschrijven.
  Als we naar de petitie gaan, dan verspringt het beeld telkens. Er is geen mogelijkheid om de petitie te kopiëren, uit te printen en te verspreiden.
  http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloesem/

  ——-
  Edith Legr: Voilà sé! Hoor je de journalisten daar heisa over maken? Neen, en hoe zou dat toch komen?! Moest er één geestelijke tussen zitten, het kot was te klein. Het ligt dus wel voor de hand wat slag volk daar bij betrokken is, en DAAR gaat die parlementaire onderzoekscommissie nu eens voor zorgen dat het in de doofpot blijft. Wilde beesten!!!

  Jan Boey: Goed opgemerkt Edith.
  Waarom heeft de pers zoveel heisa gemaakt rond die geestelijken om dan tenslotte, zoals we voorspeld hebben, het op een akkoordje te gooien en de hele kwestie via een zogenaamde parlementaire onderzoekscommissie weeral in de doofpot te steken ?
  Eén zaak staat in ieder geval vast: de pers heeft de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffertjes mee dichtgedekt. Dat heeft ze gedaan door Marcel Vervloesem vals te helpen beschuldigen en jarenlang op een smerige manier voor ‘pedofiel’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ uit te maken terwijl ze de kinderpornozaak Zandvoort en het uitblijven van enig onderzoek in deze zaak, doodzweeg.
  ‘Scheiding der machten’ noemen ze dat in België 😉
  ———
  Alain Nol: Sterke foto ! Succes gewenst ….
  ———

  Login
  Home Causes Wishes Donate

  MEMBERS
  598 Join Cause
  DONATED
  $0 Donate
  Start a Birthday Wish for this Cause
  What’s a birthday wish?
  Free Marcel Vervloesem!
  Free Morkhoven-activist without condition Learn More

  HomeAboutMembersImpact
  DonateFundraising

  Chernobyl Childrens Project International, Inc.

  Your donation goes to support the core mission of:
  Chernobyl Children International, a 501(c)(3) nonprofit

  Chernobyl Children?s Project International Inc., provides humanitarian and medical aid to families and communities who continue to recover from the Chernobyl disaster of 1986.

  When dealing with the aftermath of the Chernobyl disaster, we must address a complex interplay of medical, social, economic and environmental factors, and emphasize self-sufficiency. 
 Our largely volunteer organization works in partnership with the people of Belarus and Ukraine to help them overcome the domino effect of poverty, poor health, and social, and psychosocial impact that continues to plague so many more than 20 years after the accident.

  Our work with the children of Belarus was featured in HBO’s Academy-Award winning film, Chernobyl Heart. In 2006, we were awarded “Special Congressional Recognition” for “outstanding humanitarian work to aid children affected by the Chernobyl catastrophe,” and were featured in PEOPLE Magazine, and on CNN and the “CBS Early Morning Show.” We are a United Nations-recognized NGO, and we are the sister organization of Chernobyl Children?s Project International of Ireland.
  Our Cause Contribution: $0
  0 members donated
  Donate
  17 members told their friends

  Maxime
  posted to profile. 5 months ago

  Dominique
  posted to profile. 6 months ago

  Martien Mars
  posted to profile. 7 months ago
  Tell Friends
  Recent Cause Activity
  Show your support: Join the Cause

  Romain Iacomucci 12 days ago

  AGIR !!! – MAINTENANT !!!

  Jo Reymen 3 months ago

  More information about Maddie Mc Cann and Barroso:

  http://rosaleen-thewhistler.blogspot….

  Jo Reymen 3 months ago

  Onthullende en schokkende informatie ivm Maddie McCann en Barroso …

  http://the-elite-and-child-abduction….

  Jo Reymen 3 months ago

  Posted a video.

  ZEMBLA : “DE X-DOSSIERS” 11 03 2004 (1)

  Jo Reymen 3 months ago

  Correctie: ‘t Is Frédérique Lavachery (misschien edel, maar niet van adel …)

  Nadine Thonon 3 months ago

  Il y a un gouffre toujours plus profond entre:
  vérité… et …justice
  moralité… et … légalité
  Celui qui n’en n’est pas conscient, risque, tôt ou tard, d’avoir un réveil douloureux!
  Quant à la fumeuse affaire, Dutroux “prédateur isolé”, c’est tout simplement une insulte à l’intelligence et au bon sens des citoyens!!!

  Jo Reymen 3 months ago

  Grappig om op “Tous manipulé?” Marc Toussaint, Frédérique de Lavachery, Willy Holvoet en Gilberte Arens tegen te komen. De “infiltratie-cel” is opnieuw wakker geschoten. Alleen Carine Hutsebaut en Jean Nicolas ontbreken nog op het appel … Wees op jullie hoede! Wordt vervolgd …

  Isabelle Bouyer 4 months ago

  aucune moralité !! Merci à toi Marcel d’avoir payé de ta liberté et nous le craignons, bientôt de ta vie d’avoir voulu mettre à jour le réseau honteux des pédophiles dits hts placés en fait la plus basse espèce “inhumaine”… RESPECT

  Jo Reymen 4 months ago

  Contrairement à ce que Jacques Langlois a toujours voulu nous faire croire, Julie et Melissa n’étaient pas enfermé et abusé tout le temps dans la cave de Dutroux, mais certainement dans une chambre secrète avec une entrée aparte au-dessus le club du nuit “Le Carré Blanc” à Charleroi, tout près de la maison de Dutroux, et fréquanté par le notoir pédophile français L.V. , extrêmement dangereux, le frère d’un bourgemestre d’une ville du sud de la France, avec des contacts aux niveaux les plus hauts, toujours en costume en mesure, très bonne connaissance de Michel Nihoul et Marc Dutroux, importeur exclusif dans le secteur d’alimentation, et qui se garde soudain un profil bas après l’affaire Dutroux … Jacques Langlois n’a jamais voulu examiné cette piste “parce qu’il ne voudrait pas risquer sa vie avec tout le maffia carolien sur son dos” …

  Jo Reymen 4 months ago

  Vreemde vaststelling bij iemand die ‘van honger’ zou zijn gestorven …

  Jo Reymen 4 months ago

  “U heeft aan een vierde expert gevraagd de oorzaak van de kwetsuren, die bij het slachtoffertje Melissa RUSSO (mijn dochter) gevonden werden, te bepalen en in het algemeen vast te stellen op welke medische wijze er een seksuele of andere mishandeling te vinden valt.
  U heeft hem ook gevraagd, de oorzaak van de ontmaagding en de vaginale opening van 12 cm te bepalen.
  Ook of dat de koorden die het slachtoffer vast bonden, voor of na de dood van deze aangebracht zijn geweest, of de ligging van het slachtoffer bepaalde conclusies teweeg konden brengen, en ook de oorzaken en omstandigheden van het overlijden bepalen.
  In gevolge uw advies hebben wij in de toekomst de mogelijkheid niet meer om de inhoud van het vierde rapport te kennen. Wij moeten ons tevreden stellen met hetgeen de pers zegt.
  En wat zegt de pers? Wat wij op voorhand voorspeld hebben.
  Er is niets concreet vastgesteld is inzake de kwetsuren die de kleintjes ondergaan hebben …”

  (Fragment uit ‘Open Brief van Carine Russo aan Jacques Langlois’ op haar openbare blog. Na de publicatie van deze brief is haar blog geblokkeerd en van het internet gehaald …)

  Jo Reymen 4 months ago

  Deze foto’s én de oorspronkelijke autopsieverslagen van Julie en Melissa heeft de jury in Aarlen tijdens het Dutroux-proces nooit mogen zien … Pure schijnvertoning …

  Jo Reymen 4 months ago

  Wat de Belgische bevolking niet mocht weten over de Dutroux-affaire …Foto’s Jo
  Het veelbesproken exemplaar van “The Sprout” met de foto’s die aantonen dat Julie en Melissa niet v…an honger zijn gestorven, maar met buitensporig geweld zijn doodgeslagen en gespiesd. Dit exemplaar is door de Gerechtelijke Politie onmiddellijk uit de rekken genomen…

  Jo Reymen 4 months ago

  Posted a photo.

  The Sprout

  Jo Reymen 5 months ago

  Marcel Vervloesem heeft sinds begin juni 2010 een appartement in Turnhout. Hij heeft van de SURB 2X 2 verlofdagen, nacht inbegrepen, per maand gekregen om enerzijds zijn ambulante begeleiding voor te bereiden en anderzijds zijn appartement op de knappen en een dagactiviteit te zoeken. Vrienden en familie zijn reeds druk bezig! Op 26 juli 2010 valt er dan een definitieve beslissing omtrent zijn voorlopige invrijheidstelling! Laten we duimen!

  Jo Reymen 5 months ago

  De Amerikaanse “Franklin-zaak”, gelinkt aan onze Dutroux en Zandvoort affaire …

  Shy Supporter 5 months ago

  Cette justice est vraiment véreuse !
  On emprisonne les victimes, et les pervers agissent en toute impunité.

