Werkgroep Morkhoven: Open Brief Ombudsdienst

Image

Geachte Mevrouw,

Hartelijk dank voor uw antwoord.

We zijn gisteren ook met een klacht naar de politie van Sint-Gillis gestapt.  Die wenste onze klacht echter niet te noteren en verwees ons door naar een andere politiedienst.

Daarop namen we contact op met het secretariaat van burgemeester Charles Piqué die aan het hoofd staat van de politie.

Omdat deze zaak zo ernstig is, nemen we ook contact op met een advocaat.

Het gaat hem immers niet alleen om het versleutelen van zomaar eventjes 20 blogs waaraan jaren gewerkt werd en die Skynet heel wat publiciteit opleverde omdat ze soms bovenaan een lijst van meer dan 300.000.000 zoekresultaten op Google weer te vinden waren.

Het gaat hier ook niet alleen om het onrechtmatig toeëigenen (en de vernietiging) van een intellectueel eigendom met enorm veel materiaal over het Belgische gevangenis- en justitiebeleid; het Belgische en Nederlandse regeringsbeleid; de dossiers Fortis en Electrabel; de kinderpornozaak Zandvoort; de groeiende militarisering en de politieke en militaire bemoeienissen van de Navo; de rechten van de patiënt; documenten en brieven aan en van politici,  enzoverder.

Hier is namelijk misdadig opzet in het spel.

Indien men blogs afgrendelt en het internet censureert vanwege bepaalde brieven of onthullingen die aantonen dat een minister heeft nagelaten om rekening te houden met het sexueel misbruiken en het bedreigen van minderjarigen, dan is er opnieuw sprake van een misdaad en zelfs van medeplichtigheid.

Dat kan niet en zet, zoals we sinds het versleutelen van de blogs ondervinden, tevens aan tot nieuwe misdaden tegenover minderjarigen omdat de eerste misdaad dichtgedekt en ongestraft bleef.

We werkten ook rond de fraude met sociale woningen waarbij een gezinnetje met een 80-jarige zieke vrouw op een frauduleuze wijze uit hun sociale woning werden gezet.
Daarbij was er een zelfmoordpoging.
Ik heb die zaak bij minister Van den Bossche aangeklaagd.
Minister Van den Bossche laat, om partij-politieke redenen, na om deze zaak te laten onderzoeken.
Ik heb het recht om te schrijven dat die zaak niet onderzocht werd en ik zal ook niet nalaten om te vermelden wanneer er wél correct wordt opgetreden.

Van de sp.a kan ik, jammer genoeg, aan de hand van feiten en brieven bewijzen dat zij een bepaalde zaak mee heeft dichtgedekt en dat zij iemand die strafbare feiten beging, op allerlei wijzen politiek benoemde en zelfs aanstelde tot voorzitter van een gemeentelijke commissie voor Veiligheid en Justitie.
We stellen nu vast dat deze persoon ernstige strafbare feiten begaat. Vandaar dat we dat opnieuw bekend maken, zeker omdat er minderjarige slachtoffers bij betrokken zijn.

We schreven over bepaalde wantoestanden in de gevangenissen die zich blijven herhalen omdat de wet Dupont uit 2004 (de zogenaamde gevangeniswet) niet wordt toegepast.
Dit heeft tot een aantal zelfmoorden en doden geleid.
Het is dus belangrijk dat men zijn verantwoordelijkheid in deze opneemt.
Er is niets fout aan om daarover te schrijven. Integendeel zou ik zeggen.

We weten wat het officiële regeringsstandpunt is over Syrië omdat we dagelijks met dezelfde beelden en oorlogspropaganda gebombardeerd worden.
Maar waarom zou men akkoord moeten gaan met een regeringsstandpunt dat in overleg met de andere Navo-landen genomen wordt ?
Kan het uitkomen voor zijn mening, een voldoende reden zijn om de vrijheid van meningsuiting op het internet te beknotten ? Heeft men soms niet genoeg aan de massamedia die de regerings- en Navo-standpunten terzake voortdurend herhalen ?

