Kindermisbruik: Het media-proces tegen Marcel Vervloesem

childporn,ring.Zandvoort.jpg

KINDERPORNOZAAK ZANDVOORT: OP DEZE WIJZE WERD MARCEL VERVLOESEM ‘SCHULDIG’ BEVONDEN….
V. was, omdat er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over hem bestaan; doordat hij een halfbroer van Marcel V. was en omdat hij politieke ambities had, het ideale wapen om Marcel V. het zwijgen op te leggen over de kinderpornozaak Zandvoort.  Maar om een kans op slagen te hebben, moest men ook een einde maken aan de internationale media-aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort.  Vandaar dat men V’s verhaal waarin hij stelde dat hij ‘in zijn jeugd door zijn halfbroer Marcel sexueel misbruikt was geworden’, eerst in de Vlaamse tabloid Het Nieuwsblad publiceerde.  De toenmalige  perswoordvoerder van de Antwerpse Justitie die berichtjes opstelde voor het persagentschap Belga en die samenwerkte met het Nederlandse persagentschap ANP, zorgde ervoor dat het in Het Nieuwsblad verschenen verhaal over zogezegd misbruik, overal verspreid werd. Pas dan stapte V. met een klacht naar de politie.
Om de geloofwaardigheid van V.s verhaal nog te versterken, trommelde men de Vlaamse commerciële zender VTM op.  Die zorgde ervoor dat de gelijklopende verklaringen van V’s vriendjes, rechtstreeks werden uitgezonden.
Na de uitzending die door de Nederlandse omroepen en de buitenlandse zenders werd overgenomen, stapten V’s vrienden die bijna allemaal over een zwaar strafblad beschikken (roofovervallen, onvrijwillige doodslag, inbraken, diefstallen, afpersingen, zedenfeiten, drugshandel,), op hun beurt met een klacht naar de politie.
En klaar was kees.  1) Niemand die nog over de kinderpornozaak Zandvoort sprak  2) Marcel V. die plotseling zelf van ‘kindermisbruik’ werd verdacht.
En de rest was kinderspel.  In een 11-jaren durend mediaproces werd Marcel V. als een ‘pedofiel’, ‘laffe kindermisbruiker’, ‘geesteszieke’, ‘zelfverklaarde pedojager die zelf kinderen misbruikte’, ‘laffe stroper’  enzoverder, door het slijk gesleurd terwijl zijn halfbroer de gelegenheid kreeg om bij ieder nieuwsbericht nog wat hatelijke beschuldigingen te spuien.   Omdat de verklaringen van V. en zijn vriendjes na enkele jaren ongeloofwaardig begonnen te klinken en een leugendetectortest uitwees dat Marcel V. de waarheid had gesproken, liet men enkele jaren voor Marcel V’s veroordeling, enkele minderjarigen  die ondermeer voor een gewapende roofoverval in een jeugdinstelling waren opgesloten, wederom in Het Nieuwsblad verklaren dat ook zij door Marcel V. ‘sexueel misbruikt’ werden. Na de publicatie in Het Nieuwsblad stapten ook zij met een klacht naar de politie waarop het gerecht dat de kinderpornozaak doodzweeg, natuurlijk met veel trompet- en bazuingeschal de ‘zelfverklaarde pedofielenjager’, zoals hij steeds smalend werd genoemd, aanpakte.
Met de ontlastende getuigenissen en verklaringen hoefde justitie geen rekening te houden.  Die voegde zij namelijk niet toe aan het gerechtelijk dossier of zij verdwenen gewoon, zoals de Hoge Raad voor de Justitie enkele dagen voor Marcel V’s definitieve veroordeling door  het Hof van Beroep te Antwerpen, schriftelijk moest toegeven.
Afbeelding: Enkele foto’s van slachtoffers uit de kinderpornozaak Zandvoort die bijna 90.000 slachtoffers telt.  De Justitie van Turnhout maakte er zich van af met ondermeer de woorden dat de foto’s ‘te oud waren om nog onderzocht te worden’, terwijl zij jarenlang werk maakte van de klachten tegen Marcel V. die op zaken sloegen die zogezegd 30 of 40 jaren voordien plaats grepen maar waarvoor geen enkel materieel bewijs bestond.  Marcel V. werd dus  louter op basis van gezegdes veroordeeld en zijn veroordeling was alleen mogelijk dank zij het jarenlange media-proces waarin hij reeds bij voorbaat ‘schuldig’ werd verklaard.  Het is op die manier dat het Belgische Justitie met de stilzwijgende steun van de minister van justitie en politici, te werk gaat. Dat is wat er overblijft van onze ‘moderne rechtsstaat’.
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s