Werkgroep Morkhoven, skynetblogs

Afbeelding

De skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven (Werkgroep Morkhoven, archief Werkgroep Morkoven, forum Werkgroep Morkhoven, La Fondation, klachten Electrabel, divers, Corruptie, brieven aan politici, Spiegel van de Nederlandse politiek, SOS bambini, klachten gevangenen, issakaba,) blijven ontoegankelijk.

Enkele dagen geleden liet Skynet, nadat men had ingelogd, door middel van een vooraf opgemaakt berichtje  weten dat de beheerder van de blog ‘wellicht zijn account had afgesloten en de blogs gewist had’.

Toen de Werkgroep Morkhoven echter aanhaalde dat noch beheerder Jan Boeykens, noch beheerder prinses de Croÿ, de account hadden afgesloten en de blogs gewist hadden, wijzigde Skynet het berichtje met de woorden: ‘de blogs werden versleuteld’. Daaruit blijkt dat de blogs nog bestaan in tegenstelling tot wat Skynet eerst trachtte te suggereren.

De Werkgroep heeft nu al vier maal een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst maar zij ontving alleen maar een paar automatische antwoorden waarbij de ontvangst van de klacht wordt bevestigd.

Met het feit dat de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven thans uit de zoeklijsten van Google dreigen te verdwijnen, wordt geen rekening gehouden (maar misschien is dat juist de bedoeling).

De Werkgroep Morkhoven meent dat er misdadig opzet in het spel is en raadpleegde inmiddels een advocaat.

In de voorbije jaren probeerde de sp.a (de vroegere vlaamse socialistische partij) de kinderpornozaak Zandvoort met de bijna 90.000 slachtoffers, immers met alle mogelijke middelen in de doofpot te stoppen.

V.V., een sp.a- bestuurslid, stapte, vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, naar een gerechtsjournalist die rechtsstreeks voor de Justitie werkt en beweerde dat hij ‘in zijn jeugd sexueel misbruikt werd door Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven’.  Vervolgens organiseerde hij een regelrechte mediacampagne (Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, Gazet van Antwerpen, VTM,).  Zijn jongere vrienden uit het criminele milieu kregen ieders 500 euro aangeboden voor hun verhaal en klacht waarin Morkhoven-activist Marcel Vervloesem zelf als een ‘kindermisbruiker’ werd afgeschilderd.  Van deze betalingen bestaat er zelfs een schriftelijke verklaring die, zoals dit het geval was met alle ontlastende getuigenissen, uit het strafdossier van Marcel Vervloesem verdwenen.  De Hoge Raad voor de Justitie bevestigde deze verdwijningen pas toen de mediacampagne haar vernietigend werk had gedaan en juist enkele dagen voordat Marcel Vervloesem door de rechters van het Hof van Beroep van Antwerpen definitief werd veroordeeld.

V.V. liet destijds ook een petitie opstellen waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem een woonverbod zou krijgen en waarin gevraagd werd om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen.  De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, kamerlid, ex-staatssecretaris, ex-minister) die hem steunde, liet tijdens de bespreking van deze kleine petitie in de Herentalse gemeenteraad, weten dat hij wel ‘oren had voor het woonverbod’ terwijl Marcel Vervloesem niet eens was veroordeeld en de media-campagne die hem aan de schandpaal nagelde,  nog volop aan het draaien was. Peeters zei ook dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, ‘aan de juridische dienst van de gemeente zou doorgeven’.  Het is om die reden dat zowel Marcel Vervloesem als zijn vrienden (waaronder een 80-jarige zieke, bedlegerige vrouw) uit de sociale woning van de Geelse Huisvesting werden gezet. Het feit dat V.V. mede in het bestuur van de Geelse Huisvesting zetelt, zal daar ongetwijfeld toe hebben bijgedragen.

Nadat V.V. de Werkgroep Morkhoven, via zijn politieke vrienden van de sp.a,  van het internet trachtte te verwijderen, was het de beurt aan advocate Els Van Eeckhaut (sp.a), een dochter van de gekende strafpleiter Piet Van Eeckhaut (sp.a, ex-schepen van de stad Gent) die, zoals V.V. ook politieke ambities heeft en ondermeer werkzaam is geweest op het kabinet van Freya Van den Bossche, minister van Woonbeleid (sp.a). Vanden Bossche is toevallig diegene die geen onderzoek wenst te laten voeren naar het geknoei met de sociale woningen van de Geelse Huisvesting.

Els Van Eeckhaut vroeg in een opgemerkt pleidooi op haar blog om de Werkgroep Morkhoven uit de zoeklijsten van de internet-zoekrobot Metatele te verwijderen. Zij sprong daarmee handig’ in op het media-proces tegen Marcel Vervloesem dat door haar sp.a-collega V.V. werd opgezet.

M.V.U., die samen met Van Eeckhaut in de vzw Gent blogt zetelt en de blog voor Van Eeckhauts verkiezingscampagne had ontworpen, begon kort nadien in zijn eigen blog met Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven als ‘vuile pedofielen’ door het slijk te sleuren. Toen de Werkgroep morkhoven hiervan, ter verdediging,  melding maakte op haar skynetblogs, diende M.V.U. een klacht in bij Skynet dat besloot om enkele blogs van de Werkgroep Morkhoven, waaronder de zeer populaire blog ‘Doofpot Justitie’, omwille van de zogezegde schending van de privacy en het overtreden van het blogreglement, zonder pardon te ‘versleutelen. M.V. is toevallig goed bevriend met de ontwerper van de skynetblogs.

