Marcel Vervloesem blijft in cel: Valse klachten van Justitie

We probeerden het volgende commentaar op deze blog te publiceren:

Justitie wil Marcel Vervloesem er nu van beschuldigen dat hij de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden heeft (spreekverbod met de pers, contactverbod met de Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is, verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, verbod om naar het buitenland te reizen omdat men vreesde dat hij er zou deelnemen aan een kongres over kindermisbruik en de pedo-maffia in België).

Dus eerst laat men zijn drugsgebruikende neefje van (op enkele dagen na) 18 jaar, het zoveelste verhaal vertellen voor Het Nieuwsblad.

Vervolgens laat men hem een klacht bij de politie gaan indienen, zoals dat al 14 jaar de gewoonte is.

Vervolgens start men, zoals dat reeds in 1998 al het geval was met Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem, een smerige mediacampagne op.

Dan laat men de getuigenverklaringen en de onderzoeksrapporten verdwijnen. En klaar is kees.

En justitieminister Turtelboom noemt dat een ‘onpartijdige justitie’…

Indien men Marcel Vervloesem nu in de gevangenis moest laten overlijden, dan zou dat reeds de 2de persoon in de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) zijn die uit de weg wordt geruimd.

De eerste persoon was RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkte rond de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald.  Kort voor zij vermoord werd, werd zij door de Belgische magistratuur gedurende 3 uur lang ondervraagd alsof zij een misdadigster was.   Het wordt hoogtijd om haar afscheidsbrief en haar verhalen over de maandenlange telefoonproblemen en doodsbedreigingen nog eens te publiceren.

PS. Een 14 jarig vriendinnetje van de nieuwe aanklager, verdronk 2 maanden geleden door het inhaleren van aanstekersgas, in de vijver van het justitiepaleis te Turnhout.  Rond het Turnhoutse justitiepaleis hangen heel wat probleemjongeren rond.

Het is zeker niet onze bedoeling om op te roepen tot een heksenjacht tegenover deze jongeren maar het zegt wel iets over de betrokkenheid van de Turnhoutse justitie die gedurende 14 jaar gebruik maakte van jongeren met een strafblad om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen rond de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die in een 30 PV’s van zedenfeiten met jongetjes voorkomt (maar de man blijft ongestraft omdat hij ondermeer van politieke bescherming geniet).

Nog even een greep over de misdaden waaraan voornoemde jongeren zich schuldig maakten: gewapende roofovervallen, inbraken, zedenfeiten, verkrachting, diefstallen, onopzettelijke doodslag door rijden onder invloed zonder dat het rijbewijs werd ingetrokken, afpersing, vandalisme, drugsgebruik, drugshandel enz.

Al deze informatie wordt door de lokale pers die blijkbaar meeheult met de Turnhoutse Justitie en die steeds over ‘kansarme slachtoffers’ spreekt, al jarenlang verzwegen.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

—-

Foto: Marcel Vervloesem met prinses de Croÿ en een Morkhoven-sympathisant in het gerechtshof te Turnhout. De sympathisant werd door de Turnhoutse justitie bijna geinterneerd nadat hij deelgenomen had aan een Morkhoven-aktie die het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort door de Turnhoutse justitie aanklaagde. En Marcel Vervloesem werd door de Turnhoutse justitie veroordeeld voor het uitgeven van de pamfletten voor deze aktie terwijl de Werkgroep Morkhoven als verantwoordelijke uitgever vermeld stond.  Tesamen met de verdwijningen van de ontlastende documenten uit het gerechtelijk dossier, is dit maar één van de zaken waaraan het Turnhoutse gerecht zich schuldig maakte.  En laat het Turnhoutse gerecht ons maar gerust vervolgen wegens  ‘laster’.  Dan krijgen we de kans om de beerput in Turnhout eindelijke eens open te gooien door er een internationaal schandaal van te maken.

PS. Vertalingen en verspreidingen van deze publicatie zijn welkom.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Marcel Vervloesem blijft in cel: Valse klachten van Justitie

 1. kruitvat says:

  Justitie Turnhout: een grote beerput…

  Moeder Melissa eist excuses van Justitie

  ZATERDAG 23 FEBRUARI 2008

  TURNHOUT – Francine Slootmans (51), de moeder van de vermoorde Melissa Van Loo (17) uit Turnhout, pikt het niet dat ze nog maar pas weet dat de moordenaar van haar dochter al twee jaar soms vrij is.

  Sam Bierten (30) bracht op 15april 1998 zijn liefje Melissa gruwelijk om het leven in de woning van haar ouders in Turnhout. Een jaar na de moord werd hij ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd. In 2004 verhuisde hij naar een instelling in Bierbeek.

