Kindermisbruik Amsterdam: Proces-Verbaal

Page3.gif


EdwinRotgans.jpg

DE BELGISCHE EN NEDERLANDSE OVERHEDEN ZWEGEN DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DOOD, WAT TOT NIEUWE KINDERMISBRUIKEN TE AMSTERDAM LEIDDE

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=182294371792575&set=a.111048675583812.11593.111005542254792


JUSTITIE HEEFT MARCEL VERVLOESEM DIE DE KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT DESTIJDS ONTHULDE, NIET ALLEEN EEN SPREEKVERBOD MET DE PERS OPGELEGD

@ Jan Vanhaelen
Jammer Jan, maar we zullen er geenszins samen zijn. Justitie heeft ermee gedreigd om Marcel opnieuw (desnoods meer dood dan levend) op te sluiten als hij één van de voorwaarden die hem enkele maanden geleden bij zijn voorlopige invrijheidsstelling werden opgelegd, niet naleeft.

1) Marcel moet zich aan het hem in 2006 door de correctionale rechtbank van Turnhout opgelegde spreekverbod met de pers houden
2) Hij mag niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden
3) Hij mag geen contact opnemen met de Voorzitter (ikzelf) en de ondervoorzitter (Prinses de Croÿ) van de vzw Werkgroep Morkhoven waarvan hij nog steeds bestuurslid is.
4) Hij mag geen contact opnemen met de Vlaamse acteur Jo Reymen die hem ook steunde en regelmatig de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met kinderen en minderjarigen van Victor V. (hoofdaanklager van Marcel) publiceerde met de vraag waarom Justitie geen onderzoek naar deze zedenfeiten voert

Justitie ging zelfs zover om enkele weken geleden in Het Nieuwsblad dat de roddels over Marcel destijds bekend maakte en het jarenlange media-proces met de andere bladen van de Corelio-mediagroep organiseerde, te laten schrijven dat de ‘zelfverklaarde kinderpornojager Marcel Vervloesem die ondermeer voor afpersing werd veroordeeld, was vrijgelaten en besloten had om met de vzw Werkgroep Morkhoven te breken’.
Marcel was toen echter al een paar maanden vrij. Hij werd nooit voor ‘afpersing’ veroordeeld. En zijn zogenaamde ‘breuk met de vzw Werkgroep Morkhoven’ is niet meer dan het contactverbod dat hij van Justitie met ons en de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd.

We leven nu éénmaal in een democratische rechtsstaat, hé Jan ! En de persvrijheid wordt ons dank zij de Belgische Grondwet gegarandeerd.

http://www.facebook.com/video/video.php?v=487889868772&comments

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in doofpot, Kinderporno, minister De Clerck. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s