Netelandnieuws: zelfmoordpoging in Noorderwijk

Vannacht probeerde een vrouw uit Noorderwijk (Morkhoven) die met haar man, zoon en 80-jarige zieke moeder door de Geelse Bouwmaatschappij uit haar sociale woning wordt gezet, zelfmoord te plegen. Zij werd door de oplettendheid van één van haar vrienden, nog tijdig gevonden en werd in comateuze toestand naar de intensieve afdeling van het ziekenhuis van Herentals gevoerd alwaar zij gereanimeerd werd.

Het gezin woont reeds meer dan 20 jaarin in de sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij en had nooit problemen met de Geelse Bouwmaatschappij.

Een paar jaar geleden kregen zij een ex-fabrieksdirecteur, die eigenlijk geen recht had op een sociale woning, als buur. In het begin was de relatie zeer vriendschappelijk.

Dat bleef duren totdat de dochter van deze ex-fabrieksdirecteur van zwartwerk werd beschuldigd en de ex-directeur door wat geroddel uit de buurt, geloofde dat het gezin B. verantwoordelijk was voor de aangifte.

De ex-directeur begon moeilijk te doen over de scheidingsmuur, en stapte vervolgens naar de wijkagent om het gezin B. van ‘burengerucht’ te beschuldigen.

De wijkagent die blijkbaar problemen had om zich neutraal op te stellen in deze kwestie, stapte met de klacht naar het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij en bracht de zaak aan het rollen.

De ex-directeur stelde met enkele nieuwe vrienden uit de buurt vervolgens een petitie op waarin het gezin B. nogmaals van ‘burengerucht’ werd beschuldigd. Ook die petitie werd via de wijkagent aan het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij overgemaakt.

De Geelse Bouwmaatschappij trok blijkbaar partij voor de ex-fabrieksdirecteur en startte een zogenaamd onderzoek op ten huize van het gezin B. waarbij de wijkagent, die zelfs geen rapport of proces-verbaal opmaakte van ‘geluidsoverlast’, werd betrokken.

Bij elke nieuwe klacht van de ex-fabrieksdirecteur stuurde de Geelse Bouwmaatschappij haar sociaal-assistente en de wijkagent naar het gezin B.

De reden van het conflict (aangifte voor zwartwerk) werd nooit onderzocht.

Op een bepaald moment moest de wijkagent zich uit het onderzoek terugtrekken omdat inderdaad bleek dat hij zich in deze zaak partijdig opstelde.

Het gezin B. stelde haar hoop op Justitie en stapte met de zaak naar de Vrederechter die haar in het begin in het gelijk stelde.

Na een paar jaar ellende ( voortdurende klachten over ‘geluidsoverlast’ zonder dat de politie het geluidsoverlast vaststelde, eindeloze onderzoeken van de Geelse Bouwmaatschappij, de eigen klachten die door de lokale politie systematisch werden verworpen en waarvan er nooit een PV opgemaakt werd, de zieke 80-jarige moeder die constant verzorging nodig heeft) stelde de vrederechter hen in het ongelijk en besliste hij dat het gezin B., uit hun woning moest worden gezet.

Mevrouw B. die ten einde raad was, kreeg enkele dagen geleden van de Geelse Bouwmaatschappij te horen dat zij met haar gezin daadwerkelijk uit de woning moest maar dat zij ‘altijd wel een nieuwe aanvraag voor een sociale woning kon indienen’.

Vannacht probeerde mevrouw B. zelfmoord te plegen. Zij werd door de oplettendheid van één van haar vrienden, nog tijdig gevonden. Zij werd in comateuze toestand naar de intensieve afdeling van het ziekenhuis van Herentals gevoerd alwaar zij gereanimeerd werd.

Enkele maanden geleden werd een man uit Noorderwijk die tevens meer dan 20 jaar een woning van de Geelse Bouwmaatschappij betrok, op een soortgelijke manier uit zijn woning gezet.

De man is toevallig bevriend met het gezin B. en was enkele jaren geleden ook het slachtoffer van een petitie in de wijk die slechts door 10 mensen werd getekend maar die zelfs in de Herentalse gemeenteraad werd besproken waar dat burgemeester Jan Peeters (Sp.a) zich over de zaak uitsprak.

In het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelt al jarenlang een zekere Victor V. die ook al jarenlang in het Sp.a-bestuur van Herentals zetelt. Enkele jaren geleden werd hij met een honderdtal stemmen tot gemeenteraadslid verkozen.