  Groot was de verbazing bij Francine toen ze vorige week vernam dat Bierten al sinds 15maart 2006 sporadisch de instelling mag verlaten in gezelschap van zijn moeder. Hij mag zich niet binnen de provincie Antwerpen begeven. Het ministerie van Justitie gaf te kennen ‘verwonderd’ te zijn dat de CBM de nabestaanden niet had ingelicht.

  In haar agenda ontdekte Francine dat ze in mei 2006 samen met haar oudste dochter in Antwerpen een gesprek heeft gehad met iemand van het CBM. ‘Tijdens die afspraak is met geen woord gerept over het regime van Bierten, die toen al twee maanden af en toe de instelling mocht verlaten’, zegt Francine. ‘Ik kan niet anders dan concluderen dat de informatie bewust is achtergehouden.’

  Francine schreef intussen een aangetekende klachtbrief naar het ministerie van Justitie. ‘Ik vraag geen schadevergoeding, maar excuses’, zegt ze. ‘Ik wil dat de zaak correct wordt opgevolgd. Wanneer Bierten effectief wordt vrijgelaten, dan wil ik dat weten. Ik wacht op een antwoord van Justitie.’ (ima)

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=M71OF7OR

 2. kruitvat says:

  Jan Poels, de Procureur des Konings bij het parket van Turnhout, werd de nieuwe kabinetschef van minister van Justitie Annemie Turtelboom. Van een ‘onpartijdige magistratuur’ een ‘nieuwe deontologie voor magistraten’, zal dus geen sprake zal zijn. Zeker niet binnen het gerechtsarrondissement Turnhout alwaar het nieuwe verhaal dat in Het Nieuwsblad over Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem verscheen, uitsluitend bedoeld is om de onderzoeken naar de kinderpornozaak Zandvoort, de 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die op naam staan van Vervloesem’s halfbroer-aanklager Victor en het jarenlange geknoei in Vervloesem’s gerechtelijk dossier, dicht te dekken.
  De zogenaamde hervormingsplannen van Turtelboom VLD) zullen dus op niets uitlopen. Turtelboom gaat hiermee dezelfde weg op als haar politieke voorganger Stefaan De Clerck (CD&V) die 20 jaar lang over ‘hervormingen binnen het gevangeniswezen en de justitie’ sprak terwijl die onder zijn beleid verder verloederden.
  —–
  14/12/2011 | Turnhout – Jan Poels, de Procureur des Konings bij het parket van Turnhout, wordt de nieuwe kabinetschef van minister van Justitie Annemie Turtelboom. De nieuwe kabinetschef wordt geroemd om z’n jarenlange ervaring en hij staat bekend als één van de betere procureurs van de jongere lichting. Wie Poels als procureur zal opvolgen is nog niet bekend.
  http://www.rtv.be/artikels/nieuws/2011121415231258_procureur-turnhout-wordt-kabinetschef-van-minister-van-justitie-tur

 3. Jan Boeykens says:

  Men probeert niet alleen Marcel Vervloesem maar de hele Werkgroep Morkhoven en iederéén die oprecht tegen kindermisbruiken strijdt, monddood te maken.
  Onze mailboxen die worden afgesloten. Onze talrijke telefoon- en internetproblemen. Computers die worden leeggehaald enz.
  We zullen echter blijven verderwerken totdat justitieminister Turtelboom (VLD) die Jan Poels, de Procureur des Konings bij het parket van Turnhout, benoemde, ons zegt waarom de kinderpornozaak Zandvoort door de Turnhoutse justitie werd dichtgedekt; waarom de Turnhoutse justitie jarenlang media-campagnes tegen ons organiseerde; waarom de 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes op naam van Marcel Vervloesem’s halfbroer-aanklager Victor nooit werden onderzocht door Justitie Turnhout; waarom de ontlastende stukken in het dossier van Marcel Vervloesem te Turnhout, nooit werden toegevoegd (en zelfs verdwenen); wie de jongeren ieders 250 euro betaalde om met een verhaal naar de pers te stappen en nadien nog eens 250 euro betaalde om een klacht te gaan indienen bij de politie (waarop het gerechtelijk apparaat via een geörchestreerde mediacampagne in werking trad ; waarom hiervoor telkens jongeren met een strafblad werden gebruikt; waarom Marcel Vervloesem een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd; waarom hij een contactverbod met de vzw Werkgroep Morkhoven kreeg opgelegd; waarom hij een reisverbod kreeg; waarom men via het Nieuwsblad (het blad die voor het eerst met een verzonnen verhaal over Marcel Vervloesem naar buiten kwam) het foute nieuws verspreidde dat Marcel Vervloesem ‘met de Werkgroep Morkhoven gebroken’ had terwijl hij nog steeds deel uitmaakt van het bestuur en de bestuursleden hem gedurende 2 jaar, iedere week in de gevangenis gingen opzoeken; waarom Marcel Vervloesem geen deel mocht uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, waarom het script van zijn boek enkele weken geleden door de Justitie van Turnhout in beslag werd genomen enz. Wij willen klaarheid van de minister van justitie die voor een ‘onpartijdige magistratuur’ pleit en een debat aankondigde over de ‘uitbreiding van de deontologie voor magistraten’. Justitie mag geen maffia zijn. Een minister van justitie die misdaden binnen de Justitie mee dichtdekt, maakt deel uit van die maffia. Dat geldt ook voor haar politieke partij (in casu de VLD, Vlaamse liberalen).

