Wil de sp.a de Werkgroep Morkhoven van het internet laten verwijderen ?

Afbeelding

Internetprovider Skynet (Belgacom Group) deelde mede dat zij alle blogs van de Werkgroep Morkhoven ‘versleuteld’ heeft omdat de beheerder ervan ‘zijn account heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Maar de beheerder van de skynetblogs, Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens, weet van niets en wil dat skynet de blogs ‘ontsleutelt’.

Als Skynet niet reageert op de klachten van de Werkgroep Morkhoven, dreigen alle skynetblogs met de kostbare informatie over de kinderpornozaak Zandvoort, folterpraktijken in Belgische gevangenissen, Ook de Open Brieven aan politici, enzoverder die gedurende de voorbije jaren werden gepubliceerd, zullen voorgoed van het internet verdwijnen.

Dat geldt tevens voor de recente artikels rond de ontoelaatbare inmenging van de NATO in Syrië.

In het verleden heeft men talloze malen geprobeerd om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen of door allerhande pesterijen en het veroorzaken van problemen met haar blogs en websites, monddood te maken. Vooral de sp.a (de vroegere vlaamse socialistische partij) waarin de hoofdaanklager van Marcel Vervloesem politieke carrière maakte, liet zich op dat vlak niet onbetuigd.

De eerste poging kwam van Victor V., een sp.a-gemeenteraadslid van de stad Herentals, die vlak nadat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws werd, naar enkele roddelbladen en de commerciële TV-zender VTM stapte om Marcel Vervloesem van de vzw Werkgroep Morkhoven van ‘sexueel misbruik’ te beschuldigen. Hij  was waarschijnlijk de opsteller van een petitie waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gedreven worden. In dezelfde petitie werd geëist dat de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.
De petitie die alleen door enkele vrienden van Victor V. werd getekend, kwam zelfs op de agenda van de Herentalse gemeenteraad terecht.
Burgermeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid,  oud-staatssecretaris en oud-minister) liet toen weten dat hij ‘wel oren had naar het feit dat Marcel Vervloesem wegens de negatieve naam voor Herentals en omgeving moest verbannen worden’.
Voor de verwijdering van de vzw Werkgroep Morkhoven van het internet zou hij ‘contact opnemen met de juridische dienst van de gemeente’.
Over Victor Vervloesem die op velerlei wijzen politiek werd benoemd en thans in de politieraad Neteland zetelt die wordt voorgezeten door Peeters, bestaan er zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden. Dit gegeven werd door de Vlaamse media echter nooit vermeld omdat men het te druk had met het aan de schandpaal nagelen van aktievoerder Vervloesem en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
De tweede poging kwam van Els Van Eeckhaut, de dochter van de bekende Gentse advocaat Piet Van Eeckhaut en nu zelf als advocaat werkzaam te Gent.
Zij eiste dat de blog(s) van de vzw Werkgroep Morkhoven niet meer zou voorkomen in de lijst van zoekresultaten van Metatele, een kleine zoekrobot alwaar haar weinigzeggende blog als  ’één van de meest bezochte blogs’ vermeld staat.
Van Eeckhaut publiceerde op haar blog een vernietigend artikeltje over Marcel Vervloesem terwijl die reeds jarenlang het slachtoffer was geweest van de media-campagne waarin hij een ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en een ‘geestesgestoorde’ werd genoemd.  Vervolgens contacteerde zij de internetspecialist die haar verkiezingsblog had opgesteld en samen met haar deel uitmaakt van de vzw ‘Gent Blogt’.
Alsof het artikeltje van Van Eeckhaut niet volstond,  begon deze, via zijn blog, Marcel Vervloesem voor het vuil van de straat uit te maken. Hij werd daarin gesteund door een blogspecialist die mede de skynetblogs had ontworpen.
Toen de vzw Werkgroep Morkhoven hierover, zonder schelden, rapporteerde op haar blogs, diende de man die van uitschelden blijkbaar zijn beroep maakte, een klacht in bij Skynet. Skynet nam de klacht zonder meer ernstig en blokkeerde toen twee blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder de drukbezochte blog ‘Doofpot Justitie’.
De blog ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ bestaan nog wel maar zij werden, zoals nu het geval is met alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, ‘vergrendeld’.
Van Eeckhaut is lid van de sp.a, de vroegere vlaamse socialistische partij.  Zij werkte destijds op het kabinet van minister Freya Vanden Bossche (sp.a) die mede verantwoordelijk was voor het feit dat Marcel Vervloesem en zijn vrienden door de Geelse Huisvesting zonder pardon uit hun woning werden gezet. In het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt ondermeer de voornoemde Victor V.
Er werd enkele dagen geleden opnieuw een klacht ingediend tegen Victor V. omdat deze met sms-jes op zijn persoonlijke GSM, de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem trachtte om te kopen en had bedreigd.  Toen de politie zijn GSM afsloot, stuurde hij op anonieme wijze doodsbedreigingen.
Alle sms-jes werden uitgeprint en bij de klachten gevoegd maar de sp.a die Victor V. jarenlang onvoorwaardelijk steunde, zal deze zaak ongetwijfeld trachten dicht te dekken.
Het is zelfs mogelijk dat de sp.a het schandaal heeft trachten te voorkomen door de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven buiten werking te stellen.
Jan Boeykens
Voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven
Beheerder Morkhoven skynetblogs
—————————————————
Binnenkort zullen de onderstaande artikels van de vzw Werkgroep Morkhoven die op Google onder ‘werkgroep morkhoven’ vermeld staan maar die door Skynet om een ongekende reden ‘versleuteld’ werden, verdwenen zijn.