Victor V. werd door de Herentalse gemeenteraad tot voorzitter van de ‘Commissie Veiligheid en Politie’ benoemd en zetelde, voor hij gemeenteraadslid werd, reeds in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij en in het bestuur van het OCMW-bestuur van de Stad Herentals.

 

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Netelandnieuws: zelfmoordpoging in Noorderwijk

 1. kruitvat says:

  De Koning Boudewijnstichting ondersteunde het project ‘Beter Samenleven’ van de Geelse Bouwmaatschappij..
  http://konigbaudouinstiftung.org/supportedproject.aspx?id=212032&CallID=209656&LangType=2067

  Ondersteunde projecten Home > Projecten > Ondersteunde projecten > Buiten Gewone Buurt > Geelse Bouwmaatschappij

  Ondersteund project ‘Aandacht voor de bewoners’
  Geel: Geelse Bouwmaatschappij

  Bewoners en jongeren inspraak geven bij de veranderingen die in hun wijk gerealiseerd worden.
  Bedrag € 4 000
  Contact
  Ilse Vissenaeken
  Kameinestraat 3 – 2440 Geel
  014-57 81 84
  Geselecteerd in het kader van de oproep ‘Buiten Gewone Buurt’ – Steun aan bewoners in België die zich engageren voor hun buurt of dorp – 2006

 2. kruitvat says:

  Raad van bestuur Geelse Huisvesting

  Naam Functie Gemandateerd vanuit:

  Sannen Jos Voorzitter Privé-inschrijver
  Ceustermans Ingrid Bestuurder Provincie Antwerpen
  Bulckens Mieke Bestuurder Privé-inschrijver
  Claes Herman Bestuurder Privé-inschrijver
  Janssens Alfons Bestuurder Privé-inschrijver
  Sledsens Jos Bestuurder Privé-inschrijver
  Vangeel Laurent Bestuurder Privé-inschrijver
  Broeckx Gerda Bestuurder Gemeente Laakdal
  Van Eynde Twiggy Bestuurder O.C.M.W. Laakdal
  Van Hemelen Rony
  Bestuurder Stad Geel
  Vranckx Jan Bestuurder Stad Geel
  Bollen Ivo Bestuurder O.C.M.W. Geel
  Voets Sabine
  Bestuurder O.C.M.W. Geel
  Guns Rob Bestuurder Gemeente Kasterlee
  Hermans Emiel Ondervoorzitter Gemeente Kasterlee
  Lenaerts Hilda Bestuurder O.C.M.W. Kasterlee
  Verbraecken Harry Bestuurder Gemeente Westerlo
  Van Hemelen Maurice Bestuurder Gemeente Westerlo
  Daems Wim Bestuurder O.C.M.W. Westerlo
  Voet Jos Bestuurder Gemeente Hulshout
  Veraghtert Jef Bestuurder Gemeente Meerhout
  Hoes Johan Bestuurder O.C.M.W. Meerhout
  Rymen Maria Bestuurder
  Gemeente Grobbendonk
  Van Den Bulck Elisabeth Bestuurder O.C.M.W. Grobbendonk
  Leirs Marcel Bestuurder
  Stad Herentals

  Vervloesem Victor Bestuurder Stad Herentals

  De Vocht Susie Directeur Geelse Huisvesting
  Bvba Briers, Bekkers & Co Commissaris-revisor

 3. kruitvat says:

  Petitiecampagnes en sociale ‘onderzoeken’ van de Geelse Bouwmaatschappij dienen om huurders uit hun sociale woning te drijven – Open Brief aan de heer Jos Sannen, directeur van de Geelse Bouwmaatschappij

  —-
  Brussel, 9 mei 2009

  Geelse Bouwmaatschappij
  t.a.v. de heer Jos Sannen, Directeur
  Kameinestraat 3
  2440 Geel

  Geachte Heer Sannen,

  Betreft: problemen met de Geelse Bouwmaatschappij – familie Vervloesem-Breugelmans / Marcel Vervloesem

  Ik schreef u vorig jaar inzake de petities die in de wijk Koninkrijk te Morkhoven door bepaalde huurders van een woning van de Geelse Bouwmaatschappij worden georganiseerd om andere huurders uit hun woning van de Geelse Bouwmaatschappij te jagen.

  Ik ontving echter geen antwoord uwentwege en ik vernam dat de Geelse Bouwmaatschappij zowel de familie Breugelmans-Vervloesem (en hun zieke 78-jarige moeder) als Marcel Vervloesem via de vrederechter uit hun woning wil drijven.