 4. Jan Boeykens says:

  Marcel Vervloesem werd vlak voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling 2 jaar geleden, uit zijn sociale woning uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet. Het huis is eigendom van de Geelse Bouwmaatschappij. Vorig jaar werd de familie Vervloesem (geen familie van Marcel Vervloesem) die de vzw Werkgroep Morkhoven openlijk steunde, en die in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem woonde, met haar 80-jarige bedlegerige moeder ook uit haar sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij gezet. Dat gebeurde op dezelfde wijze als bij Marcel Vervloesem. Eerst een petitie en dan een klacht bij de Geelse Bouwmaatschappij. Het kan misschien een toeval zijn maar Marcel Vervloesem’s halfbroer-aanklager Victor, woont in dezelfde wijk en is reeds jaren bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij. Indien justitieminister Turtelboom de maffiapraktijken in het dossier ‘Werkgroep Morkhoven’ stilzwijgend goedkeurt, dan ondersteunt zij deze maffiapraktijken en kan zij, deontologisch gezien, geen minister van justitie meer zijn. Annemie Turtelboom voltooide haar studies in de katholieke universiteit van Leuven en was, zoals Marcel Vervloesem’s halfbroer, gedurende een tijdlang CD&V partijlid. We zijn er dus van overtuigd dat de Minister en haar huidige partij (VLD), in staat zijn om onze redenering te volgen.

 5. Jan Boeykens says:

  Copieer, publiceer en verspreid deze informatie voor dat Justitie en de pedo-maffia (door middel van een klacht bij Facebook bijvoorbeeld), ze verwijdert.

 6. Jan Boeykens says:

  Copieer, publiceer en verspreid deze informatie. De Belgische justitie en de Belgische pedo-maffia zijn met een geörchestreerde aktie gestart om al onze informatie te doen verdwijnen: blokkeren van links naar blogs en websites, verwijderen van documenten uit onze computers, verwijderen van video-filmpjes, sluiten van onze mailboxen enzoverder
  Vorige week kreeg prinses de Croÿ, ondervoorzitter van onze vereniging, van een vriendin te horen, dat al de post die zij gedurende reeds 3 jaren naar de prinses stuurde, was teruggekomen met de vermelding ‘adres onbekend’.
  —-
  Marcel Vervloesem werd vlak voor zijn voorwaardelijke invrijheidsstelling 2 jaar geleden, uit zijn sociale woning uit de wijk Koninkrijk te Morkhoven gezet. Het huis is eigendom van de Geelse Bouwmaatschappij. Vorig jaar werd de familie Vervloesem (geen familie van Marcel Vervloesem) die de vzw Werkgroep Morkhoven openlijk steunde, en die in dezelfde wijk als Marcel Vervloesem woonde, met haar 80-jarige bedlegerige moeder ook uit haar sociale woning van de Geelse Bouwmaatschappij gezet. Dat gebeurde op dezelfde wijze als bij Marcel Vervloesem. Eerst een petitie en dan een klacht bij de Geelse Bouwmaatschappij. Het kan misschien een toeval zijn maar Marcel Vervloesem’s halfbroer-aanklager Victor, woont in dezelfde wijk en is reeds jaren bestuurslid van de Geelse Bouwmaatschappij. Indien justitieminister Turtelboom de maffiapraktijken in het dossier ‘Werkgroep Morkhoven’ stilzwijgend goedkeurt, dan ondersteunt zij deze maffiapraktijken en kan zij, deontologisch gezien, geen minister van justitie meer zijn. Annemie Turtelboom voltooide haar studies in de katholieke universiteit van Leuven en was, zoals Marcel Vervloesem’s halfbroer, gedurende een tijdlang CD&V partijlid. We zijn er dus van overtuigd dat de Minister en haar huidige partij (VLD), in staat zijn om onze redenering te volgen.