  Jan Boeykens 5 months ago

  De voorbije avond vernam ik dat de Vlaamse Christen Democraten (of wat er van die partij als ‘christen-democratisch’ overblijft) ‘flinke klappen’ hebben gekregen bij de verkiezingen. Dat heeft mij goed gedaan. Laat ons hopen dat het niet de eerste keer en ook niet de laatste keer is geweest dat de CD&V een politieke afstraffing krijgt. Tenslotte is die partij grotendeels verantwoordelijk voor het in de doofpot steken van de kinderpornozaak Zandvoort met haar 90.000 slachtoffertjes; het jarenlange media-proces na de valse beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem; het criminaliseren van de vzw Werkgroep Morkhoven; het zonder verdere vragen laten verdwijnen van de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier op het gerechtshof te Turnhout; het zonder verdere vragen laten verdwijnen van de 7 kinderporno-cd-roms Zandvoort op het hof van beroep te Antwerpen die de Koning er op vraag van de vzw Werkgroep Morkhoven voor onderzoek had laten overmaken; het geknoei in de gerechtelijke dossiers van Marcel Vervloesem; de onduidelijkheid rond de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem die 30 processen-verbaal op zijn naam heeft staan waarin hij genoemd wordt in zedenfeiten met kinderen en minderjarigen; het voorstellen van de leden van een jeugdbende die verantwoordelijk is voor inbraken, diefstallen, gewapende roofovervallen, afpersingen en drugsgebruik als de ‘weerloze slachtoffertjes’ van Marcel Vervloesem; het spreekverbod dat Marcel Vervloesem met de pers kreeg opgelegd; de opsluiting van de zwaar zieke Marcel Vervloesem (kanker, hartziekte, suikerziekte, nierproblemen, meer dan 20 spoedopnames en operaties waarvan 5 in de gevangenis); de meer dan 40 dagen durende isolaties van Marcel Vervloesem; de eindeloze aanslagen op zijn overblijvende gezondheid; het 298 uren lange vastketenen van Marcel Vervloesem aan zijn ziekenhuisbed, zijn rolstoel, de operatietafel, de bewakers en de ziekenwagenbrancard; de eindeloze pesterijen in de gevangenis door bepaalde diensten; de willekeurige tuchtstraffen, het weglaten van documenten uit de medische dossiers, de psychische en lichamelijke folteringen, de onmenselijke en vernederende behandelingen; het tot de dag van vandaag laten verdwijnen van de briefwisseling, het blokkeren van de besluiten van de Antwerpse strafuitvoeringsrechtbank die – in tegenstelling tot de strafuitvoeringsrechtbank van Gent – haar werk doet; het tot tienmaal toe laten mislopen van de transferts waardoor Marcel Vervloesem telkens wekenlang zonder medische zorg van de buitenwereld werd afgesloten; het feit dat Marcel Vervloesem al maandenlang een niercrisis riskeert en dat dit met het geknoei de transferts er niet op verbeterd is; het feit dat Marcel Vervloesem’s benen en voeten al maanden vol water steken terwijl hij de allerzwaarste medicatie krijgt voorgeschreven.
  En de ‘christen-democratische’ justitieminister Stefaan De Clerck moet deze feiten niet ontkennen want hij werd gedurende twee jaar constant over al deze zaken aangeschreven, zowel door de vzw Werkgroep Morkhoven als door de advocaat van Marcel Vervloesem.

  Jo Reymen 5 months ago

  UPDATE: Marcel Vervloesem is vandaag woensdag, 2 juni 2010 uit de gevangenis van Hasselt vertrokken naar Turnhout, 2 weken later dan gepland! Het is zo goed als zeker weer de DIG van het Ministerie van Justitie die 9X geweigerd heeft om hem op de politielijsten van de transfers te zetten, omdat ze het er moeilijk mee hebben dat de rechter van de SURB met zijn vonnissen hen passeert …

  Réseau Parental Europe 5 months ago

  Posted a link.

  Les faits Karl Zero, Le fichier de la honte

  Réseau Parental Europe 5 months ago

  Message à diffuser de la part de Droit Fondamental, de la Fondation Princesses de Croÿ et Massimo Lancellotti:

  Marcel Vervloesem est objet de représailles à cause de la diffusion du documentaire « Le Fichier de la Honte » de Karl Zéro et Serge Garde sur « 13ème rue ». Les ordres viennent directement du ministère de la Justice, de Bruxelles, s…pécifiquement en raison du fait que Marcel est membre (depuis 1988) du Werkgroep Morkhoven, à la base …du documentaire sur le sabotage judiciaire du réseau pédocriminel de Zandvoort. C’est plus que de représailles, mais une tentative de meurtre supplémentaire, qui consiste à le maintenir dans une prison où il n’a accès à aucun suivi médical, en persistant en le refus de dialyse et de traitement de son cancer de 5 ans, qui sont supposés lui sauver ses reins, sa vie. Il est ainsi privé de ses droits de prisonnier, isolé, sans visite, sans téléphone, sans courrier… En outre, comme on pouvait l’imaginer, la « justice » ne lui a pas accordé de libération conditionnelle pour raison de santé.

  Marcel n’a pas pu contribuer à ce reportage, ce qui est triste, parce qu’il aurait été encore mieux. Mais lorsque Serge est venu à Bruxelles, en mai 2009, le gouvernement belge espérait parvenir à assassiner Marcel « légalement ». Stefaan De Clerck, le ministre de la justice lui avait proposé une pilule pour provoquer son arrêt cardiaque en mars 2009 et le maintenait dans le régime carcéral le plus dure de Belgique pour le faire craquer. Son ministère avait envoyé deux médecins pour le persuader de se suicider en 10 jours en arrêtant de prendre son insuline tout en continuant à manger normalement. Marcel était si épuisé qu’il a cédé. Quand Serge est venu, il était, si mon souvenir est bon, au 22ème jours d’abstention d’insuline. C’est d’ailleurs pour ça que Jan et moi avons des têtes de déterrés dans le reportage, tant ont été horrifié de ce qui ce passait. Le gouvernement a donné ordre d’assurer des conditions de détention « plus humaines » à Marcel, quand Karl Zéro a interviewé Serge sur ce qui ce passai. Marcel n’a survécu que par miracle à 42 jours sans insuline: tous les médecins vous confirmeront qu’en l’absence d’insuline, le coma diabétique survient entre 5 et 8 jours, et la mort en 10 jours. Oui, Marcel nous a téléphoné quand Serge était là. Il lui a dit que les médecins avaient confirmé qu’il était en train de mourir. Ils ne lui donnaient pas plus de deux jours. C’était il y a plus d’un an.

  Nous savons que cela ne sert à rien de céder aux chantages de l’Etat, mais qu’au contraire, cela AGGRAVE la situation de danger pour Marcel. Nous vous demandons donc de diffuser ce reportage au maximum : http://www.13emerue.fr/webtv/les-fait…, de faire passer ce message dans TOUS vos sites. Nous demandons à Karl et à Serge de faire tout en leur pouvoir pour dénoncer le scandale de ces représailles.

  Jo Reymen 5 months ago

  “Le fichier de la honte/Het dossier van de schande” van Karl Zéro en Serge Garde over de kinderpornozaak Zandvoort en Marcel Vervloesem:
  http://www.facebook.com/l.php?u=http%

  Shy Supporter 5 months ago

  Honte à la ploutocratie du Capital de la dette Publique!!
  Nous sommes tous complice de cet assassinat et de cette gabegie!

  Dominique 6 months ago

  Posted a link.

  Welcome to Facebook

  Dominique 6 months ago

  http://apps.facebook.com/causes/shari?m=

  See All
  Most Watched Media – This Week
  1.
  The Sprout
  1 view this week
  See All
  Top Recruiters – All Time

  1. Droit Fondamental 148 recruits

  2. Jan Boeykens 33 recruits

  3. Jacqueline de Croÿ 25 recruits

  4. Antipedo Antipedocriminel 15 recruits

  5. Isabelle 12 recruits
  Administrators

  Claudia Vink
  Jan Boeykens
  Jacqueline de Croÿ
  Create a Cause Widget
  Discussion Board
  © Causes 2010.

 6. kruitvat says:

  De Belgische Staatsveiligheid, die mogelijks mee achter de recente telefoontjes met dooodsbedreigingen zit, heeft er vermoedelijk ook voor gezorgd dat niemand zich nog op de Petitie ‘Marcel Vervloesem’ die door 598 mensen werd getekend, kan inschrijven.
  Als we naar de petitie gaan, dan verspringt het beeld telkens. Er is geen mogelijkheid om de petitie te kopiëren, uit te printen en te verspreiden.
  http://www.causes.com/causes/438481-free-marcel-vervloesem/

 7. kruitvat says:

  Jacqueline de C: La fille de Drasius est en danger. La pourriture de l’UE, qui espère diriger le monde sous le couvert d’une fausse démocratie, a couvert le meurtre de Drasius Kedys et de hauts fonctionnaires mis en cause pour avoir abusé de sa fille, prétend à présent qu’il n’y a pas de victime. Ils veulent rendre l’enfant à celle qu…’elle a accusé de l’avoir prostitué, alors qu’elle n’avait que 4 ans.

  LITTLE MISS KEDYS IS IN DANGER
  19 novembre 2010
  By admin
  RESUME OF A LITHUANIAN TRAGEDY. EU senior officials aim at ruling the world under a fake democracy, covering-up any corruption, even paedophile criminality, by murder and false miscarriages of justice.

  The daughter of DRĄSIUS KEDYS and LAIMUTĖ STANKŪNAITĖ was born in 2004, as they lived together at her paternal grand-parent’s house in Kaunas. Her parents parted in 2006, when she was 2-years-old. Her father had the surprise to hear her mother on the radio, saying she was looking for a man being able to help her financially. He found a crèche for his daughter, where her mother would also leave her on weekends. Her father then decided to take her at his home. Her mother, who had not visited her the whole summer, asked for her custody a few months later. The court ordered on March 19, 2008 and confirmed it on May 29 that the residence of little Miss Kedys would remain with her father, who had a joint custody with her mother.

  The child revealed her grand-mother and her father about sexual violence on October 2008. She accused her mother to take money from men, who abused her. She gave details, such as growing willies with cream coming out, which a 4-years-old child is not suppose to know. She accused ANDRIUS, which turned out to be Andrius ŪSAS, a senior civil-servant to whom her mother had asked help to regain full custody. The complaint requesting an enquiry (Ref: LR Bk 15) on A. ŪSAS was filed at PANEMUNĖ Police commissariat in Kaunas on October 19, 2008 and the enquiry was started eleven days after, on the 30th.

  The complaint requesting an enquiry (ref. LR BK 24 part 6.153.) on the mother was filed on February 27, 2009 to Prosecutor ROČIENĖ who stated on April 15, 2009 that suspicions were baseless. He had the originality of clearing her one week before the LITHUANIA’S HEALTH MINISTRY ROKIŠKIS was to examine the child, on April 23 and 25. The court psychologist expert MIKAILIENĖ came to the conclusion that the little girl understood fully all the circumstances and gave evidence, without imagination. She added two names: that of “JONAS”, she finally recognised on a photograph of judge Jonas FURMANAVIČIUS, and AIDAS.

