Kinderpornozaak Zandvoort: sp.a doet aan internetcensuur

Afbeelding

Kinderpornozaak Zandvoort: Vlaamse socialisten doen aan internetcensuur

Alle zoekresultaten op Google die verwijzen naar de skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven vermelden: ‘Cette page Web n’existe plus’ – ‘Deze webpagina bestaat niet meer’ terwijl uitleg van de Belgische internetprovider Skynet als zou de admininistrator ‘ zijn account hebben afgesloten en de blogs zou gewist hebben’, onjuist is. Bovendien liet de Skynet Klantendienst in een automatische mededeling weten dat de blogs ‘versleuteld’ zijn. Dat wijst er dus op dat zij nog steeds bestaan en verklaart ook waarom de webpagina’s aanvankelijk nog even verschenen en weer snel verdwenen.

Enkele jaren geleden werd er twee skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’ op dezelfde wijze vergrendeld. Zij stonden nog wel op de lijst van de Morkhoven-blogs en waren voor mij als beheerder, en prinses J. de Croÿ als medebeheerder, enkel ter inzage. Het was niet meer mogelijk om nieuwe artikels of commentaren op beide blogs te publiceren. Probeerde men dat toch te doen, dan verscheen er, zoals ook hier weer eerst het geval was, enkel een webadres zonder webpagina.

De blogs werden dus in quarantaine geplaatst. Er is geen sprake van een sluiting van de account en het wissen van de blogs door de blogbeheerder .

Dit komt eigenlijk neer op internetcensuur vanwege de Belgische Staat die nog steeds voor 53% eigenaar is van de Belgacom Group waarvan Skynet deel uitmaakt.

Internetproviders zoals Skynet hebben destijds ook een ‘samenwerkingsakkoord’ met de Belgische justitie afgesloten. Dat werd destijds door Elio Di Rupo, de huidige Belgische premier (Parti Socialiste), mee getekend. En dat samenwerkingsakkoord laat toe dat er bepaalde blogs, zonder enige mededeling of onder een vals voorwendsel, op vraag van de Justitie of bepaalde politici kunnen afgesloten worden. Procureur Jan Poels van het gerecht te Turnhout waar dat de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt, werd immers door Justitieminister A. Turtelboom tot kabinetschef benoemd wat nogmaals bewijst dat er van een zogenaamde scheiding der machten binnen onze grondwettelijke democratie en democratische rechtsstaat, geen sprake is.

De vergrendeling van de blogs die heel wat informatie bevatten over het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort is niet alleen een vervelende zaak voor Skynet en de Belgacom Group. Het roept ook zeer veel vragen op over de Vlaamse socialistische partij (sp.a) die door haar onvoorwaardelijke steun aan het Herentalse sp.a-bestuurslid V. V., de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte. Deze laatste contacteerde amper een week nadat de internationale pers, waaronder zelfs drie Japanse kranten, aandacht aan de kinderpornozaak Zandvoort besteedde, enkele Vlaamse kranten en vertelde dat hij ‘in zijn jeugd door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werd’. Marcel Vervloesem is de Morkhoven-aktivist die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde,

Vervolgens contacteerde V.V. de Vlaamse commerciële zender VTM en maakte hij een afspraak voor een rechtsstreekse uitzending. Enkele dagen later verklaarden V.V.’s jeugdige vrienden in het buurtcafé waar V.V. ‘s nachts wat bijkluste, met een lang uitgestreken (slachtoffer)gezicht voor de camera, dat ook zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt waren geweest’.

Het gevolg van deze rechtstreekse uitzending was dat de aandacht voor de kinderpornozaak Zandvoort in één slag verdwenen was en dat er Marcel Vervloesem nu zelf in de beklaagdenbank zat.

Tijdens het tien jaar durende mediaproces dat erop volgde werd Marcel Vervloesem als en ‘zelfverklaarde kinderpornojager’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en een ‘kindermisbruikende geesteszieke’ aan de schandpaal genageld. Over de kinderponozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffers waarin reeds sprake was van het misbruik in de Amsterdamse kinderkribben, zei men geen woord meer. De kinder- en jeugdprostitutie, de kinderpornoindustrie, de kindermisbruikers en de goed betalende consumenten, moesten immers beschermd worden. Vandaar dat de Belgische justitie ook niet maalde om de 30 processen-verbaal over zedenfeiten met jongetjes die er over V.V. bestaan. Dat was waarschijnlijk als een wederdienst bedoeld. Ook de sp.a bleek uitermate tevreden. V.V. politiek gepromoot en werd, na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid, tot voorzitter van de Herentalse commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.Vandaar dat hij thans deel uitmaakt van de regionale politieraad.