FACEBOOK PROBLEMS PROBLEMEN – Skynet Blogs : Yves op Klantvriendelijkheid: Skynet blogs / Facebook · Morkhoven op Facebook and western hypocrisy · Morkhoven op NATO bombing victim in Nis (Serbia) …

Werkgroep Morkhoven – facebook problems problemen – Skynet Blogs : CENSURE. Le compte de Jan Boeykens, président de l’asbl Werkgroep Morkhoven, a été à nouveau désactivité par Facebook. Ces derniers temps il avait …

Werkgroep Morkhoven : Misbruik – Ontvoeringen – Verdwijningen : 29 avr. 2012 – Bruxelles, 28.4.2012 – Marcel Vervloesem, incarcéré et privé de soin de santé en dépit de son état cardiaque, a été hospitalisé cette nuit sans …

skynetblogs : Nieuwsarchief Morkhoven : Het originele artikel op deze pagina werd op 12.10.2009, na de verwijdering van een bericht van Michel V. op Nieuws.be, door ons verwijderd omdat we …

Internetcensuur ? Werkgroep Morkhoven: Brief Skynet-Klantendienst : 4 juni 2012 – Vandaag leken de problemen met onze skynetblog(s) opgelost te zijn. Het was mogelijk om weer op een normale manier te publiceren en de.

Verkiezingen 2012 – Werkgroep Morkhoven : 18 sept 2012 – ’De afkorting Vld staat voor Vlaamse Liberalen en Democraten. Open Vld wil de burgers nog meer inspraak geven in onze democratie’ (Uit.

Morkhoven Forum : Dichtdekken van kindermisbruiken en internetproblemen. De vzw Werkgroep Morkhovenheeft altijd problemen gehad met het internet. Enkele jaren geleden …

Open VLD wil de overbevolking in de gevangenissen aanpakken9 april 2012 – Recente commentaren. Morkhoven op Justitie: Sharia4Belgium verbieden ? Morkhoven op Justitie: Sharia4Belgium verbieden ? Morkhoven …

Werkgroep Morkhoven – problemen met skynetblogs – FOD Justitie … : 12 april 2011 – Vandaag stuurden we een aantal uitnodigingen aan mensen die willen meewerken aan de skynetblogs.Slechts een paar van die …

Belgische Staatsveiligheid en Justitie censureren boek : Werkgroep … : 29 sept 2012 – De commentaren ophttp://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/ worden reeds maandenlang geblokkeerd. Het probleem werd niet opgelost…

De kinderporno van de Koning : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort : 22 sept 2007 – Cederoms met kinderpornografie van de Belgische Koning rotten al jarenlang zonder onderzoek weg op het Hof van Beroep te ..