  The complaint requesting an enquiry on judge FURMANAVIČIUS was filed on July 13, 2009, but prosecutor A.KIURŠINAS denied the request to apply the law. A second complaint was filed on August 5, 2009 to general prosecutor for an enquiry on the judge, the mother and the mother’s sister, V.NARUŠIAVIČIENĖ. Little Miss Kedys had revealed that her cousin was accusing her mother of taking money from men for authorisation to abuse her and that she would cry all time because it was painful to her. She was also complaining of having to remain naked to be photographed, and that she was cold.

  Public prosecutors are mocking openly Drasius Kedys, some of them severe bad taste. They are using delaying tactics, whereas he wrote:

  13 complains to LITHUANIA’S general prosecutor
  8 complains and applications to KAUNAS’ district prosecutor general K.BETINGIS
  4 applications to A.KIURŠINAS KAUNAS‘ district prosecutor
  12 request and applications to G.ROČIENĖ county prosecutor
  4 applications to R.JANCEVIČIUS VILNIUS‘ district prosecutor general
  3 applications to N.BIELIAUSKAS VILNIUS‘ district prosecutor
  10 complaints and applications to R.ŠALAŠEVIČIŪTĖ- children’ rights
  Drasius Kedys was followed and his telephone was tapped soon after he wrote to around three hundred journalists, politicians, human rights organisations throughout Lithuania and Europe, requesting help for his daughter. He had joined a chocking video, where the child explained the sexual abuses she endured.

  On October 5, 2009, the paedocriminal judge and maternal aunt of the child are gunned down. Drasius Kedys is declared missing and accused of the double murder with a flash inquiry, showing a gun registered at his name the woman’s body. The same day, the head of the Lithuanian children’s rights, J. DABAŠINSKIENĖ, had little Miss Kedys kidnapped from her kindergarten. She was taken to the hospital of which her father had refused the request of R.ŠALAŠEVIČIŪTĖ, to evaluate her imagination, on the grounds it had already been evaluated by a court expert. She was kept illegally during eight days and given.

  Only the day after the murders, on October 6, 2009, the Vilnius district court revoked the decision of prosecutor G.ROČIENĖ to clear the mother. The case raised and outrage of the Lithuanian people and protests of the Lithuanian community all around the world.

  A parliamentary inquiry pointed out legal proceedings left unopened, enquiries done carelessly, inappropriately, unskilfully, leaving no chance to be concluded in time for the trial. The general Prosecutor A.VALANTINAS, his assistants and other senior officials were shown for their absence of effort to finish the inquiry in time. The inquiry group on the Prosecutors’ Department agreed that a lot of mistakes were done in only 11 months though Drasius Kedys has written 32 complaints. Seven prosecutors had to answer of having abused their power and were object to disciplinary sanctions.

  All the documents concerning the suspects and their telephone conversations were stolen from the dossier before the representatives of the child had a chance to get acquainted with their content. The second complaint of Drasius Kedys to the general prosecutor on the paedocriminal judge was taken to the VILNIUS district, causing more false miscarriages of justice.

  Drasius KEDYS was found dead on April 17, 2010, head smashed and with bruises all over his body at KAUNAS‘sea. The Lithuanian authorities tried to hide his death and burry him as an unknown person. Yet, having read on the Internet that four dead people had been found, the sister of Drasius Kedys went to the morgue and found him. The official version denies the murder, assuring he had died drunk and frozen on a warm spring night.

  Fifteen thousand people came to the funeral of Drasius Kedys. EU has censored the news outside Lithuania, within its goal cover-up all the cases of corruption to pretend it is more democratic than USA, Russia and China. This policy, which aims at giving EU a position of the world’s first superpower, has incited Lithuanian justice to cover-up the murder of Usas before his trial. Usas was found dead drunk, drowned in a puddle of water, according to the official version.

  Nobody believes in the Lithuanian official versions, except the EU senior civil-servants who are aiming at leading the world under the cover of a false democracy. Lithuanian officials try to make believe that the weapon that killed those the child accused would have vanished from the court registry, and landed six months after it was seized, near the dead body of Drasius Kedys. The General Prosecutor department now reveal the existence of video cameras filming Drasius Kedys gunning down the judge, but which has apparently been kept out of the judicial dossier.

  Lithuania’s government has now decided to cover-up the closing of the case according to the traditional EU denial of justice by denial of crime, thus an extra false miscarriage justice denying the child‘s rights. A court has ordered to give back the custody of little Miss Kedys back to her neglecting mother.
  http://blog.droitfondamental.eu/wordpress/?p=581
  —-
  Il est temps que le gouvernement de la Lituanie commence un vrai enquête sur l’abus sexuel de la fille de Kedys Drasius.
  Il est temps que le gouvernement (la Justice) de la Lituanie commence un vrai enquête sur l’assassinat de Kedys Drasius.
  Tout le monde se pose des questions !

 8. kruitvat says:

  Drasius:

  Recent visitors:

  1. 21 novembre 17:38 RELIANCE COMMUNICATIONS, Korba, Chhattisgarh, Inde
  2. 21 novembre 17:42 Telewest Broadband, Doncaster, Royaume-Uni
  3. 21 novembre 17:43 Bluewin, Montreux, Vaud, Suisse
  4. 21 novembre 17:45 Romania Data Systems, Brasov, Roumanie
  5. 21 novembre 17:46 AUNA, Málaga, Andalucia, Espagne
  6. 21 novembre 17:47 Free SAS, Lyon, Rhone-Alpes, France
  7. 21 novembre 17:48 France Telecom, Orthez, Aquitaine, France
  8. 21 novembre 17:48 Free SAS, Montigny-lès-cormeilles, Ile-de-France, France
  9. 21 novembre 17:51 Neostrada Plus, Cracow, Malopolskie, Pologne
  10. 21 novembre 17:51 France Telecom, Rueil-malmaison, Ile-de-France, France
  11. 21 novembre 17:52 Bell Canada, Montreal, Quebec, Canada
  12. 21 novembre 17:52 Vodafone Omnitel N.V., Settimo Torinese, Piemonte, Italie
  13. 21 novembre 17:53 TEO LT, AB, Siauliai, Siauliu Apskritis, Lituanie
  14. 21 novembre 17:53 Kabel Deutschland Breitband Services GmbH, Kaiserslautern, Rheinland-Pfalz, Allemagne
  15. 21 novembre 17:55 Neuf Cegetel, Braye, Centre, France
  16. 21 novembre 17:56 France Telecom, Cayenne, Guyane française
  17. 21 novembre 17:58 Neuf Cegetel, Guécélard, Pays de la Loire, France
  18. 21 novembre 18:01 Bouygues Telecom, Vitrolles, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France
  19. 21 novembre 18:03 Neuf Cegetel, Nevers, Bourgogne, France
  20. 21 novembre 18:09 Entreprise des Postes et Telecommunications, Bergem, Luxembourg
  21. 21 novembre 18:12 Teloise, Margny-lès-compiègne, Picardie, France
  22. 21 novembre 18:12 France Telecom, Toulouse, Midi-Pyrenees, France
  23. 21 novembre 18:12 Neuf Cegetel, Othis, Ile-de-France, France
  24. 21 novembre 18:15 Microsoft Corp, États-Unis
  25. 21 novembre 18:17 Neuf Cegetel, Poitiers, Poitou-Charentes, France
  26. 21 novembre 18:17 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  27. 21 novembre 18:18 Wireless radio network – north zone, Dosimo, Emilia-Romagna, Italie
  28. 21 novembre 18:18 Vodafone Omnitel N.V., Italie
  29. 21 novembre 18:19 Vodafone Omnitel N.V., Mairano, Lombardia, Italie
  30. 21 novembre 18:19 Telecom Italia, Mogliano Veneto, Veneto, Italie
  31. 21 novembre 18:21 Microsoft Corp, États-Unis
  32. 21 novembre 18:22 Telecom Italia, Manduria, Puglia, Italie
  33. 21 novembre 18:24 Fastweb, Rovigo, Veneto, Italie
  34. 21 novembre 18:25 Agence Tunisienne Internet – ATI, Tunis, Tunisie
  35. 21 novembre 18:26 France Telecom, Saint-Étienne-de-tulmont, Midi-Pyrenees, France
  36. 21 novembre 18:28 NC Numericable S.A., Paris, Ile-de-France, France
  37. 21 novembre 18:31 TEO LT, AB, Kaunas, Kauno Apskritis, Lituanie
  38. 21 novembre 18:31 Chello, Rotterdam, Zuid-Holland, Pays-Bas
  39. 21 novembre 18:31 Neuf Cegetel, Dieppe, Haute-Normandie, France
  40. 21 novembre 18:32 Telenor Business Solutions AS, Tønsberg, Vestfold, Norvège
  41. 21 novembre 18:32 Telenet Operaties N.V., Gent, Oost-Vlaanderen, Belgique
  42. 21 novembre 18:32 France Telecom, Saint-hippolyte, Alsace, France
  43. 21 novembre 18:38 Office National des Postes et Telecommunications, Casablanca, Maroc
  44. 21 novembre 18:41 Digiweb ltd, Athy, Kildare, Irlande
  45. 21 novembre 18:42 Telecom Italia, Zermeghedo, Veneto, Italie
  46. 21 novembre 18:42 Bouygues Telecom, Prigonrieux, Aquitaine, France
  47. 21 novembre 18:45 Mobil Internet Access, Danemark
  48. 21 novembre 18:47 SMART TELECOM, Dublin, Irlande
  49. 21 novembre 18:49 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  50. 21 novembre 18:51 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique

 9. kruitvat says:

  Edith L: Jan je vergist je als het misbruik door geestelijken in de doofpot zal belanden. Het wordt uitvergroot terwijl het misbruik van kinderen door niet-geestelijken een veelvoud daarvan is.

  E: Het kindermisbruik door journalisten bijvoorbeeld, en politici.