Opmerkelijk is de voortdurende steun die V.V. van de Herentalse burgemeester Jan Peeters, voorzitter van het sp.a-bestuur te Herentals, kreeg. Peeters is vlaams volksvertegenwoordiger, was van 1995 tot 1999 Staatssecretaris voor Veiligheid, Maatschappelijke integratie en Leefmilieu en was in 1999 (1 jaar nadat de kinderpornozaak Zandvoort wereldnieuws was geweest) zelfs even minister. Men kan zich afvragen wat deze man met V.V. gemeen heeft. Hij is zeker geen gebruikelijke vriend van V.V. want de jeugdige vrienden waarmee V.V. Marcel Vervloesem aankloeg, beschikken allen over een strafblad wegens diefstallen, inbraken, drugshandel, afpersing, oplichting, verkrachtingen, aanrandingen, vandalism en gewapende roofovervallen. De Vlaamse pers sprak ‘van sociale gevallen die een gemakkelijk slachtoffer waren geweest voor kindermisbruiker Marcel Vervloesem’.

V.V. lanceerde niet alleen de verhalen over het ‘vroegere sexuele misbruik van Marcel Vervloesem’ waarbij hij handig gebruik maakte van de media en zijn politieke toekomst wist veilig te stellen. Als bestuurslid van de Geelse Huisvestingmaatschappij, was hij, dank zij de nodige politieke steun, ook het brein achter een kleine petitie waarin geeist werd dat Marcel Vervloesem uit Herentals en omstreken zou geband worden. In de petitie werd tevens geeist dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’. De petitie die slechts door enkele kameraden van V.V. werd getekend, kwam via een Morkhovens gemeenteraadslid, op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting terecht. Burgemeester Jan Peeters verklaarde zich akkoord met Marcel Vervloesem’sverbanning en zei dat hij de vraag om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen aan de juridische dienst van de gemeente zou voorleggen.

Enkele jaren geleden werd de Werkgroep Morkhoven op vraag van advocate Els Van Eeckhaut, dochter van de bekende Gentse advocaat en ex-schepen Piet Van Eeckhaut, van de lijst met onderzoeksresultaten van Metatele, een kleine internet-zoekrobot, geschrapt. Els Van Eeckhaut (sp.a) werkte destijds op het kabinet van Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die niet wilde ingaan op onze vraag om een onderzoek te openen naar het geknoei met sociale woningen binnen de Geelse Huisvesting en naar de criminele praktijken om bewoners op een onrechtmatige manier en door middel van petities en valse klachten uit hun woning te zetten. Onze brieven aan minister Van den Bossche werden, zoals al de genoemde gegevens op onze skynetblogs gepubliceerd en wellicht was dat ook één van de redenen voor het versleutelen van onze blogs.

Een blogvriend van Els Van Eeckhaut startte vervolgens met groffe scheldpartijen tegenover Marcel Vervloesem terwijl die reeds jarenlang op een schaamteloze wijze door de media aan de schandpaal was genageld en niet veroordeeld was. Dat leidde tot enkele voorzichtige defensieve reacties op onze skynetblogs waarop de man onmiddellijk een klacht indiende wegens een ‘schending van de privacy’. Skynet besloot toen zonder meer om twee Morkhoven-blogs, waaronder de zeer populaire blog ‘Doofpot Justitie’ te versleutelen, zoals hierboven reeds vermeld. De aanklager onderhield op zijn beurt goede contacten met een blogspecialist die mede de skynetblogs ontwierp.

Het gaat dus duidelijk niet alleen om het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort maar ook om allerlei politieke corruptiepraktijken binnen de sp.a waartegen het partijbestuur van de sp.a niet wil optreden.

We nemen nu opnieuw contact op met de Skynet Klantendienst en rekenen erop dat zij de zaken terug rechtzet.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en beheerder van de Morkhoven-skynetblogs

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/aaaamse

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s