Ombudsman telecommunicatie: Open Brief

bellemans.telecommunicatie

De skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven, waaraan jaren is gewerkt en die zeer veel informatie over ondermeer de kinderpornozaaak Zandvoort en de Belgische Justitie bevatten, zijn door Skynet/Belgacom ‘versleuteld’.

Skynet/Belgacom deed het eerst voorkomen alsof de blogbeheerders Jan Boeykens en prinses J. de Croÿ, respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven, ‘de account hadden afgesloten en de blogs hadden gewist’.

Toen bleek dat deze uitleg niet klopte, verscheen er bij het inloggen een nieuw bericht waarin gezegd werd dat de blogs ‘versleuteld’ werden.

Het is niet de eerste keer dat Belgacom/Skynet de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld.

In het verleden werden ook de skynetblogs ‘Klachten Justitie’, ‘Doofpot justitie’ en ‘Leugendetector’ door Belgacom/Skynet versleuteld.

Dat kwam omdat er vanuit de sp.a (de voormalige vlaamse socialistische partij ) die de kinderpornozaak Zandvoort en ander kindermisbruiken heeft dichtgedekt, er regelmatig werd geëist om de Werkgroep Morkhoven van de lijsten van de zoekrobots en van het internet te verwijderen.

Het was dus geen toeval dat V.V., een bestuurslid van sp.a-Herentals waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, destijds in een zogezegd interview met Het Nieuwsblad beweerde dat Marcel Vervloesem, de Morkhoven-activist die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde, hem ‘vroeger sexueel misbruikt had’.  V.V. organiseerde, tesamen met zijn spitsbroeders, ook de jarenlange mediacampagne tegen Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven die de aandacht van de internationale pers voor de kinderpornozaak Zandvoort (en de zaak Dutroux) diende af te leiden.

De man bracht het intussen met een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid te Herentals.

Dat gebeurde na zijn politieke benoeming tot OCMW-raadslid van Herentals dank zij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) en sp.a-Herentals.

Jan Peeters die  tevens kamerlid is en die in het verleden staatssecretaris en minister van Veiligheid was, verklaarde zich destijds zelfs akkoord met een kleine petitie waarin door V.V. en zijn kameraden die allen over een zwaar strafblad wegens inbraken en gewapende roofovervallen beschikken, geëist werd dat Marcel Vervloesem, ‘omwille van het positieve imago’, uit Morkhoven zou verbannen worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. Peeters legde de vraag om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zelfs voor aan de juridische dienst van de gemeente Herentals.

Gisteren bleken 99, 9 % van de webpagina’s van de Morkhoven-blogs die al een paar dagen ontoegankelijk waren uit de  zoekresultaten van Google en de andere internet-zoekrobots te zijn verdwenen.

Dat was mogelijk omdat de Skynet/Belgacom-klantendienst enkel via een automatische berichtgeving bevestigde dat zij de klachten had ontvangen maar naliet om op de klachten te reageren omdat zij vond dat de Werkgroep Morkhoven die reeds jarenlang een trouwe klant is van Belgacom en gratis reclame maakt voor haar adverteerders, een passend kerstgeschenk moest aangeboden worden.  

De Werkgroep Morkhoven die niet akkoord gaat met dergelijke praktijken en een hekel heeft aan internetcensuur, vindt dat Skynet/Belgacom en haar opdrachtgevers, hun slag nu in huis hebben gehaald en dat zij daarmee genoegen moeten nemen.

Zij wil dat de blogs ontgrendeld worden nadat zij zich in haar schrijven aan de Skynet Klantendienst zelfs bereid verklaarde om de artikels waarin over de vroegere problemen met de skynetblogs wordt gesproken,  van haar blogs te verwijderen.

De Skynet Klantendienst en haar opdrachtgevers, schijnen echter niet op hun genomen beslissing die ze helaas geen goede naam in de blogwereld zal bezorgen, terug te komen.

Gezien de Belgacom Group waarvan Skynet deel uitmaakt, voor 53% in handen is van de Belgische Staat,  zal de Werkgroep Morkhoven zich ondermeer in Open Brieven tot de ministers Joëlle Milquet (Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen), Johan Vande Lanotte (Consumenten, informatie van de overheid en telecommunicatie), Paul Magnette (overheidsbedrijven), Annemie Turtelboom (Justitie) wenden.

Ook Servais Verherstraeten (Staatssecretaris voor Staatshervorming, belast met Ambtenarenzaken), Maggie De Block, (Staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie, toegevoegd aan de Minister van Justitie), Hendrik Bogaert (Staats­secretaris voor Ambtenarenzaken en Moderni­sering van de Openbare Diensten, belast met Ambtenarenzaken), zullen in Open Brieven worden gecontacteerd.