  JB: Je kan gelijk hebben Edith. Het is in ieder geval niet normaal te noemen dat een kinderpornozaak met bijna 100.000 slachtoffertjes in de doofpot werd gestopt en dat daarbij mensen zoals Gina Bernaer en Marcel Vervloesem, met de goedkeuring van justitieministers en met de stilzwijgende goedkeuring van politici, uit de weg werden geruimd.
  Wist je dat Marcel Vervloesem wiens gezondheid totaal is vernietigd, een spreekverbod met de pers heeft gekregen en geen contact meer met ons mag opnemen terwijl wij hem twee jaar lang in de gevangenis zijn gaan opzoeken en ons met man en macht ingezet hebben om hem levend uit de gevangenis te krijgen ? Wist je dat hij geen onderzoek meer mag doen naar pedo-netwerken en ook geen contact meer mag opnemen met organisaties die kindermisbruik bestrijden ?

  Dat zegt genoeg vind ik. Wat moeten we nog bewijzen ?

  Zijn halfbroer die met de steun van de pers, een aantal politici en Justitie, Marcel aan de schandpaal heeft kunnen nagelen, heeft zowat 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en jongeren op zijn naam staan. De man is een paar jaar geleden, dank zij de Sp.a, tot gemeenteraadslid verkozen en zetelt thans in het bestuur van enkele intercommunales. Hij werd, na in het bestuur van het OCMW en een plaatselijke sociale woonmaatschappij te zijn benoemd, ook tot voorzitter van een soort politiekorps aangesteld.
  Zowel lokale, regionale als landelijke politici zijn hiervan op de hoogte. Ook de pers en Justitie (waaronder het hof van beroep van Antwerpen) zijn ervan op de hoogte.
  Kindermisbruiken worden blijkbaar niet bestreden maar wel ondersteund.

  We hadden ons de laatste tijd wat op de achtergrond gehouden in verband met de kinderpornozaak Zandvoort. We nemen het echter niet dat de pedofielen die Marcel Vervloesem vals beschuldigd hebben, ons via het Internet in discrediet proberen te brengen. We pikken het ook niet dat we nachtelijke telefoontjes met doodsbedreigingen en met dat soort zaken te maken krijgen. Dat bewijst dat die beschermde pedofielen nog steeds aktief zijn en dat we de zaken die de autoriteiten in de doofpot staken, opnieuw naar buiten moeten brengen

 10. kruitvat says:

  Hoe meer men ons lastig valt, hoe meer we er over zullen spreken. Wat hebben onze justitieministers eigenlijk te verbergen ? Waarom beschermen zij de pedofielen en pedofielennetwerken en laten zij de bestrijders ervan bedreigen, vals beschuldigen en om zeep helpen ?

 11. kruitvat says:

  Alain N: Vandaag zijn de eerste verhoren door de parlementaire onderzoekscommissie !

  Bedankt Alain. We zullen deze zaak aandachtig volgen.
  Maar, zoals we weten, zijn er reeds afspraken gemaakt tussen de hoge geestelijkheid en justitie. Bepaalde onderzoeken waren ook op een onwettelijke wijze gebeurd met voor gevolg dat bepaalde dossiers gewoon naar de prullenmand konden worden verwezen. Bovendien dienen parlementaire onderzoekscommissies in België gewoonlijk om de zaken in de doofpot te stoppen. In de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffertjes, WAS er zelfs geen onderzoekscommissie ! Ik vond het vreemd dat er plannen waren om opnieuw een commissie Adriaenssens op te richten. Dat was een uitzonderingscommissie die sexuele misbruiken van geestelijken zonder tussenkomst van de Justitie moest regelen.

 12. kruitvat says:

  Bij mijn weten, werd er geen enkele geestelijke door de Justitie vervolgd en blijven de slachtoffers dus in de kou staan.
  Dat was niet het geval met Marcel Vervloesem die, vanwege het naar buiten brengen van de kinderpornozaak Zandvoort, gecriminaliseerd, opgesloten en gefolterd werd.
  De door de pers ondersteunde valse beschuldigingen tegen Marcel Vervloesem, sloegen trouwens terug op zogenaamde feiten die een kindermisbruikende halfbroer met zijn pedofiele vrienden aanbracht. De ‘feiten’ vonden dan zogenaamd nog eens 20 jaar geleden plaats zodat men niet de minste bewijzen voor het jarenlange media-proces tegen Marcel Vervloesem hoefde voor te leggen. Na een 10-tal jaren werd Marcel Vervloesem wel vrijgesproken voor deze valse beschuldigingen (nadat men er nieuwe uit hetzelfde criminele milieu bijéén wist te sprokkelen). Maar het kwaad was intussen geschied. De kinderpornozaak Zandvoort kon worden doodgezwegen en de verkrachters, folteraars, moordenaars en kinderpornoproducenten konden rustig hun gang blijven gaan.
  De kinderpornozaak Zandvoort werd niet op de eerste plaats door hooggeplaatste geestelijken dichtgedekt maar wel door journalisten, politici en hooggeplaatsten uit de Justitie.
  Zij werd dichtgedekt door diegenen die het hardst over kindermisbruiken schreeuwen en die jarenlang bleven ontkennen dat er kindernetwerken bestonden.

 13. kruitvat says:

  De Belgische politici die de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffertjes doodzwegen of zelfs mee hielpen dichtdekken, kregen reeds een persberichtje toegestuurd:

  meyrem.almaci,gerolf.annemans,marie.arena,josy.arens,yolande.avontroodt,daniel.bacquelaine,xavier.baeselen,ronny.balcaen,sonja.becq,francois.bellot,philippe.blanchart,hendrik.bogaert,hans.bonte,juliette.boulet,christian.brotcorne,koen.bultinck,colette.burgeon,ingrid.claes,david.clarinval,guy.coeme,patrick.cocriamont,alexandra.colen,francoise.colinia,philippe.collard,jean.corni,valerie.deom,guy.dhaeseleer,hendrik.daems,georges.dallemagne,maggie.deblock,rita.debont,valerie.debue,mathias.declerc,herman.decroo,francois.dedonnea,patrick.degroote,martine.demaght,filip.deman@dekamer.be,corinne.depermentier,jenne.depotter,els.de.rammelaere,mia.deschamphelaere,wouter.de.vriendt,jeanmarie.dedecker,roland.defreyne,katia.dellafaille,roel.deseyn,olivier.destrebecq,maya.detiege,patrick.dewael,leen.dierick,camille.dieu,michel.doomst,dalila.douifi,daniel.ducarme,denis.ducarme,andre.flahaut,jeanjacques.flahaux,catherine.fonck,andre.frederic,jacqueline.galant,david.geerts,zoe.genot,joseph.george,muriel.gerkens,thierry.giet,georges.gilkinet,luc.goutry,hagen.goyvaerts,luc.gustin,olivier.hamal,kattrin.jadin,eric.jadot,jan.jambon,gerald.kindermans,meryame.kitir,bart.laeremans,sabien.lahayebattheu,fouad.lahssaini,karine.lalieux,marie.claire.lambert,renaat.landuyt,david.lavaux,carine.lecomte,josee.lejeune,eric.libert,peter.logghe,peter.luykx,olivier.maingain,mariechristine.marghem,alain.mathot,yvan.mayeur,guy.milcamps,patrick.moriau,jan.mortelmans,linda.musin,nathalie.muylle,clotilde.nyssens,jacques.otlet,katrien.partyka,barbara.pas,jan.peeters,andre.perpete,cathy.plasman,annick.ponthier,magda.raemaekers,willem-frederik.schiltz,bert.schoofs,marie-martine.schyns,luc.sevenhans,sarah.smeyers,therese.snoyetdoppuers,bart.somers,ine.somers,sofie.staelraeve,bruno.stevenheydens,isabelle.tasiaux,raf.terwingen,eric.thiebaut,bruno.tobback,bruno.tuybens,ilse.uyttersprot,bruno.valkeniers,Luk.Van.Biesen,christine.vanbroeckhoven,ludo.vancampenhout,carina.vancauter,lieve.vandaele,robert.vandevelde,jef.vandenbergh,francis.v.d.eynde,liesbeth.vanderauwera,dirk.vandermaelen,tinne.vanderstraeten,bruno.vangrootenbrulle,stefaan.van.hecke,flor.vannoppen,ludwig.vandenhove,paul.vanhie,hilde.vautmans,stefaan.vercamer,mark.verhaegen,s.verherstraeten,geert.versnick,dirk.vijnck,kristof.waterschoot,ben.weyts,brigitte.wiaux

 14. kruitvat says:

  Vandaag zullen de eerste verhoren door de parlementaire onderzoekscommissie inzake de kindermisbruiken door geestelijken plaatsvinden.
  Er werden reeds afspraken gemaakt tussen de hoge geestelijkheid en justitie. Bepaalde onderzoeken waren op een onwettelijke wijze gebeurd met voor gevolg dat bepaalde dossiers gewoon naar de prullenmand konden worden verwezen.

  In de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 100.000 slachtoffertjes moest er GEEN onderzoekscommissie worden opgericht om de zaak dicht te dekken.
  Men liet enkele zogenaamde interviewtjes afnemen van een paar pedofielen die Marcel Vervloesem, nadat hij de kinderpornozaak Zandvoort naar buiten had gebracht, vals beschuldigden. Vervolgens werd Marcel Vervloesem door de ‘onafhankelijke media’ jarenlang als ‘kindermisbruiker’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ aan de schandpaal genageld. Een aantal politici verleenden daarbij zelfs hun persoonlijke steun 😉

 15. kruitvat says:

  Kinderpornozaak Zandvoort: internationale pers, er was een eerste maal sprake van, bestaan van kinderpornonetwerken werd (op de eerste plaats in België) altijd ontkend.

  Macel Vervloesem: door pedofielen beschuldigd van feiten die 20 jaar voordien plaats vonden – Foto’s ‘te oud’ – waarom MV wél vervolgd, priesters niet vervolgd ?

  Publiceren brieven aan De Clerck en C°

  MV: persvrijheid, spreekverbod, zelfs met vrienden of deel uitmaken van bepaalde organisaties. Rechtsstaat ? Iets voor grondwetsspecialisten. Bestaat de B. grondwet nog wel ?