Ik heb heel wat problemen gehad met Skynet. Bepaalde sp.a-politici  hebben in 2005 via een petitie geëist om onze blogs van het internet te verwijderen. In 2007 werden twee blogs, waaronder ‘Doofpot Justitie’, tengevolge van onze reacties op een provocerende en laag-bij-de-grondse campagne vanuit sp.a-middens waarbij de verwijdering van onze blogs van de lijsten van de kleine zoekrobot Metatele werd geëist (wat ook gebeurde) ‘versleuteld’. Het verschil met vandaag was dat de blogs ter inzage bleven alhoewel we daarmee niet akkoord gingen omdat de klacht die tot de versleuteling leidde, onjuist was en we geen recht hadden op een wederwoord.

Omdat er zoveel klachten waren met Skynet, besloten we destijds de blog ‘Problemen met skynet te openen’. Maar omdat die problemen op een bepaald moment verdwenen en we zelfs tevreden waren, hebben we die naam uit eigen wil veranderd.

Het kan zijn dat Skynet verveeld zit met de overgebleven webpagina’s met klachten over Skynet.
Maar in één van de vier door ons ingediende ‘klachten’ bij de Skynet Klantendienst, hebben we voorgesteld om deze pagina’s te verwijderen en ze in een persoonlijk archief (cd-rom, usb-stick) onder te brengen.

Skynet antwoordde echter op geen van de vier klachten ( het waren eigenlijk eerder korte en gematigde brieven) en hield geen rekening met onze vrees dat al onze webpagina’s van Google en andere zoekrobotten zouden verdwijnen.  Het gevolg hiervan is dat al onze overgebleven links op Google thans ‘dood’ zijn en dat Google  vermeldt dat de webpagina’s ‘niet meer bestaan’.

We hebben de Skynet Klantendienst duidelijk medegedeeld dat, noch ik, noch prinses de Croÿ die medebeheerder is, de account ‘afgesloten hebben’ en ‘onze blogs gewist hebben’, in tegenstelling tot wat we telkens bij het inloggen op onze account, in een kort berichtje waarin men tevens zegt dat de blogs enkel ‘versleuteld’ werden, lezen.
Maar de Skynet Klantendienst wenste wederom niet te antwoorden.

Ik zou kunnen begrijpen dat een blog om de één of andere duidelijke reden waarbij er duidelijk sprake is van de schending van het reglement waarmee men zich akkoord verklaarde, wordt gesloten of dat men eerst een ernstige waarschuwing krijgt.
Want het gaat hier tenslotte om een KLANTENDIENST, niet om een uitzonderingsrechtbank.
Bovendien is prinses de Croÿ, ondervoorzitster van onze vereniging en mede blogbeheerder, reeds jarenlang een klant van Belgacom waarvan Skynet deel uitmaakt.

Ik heb hierbij echt het gevoel van: ‘hier klopt iets niet’ en vraag mij af wat er werkelijk aan de hand is.
Werden de blogs soms in beslag genomen door de justitie ?

Ik ben rationeel ingesteld en ben bereid tot overleg en zelfs tot bepaalde afspraken om de situatie te ontmijnen.
Van de politici die ik in Open Brieven heb aangeschreven, verwacht ik echter wel een correcte houding in bepaalde dossiers. Als justitieminister Turtelboom voortdurend herhaalt dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’ (wat in mijn ogen een zeer conservatieve manier van denken is omdat men ook kan zoeken naar alternatieven om het gevangenisprobleem in België op te lossen), dan begrijp ik niet waarom ze dan minderjarigen op een bedenkelijke manier door gemeenteraadsleden zou moeten laten omkopen of bedreigen.
Er bestaat ook nog zoiets als de Wet op de Jeugdbescherming.

Indien Turtelboom werkelijk werk zou maken van meer gevangenissen met een open regime om het gevangenisprobleem in België (11.000 gevangenen) op te lossen, dan zou ik mij voor een deel in haar politiek beleid kunnen weervinden.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens

PS. U mag dit schrijven aan mijn dossier toevoegen en een kopie ervan aan de heer Honlet van Belgacom zenden zodat hij weet waarover het in deze zaak precies gaat.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s