 7. Jan Boeykens says:

  Justitie en pedo-maffia zijn in een gecoördineerde aktie gestart met het sluiten van onze mailboxen waardoor we niets meer op onze blogs kunnen publiceren en zelfs niet meer kunnen reageren.
  Enkele jaren geleden pleitte de halfbroer-aanklager van Marcel, een getrouwde homo-sexueel met 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes op zijn naam, dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het Internet moest verdwijnen’. De man die quasi analfabeet is (enkel fonetisch schrift) maar nu zelfs tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, zit vermoedelijk achter alle verhalen in de pers en alle klachten tegen Marcel Vervloesem.
  We wensen geen aktie tegen homosexuelen op te starten. We verzoeken de justitieminister enkel om deze zaken te laten onderzoeken en niet deel te willen nemen aan maffia-praktijken.

  Marcel Vervloesem deed met de Werkgroep Morkhoven en de inmiddels uit de weg geruimde Gina Bernard-Pardaens, ook onderzoek naar de Duitse jongen Manuel Schadwald die spoorloos verdween. Kort voor haar dood, werd Gina gedurende 3 volle uren op, een naar eigen zeggen, ‘intimiderende manier’ door de Belgische Justitie ondervraagd over Manuel Schadwald. Sinds de moord op Gina, wordt deze zaak door pers en justitie doodgezwegen.

  Verspreid deze informatie aub.

 8. Jan Boeykens says:

  http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/
  Het kan zijn dat deze link door de Belgische Justitie geblokkeerd wordt.
  We hebben in ieder geval reeds enkele dagen problemen met het copiëren van de link (zodat hij moeilijk te publiceren is). Dat heeft ongetwijfeld te maken met onze publicaties over de Justitie die volledig terecht zijn en meer inhouden dan de roddelverhalen in Het Nieuwsblad die

  Eén van onze publikaties:Marcel Vervloesem blijft in cel: Valse beschuldigingen van Justitie

  We probeerden het volgende commentaar op deze blog te publiceren:

  Justitie wil Marcel Vervloesem er nu van beschuldigen dat hij de voorwaarden van zijn vrijlating geschonden heeft (spreekverbod met de pers, contactverbod met de Werkgroep Morkhoven waarvan hij bestuurslid is, verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, verbod om naar het buitenland te reizen omdat men vreesde dat hij er zou deelnemen aan een kongres over kindermisbruik en de pedo-maffia in België).

  Dus eerst laat men zijn drugsgebruikende neefje van (op enkele dagen na) 18 jaar, het zoveelste verhaal vertellen voor Het Nieuwsblad.

  Vervolgens laat men hem een klacht bij de politie gaan indienen, zoals dat al 14 jaar de gewoonte is.

  Vervolgens start men, zoals dat reeds in 1998 al het geval was met Marcel Vervloesem’s halfbroer Victor Vervloesem, een smerige mediacampagne op.

  Dan laat men de getuigenverklaringen en de onderzoeksrapporten verdwijnen. En klaar is kees.

  En justitieminister Turtelboom noemt dat een ‘onpartijdige justitie’…

  Indien men Marcel Vervloesem nu in de gevangenis moest laten overlijden, dan zou dat reeds de 2de persoon in de kinderpornozaak Zandvoort (90.000 slachtoffers) zijn die uit de weg wordt geruimd.

  De eerste persoon was RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die met de Werkgroep Morkhoven samenwerkte rond de verdwijning van de Duitse jongen Manuel Schadwald. Kort voor zij vermoord werd, werd zij door de Belgische magistratuur gedurende 3 uur lang ondervraagd alsof zij een misdadigster was. Het wordt hoogtijd om haar afscheidsbrief en haar verhalen over de maandenlange telefoonproblemen en doodsbedreigingen nog eens te publiceren.

  PS. Een 14 jarig vriendinnetje van de nieuwe aanklager, verdronk 2 maanden geleden door het inhaleren van aanstekersgas, in de vijver van het justitiepaleis te Turnhout. Rond het Turnhoutse justitiepaleis hangen heel wat probleemjongeren rond.

  Het is zeker niet onze bedoeling om op te roepen tot een heksenjacht tegenover deze jongeren maar het zegt wel iets over de betrokkenheid van de Turnhoutse justitie die gedurende 14 jaar gebruik maakte van jongeren met een strafblad om Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven het zwijgen op te leggen rond de kinderpornozaak Zandvoort en de zaak van Marcel’s halfbroer Victor Vervloesem die in een 30 PV’s van zedenfeiten met jongetjes voorkomt (maar de man blijft ongestraft omdat hij ondermeer van politieke bescherming geniet).

  Nog even een greep over de misdaden waaraan voornoemde jongeren zich schuldig maakten: gewapende roofovervallen, inbraken, zedenfeiten, verkrachting, diefstallen, onopzettelijke doodslag door rijden onder invloed zonder dat het rijbewijs werd ingetrokken, afpersing, vandalisme, drugsgebruik, drugshandel enz.

  Al deze informatie wordt door de lokale pers die blijkbaar meeheult met de Turnhoutse Justitie en die steeds over ‘kansarme slachtoffers’ spreekt, al jarenlang verzwegen.

  Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s