  De familie Breugelmans is geen familie van Marcel Vervloesem maar wordt door de klachtindienende wijkbewoners vanuit de wijk Koninkrijk (een tiental mensen die met elkaar bevriend zijn terwijl er 60 gezinnen wonen) wel gezien als vrienden van Marcel Vervloesem.

  Ik vind het vreemd dat de huurders die een petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem opstelden die ze, via de wijkagent als klacht aan de directie van de Geelse Bouwmaatschappij lieten overmaken, in 2005 ook een petitie opstelden om Marcel Vervloesem uit zijn woning van de Geelse Bouwmaatschappij te laten zetten.

  In het geval van de familie Breugelmans-Vervloesem gaat het om zogenaamde geluidsoverlast die door de politie nooit per meting werd vastgesteld maar waarvoor de familie Breugelmans-Vervloesem wel een boete van het Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties moest incasseren + dat zij een sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij en de betrokken wijkagent op haar nek kreeg.
  Onderzoek wees echter uit dat de nieuwe buren die eigenlijk geen recht hadden op een woning van de Geelse Bouwmaatschappij, met hun hetze tegen de familie Breugelmans-Vervloesem zijn gestart nadat de andere petitie-ondertekenaars hen hadden wijsgemaakt dat de familie Breugelmans-Vervloesem hun dochter voor zwartwerk had aangegeven.
  Het is jammer dat dit feit dat aan de grondslag ligt van heel de burenruzie door de sociaal assistente van de Geelse Bouwmaatschappij nooit werd onderzocht.

  De petitie tegen Marcel Vervloesem kwam destijds vanuit het vriendenkringetje rond de halfbroer-aanklager van Marcel Vervloesem uit de wijk Koninkrijk die destijds, als Sp.a-bestuurslid van de Stad Herentals, in het bestuur van de Geelse Bouwmaatschappij zetelde.
  Zij volgde direct nadat Marcel Vervloesem vanwege nieuwe beschuldigingen inzake ‘folteringen en verkrachtingen’ door enkele minderjarige drugsgebruikers uit de wijk die wegens een gewapende roofoverval in een gesloten instelling zaten, als zogenaamde recidivist in de gevangenis van Turnhout werd opgesloten en daar een hongerstaking was begonnen.
  In deze petitie die, zoals de petitie tegen de familie Breugelmans-Vervloesem, slechts door een tiental personen uit de wijk werd getekend, stelde men dat Marcel Vervloesem ‘niet meer gewenst was in de wijk’ omdat hij door zijn veroordeling een ‘slechte naam aan de wijk en Morkhoven bezorgde’. De 10 ondertekenaars van de petitie eisten dat Marcel Vervloesem uit zijn sociale woning zou gezet worden en dat de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven van het internet zou gehaald worden.
  Via het CD&V-raadslid Marleen Diels kwam deze zaak ter sprake in de Herentalse gemeenteraad.
  De kwestie werd zelfs door de lokale media (radio en dagbladen) besproken.
  De Herentalse burgemeester, het Sp.a-kamerlid Jan Peeters, zei toen dat hij ‘wel oren had naar de eis inzake de woninguitdrijving omdat het tenslotte ook het imago van Herentals en omgeving betrof’.
  Jan Peeters stelde zich ten opzichte van de nieuwsgroep van de Werkgroep Morkhoven iets voorzichtiger op omdat dit anders misschien wat te veel zou opvallen.

  Ik ben er voor 100% zeker van dat we hier met een geval van corruptie te maken hebben. Vandaar dat ik hierover ondermeer contact opnam met minister Keulen (die mij niet antwoordde) en minister Arena (die wél antwoordde).
  Ik schreef hierover ook herhaaldelijk (maar tevergeefs) naar de directie van de Geelse Bouwmaatschappij + de Geelse schepenen en gemeenteraadsleden.
  Ook het Comité P (die mijn klacht klasseerde) en de Vlaamse Ombudsman (die mijn klacht wenste te onderzoeken) werden gecontacteerd.

  In de hoop dat u een onderzoek laat instellen naar de achtergronden van deze georganiseerde klachten en petities, en in afwachting van uw antwoord, teken ik,

  hoogachtend,

  Jan Boeykens
  Voorzitter Werkgroep Morkhoven

  Werkgroep Morkhoven vzw-asbl
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  Erkenningsnummer 443.439.55
  WerkgroepMorkhoven@gmail.com
  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

  Kopie: familie Breughelmans-Vervloesem, Marcel Vervloesem, advocaat Raf Jespers, minister Keulen, minister Arena, minister-president Kris Peeters,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s