Minister Freya Van den Bossche (sp.a) die bevoegd is voor het Woonbeleid maar niet verder wilde ingaan op de vraag van de Werkgroep Morkhoven om het geknoei met sociale woningen en de onrechtmatige uitdrijvingen van bewoners door de Geelse Huisvestingsmaatschappij, te laten onderzoeken, zal zeker niet vergeten worden. V.V. is immers toevallig een bestuurslid van de Geelse Huisvesting en dat verklaart misschien voor een deel waarom Marcel Vervloesem en zijn vrienden, waaronder een 80-jarige zieke vrouw, zonder pardon uit hun sociale woning werden gezet.

De Werkgroep beseft wel dat zij zich met haar brieven tot politici zal richten die de  kinderpornozaak Zandvoort doodgezwegen hebben en die, dank zij de onderlinge bestuursakkoorden, zich over het algemeen maar weinig zorgen maken over politieke corruptie en vriendjespolitiek.    

Het is echter belangrijk dat er nationale en internationale ruchtbaarheid wordt gegeven aan deze zaak om aan te tonen dat de grondwettelijke rechten in België, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, verder worden uitgehold.

Foto: Michel Bellemans, voormalig raadgever van oud-minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven Rik Daems (VLD) die voor witwassen en fraude werd vrijgesproken omdat de ‘redelijke termijn werd overschreden’. Ter vergelijking: het mediaproces tegen Marcel Vervloesem duurde meer dan 10 jaar en pas enkele dagen voor zijn veroordeling gaf de Hoge Raad voor de Justitie eindelijk toe dat al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier waren verdwenen zodat de betrokken rechters zich niet alleen schuldig maakten aan partijdigheid en de bescherming van kindermisbruikers maar ook aan het wegmoffelen van gerechtsstukken teneinde iemand zonder bewijzen en op basis van een onvolledig dossier te kunnen veroordelen.  Normaal zouden deze rechters dus voor een strafraad moeten verschijnen.  Maar ja, het gerechtelijke dossier en de gerechtelijke bundels die Marcel Vervloesem’s advocaten ter zitting neerlegden waren toch niet belangrijk. Door het jarenlange mediaproces, stak de beschikking van het vonnis waarin de activist werd veroordeeld, vermoedelijk in het gerechtelijk dossier nog voor Vervloesem’s advocaten konden pleiten. Dat is nu eenmaal gebruikelijk binnen de Belgische justitie. Vandaar dat justitieminister A. Turtelboom (VLD) misschien besloot om procureur Jan Poels van het gerechtshof te Turnhout alwaar de voornoemde feiten plaats vonden, tot kabinetschef te benoemen.  Goed dichtgedekte potjes die volgestopt werden met vieze zaken, stinken niet.

==========
‘Redelijke termijn overschreden’, geen straf voor witwasser Michel Bellemans

9/2/12

Het Gentse hof van beroep heeft Michel Bellemans, de zakenman en voormalige raadgever van toenmalige minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven Rik Daems, geen straf opgelegd.
Bellemans werd schuldig bevonden aan witwassen, maar wegens het overschrijden van de redelijke termijn sprak het hof de eenvoudige schuldigverklaring uit. Het arrest is opmerkelijk, want in eerste aanleg kreeg Bellemans nog vier jaar cel opgelegd.

Bellemans werd vervolgd voor feiten van witwassen en fraude in een periode tussen 1995 en 2002. Tot 2000 was de man, zoon van de vroegere Brusselse onderzoeksrechter Gui Bellemans, raadgever van minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven Daems (VLD). Van 2000 tot 2006 zetelde hij in de raad van bestuur van de Belgische staatsholding, nu de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij. Hij was ook zakenman en zat in de raad van bestuur van meer dan 200 bedrijven.

De Gentse correctionele rechtbank legde Bellemans eind 2010 vier jaar cel op, waarvan twee jaar met uitstel, voor grootschalige fraude en witwassen. Bellemans werd beschouwd als de leider van een criminele organisatie die vanuit Groot-Brittannië valse facturen uitschreef om zakenlui te helpen om geld te onttrekken aan hun eigen firma’s.

195.000 euro verbeurd verklaard
Bellemans ging in beroep, maar het Gentse hof van beroep verklaarde de feiten vandaag grotendeels bewezen. Wegens het overschrijden van de redelijke termijn sprak het hof echter de eenvoudige schuldigverklaring uit, wat betekent dat Bellemans geen straf krijgt. Het hof bevestigde wel de verbeurdverklaring van 195.000 euro aan inkomsten uit de misdrijven en ontzette Bellemans tien jaar uit zijn burgerrechten.