  Publiceren op S.

  Bericht verder verspreiden.

  FB, Frans, Engels, Artikels van J.

 16. kruitvat says:

  Er zijn steeds meer en meer vragen over de kinderpornozaak Zandvoort:
  Waarom moest Marcel Vervloesem vanwege het uitbrengen van de kinderpornozaak Zandvoort en na valse beschuldigingen voor zogenaamd 20 jaar geleden ‘gepleegde feiten’ (en nog wel aangebracht door beschermde pedofielen) jarenlang als ‘kindermisbruiker’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ aan de schandpaal genageld worden ? Waarom moest hij ervoor opgesloten en bijna doodgemarteld worden ? Waarom moest de kinderpornozaak Zandvoort dichtgedekt worden ? Waaarom verleenden de pers, politici en de Justitie hun medewerking aan deze doofpotoperatie ? Waarom gaf men niets om de bijna 100.000 slachtoffertjes in deze zaak ? Waarom liet men de verkrachters, folteraars, kinderpornoproducenten en kinderporno-liefhebbers in de kinderpornozaak Zandvoort verder hun gang gaan ? Waarom werden zij beschermd ? Waarom werd er zoveel kabaal gemaakt rond kindermisbruiken van geestelijken en wordt er over de kindermisbruiken van politici, justitiemedewerkers enzoverder gezwegen ? Waarom worden de kindermisbruikende geestelijken, in tegenstelling tot Marcel Vervloesem die vals beschuldigd werd, NIET vervolgd en opgesloten ? Waarom werd er een speciale commissie voor deze geestelijken opgericht ? Waarom is niet iederéén gelijk voor de Wet en bestaan er een soort van uitzonderingsrechtbanken ? Waarom worden de politici die de kinderpornozaak Zandvoort mee hielpen dichtdekken, ongemoeid gelaten ? Waarom blijven zij deze zaak doodzwijgen en richten zij nu al hun pijlen op de kindermisbruikende geestelijken ? Waarom wilden de justitieministers geen onderzoek naar de kinderpornozaak Zandvoort ? Waarom lieten zij Marcel Vervloesem in stilte doodmartelen in de gevangenissen van Turnhout en Brugge ? Waarom wordt de pedofiel die zowat 30 processen-verbaals van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen op zijn naam heeft staan en die de valse klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde, extra beschermd door pers, politici en de Justitie ? Waarom werd deze man tot allerlei bestuursfuncties (OCMW, sociale woonmaatschappij, intercommunales, stedelijke commissie voor ‘Veiligheid en Politie’) benoemd ? Waarom wilde het Sp.a-bestuur dat deze man met amper een 100-tal stemmen, gemeenteraadslid werd ?
  Hoe staat het met de Belgische grondwet waarin geen plaats is voor de scheiding der machten, waarin mensen willekeurig (vals) beschuldigd en opgesloten kunnen worden, waarin een spreekverbod met de pers lijkt te gelden terwijl er een persvrijheid zou bestaan, waarin men niet meer vrij is om lid te zijn van bepaalde verenigingen of met zijn vrienden om te gaan enzoverder ? Wat verstaat men tegenwoordig onder ‘rechtsstaat’ ? Waarom wordt de grote criminaliteit ondersteund in plaats van bestreden ?

 17. kruitvat says:

  Ik heb het wel over de Sp.a die een actieve rol speelde bij het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
  Maar de justitieministers die de doofpotoperatie (en nadien de folteringen van Marcel Vervloesem in de gevangenissen van Turnhout en Brugge) toelieten, waren van diverse politieke strekkingen: Melchior Wathelet (PSC), Marc Verwilghen (VLD), Laurette Onkelinx (PS), Jo Van Deurzen (CD&V), Stefaan De Clerck (CD&V).
  Marc Verwilghen, Jo Van Deurzen en Stefaan De Clerck meenden zelfs niet te moeten antwoorden op onze brieven en uit goed bron hebben we vernomen dat alle brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven in een apart dossiertje werden gestoken.
  Het hof van beroep te Antwerpen werkt soms ook met aparte dossiertjes. Vandaar dat we waarschijnlijk niets meer hebben vernomen over de verdwijningen van documenten en ontlastende getuigenissen uit het strafdossier van Marcel Vervloesem. Vandaar ook waarschijnlijk dat het zo stil blijft rond de 30 processen-verbaals van de man die de valse klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde. In deze processen-verbaals is er namelijk sprake van zedenfeiten met minderjarige jongetjes en kinderen.
  De kinderpornozaak Zandvoort moest absoluut dichtgedekt worden maar waarom ?
  En waarom verleenden journalisten die al of niet voor justitie werken, politici, magistraten en zelfs justitieministers hun medewerking aan deze doofpotoperatie, wetende dat de kinderpornohandelaars en kinderverkrachters en -folteraars daarmee verder hun gang zouden gaan ?
  Waarom gaven deze mensen niets om de bijna 100.000 slachtoffertjes en voeren zij een walgelijke comedie op rond de bestrijding van kindermisbruiken ?
  Waarom moest het bestaan van een kinderpornonetwerk door deze mensen ten allen koste ontkend worden ?

 18. kruitvat says:

  Er moeten gewoon antwoorden komen op de vragen die we gesteld hebben. Als die er niet komen, dan toont dit aan dat men ernstige zaken te verbergen heeft.
  Dan is het ook metéén duidelijk dat men kindermisbuikers beschermt. Bescherming van criminelen, is misdadig en betekent eigenlijk dat men deelneemt aan de gepleegde criminele feiten. En dat laatste is strafbaar volgens de Belgische wet die niet meer schijnt toegepast te worden. Het is niet alleen strafbaar volgens de Belgische wet. De Belgische Staat loopt zelfs het risico veroordeeld te worden in deze zeer ernstige zaak.

 19. kruitvat says:

  Edith Leg: I verschiet er niet van dat marcel vervloesem een spreekverbod heeft gekregen in dit land van zogenaamde vrijheid van meningsuiting. Waar die vrijheid van meningsuiting grenzeloos is voor de lui met een junglementaliteit zoals open VLD (lees gesloten potentaatjes, maar zij zijn zeker niet alleen, iedere partij heeft zijn smeerlappen) en geldt niet voor spirituële denkers. Ik ben verbaasd dat ze ons nog niet de mond hebben gesnoerd, aangezien wij het dominante Westers fundamentalisme niet delen. Er verandert hier in Europa niets, de dominante meerderheid heeft altijd de minderheid onderdrukt, en daar lijkt niets meer aan te doen. De media zijn in handen van de hersenloze verWilderden. zij prediken vanop hun kansels met een veel groter bereik dan de oude kerken, het geloof in het egoïsme.
  —-
  Edith Le: Ik weet niet of de waarheid ooit uit zal komen, Alain. We moeten de feiten lezen op een indirecte manier. waarom werd Marcel Vervloesem monddood gemaakt? Er moeten zeer machtige lui betrokken zijn in dat kinderpornoschandaal wat hij blootlegde, anders is dat niet uit te leggen. En of Stefaan Declerck, een middelmatig man, dat wel, daar nu zoveel verantwoordelijkheid in draagt, weet ik niet. Vervloesem zit al vast van onder zijn voorgangers. Dat daar extreem machtige gasten acther steken, zoveel is wel duidelijk. Vervloesem wordt slechter behandeld dan Dutroux in de gevangenis.
  —–
  Leg: Jan, wat je daar schreef om 1.53 uur zou een indicatie kunnen zijn, dat er daders in socialistische kringen betrokken zijn in die zaak. En dan Renaat Landuyt maar straffe uitspraken lanceren over de kerk. En nog een bijkomend element, het zou wel eens kunnen zijn, dat die halfbroer de namen kent, wegens zelf betrokken bij die machtige misbruikers.
  Wat mij ook is opgevallen, is dat er geen reactie is gekomen op het nieuws dat dat parlementslid voor de open VLD door een niet-religieus iemand werd misbruikt, en bijna vermoord
  ——
  Jan 2.10 uur, ja waarom doen ze dat, en waarom die heksenjacht op enkele hoog bejaarde geestelijken, waarvan je nog kan begrijpen dat ze door het lint gingen, vanwege te hoge druk. Ik heb seks gehad in mijn leven, weet hoe dat werkt. De meesten van die kerkhaters, schijnen seksloze wezens te zijn, die niet weten hoe seks werkt. Ik zou al direct dat celibaat afschaffen voor de geestelijkheid, het is er toch maar gekomen als respons op een eerdere vergelijkbare heksenjacht op de kerk, door vergelijkbare psychologische profielen.
  Maar waarom beschermt Stefaan de Clerck en de socialisten die pedofielen? Tja, ik heb het eerder al gezegd, hoe we dit moeten lezen.
  ——-
  Bedankt voor je reacties Edith.
  Maar wat je daar schrijft over justitieminister Stefaan De Clerck, klopt niet.
  Hij lijkt een zeer middelmatig man te zijn. Zo wil hij zich tenminste doen voorkomen. Het is een trekje dat de chisten-democratische politici met elkaar gemeen hebben. Zij hebben het waarschijnlijk van hun ouders of grootouders geërfd.
  In werkelijkheid is De Clerck helemaal geen middelmatig man en zegent hij met zijn ene hand wat hij met zijn andere hand wegneemt.
  Je moet weten dat De Clerck ook justitieminister was op het ogenblik dat de kinderpornozaak Zandvoort bekend werd.
  Hij heeft toen een aantal krachtige uitspraken gedaan tegenover de Nederlandse pers maar enkele weken later werd Marcel Vervloesem via Het Nieuwsblad reeds vals beschuldigd en begonnen het media-proces en de gerechtelijke vervolgingen tegen hem terwijl de kinderpornozaak Zandvoort werd doodgezwegen.
  Marcel Vervloesem werd opgesloten op het ogenblik dat Jo Van Deurzen, één van de beste partij-kameraden van De Clerck, justitieminister was. Van Deurzen deed alles om de kinderpornozaak verder in de doofpot te steken en reageerde niet op de schandalige martelingen van de reeds doodzieke Marcel Vervloesem in de gevangenis. Wat wel zeer merkwaardig is voor een minister die in het verleden ziekenhuisdirecteur was en die na de regeringscrisis tot minister van ‘Sociale Zaken’ werd benoemd.
  De Clerck deed bij zijn herbenoeming tot justitieminister juist hetzelfde.
  En hij was met zijn kabinet perfect op de hoogte van deze zaak. Maar ja, als men alle brieven van de vzw Werkgroep Morkhoven in aparte mapjes steekt…
  ——
  E: ‎@Alain, en het feit dat ze met de grootste zotten het eerst beginnen, ligt in de lijn van wat we hier eerder al vertelden, de kerk moet als bliksemafleider worden gebruikt, OMDAT het probleem binnen de atheïstische gemeenschap torenhoog is. Er zit een holocaust aan te komen.
  ——-
  E: Jan, als je evenwel deelneemt aan de heksenjacht op de kerk, dan kan ik je niet meer steunen wegens schizofrenie. Ik heb zelf het bisdom uitdrukkelijk verzocht geen tweede commissie Adriaenssens op te richten, omdat ze zich daardoor veel te kwetsbaar op zouden stellen tegenover een bende volkomen verwilderden, die alleen nog geïnteresseerd zijn in het aan de schandpaal nagelen van de geestelijkheid. De Christelijke geestelijkheid is even bedreigd als de Joden in de jaren 30.
  ——-
  E: Er zijn wel degelijk geestelijken gerechtelijk vervolgd en ook veroordeeld. Maar wat de heksenjagers nu willen, is die mensen nog een tweede keer vervolgen voor dezelfde feiten. Straks wordt ik nog vervolgd voor mijn buitenechtelijke slippertjes terwijl dat de norm is binnen het anti-theïstische segment. Maar daarom zijn ze dan ook schizofreen.

