Blogs Werkgroep Morkhoven: Open Brief aan de Skynet Klantendienst

Afbeelding

25 december 2012

Skynet Klantendienst

Geachte Heer,

In tegenstelling tot de veronderstelling in een automatisch bericht van uw dienst dat ik ergens opving, en zoals ik u reeds schreef, heb ik als beheerder van de skynetblogs, mijn account niet afgesloten. Er werd ook geen bevel gegeven tot het wissen van de blogs die door uw dienst ‘versleuteld’ werden en dus (zoals het geval is met de blog ‘Doofpot Justitie’) nog steeds bestaan.
Ook prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en de enige toegevoegde  beheerder, gaf geen opdracht om de account te sluiten of de  blogs te wissen , getuige haar bijgevoegde brief in bijlage.
Ik hoop dan ook dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost.
Indien u te lang wacht, dreigen de blogs en artikels immers niet meer weer te vinden zijn via Google.  Het is immers zo dat bij iedere link naar de skynetblogs op Google, er een bericht verschijnt dat de ‘website niet meer bestaat’ Google zal al die zoekresultaten dus eerstdaags verwijderen indien u niet tijdig reageert en de tot na de feestdagen wacht.
Ik hoop dat dit niet de bedoeling is geweest. 
Het kan zijn dat er inderdaad een probleem is geweest met de beveiliging van de blogs maar dat kan deels opgelost worden door van paswoord te veranderen. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met een onvoldoende beveiligde internetverbinding onzentwege.
We zijn bereid om de artikels die over de talrijke (vroegere) problemen met de skynetblogs berichtten, te verwijderen en in een archief op te slaan. Maar dan verwachten we ook enige goedwillendheid uwentwege.
In bijlage zenden we u het schrijven van mevrouw de Croÿ.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens, blogbeheerder en voorzitter van de de vzw Werkgroep Morkhoven

===

25 décembre 2012

Madame, Monsieur,

Je suis administratrice des blogs Skynet du Werkgroep Morkhoven et de la fondation Princesse de Croÿ. Il apparaît que ces blogs (Issakaba, Divers, Werkgroep Morkhoven, Blogoloog, Fondation Princesse de Croÿ) ont été désactivés, ce qui n’a évidemment pas été fait par moi, ni par Jan Boeykens, qui les a créé. Vos services présentent donc un grave problème de sécurité.  Tout approvisionneur normal conserve le contenu des sites pour protéger ses clients de pareils problèmes. Je vous serai donc gré de bien vouloir remettre ces sites en ligne.

Bien à vous,

Jacqueline de Croÿ

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s