Sociale Woonpolitiek van de Sp.a: geknoei met sociale woningen

Ik schreef een paar maanden geleden naar minister Freya Vanden Bossche (Sp.a) over het geknoei van de Geelse Huisvesting met de toewijzing van sociale woningen en de uitdrijving van mensen door middel van petities. Ik publiceerde mijn brieven aan Vanden Bossche, waarop ik geen antwoord kreeg, ook op het Internet. Het kabinet van minister Vanden Bossche zat daar blijkbaar verveeld mee. Ik kreeg prompt een telefoontje van een kabinetsmedewerker die me zei dat ik ‘geen betrokken partij’ was in het geval van een gezinnetje (met een zieke 80-jarige zieke moeder) dat door middel van de voornoemde praktijken uit haar sociale woning in de wijk Koninkrijk te Morkhoven, dreigde gedreven te worden.

Ik antwoordde de kabinetsmedewerker dat ik in deze zaak wel degelijk betrokken partij was omdat het gezinnetje mij als haar vertrouwenspersoon had aangesteld en ik deelnam aan de rondetafelgesprekken met een sociaal assistente van de Geelse Huisvesting waarnaar de buren (een fabrieksdirecteur en zijn vrouw + dochter) hun kat stuurden.

Toen ik de kabinetsmedewerker vroeg of er een onderzoek zou ingesteld worden naar deze praktijken, antwoordde hij mij: ‘Natuurlijk, dat doen we altijd in dergelijke gevallen’. Op mijn vraag of het gezin B. een kopie zou krijgen van het onderzoeksverslag, antwoordde hij mij: ‘Jazeker’.

Het gezin B. kreeg niets meer van de Geelse Huisvesting en van het kabinet van minister Vanden Bossche te horen.  Zij dacht dat dit met het ingestelde ‘onderzoek’ te maken had.  Enkele dagen geleden kwam er een deurwaarder langs en werd men op straat gezet.

Het gezin woonde reeds 23 jaar lang in deze sociale woning en betaalde steeds correct de huur. Er waren, voor dat de fabrieksdirecteur er kwam wonen, nooit klachten van buren.

De fabrieksdirecteur die, vanwege zijn inkomen, geen recht heeft op een sociale woning, en die zich nooit liet inschrijven op een wachtlijst voor een sociale woning, kreeg intussen reeds een andere sociale woning toegewezen.

Nog iets wat vermeldenswaardig is: Het Herentalse Sp.a gemeenteraadslid dat in dezelfde wijk een sociale woning betrekt, zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting. De man had gedurende jarenlang een conflict met zijn halfbroer waarover bepaalde kranten uitgebreid verslag uitbrachten.  Een jaar geleden werd zijn halfbroer ook door middel van een petitie die zelfs in de Herentalse gemeenteraad werd besproken, uit zijn sociale woning van de Geelse Huisvesting gedreven.

Het is niet de eerste keer dat ik deze fraude met sociale woningen aan de kaak stel maar de Sp.a vindt dit blijkbaar een normale zaak. Of misschien zal de Sp.a nu een pro forma onderzoekje opstarten. Het gezin B. werd nu toch op straat werd gezet en het beöogde doel (de uitzetting van het gezin en het in de doofpot steken van de fraude) werd bereikt.  En het gezinnetje zal na de jarenlange discussie met de Geelse Huisvesting, de vruchteloze gerechtelijke procedure die zij opstartte en de manier waarop zij op straat werd gezet, toch nooit meer naar haar sociale woning terugkeren.  De 80-jarige vrouw die constant verzorging nodig heeft, maakt de situatie er niet veel beter op.  Het gezin B. is emotioneel gebroken. Vandaar dat Mevrouw B. ook een mislukte zelfmoordpoging ondernam.

Onze slogan voor de volgende verkiezingen als die er ooit nog komen: ‘Voor een sociale woonpolitiek moet men bij de Sp.a zijn !’

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Foto: Freya Vanden Bossche

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Geelse Huisvesting and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Sociale Woonpolitiek van de Sp.a: geknoei met sociale woningen

 1. kruitvat says:

  Geknoei Sociale Woningen:
  Freya Vanden Bossche en de Sp.a gemeenteraadsleden van Herentals zijn met een ‘tegenoffensief’ gestart. Er werd een ‘Nieuw sociaal woonproject voor Herentals’ goedgekeurd.

  —-
  ‘Nieuw sociaal woonproject voor Herentals goedgekeurd’

  HERENTALS – Vlaams Minister van sociale huisvesting Freya Vandenbossche (sp.a) en de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen hebben hun definitieve goedkeuring gegeven aan een nieuw bouwproject voor sociale huurwoningen in Herentals.

  Het gaat over de bouw van 10 nieuwe huurapppartementjes in de Rozenstraat op de Kapellenblok. Enkele jaren geleden is daar een sociale huurwoning afgebrand. Enkele aanpalende huurwoningen werden door de Eigen Haard eveneens afgebroken, en op die lokatie komen nu 10 kleinere appartementen, in het bijzonder ook geschikt voor bejaarden.