 20. kruitvat says:

  Démission du ministre de la Justice, victime d’une gaffe
  Mis en ligne le 22/11/2010

  Lors d’une conférence de presse, M. Yanagida, 56 ans, nommé il y a à peine deux mois, a déclaré avoir présenté sa démission au Premier ministre Naoto Kan (centre-gauche) qui l’a acceptée.
  Le 14 novembre, il s’était vanté lors d’une réunion publique à Hiroshima (ouest) qu’il était “facile d’être ministre de la Justice car il n’y a que deux phrases à retenir pour répondre aux questions au Parlement: Je ne peux pas faire de commentaires sur des cas particuliers et Nous traitons cette affaire en conformité avec la loi et en fonction des preuves à notre disposition”.

  Le Parti Libéral-Démocrate (PLD, conservateur), principal parti d’opposition, avait alors crié au scandale, accusant M. Yanagida d’insulter le Parlement.

  Il avait annoncé son intention de déposer une motion de censure lundi à la Chambre basse et de bloquer les débats au Sénat sur une rallonge budgétaire de quelque 5.090 milliards de yens (44,5 milliards d’euros) destinée à financer un plan de soutien à l’économie nippone.

  M. Yanagida a laissé entendre qu’il n’avait pas eu vraiment le choix, après que le Premier ministre, déjà au plus bas dans les sondages, lui eut dit lundi matin qu’il “fallait adopter définitivement le budget supplémentaire aussi vite que possible”.

  “Je savais que mes remarques non intentionnelles constituaient un obstacle (…), j’ai donc exprimé mon souhait de démissionner après avoir entendu le Premier ministre”, a-t-il dit aux journalistes.

  A propos de sa gaffe, M. Yanagida a déclaré: “Franchement, j’ai été pris au dépourvu. C’est ma faute d’avoir fait une remarque comme ça, sans réfléchir, pour plaisanter, et je pense que je dois présenter mes excuses les plus sincères”.

  Il s’agit de la première démission au sein du gouvernement formé à la mi-septembre par M. Kan, après sa réélection à la tête du parti dominant, le Parti Démocrate du Japon (PDJ).

  Le porte-parole du gouvernement, Yoshito Sengoku, a été chargé pour l’instant d’assurer l’intérim, a indiqué la télévision publique NHK.

  Cette affaire risque encore d’alimenter les reproches d’incompétence à l’encontre du PDJ, qui a pris le pouvoir en septembre 2009 après plus d’un demi-siècle de domination des conservateurs du PLD.

  Selon le dernier sondage en date, publié lundi par le quotidien Mainichi, le gouvernement de M. Kan n’est plus soutenu que par 26% des Japonais, en baisse de 23 points par rapport au précédent sondage d’octobre.
  http://www.lalibre.be/actu/international/article/624805/demission-du-ministre-de-la-justice-victime-d-une-gaffe.html
  ———-
  Droit Fond: Ce qui est amusant, c’est que nos ministres de la justice répondent tous exactement la même chose. Onkelinx avait taxé les 88.539 dossiers qui figurent au fichier Zandvoort de “dossier individuel” !

  Oui, l’ex-ministre de la justice belge Laurette Onkelinx (Parti Socialiste), répondait sur la question de membre du parlement Zoé Génot (Ecolo), que le dossier Zandvoort était un ‘dossier individuel’. C’est sur cette manière qu’elle (et la partie socialiste) étouffait l’affaire pédo-criminelle de Zandvoort avec les 88.539 victimes (y compris des bébés torturés et violés).
  Ce n’est pas seulement du corruption politique. C’est de la criminalité politique !

  Le ministre de la justice japonais disait la vérité et a démissionné.
  L’ex-ministre de la justice belge défendait le viol et la torture des 88.539 enfants (et mêmes des bébés). Elle est restée et est nommé maintenant ministre de la Santé…. 😉

 21. kruitvat says:

  E: Dat justitie er alleen nog is als dekmantel om te camoufleren dat we hier geen cultuur meer hebben, maar dat de zogenaamde wetten van de jungle gelden, dat mensen niet meer dan apen zijn, en dat dit alleen maar erger kan worden, dat zie ik. Daarmee ben ik ook wakker geworden vanmorgen. Deze Westerse cultuur zit op de roetsjbaan.
  —-
  JB: @ Edith
  Ik wil nog iets vertellen over de man met de pedofilie-processen-verbaals die de valse klachten tegen Marcel Vervloesem via het lokale Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen en VTM, en twee weken na het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort, samen met zijn vriendjes wist te organiseren.
  Deze man begon zijn politieke carrière bij de CD&V waardoor hij vermoedelijk in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij terecht kwam en een wijkvereniging oprichtte waarin hij Marcel Vervloesem tot secretaris aanstelde.
  Toen hij overstapte naar de Sp.a was zijn carrière snel gemaakt. Hij geraakte in het Sp.a-bestuur van het stadje Herentals en, dank zij zijn meer dan goede contacten met de burgemeester (een Sp.a-kamerlid, vroeger even minister geweest) kwam hij in allerlei besturen terecht.
  Toen hij, via de voornoemde media, een valse klacht tegen Marcel Vervloesem indiende en de internationale aandacht rond de kinderpornozaak Zandvoort aldus torpedeerde, was zijn ‘politieke carrière’ gemaakt.
  Hij kreeg enorm veel media-aandacht terwijl hij nauwelijks in staat was een brief te schrijven.
  Maar ja, zoals we weten, is alles betrekkelijk. Dat geldt zeker voor de politiek en de media.
  Iemand die men vandaag op een stinkende manier in de politiek laat opklimmen, kan men morgen, nadat men van zijn diensten gebruik heeft gemaakt, als een rotte appel laten vallen.
  ——-

 22. kruitvat says:

  recente bezoekers:

  22 novembre 14:17 Commission Europeenne, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  1. 22 novembre 14:25 Outremer Telecom Network, Piton, Réunion
  2. 22 novembre 14:28 Ziggo Consumers, Marum, Groningen, Pays-Bas
  3. 22 novembre 14:29 Service NSAII, Paris, Ile-de-France, France
  4. 22 novembre 14:29 IUnet, Maniago, Friuli-Venezia Giulia, Italie
  5. 22 novembre 14:30 Bouygues Telecom, Puteaux, Ile-de-France, France
  6. 22 novembre 14:30 Ghana Telecom, Accra, Greater Accra, Ghana
  7. 22 novembre 14:34 Business Internet, Besançon, Franche-Comte, France
  8. 22 novembre 14:37 Versatel Deutschland, Lübeck, Schleswig-Holstein, Allemagne
  9. 22 novembre 14:38 Telecom Italia, Venice, Veneto, Italie
  10. 22 novembre 14:43 Brutele SC, Châtelet, Hainaut, Belgique
  11. 22 novembre 14:43 Neuf Cegetel, Albi, Midi-Pyrenees, France
  12. 22 novembre 14:45 Telecom Italia, Turin, Piemonte, Italie
  13. 22 novembre 14:46 Telecom Italia, Calenzano, Toscana, Italie
  14. 22 novembre 14:46 New York City Public Schools, Bronx, New York, États-Unis
  15. 22 novembre 14:48 Wana Corporate, Marrakesh, Marrakech, Maroc
  16. 22 novembre 14:49 Vodafone Omnitel N.V., Marnate, Lombardia, Italie
  17. 22 novembre 14:52 Neuf Cegetel, Grenoble, Rhone-Alpes, France
  18. 22 novembre 14:54 Service NSAII, Paris, Ile-de-France, France
  19. 22 novembre 14:59 RTBF, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  20. 22 novembre 14:59 Neuf Cegetel, Saint-Étienne-de-montluc, Pays de la Loire, France
  21. 22 novembre 15:01 FOD Justitie – SPF Justice, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  22. 22 novembre 15:01 NGI S.p.A. Italy, Villadossola, Lombardia, Italie
  23. 22 novembre 15:01 Telecom Italia, Viareggio, Toscana, Italie
  24. 22 novembre 15:01 City Hall JETTE, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  25. 22 novembre 15:03 NET Serviços de Comunicação S.A., Belo Horizonte, Minas Gerais, Brésil
  26. 22 novembre 15:06 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  27. 22 novembre 15:12 campaniacom, Benevento, Campania, Italie
  28. 22 novembre 15:16 Electricite De France, Bagneux, Ile-de-France, France
  29. 22 novembre 15:17 Telecom Italia, La Spezia, Liguria, Italie
  30. 22 novembre 15:19 Neuf Cegetel, Paris, Ile-de-France, France
  31. 22 novembre 15:19 Bresnan Communications, Casper, Wyoming, États-Unis
  32. 22 novembre 15:22 Neuf Cegetel, Melun, Ile-de-France, France
  33. 22 novembre 15:23 SC LRTC Clients P2P, Lituanie
  34. 22 novembre 15:24 Belgacom Skynet, Frameries, Hainaut, Belgique
  35. 22 novembre 15:26 BNP Paribas, Paris, Ile-de-France, France
  36. 22 novembre 15:26 GESTION IMMOBILIERE, Paris, Ile-de-France, France
  37. 22 novembre 15:29 GESTION IMMOBILIERE, Paris, Ile-de-France, France
  38. 22 novembre 15:31 Telecom Italia, Zero Branco, Veneto, Italie
  39. 22 novembre 15:33 Agence Tunisienne Internet – ATI, Susah, Tunisie
  40. 22 novembre 15:38 Google, New York, États-Unis
  41. 22 novembre 15:41 CONSORZIO PER IL SISTEMA INFORMATIVO, Turin, Piemonte, Italie
  42. 22 novembre 15:41 Free SAS, Villeurbanne, Rhone-Alpes, France
  43. 22 novembre 15:42 TEO LT, AB, Siauliai, Siauliu Apskritis, Lituanie
  44. 22 novembre 15:44 Telenet Operaties N.V., Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  45. 22 novembre 15:44 CONSEIL GENERAL DE GIRONDE, Bordeaux, Aquitaine, France
  46. 22 novembre 15:45 Telenet N.V. Residentials, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  47. 22 novembre 15:48 Uni2, Madrid, Espagne
  48. 22 novembre 15:51 France Telecom, Gargenville, Haute-Normandie, France
  49. 22 novembre 15:52 Telenet Operaties N.V., Antwerp, Antwerpen, Belgique
  50. 22 novembre 15:54 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique

 23. kruitvat says:

  Nog een woordje over justitieminister Stefaan De Clerck.
  Het is niet de bedoeling om hem te demoniseren. Maar feiten zijn nu éénmaal feiten en ik hou niet van hypocrieten.

  De Clerck is dus sinds het uitkomen van de kinderpornozaak Zandvoort (toen hij voor een eerste keer justitieminister was) betrokken bij de kinderpornozaak Zandvoort. En hij kent het dossier beter dan wie ook omdat hij ook in de commissie Dutroux de kinderpornozaak Zandvoort ter sprake bracht en er persoonlijke uitspraken over deed tegenover de Nederlandse pers die zeer mooi en beloftevol klonken maar in feite niet meer waren dan wolkjes lucht.
  De Clerck werd opnieuw tot minister van justitie benoemd na de val van de regering Leterme (CD&V) en verving zijn partij-kameraad Jo Van Deurzen die nadien tot minister van ‘Sociale Zaken’ werd benoemd.
  De Clerck werd regelmatig, ook per aangetekende brief, aangeschreven over de kinderpornozaak Zandvoort en de martelingen van de reeds doodzieke Marcel Vervloesem in de gevangenis.
  Maar, zoals gezegd, verdwenen al onze brieven in een aparte dossiertje.
  Op zijn website sprak hij dan over een ‘menselijke behandeling’ en een ‘rechtvaardige justitie’. Hij sprak voortdurend over zijn ‘hervormingsplan’ en zijn ‘masterplan voor justitie’. Hij zou speciale aandacht besteden aan het gevangeniswezen dat hij een ‘menselijke structuur’ zou geven. Het is waarschijnlijk daarom dat hij stilzwijgend akkoord ging met de foltering van zwaar zieke gevangenen zoals Marcel Vervloesem. Het is misschien daarom dat hij niet inging op ons verzoek om de kinderpornozaak Zandvoort en de pedofilie-processenverbaals van het ambitieuze politieke ‘slachtoffer’ van Marcel Vervloesem, grondig te laten onderzoeken.

  Maar ook andere gevangenen werden het slachtoffer van zijn gevangenisbeleid waarin:
  – de gevangeniswet van 2004 niet wordt toegepast en gevangenen in het geheel geen rechten hebben
  – gevangenen het slachtoffer worden van willekeurige sancties
  – gevangenen het slachtoffer worden van de eindeloze pesterijen van de DIG en de PSD
  – gevangenen met hun klachten nergens terecht kunnen
  – er een ongewoon hoog aantal zelfmoorden voorkomt onder gevangenen (die nooit ernstig onderzocht worden)
  – mensen eindeloos in voorhechtenis blijven zitten, in afwachting van hun proces
  – er vooral strafcellen en isoleercellen werden bijgebouwd
  – Belgische gevangenen naar een peperdure gevangenis in het Nederlandse Tilburg werden/worden gedeporteerd zonder dat er rekening wordt gehouden met hun sociale contacten, hun familie, hun recht op verlofdagen enzoverder

  Het zogenaamde hervormingsplan voor Justitie dat De Clerck reeds in 1998 lanceerde, is dus niets meer dan een wolkje mooie woorden waarachter De Clerck zijn ware gelaat verschuilt.

 24. kruitvat says:

  23-09-10
  Facebook: hate campaign

  With a dozen of people I reported again and again the next photo and comment to Facebook but they are still there.
  The Jewish direction of Facebook and the so called Jewish Internet Defense Force (JIDF) are working close together. Facebook tolerates the violation of its statements of Rights and Responsibilities and is helping the JIDF with her provocations. People who protest or react very emotionally on the publications, are accused of ‘anti-semitism’ and their profiles and groupes are blocked or removed. The past years, Facebook and the JIDF removed more then 100 Palestinian groups and profiles of Palestinian activists on this way. The profiles of the members and supporters of the JIDF are never blocked. We have contacted the press about this case and are preparing now a legal suit against the directors of Facebook. http://www.facebook.com/photo.php?pid=29633&o=all&… (group ‘Helen Thomas’)

  ——-

  ‘Do you find an explicit, hateful or otherwise objectionable profile on Facebook? We don’t want any content like this on Facebook. You can help us out by notifying us of any objectionable profiles’…

  Facebook’s statements of Rights and Responsibilities: ‘What do I do if I find an explicit, hateful or otherwise objectionable profile on Facebook? We don’t want any content like this on Facebook. You can help us out by notifying us of any objectionable profiles. You can anonymously report offensive profile pictures and content by clicking on the “Report/Block this person” link located at the bottom left of the profile page. You will be asked to specify the offensive content. Facebook will review your complaint and will act to ensure all users comply with our Statement of Rights and Responsibilities so that Facebook remains a trusted environment where people can interact safely.’ http://www.facebook.com/help/?safety

  ——————————————————————————————

  The photo is commented: ‘ISLAM IS A CULT.MUSLIMS ARE TRASH AND FILTH,SCUMS & ROTTEN WARMS. YOU NEED TO SLAUGHTER AND DESTROY THEM ALL,JUST LIKE THE I.D.F IS DOING IN GAZA.OTHERWISE,THEY ARE GROWING JUST LIKE A CANCER,A TUMOR,THAT MUST BE REMOVED WITH A SURGICAL KNIFE,WE NEED TO BUTCHER THEM ALL.BRING THEM TO THE OVENS,AND GAS THE MUSLIMS PARASITES!!!!’

  Reporting this to Facebook does not help because Facebook accept this.

  Some people have fake profiles and they abuse pictures of Facebook members in pornographic collages and videos or posts with the next comments: ‘THIS IS MY GAY FACEI LOOK LIKE MY SLUT MOTHER, SORRY BROTHERSI FUCK THIS PAGE’ / ‘ALI GOOD DOG, NOW TELL LONG LIVE ISRAEL O_o ALI IS CRYING TO HIS MOTHER NOW,MOM HELP ME BAD GUYS ARE FUCKING YOU ON HELEN THOMASLOOOOOOL REPEAT, LONG LIVE ISRAEL’ / ‘ALI WHY SO SERIOUS YOU DON’T LIKE YOUR SLUT MOTHER FUCKED ON THIS WALL?OH YESS WE LOVE IT ALL DAY LONGYOU ARE PUSSY LIKE HERSAY LONG LIVE ISRAEL DOG LOOOOOL O_o’

  22:47 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Facebook, hate campaign | Permalink | Commentaren (3) |

  Commentaren
  Recent visitors of http://www.droitfondamental.eu/ :

