Kerstgeschenk van Justitie: Blogs Werkgroep Morkhoven zijn ‘versleuteld’ – Update

Afbeelding

We ontvingen opnieuw een soort ‘ontvangstbewijs’ voor ons vierde schrijven naar de klantendienst van de internetprovider Skynet. Men laat dus na om ons te antwoorden terwijl we schreven dat noch prinses de Croÿ, noch ikzelf als administrators van de skynetblogs, de account hebben opgezegd en de blogs bovendien hebben gewist. Onze skynetblogs blijven ook, zoals dat enkele jaren geleden reeds het geval was met onze skynetblogs Leugendetector en Doofpot Justitie (die enorm populair was), ‘versleuteld’.
Ik krijg langzaam de indruk dat men ons aan het lijntje houdt.
Over enkele dagen zullen 50% van de zoekresultaten voor ‘kinderpornozaak Zandvoort’ van Google verdwenen zijn. En dan laten we buiten beschouwing al onze brieven aan politici in verband met de folterpraktijken in de Belgische gevangenissen (vooral in de gevangenis van Brugge die erom bekend staat) enzoverder.
Indien er kwaad opzet mee gemoeid is en men hoopt ons op die manier het zwijgen op te leggen, dan vergist men zich echter want dan beginnen we onmiddellijk met onze campagne voor de federale verkiezingen van 2014 die zich niet enkel tot het internet zal beperken.
Zoals men weet, kregen de gevestigde partijen in Vlaanderen zware klappen te verduren tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 doordat de N-VA (Nieuw-Vlaamse Alliantie) van Bart De Wever overal terreinwinst boekte.
Alhoewel we ons niet onmiddellijk in de N-VA herkennen, zou het misschien niet slecht zijn indien het Vlaamse politieke landschap zou worden hertekend.
Na de jarenlange bestuursakkoorden van Christen-Democraten, Liberalen en sp.a (de vroegere vlaamse socialistische partij die flink is afgekalfd), is de tijd rijp voor nieuwe partijen. Ook voor partijen die zich werkelijk progressief opstellen.
En ik denk dat dit ook voor Nederland het geval is.
Laat ons samenwerken om een einde te maken aan de oude verziekte politiek die, uit een drang naar zelfbehoud, meer en meer agressief en repressief optreedt en onze sociale verworvenheden langzaam afbouwt en vernietigt.
De strijd tegen de kinderen- en jongerenprostitutie maakt slechts deel uit van de algemene strijd tegen de toenemende politieke corruptie en voor de vrijwaring van onze individuele en maatschappelijke rechten.
De oude politieke generatie heeft afgedaan. Een nieuwe politieke generatie die alleen op het internet actief was, maakt zich klaar om het beleid over te nemen.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en beheerder van de Morkhoven-skynetblogs

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s