L’affaire pédocriminelle de Zandvoort – Werkgroep Morkhoven : 24 sept 2012 – Il y a presque 10 ans maintenant que le Werkgroep Morkhoven lutte pour une enquête de l’affaire pédocriminelle de Zandvoort. Marcel…

Werkgroep Morkhoven: Heeft justitieminister Turtelboom al iets … : 28 feb 2012 – Akties Werkgroep Morkhoven: Diefstal voor het ministerie van justitie te Brussel Brussel, 28.2.2012 – Gisteren bij onze aktie voor het ministerie.

Eheu : Nieuwsarchief Morkhoven : 22 sept 2012 – I: HET BOEK ‘KINDEREN TE KOOP’ VAN MISBRUIKNETWERKEN-BESTRIJDER MARCEL VERVLOESEM IS UIT (OP USB-STICK)!! Vertaling …

Sp.a en kindermisbruiken : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 17 nov 2012 – Premier Di Rupo (P.S., Parti Socialiste) werd destijds beschuldigd van de sexuele omgang met een minderjarige. De zaak werd echter …

Is Nederland een draaischijf van de internationale kinderhandel … : 31 okt 2012 – Is Nederland een draaischijf van de internationale kinder(porno)handel ? De kinderpornozaak Zandvoort; de zaak Demmink; de misbruiken in …

Spreekverbod, contactverbod: Open Brief Guy Verhofstadt … : 22 sept 2012 – 22.9.2012 Geachte Heer Verhofstadt, Omdat de Open VLD zich de ‘Partij van de Vrijheid’ noemt en Annemarie Turtelboom thans de minister …

Zaak Demmink: Nederlandse justitie intimideert : Werkgroep … : 20 okt 2012 – Wellicht één van de langstslepende kwesties in Den Haag: de Zaak Joris Demmink. De hoogste ambtenaar van het ministerie van Justitie staat …

Zaak Demmink dichtgedekt door US State Department – Werkgroep … : 20 okt 2012 – Men kan zich afvragen of de Nederlandse regering door het US. State Department niet onder druk werd gezet om geen ernstig onderzoek te …

Internetproblemen: Werkgroep Morkhoven – Open Brief aan Belgacom : 3 juni 2012 – Gedurende de voorbije weken waren er opnieuw ernstige problemen met onze skynetblogs. We schreven een aantal brieven om aan deze…

Verkiezingen 2012: Open VLD ‘stelt de vrijheid centraal … : 20 sept 2012 – Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd onder het beleid van justitieminister Turtelboom (Open VLD) niet alleen gedurende vijf lange .

Zaak Dutroux: filmfragmenten… : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort … : 8 sept 2012 – De vrijlating van Michelle Martin roept pijnlijke herinneringen op aan de manier waarop het dossier Dutroux Bis door de Belgische overheid in …

Stefaan De Clerck : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 12 okt 2012 – stefaan-de-clerck.tot.vervelens.toe.jpg Alvorens zijn/haar stem uit te bengen, vragen wij de kiezer om niet alleen de verkiezingscampagnes te …

Facebook blijft Werkgroep Morkhoven censureren – Gesprek met … : 8 april 2012 – Facebook blijft de vzw Werkgroep Morkhoven met security-vragen bestoken en probeert aldus te verhinderen dat er iets over het dichtdekken …

Werkgroep Morkhoven : Child abuse : 20 May 2012 – But these conditions are the same conditions that had been previously imposed on him, with one small difference: the police of the city of …

Problemen met Skynetblogs : Nieuwsarchief Morkhoven : 27 juni 2010 – Er waren heel wat problemen met onze Skynetblogs.Er bleken tal van foto’s te zijn verdwenen; het was niet meer mogelijk om foto’s te …

Verhofstadt vraagt leden waarom Open Vld verkiezingen verloor … : 27 sept 2012 – Nu alle politici zich opnieuw met een brede glimlach bekend maken voor de volgende verkiezingen, is het misschien goed om de …