Michel Bellemans krijgt ook het verbod om gedurende tien jaar zaakvoerder te zijn in België. De man woont nu in Roemenië. (belga/mvdb)

http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1392240/2012/02/09/Redelijke-termijn-overschreden-geen-straf-voor-witwasser-Michel-Bellemans.dhtml

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Ombudsman telecommunicatie: Open Brief

 1. kruitvat says:

  De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuurslid Herentals, Vlaamse volksvertegenwoordiger, ex-Vlaamse socialisten) ondersteunde V.V. (sp.a-bestuurslid Herentals), de organisator van de klachten en het mediaproces tegen Marcel Vervloesem, met politieke benoemingen.

  Peeters was in de jaren 90 staatssecretaris en minister van Veiligheid.
  Elio Di Rupo (Parti socialiste, Belgische Premier), was toen vice-premier en minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven.
  Peeters en Di Rupo hebben elkaar dus ongetwijfeld goed gekend en er bestaat ongetwijfeld een hechte politieke band tussen de twee politieke kopstukken.

  Rik Daems (VLD) volgde Di Rupo op als minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven.

  Justitieminister A. Turtelboom die fel bekritiseerd op de blogs van de Werkgroep Morkhoven vanwege haar gevangenisbeleid, haar struisvogelpolitiek in de kinderpornozaak Zandvoort en het tolereren van de nieuwe valse aanklacht die begin dit jaar tegen Marcel Vervloesem, zoals V.V. in 1998 deed, na enkele roddels in Het Nieuwsblad werd ingediend, is een partijgenoot van Rik Deams (VLD).
  Turtelboom benoemde de procureur Jan Poels van het gerechtshof te Turnhout waar dat Marcel Vervloesem jarenlang werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt, tot kabinetschef.

  Vandaag is Paul Magnette (Parti socialiste) de minister van Overheidsbedrijven en Vice-Eerste Minister Johan Vande Lanotte (sp.a) bevoegd voor telecommunicatie (Belgacom).

  Belgacom dat de blogs van de Werkgroep Morkhoven zopas versleutelde, na verkeerdelijk te hebben gesuggereerd dat men de ‘account had afgesloten’ en de ‘blogs had gewist’, was jarenlang uitsluitend een overheidsbedrijf en is nog steeds voor 53% eigendom van de Belgische Staat.

  Enkele weken geleden heeft de Werkgroep Morkhoven een paar keren naar Elio Di Rupo, die destijds in opspraak kwam naar aanleiding van een sexuele relatie met een minderjarige jongen, verwezen. De Werkgroep Morkhoven bracht dit slechts even ter sprake op haar skynetblogs ‘Werkgroep Morkhoven’ en ‘Brussels-Bruxelles-Brussel’. Haar aanval was immers vooral op de politieke bemoeienissen en de handelswijze van de NATO in Syrië en elders, gericht.
  Er werden ook een paar foto’s van de breedlachende en de letterlijk gestrikte Di Rupo gepubliceerd omdat NATO secretaris-generaal Anders Fogh Rasmussen hem, de Belgische minister van Landsverdediging Pieter De Crem (CD&V) en de Belgische regering loofde voor de bijzondere ‘positieve rol’ die België binnen de NATO en in de oorlog in Afghanistan speelde. Die foto’s verschenen ook in allerlei klanten en waren weer te vinden op de officiële website van de NATO te Brussel.

  Het versleutelen van de blogs van de Werkgroep Morkhoven waardoor de webpagina’s van het internet verdwijnen, is ongetwijfeld een politieke beslissing.
  Dat geldt ook voor het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort.
  En in beide gevallen is de sp.a die herhaaldelijk eiste dat de Werkgroep Morkhoven van het internet en van de lijsten van de zoekrobots zou verwijderd worden, ten zeerste betrokken.

  In de kinderpornozaak Zandvoort komt ook een bekende Franse jeugdmagistraat voor die tesamen met een minderjarig jongetje naakt op een foto te zien is.
  De in de zaak Dutroux in opspraak gekomen inspecteur Georges Zicot, zond destijds een faxbericht naar de rijkswacht van Geel en beweerde dat de man op de foto iemand uit het zware nachtleven van Charleroi was, wat onjuist was en ongetwijfeld bedoeld was om een eventueel onderzoek naar de betrokkenheid van de Franse jeugdmagistraat te voorkomen.
  De magistraat werkte op het kabinet van Jack Lang (Parti Socialiste, Frankrijk), die ondermeer minister van cultuur en (tele)Communicatie was onder het presidentschap van François Mitterrand (Parti Socialiste).

  Nog een pikant detail: na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid van Herentals werd V.V. tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van het stadje Herentals benoemd. Hij zetels thans in het bestuur van de lokale politieraad die wordt voorgezeten door Jan Peeters.

  Telecommunicatiebedrijf Belgacom, staatsbedrijven, justitie, Veiligheid en politie, controle over de telecommunicatie, internetcensuur… Alleen de Belgische Staatsveiligheid ontbreekt nog.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s