  1. 4 octobre 05:58 Sympatico, Sherbrooke, Quebec, Canada
  2. 4 octobre 06:41 IPconnect ADSL clients (dynamic address pool), Budapest, Hongrie
  3. 4 octobre 06:51 Free SAS, Sucy-en-brie, Ile-de-France, France
  4. 4 octobre 06:57 Central Informatics Organization (CIO), Manama, Al Manamah, Bahreïn
  5. 4 octobre 07:17 France Telecom, Marseille, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France
  6. 4 octobre 07:19 Joint Stock Company Lietuvos Telekomas, Marijampole, Marijampoles Apskritis, Lituanie
  7. 4 octobre 07:19 France Telecom, Réunion
  8. 4 octobre 07:56 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  9. 4 octobre 08:03 OBIANE, Chalon-sur-saône, Bourgogne, France
  10. 4 octobre 08:11 Neostrada Plus, Walbrzych, Dolnoslaskie, Pologne
  11. 4 octobre 08:11 Videotron Ltee, Blainville, Quebec, Canada
  12. 4 octobre 08:25 Neuf Cegetel, Tinqueux, Champagne-Ardenne, France
  13. 4 octobre 08:32 WATANIYA TELECOM, Kuwait, Al Kuwayt, Koweït
  14. 4 octobre 08:35 Telecom Italia, Turin, Piemonte, Italie
  15. 4 octobre 08:40 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  16. 4 octobre 08:41 CUSTOMERS NETWORK, Dourdan, Centre, France
  17. 4 octobre 08:51 Neuf Cegetel, Châtillon-sur-chalaronne, Rhone-Alpes, France
  18. 4 octobre 08:59 Brutele SC, Gozée, Hainaut, Belgique
  19. 4 octobre 09:01 Verizon Internet Services, Brooklyn, New York, États-Unis
  20. 4 octobre 09:07 Ministry of Finance – Belgium, Finance, West-Vlaanderen, Belgique
  21. 4 octobre 09:16 France Telecom, Le Vésinet, Ile-de-France, France
  22. 4 octobre 09:26 Commission Europeenne, Luxembourg
  23. 4 octobre 09:29 Rundfunk Berlin-Brandenburg RBB, Berlin, Allemagne
  24. 4 octobre 09:40 Neuf Cegetel, Mollégès, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France
  25. 4 octobre 09:42 COMPLETEL SAS France, Strasbourg, Alsace, France
  26. 4 octobre 09:44 Vodafone Omnitel N.V., Riva, Veneto, Italie
  27. 4 octobre 09:49 France Telecom, Limeil-brévannes, Ile-de-France, France
  28. 4 octobre 09:49 Telenet Operaties N.V., Overijse, Brabant, Belgique
  29. 4 octobre 09:52 Belgacom Skynet, Gozée, Hainaut, Belgique
  30. 4 octobre 09:53 Infostrada IUnet, Turin, Piemonte, Italie
  31. 4 octobre 09:59 Romania Data Systems, Bucharest, Bucuresti, Roumanie
  32. 4 octobre 10:05 Telecom Italia Mobile, Rome, Lazio, Italie
  33. 4 octobre 10:05 Internet Services, Lyon, Rhone-Alpes, France
  34. 4 octobre 10:12 Telecom Italia, Genoa, Liguria, Italie
  35. 4 octobre 10:13 Universite de Haute Alsace, Colmar, Alsace, France
  36. 4 octobre 10:15 Free SAS, La Ciotat, Provence-Alpes-Cote d’Azur, France
  37. 4 octobre 10:20 Infostrada IUnet, Turin, Piemonte, Italie
  38. 4 octobre 10:22 FOD Justitie – SPF Justice, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  39. 4 octobre 10:23 Neuf Cegetel, Cravent, Haute-Normandie, France
  40. 4 octobre 10:32 THALES Service, Élancourt, Ile-de-France, France
  41. 4 octobre 10:35 Telenet Operaties N.V., Neerpelt, Limburg, Belgique
  42. 4 octobre 10:35 British Telecommunications, Birmingham, Royaume-Uni
  43. 4 octobre 10:39 Scarlet, Vilvoorde, Vlaams-Brabant, Belgique
  44. 4 octobre 10:40 France Telecom, France
  45. 4 octobre 10:41 Belgacom Skynet, Kortrijk, West-Vlaanderen, Belgique
  46. 4 octobre 10:45 CHU BORDET, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  47. 4 octobre 10:50 BNP Paribas, London, London, City of, Royaume-Uni
  48. 4 octobre 10:51 Boulogne-billancourt, Ile-de-France, France
  49. 4 octobre 10:55 NTT Plala Inc., Tsukuba, Ibaraki, Japon
  50. 4 octobre 10:58 Belgacom Skynet, Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgique
  4-10-10
  ———————-

  Het bijgaande bericht werd geblokkeerd. We publiceren het daarom als ‘commentaar’ (alhoewel de vorige commentaar ook geblokkeerd werd).
  Als dat niet lukt, dan publiceren we het elders, tesamen met de gepaste opmerkingen.


  Het ziet ernaar uit dat het seksueel misbruik door geestelijken weer een doofpotoperatie dreigt te worden. Dit kan zo niet langer en we moeten de politici dringend duidelijk maken dat de bevolking dit niet langer tolereert. Geen Voorkeur-behandeling voor geestelijken die schuldig zijn aan pedofilie. Geen inmenging van Godsdienstwetten (Canoniek Recht- Sharia – Thora etc) in de Civiele Wetgeving die voorkeur behandeling voor geestelijken bewerken.Geen voorkeur noch dominantie van de Godsdienstwetten over de Civiele Humanistische Wetgeving van de Samenleving.Geen Verjaring voor pedofielen. Onderteken daarom de petitie voor een strenge aanpak van seksueel misbruik door geestelijken en anderen.

  http://www.ipetitions.com/petition/misbruikgeestelijkenenanderen/

  http://www.facebook.com/pages/Werkgroep-Morkhoven/111005542254792
  4-10-10
  ———————

  We hebben intussen vastgesteld dat de federale politie, al dan niet in samenwerking met Skynet dat als onderdeel van Belgacom eigendom is van de Belgische Staat, onze computer manipuleert.
  Het bericht ‘Doofpot’ en de zopas gepubliceerde commentaren zijn niet op ons scherm te zien maar wel op de schermen van andere computers.
  Hetzelfde gebeurt reeds geruime tijd met onze skynetblog ‘Doofpot Justitie’.
  Ook de mogelijkheid tot het plaatsen van commentaren onder bepaalde berichten, wordt al enkele maanden lang afgesloten zonder dat we daar als administrator het bevel toe hebben gegeven. Dat maakt dat het publiceren van commentaren dikwijls onmogelijk is.

  We publiceerden dit bericht ondermeer op de Facebook-groep ‘Inbreuken op Skynetblogs’
  (http://www.facebook.com/pages/Inbreuken-op-Skynetblogs/143531308997974).

 25. kruitvat says:

  La Gaffe du jour du ministre de la justice belge : ses observateurs sont unanimes sur la qualité de la prison de Tilburg. Les détenus belges sont déportés dans cette prison hollandaise contre leur volonté, sous la menace de sanction. Le ministre qualifie “d’exemple des bonnes pratiques de coopération transfrontalière”, ce que Hitler qualifiait de déportation. Les détenus ne veulent pas être éloignés de leurs fami

  De Clerck: “Les observateurs unanimes sur la qualité de la prison de Tilburg”
  http://www.lalibre.be
  —-
  De Clerck: “Les observateurs unanimes sur la qualité de la prison de Tilburg”
  BELGA

  Mis en ligne le 25/11/2010

  Le ministre CD&V réagissait ainsi aux critiques, sur la chaîne locale néerlandaise Omroep Brabant, d’un détenu belge de Tilburg vis-à-vis du régime carcéral en vigueur dans cette prison.
  Tous les observateurs qui ont visité la prison néerlandaise de Tilburg ont jugé que son régime carcéral était absolument satisfaisant, a indiqué le ministre démissionnaire de la Justice Stefaan De Clerck, une semaine après la décision du comité ministériel restreint d’y louer 150 places en plus des 500 actuelles.

  Stefaan De Clerck a dit refuser de commenter un témoignage particulier. Il a rappelé que les représentants de plusieurs instances belges – direction des établissement pénitentiaires et syndicats – se sont montrés positifs sur la prison de Tilburg, la jugeant même meilleure qu’une série de prisons belges.Le ministre, qui assiste actuellement à un Conseil européen à Istanbul (Turquie) où la politique carcérale figure parmi les thèmes abordés, a ajouté que le cas de Tilburg était précisément montré en exemple des bonnes pratiques de coopération transfrontalière.

  Il a dit d’ailleurs vouloir continuer de la sorte tant que les sept procédures en cours pour la construction de nouvelles prisons n’ont pas été concrétisées.
  Tous les observateurs qui ont visité la prison néerlandaise de Tilburg ont jugé que son régime carcéral était absolument satisfaisant, a indiqué le ministre démissionnaire de la Justice Stefaan De Clerck, une semaine après la décision du comité ministériel restreint d’y louer 150 places en plus…

  http://www.lalibre.be/actu/belgique/article/625655/de-clerck-les-observateurs-unanimes-sur-la-qualite-de-la-prison-de-tilburg.html

 26. kruitvat says:

  Droit Fondamental: Décidément, facebook tronque toutes mes phrases: Les détenus ne veulent pas être éloignés de leurs familles et de leurs avocats. Ils ne veulent par des notes de téléphone internationales. Ils se plaignent de la nourriture hollandaise, pire que la belge, selon eux, alors qu’ils considèrent la nourriture des prisons belges dégoûtante et insuffisante. Ils se plaignent de mauvais traitements des détenus hollandais. Et comme toujours, la presse cache leurs doléances.

  De Clerck dit que “Les observateurs unanimes sur la qualité de la prison de Tilburg”.
  Je me demande quels observateurs. Lui-même et les membres de son cabinet ou parti peut-être ?

  J’ai entendu des autres réactions. Ils venaient de prisonniers et leurs proches. Et ils ne sont pas du tout contents. Les prisonniers se sentent énormement isolé. Les droits des prisonniers sont inexistants. Ils n’ont pas le droit de prendre leur congé et sur le plan administratif, c’est vraiment un catastrophe.
  Aussi les proches des prisonniers ont beaucoup de problèmes. Ils doivent aller maintenant à Hollande. Ca prend du temps et c’est beaucoup plus cher.
  Et il y a des autres ‘observateurs’ qui se posent des questions autour l’argent que la Belgique doit payer pour louer ces prisons.

  Tilburg – prisonniers: Droit Fondamental: Ces déportations exposent le gouvernement belge pour son soutien de la violation du droit constitutionnel, qui interdit de mettre les patients psychiatriques en prison. La ministre Onkelinx a sorti tous ces détenus psychiatriques des institutions pour raison économique. J’ai vu le quartier de la mort de la prison de Bruges. J’ai vu ces hommes édentés (qui ont droit à un dentier), sous alimentés, parce qu’incapables d’avoir recours à la cantine, avec les mâchoires tordues par la décalcification. Ils sont interdits d’air frais durant des années, parce que la loi ne prévoit pas de détenu malade à long terme. Remettre les détenus malades dans les institutions permettrait d’absorber la surpopulation carcérale, mais ça coûterait plus cher que de louer la prison de Tilburg. L’UE n’a pas le droit de tolérer ça, mais elle refuse une pétition pour des lois contraignantes sur le droit des prisonniers.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s