De versleuteling van de blogs zorgde ervoor dat de blog Doofpot Justitie weliswaar bleven bestaan maar zonder dat men er nog op kon publiceren. Bij het aanklikken van de bloglinks, kreeg men, zoals nu met ALLE skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven het geval is, ofwel niets ofwel enkel een lege webpagina te zien.

Het is duidelijk dat dit een gewone censuurmaatregel is die onder druk van de Belgische Staat werd genomen. Enkele jaren geleden sloot de Belgische Staat immers een geheim samenwerkingsakkoord af met de internetproviders dat destijds door de huidige Premier Elio Di Rupo (Parti socialiste) die destijds genoemd werd inzake een sexuele omgang met een minderjarige, werd getekend. Het akkoord dat voor niemand ter inzage is, laat het censureren en versleutelen van ‘staatsgevaarlijke’ blogs toe.

Skynet maakt trouwens deel uit van de Belgacom Group die voor 53%, in staatshanden is. Een poging in het verleden om zich ‘vrij te kopen’, mislukte.

Opvallend in deze zaak is dat V.V.  na zijn belangrijke rol in het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, tot gemeenteraadslid van Herentals werd aangesteld en hij op talrijke vlakken politiek benoemd werd. Na zijn voorzitterschap van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Justitie, zetelt hij thans in de lokale politieraad die wordt voorgezeten door de Herentalse burgemeester Jan Peeters.

Zowel de Herentalse gemeenteraadsleden als de sp.a-kamerleden en ministers werden herhaaldelijk geinformeerd over de handelswijze van V.V. en het feit dat er van V.V. zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.  Maar het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort maakt dergelijke kleine overtredingen blijkbaar aanvaardbaar voor het sp.a.-partijbestuur.

Doordat V.V. al jarenlang straffeloos kan optreden en daarvoor zelfs politiek beloond wordt door de sp.a, begon hij enkele dagen geleden sms-jes met doodsbedreigingen te sturen naar de oudste kleindochter van Marcel Vervloesem die door de voortdurende pesterijen op school, psychologisch begeleid wordt. De sms-jes werden uitgeprint en toegevoegd aan de de klachten bij de politie die zei dat zij de feiten ernstig neemt en dat het ‘geen enkel verschil uitmaakt of V.V. een gemeenteraadslid en lid van de politieraad is’.

Misschien werden de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven wel versleuteld omdat men vreesde dat deze zaak en de rest van het schandaal zou uitlekken.  De sp.a, de Herentalse gemeenteraad, de Turnhoutse justitie hebben V.V. immers jarenlang gebruikt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken. Hij kon zelfs rekenen op de stilzwijgende steun van de opéénvolgende justitieministers die, alhoewel degelijke geinformeerd, deden alsof er niets aan de hand was. Dat gaf hem en de bendeleden die hem omringden en die zelfs deelnamen aan gewapende roofovervallen, een gevoel van ontastbaarheid.

Belangrijk om weten is dat de kabinetschef van ex-justitieminister Stefaan De Clerck (CD&V, christen-democraten) de Antwerpse procureur Herman Dams was die,  volgens een vroegere kabinetsmedewerker, ‘de brieven van de Werkgroep Morkhoven op zijn bureau liet liggen’. Minister van Justitie  Annemie Turtelboom (VLD, Vlaamse liberalen) die thans justitieminister is, benoemde de Turnhoutse procureur Jan Poels dan weer tot kabinetschef.  Het is toevallig binnen het gerechtsgebied te Antwerpen (Turnhout, Antwerpen) dat Marcel Vervloesem jarenlang vervolgd en tenslotte veroordeeld werd om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te kunnen dekken.

Er bestaan ook enkele vragen over Belgacom. Gina Bernard-Pardaens, de RTBF-medewerkster die destijds met de Werkgroep Morkhoven naar de Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, had maandenlange telefoon- en internetproblemen die Belgacom niet wist op te lossen.

Na een aantal doodsbedreigingen en het opmaken van een afscheidsverklaring, kwam zij om tijdens een zogezegd nachtelijk ongeval.

Enkele uren voor haar dood, wist Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens haar nog telefonisch te spreken. Door een uitzonderlijk geluid op de lijn, was hij echter verplicht om het gesprek over een kort  antwoord van ex-justitieminister De Clerck inzake al deze telefoonproblemen en bedreigingen, af te breken.  De Werkgroep Morkhoven die tevens geabonneerd was op Belgacom, werd bij haar akties regelmatig opgebeld.  De anonieme beller zei niets maar liet alleen dergelijk uitzonderlijk geluid horen.

Waren de talrijke problemen die de Werkgroep Morkhoven met haar skynetblogs ondervond, alleen maar toeval ?

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Werkgroep Morkhoven, skynetblogs

  1. kruitvat says:

    Writing is a struggle against silence.
    Carlos Fuentes

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s