Verkiezingen: Sp.a : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 27 sept 2012 – Nu alle politici zich opnieuw met een brede glimlach bekend maken voor de volgende verkiezingen, is het misschien goed om de …

de problemen met de skynetblogs zijn opgelost : Werkgroep … : 19 maart 2009 – The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper …

werkgroep morkhoven verwijdering skynet blogs : FACEBOOK … : 1 okt 2009 – Maarten Schenk. Ik sprak ondermeer met Maarten Schenk, de ontwerper van de skynetblogs, over de sluiting van de drie skynetblogs van de …

Micha Kat, winnaar Frontier Award : Werkgroep Morkhoven … : 4 sept 2012 – Micha Kat is momenteel opgesloten. Hij werd op beschuldiging van ‘doodsbedreigingen’ en van het doorbreken van het hem door Justitie..

Fraude sociale woningen: Brief Bruno Tobback : Werkgroep … : 5 nov 2012 – 5 november 2012 Geachte Heer Tobback, Betreft: fraude sociale woningen Ik wens u nog eens te danken voor uw antwoord van 2 oktober …

Syria: Al-Qaeda-linked Terrorists Receive Severe Blows … : 6 dec 2012 – Dec 06, 2012 – PROVINCES, (SANA) – A unit of the Armed Forces eliminated a terrorist group affiliated to al-Qaeda in al-Dhiyabiyeh in

Facebook removes photos of victims of NATO-bombing … : 23 mei 2012 – Yves op Klantvriendelijkheid: Skynet blogs / Facebook · Morkhoven op Facebook and western hypocrisy · Morkhoven op NATO bombing victim …

Affaire Dutroux: Marie-France Botte : Werkgroep Morkhoven … : 15 sept. 2012 – Zaak-Dutroux Tijdens zijn onderzoek naar de ontvoering van miljardairszoon Anthony De Clerck vond hij en zijn speurdersteam langs het meer …

Robert M. was ‘vip’ en ‘grootste online-producent ‘ : Werkgroep … : 21 mei 2012 – 5/4/12, 13:31 − bron: ANP VK UPDATE Robert M. had een grote naam binnen de internetgemeenschap van pedofielen waartoe hij behoorde.

parlement belge : Nieuwsarchief Morkhoven : 7 mai 2012 – AFFAIRE DUTROUX: Laurent Louis tient un discours à Meise aujourd’hui (6-5-2012) Le parlementaire Laurent Louis a organisé une réunion …

NATO bombing victim in Nis (Serbia) : FACEBOOK PROBLEMS … : 24 mei 2012 – Yves op Klantvriendelijkheid: Skynet blogs / Facebook · Morkhoven op Facebook … Yves op Facebook blijft Werkgroep Morkhoven censureren.

Misbruik – Ontvoeringen – Verdwijningen : 16 déc. 2012 – Marcel Vervloesem, l’activiste du Werkgroep Morkhoven qui a révélé ….articolo sul bloghttp://sos-bambini.skynetblogs.be/ è stato bloccato …

Belkacem : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 24 juli 2012 – Alhoewel de vzw Werkgroep Morkhoven zich niet achter de uitspraken van Faoud Belkacem schaart, gaat zij niet akkoord met het feit dat de …

Actualiteit : Nieuwsarchief Morkhoven : 22 okt 2012 –http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/archive/2012/03/07/aanklager-marcel-vervloesem-heeft-30-processen-verbaal-
wegen.htm …

Verkiezingen België : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 13 okt 2012 – The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper …

5 – Nieuwsarchief Morkhoven : Brussel, 16.5.2009. Justitieminister Stefaan De Clerck die een ‘menselijke justitie’ predikt, wil de overbevolking in zijn gevangenissen ondermeer tegengaan …

Syria : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 10 dec 2012 – The Werkgroep Morkhoven has been working for 20 years on cases related to sexual exploitation of children. The murdered Katrien De Cuyper …

Open VLD verkiezingen : Werkgroep Morkhoven – Zandvoort file : 18 okt 2012 – Bijgaande brief van maart 26, 2011 aan ex-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V), toont aan hoe het er in de Belgische gevangenissen …

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s