Problemen Geelse Huisvesting: Schepen Jan Bertels (Sp.a)

Enkele dagen geleden probeerde mevrouw B. uit Noorderwijk (Morkhoven) die met haar man, zoon en 80-jarige bedlegerige moeder door de Geelse Huisvesting uit haar sociale woning wordt gezet, zelfmoord te plegen. Zij werd door de oplettendheid van één van haar vrienden, nog tijdig gevonden en werd in comateuze toestand naar de intensieve afdeling van het ziekenhuis van Herentals gevoerd alwaar zij gereanimeerd werd.
Het gezin woont reeds 23 jaar in in de sociale woning van de Geelse Huisvesting en had nooit problemen met de Geelse Huisvesting gezien zij altijd correct haar huur betaalde.
Een paar jaar geleden kregen zij een ex-fabrieksdirecteur, die eigenlijk geen recht had op een sociale woning, als buur. Die beweerde op een bepaald moment dat mevrouw B. zijn dochter ‘voor zwartwerk had aangegeven’.
Kort daarop startte hij met enkele nieuwe vrienden uit de buurt een petitie waarin het gezin van mevrouw B. werd aangeklaagd voor ‘geluidsoverlast’.
De petitie werd door de wijkagent die geen enkele vaststelling deed en geen enkel PV opmaakte, aan de Geelse Huisvesting overgemaakt die de gezegdes ernstig nam.
Ilse V., de sociaal assistente van de Geelse Huisvesting, werd met zogenaamde verzoeningsgesprekken belast. Ilse V. liet niet na om steeds te herhalen dat ‘het gezin B. niet wilde meewerken aan de verzoeningspogingen en dat men voldoende geduld had uitgeoefend’. Maar in haar brief van 4.11.2008 aan Mevrouw B. schreef zij: ‘Geachte Huurder, Met deze brief willen wij bevestigen dat u gevraagd heeft om samen met de buren rond de tafel te zitten om een oplossing te zoeken voor het burenprobleem. De buren hebben hierop negatief geantwoord’. Er bestaat zelfs een bandopname van de verklaring van Ilse V.
Alhoewel de vrederechter op een gefundeerde wijze besliste dat de eis van de Geelse Huisvesting om de uit-huis-zetting van het gezin B., onaanvaardbaar was, wist de advocaat van de Geelse Huisvesting van de Turnhoutse rechter Suykerbuyk te bekomen dat het gezin B. met hun 80-jarige zieke moeder nu zonder pardon op straat worden gezet.

De Herentalse Schepen voor Huisvesting, Jan Bertels (Sp.a), zei onlangs: ‘We hebben een doelgroepenbeleid voor personen met een handicap (zij krijgen prioriteit voor woningen die specifiek voor hen zijn uitgerust)’.
Jan Bertels heeft een indrukwekkende lijst mandaten op zijn naam staan. In 2009 was hij ondermeer de regeringscommissaris voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en voor het Verzekeringscomité van de RIZIV, vertegenwoordiger van de minister, Directeur-generaal van de FOD Sociale Zekerheid en lid van het beheerscomité van het Sint-Elisabeth Ziekenhuis te Herentals…
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s