Internetproblemen en spreekverbod met de pers

De vzw Werkgroep Morkhoven ondervindt weer talrijke problemen met het publiceren van haar artikels op haar skynet blogs. Enkele weken geleden werden de Facebook accounts van Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, gedesactiveerd. Ook de groepen ‘Droit Fondamental’ en ‘Werkgroep Morkhoven’ werden afgesloten. Alle informatie en documenten verdwenen. Ook 4.000 contacten en Facebook vriendschappen gingen verloren. Jan Boeykens moest zijn Facebook account tot 4 keren in 1 week heropstarten omdat die account telkens weer werd afgesloten.

Skynet zei enkele weken geleden dat zij haar skynetblogs beter zou beveiligen. Het is mogelijk dat de problemen niet bij Skynet liggen maar het probleem dient, hoe dan ook, te worden opgelost.

Er zijn ook nog andere problemen. De Belgische justitie legde Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven die de kinderpornozaak Zandvoort met de vzw Werkgroep Morkhoven onthulde, in 2006 een spreekverbod met de pers op. In 2008 verbrak het Hof van Beroep in Antwerpen dit spreekverbod even. Maar kort nadien werd Marcel Vervloesem in de gevangenis opgesloten en kreeg hij opnieuw een spreekverbod met de pers opgelegd. Bij zijn voorwaardelijke vrijlating 7 maanden geleden, legde de strafuitvoeringsrechtbank van Antwerpen hem opnieuw een spreekverbod met de pers op, wat een schending is van de Belgische grondwet. Marcel Vervloesem, die nog steeds bestuurslid is van de vzw Werkgroep Morkhoven, mag Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens en ondervoorzitter J. de Croÿ NIET contacteren terwijl die hem gedurende 2 jaar lang in de gevangenis zijn gaan opzoeken. Marcel Vervloesem heeft ook contactverbod met de Vlaamse acteur Jo Reymen (geen lid van de vzw Werkgroep Morkhoven) en mag ook niet meewerken aan verenigingen die kindermisbruiken bestrijden….

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s