  ‘Op die manier kunnen bejaarde inwoners van de gezinswoningen op de Kapellenblok op latere leeftijd voortaan ook in de eigen wijk terecht voor een aangepaste, kleinere woning’, weet burgemeester Jan Peeters (sp.a).

  De aannemer kan nu starten. Hij heeft gevraagd om de bouwwerken effectief aan te vatten na de winterperiode.

  http://www.freyavandenbossche.be/article/nieuw-sociaal-woonproject-voor-herentals-goedgekeu/

 2. kruitvat says:

  Waarom wilde Minister Van den Bossche geen onderzoek instellen naar het geknoei met sociale woningen door de Geelse Huisvesting ?
  ===

  Open Brief aan de Vlaamse minister van Woonbeleid, mevrouw Freya Van den Bossche

  Van: Jan Boeykens
  Datum: 6 maart 2011 21:13
  Onderwerp: Geelse Bouwmaatschappij
  Aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

  Brussel, 6 maart 2011

  Minister Freya Van den Bossche
  Martelaarsplein 7
  1000 Brussel

  Geachte Mevrouw,

  Betreft: Geelse Bouwmaatschappij – geknoei en fraude met sociale woningen – uitdrijvingen – verzoek tot het instellen van een grondig onderzoek

  Ik hoop dat U mijn brief van 3 maart 2011 aangaande bovenvermelde materie goed hebt ontvangen.

  Zoals u weet, probeerde mevrouw Breughelmans uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven (Noorderwijk,Herentals) enkele dagen geleden zelfmoord te plegen doordat zij na een eindeloos geknoei in haar dossier, met haar gezin en haar 80-jarige zieke moeder door de Geelse Bouwmaatschappij uit haar sociale woning wordt gedreven terwijl zij haar huur al 23 jaar lang op een correcte manier betaalde.

  Er zijn mij ook andere dossiers inzake uitdrijvingen van bewoners door Sociale Woonmaatschappijen bekend.

  Vandaar mijn volgende vragen:

  1) Is de Minister bereid om deze zaken grondig te laten onderzoeken of wenst zij aan struisvogelpolitiek te doen ? 2) Heeft de Minister weet van het aantal mensen die jaarlijks uit hun door de Vlaamse overheid gesubsidieerde sociale woning worden gedreven ? 3) Kan de Minister ons een overzicht geven van de jaarlijkse inkomsten van de mensen die een sociale woning kregen toegewezen ? 4) Wat denkt de Minister te zullen ondernemen tegen de gebruikelijke vriendjespolitiek bij de toewijzing van sociale woningen waarbij de reglementen inzake het toekennen van sociale woningen overtreden worden ? 5) Is de Minister van mening dat de huurders van sociale woningen voldoende beschermd zijn tegen wanpraktijken en/of willekeurige uitdrijvingen door de besturen van Sociale Woonmaatschappijen ? Wonen is tenslotte een grondrecht en mensen die gedurende 20 jaar een sociale woning betrekken en steeds correct hun huur betaalden, kunnen zomaar niet op straat worden gezet. 6) Wat is de taak van de Vereniging Vlaamse Huisvestingsmaatschappijen (VVH) in deze kwestie ? 7) Zou de Minister het nuttig vinden om, zoals in Frankrijk, een wetsvoorstel tegen woninguitdrijvingen te laten uitwerken ? ( http://www.elunet.org/spip.php?article17300 )

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Hoogachtend,

  Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
  werkgroepmorkhoven@gmail.com

  Kopie aan de Vlaamse parlementsleden: GEEN REACTIE

  Pas na een half jaar en toen de uitzetting van het gezin Breughelmans politiek was ‘geregeld’, ontvingen we een berichtje van Minister Van den Bossche (sp.a). Van den Bossche vond het niet nodig om een onderzoek te laten instellen.

  ===

  Deze Open Brief werd opnieuw verstuurd op 7 maart 2013

  van: Jan Boeykens

  aan: kabinet.vandenbossche@vlaanderen.be

  Kopie: johan.malcorps.groen, carl.decoster.ldd, nico.moyaert.N-VA.vlaamsparlement, thierry.vanderkindere.sp.a.vlaamsparlement, kurt.ravyts.vlaamsbelang, herman.devos.Open.VLD.vlaamsparlement, bart.desmet.CD.V.vlaamsparlement, pvda, wonen.ocmw-leuven.be, stad.antwerpen.be, woonbeleid.rwo.vlaanderen, wonenvlaanderen.rwo.vlaanderen, samenhuizen.be, vmsw.be, volkskrant.nl, katholieknieuwsblad, demorgen.be

  datum: 7 maart 2013 18:22

  Schrijf naar Minister Van den Bossche (sp.a) indien u wantoestanden vaststelt inzake het beheer van sociale woningen en laat ons weten of de administratie van Van den Bossche uw brief beäntwoordt. Wij raden U aan om niet meer voor de sp.a te stemmen indien uit uw zaak zou blijken, dat de Minister en/of haar administratie hun werk niet ernstig nemen.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s