Morkhoven: Klacht bij de Ombudsman Telecommunicatie (update)

Image

Brussel, 5 januari 2013

Ombudsman Telecommunicatie, de heer Luc Tuerlinckx

Geachte Heer,

Betreft:  Klacht 2013/31 – GDG / verwijdering van het internet

De versleuteling van onze skynetblogs en de desactivering van de webpagina’s op Google, is ongetwijfeld een politieke beslissing geweest.

Op 15.4.2005 werd Marcel Vervloesem, lid van onze vereniging, tengevolge van een aantal klachten van de genaamde Victor V., een bestuurslid van de Herentalse sp.a, voor het eerst aangehouden.

Op 11.5.2005 (wij dachten dat het veel later was), maakten Victor V., die toen al een bestuurslid van de Geelse Huisvesting Maatschappij was waarvan hij zelf een sociale woning betrekt, tesamen met enkele jongeren uit zijn buurt, een petitie op waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem van onze vereniging, uit Morkhoven en dus uit zijn woning van de Geelse Huisvesting zou gedreven worden. In dezelfde petitie werd geëist dat de  Werkgroep Morkhoven die toen nog een MSN groep (Microsoft) had, van het Internet zou verwijderd worden.

Via het CD&V-gemeenteraadslid Marleen Diels uit Morkhoven waarmee Victor V. vermoedelijk bevriend  geraakte toen hij nog lid van de CD&V was, werd de petitie die enkel door voornoemde jongeren die allen in het bezit zijn van een strafblad wegens diefstallen, inbraken, zedenfeiten, drugsgebruik, gewapende roofovervallen enzoverder  werd getekend, op de agenda van de Herentalse gemeenteraadszitting geplaatst.

De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuurslid Herentals, kamerlid, ex-staatssecretaris en minister van Veiligheid) zei ‘wel oren te hebben’ naar de eis om Marcel Vervloesem vanwege zijn akties rond kindermisbruiken, uit Herentals en omstreken te verbannen.

Peeters zei tevens dat hij de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, zou ‘voorleggen aan de juridische dienst van de gemeente’.

Victor V. werd in 2006 met maar een paar honderd stemmen tot gemeenteraadslid aangesteld nadat hij door de sp.a eerst nog snel tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals werd benoemd. 
Vlak na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid werd hij tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd terwijl er over hem een 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan.

Het was dank zij de klachten van Victor V. en zijn vrienden dat Marcel Vervloesem jarenlang door de media als ‘laffe kindermisbruiker’ en ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ aan de schandpaal werd genageld en tenslotte veroordeeld en gedurende twee jaar in miserabele omstandigheden opgesloten werd.

Het is op die manier dat de kinderpornozaak Zandvoort die hij onthulde (90.000 slachtoffers) en waarvoor zelfs journalisten van drie Japanse kranten naar het onooglijke Morkhoven afzakten, in de doofpot werd gestoken.

Volgens mij wil de sp.a dit politieke schandaal dichtdekken door de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die erover getuigen, van het internet te verwijderen. In 2014 zijn er immers federale verkiezingen.
Een sp.a-politicus wist de Werkgroep Morkhoven in 2007 reeds van de zoekrobot Metatele te laten schrappen en via een vriend die goede contacten had met de ontwerper van de skynetblogs, werd ervoor gezorgd dat Skynet de skynetblogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ versleutelde zonder dat er met onze argumenten rekening werd gehouden.

Toen de blogs op 23.12.2012 door Skynet versleuteld werden, begon Victor V. de oudste minderjarige kleindochter van Marcel Vervloesem die door de voortdurende pesterijen op school thans onder psychologische begeleiding staat, sms-jes te sturen waarin hij haar geld en werk beloofde indien zij aan ‘zijn kant zou staan’.  Vervolgens begon hij het meisje te bedreigen, er vanuit gaande dat de Werkgroep Morkhoven daarover toch niets meer kon publiceren.
De sms-jes werd uitgeprint en toegevoegd  aan de klacht die terzake bij de politie werd neergelegd.
Vermoedelijk zullen de klachten, zoals met alle klachten van Marcel Vervloesem of de Werkgroep Morkhoven gebeurde, opnieuw zonder gevolg blijven zodat Victor V. zijn praktijken dank zij de politieke steun van de sp.a, gewoon kan verder zetten.

Victor V. is thans een bestuurslid van de politieraad Neteland die door Jan Peeters wordt voorgezeten…

Gelieve deze brief en de twee bijgevoegde documenten aan het dossier met onze klacht te willen voegen.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder.

 
 

Politici wilden MSN-nieuwsgroep van het Internet

 

Lokaal Nieuws

Herentals – Herenthout – Grobbendonk – Vorselaar – Olen – Neteland – Heist o/d Berg –Kasterlee – Geel 

 

Kan omstreden website van internet gehaald worden ?

Op vraag van raadslid Marleen Diels (CD&V) wil burgemeester Jan Peeters (sp.a.) laten onderzoeken of de website van de werkgroep Morkhoven van het internet kan gehaald worden. 

Door de heisa rond de website en het probleem van de pedofilie krijgt Morkhoven volgens Diels een negatief imago. En omdat Morkhoven een deelgemeente is van Herentals heeft ook burgemeester Jan Peeters er wel oren naar. 

Vooral de inwoners van de wijk Koninkrijk vragen maatregelen tegen de site. Vooral de omstreden Marcel Vervloesem is niet langer welkom in de wijk. Vervloesem zit momenteel in de cel op verdenking van pedofilie. 

Juridisch zijn er weinig mogelijkheden om de site weg te halen.

Gepost door: ludocoenen
op: 11/05/2005 om 16:53

 

Antwerpen, 20.4.2005 – Een tweetal dagen voor Morkhoven-woordvoerder Marcel Vervloesem werd aangehouden (15.4.2005), stelde hij met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens samen een brief op (zie copie hiervan in bijlage) die aangetekend naar de Procureur des Konings te Turnhout en Justitieminister Onkelinx werd gestuurd.

In deze brief werd verwezen naar een interview met als titel “Werkgroep Morkhoven: Parket doet niks met cd-roms vol kinderporno – Procureur weerlegt beschuldigingen – Vervloesem in november voor rechtbank” dat op 2 oktober 2003 in de krant Het Laatste Nieuws verscheen.

Procureur Herman Jansens (thans advocaat-generaal te Antwerpen) zei toen dat de beelden van de cd-roms van de kinderpornozaak Zandvoort allemaal werden nagekeken in samenwerking met Interpol en Europol. Op de opmerking van de Werkgroep Morkhoven dat er een jeugdmagistraat te zien is op een van de foto’s reageerde Janssens: ‘Dat is een zware beschuldiging die op niets gebaseerd is maar we zullen een onderzoek niet nalaten’.

In een recent rapport van de federale politie staat dat er 88.539 foto’s van kinderen op de cd-roms staan waarvan 75% van ‘duidelijk pedopornografische aard zijn’. Onder dit laatste moeten ook de foto’s van gefolterde en verkrachte kinderen (en zelfs peuters) verstaan worden.

Het rapport zegt dat de kinderen niet werden geïdentificeerd omdat er ‘geen enkel verband bestaat met een Belgisch dossier’ en omdat het voornamelijk ‘aziatische kinderen betreft’.  Dat zou er dus op neerkomen dat men de foto’s simpelweg geteld heeft.

Er is er in het rapport ook geen sprake van de producenten, afnemers en criminelen die op de adressenlijsten en het kinderpornomateriaal voorkomen. De vraag is dan ook of er wel ooit een echt onderzoek werd gevoerd.

In verband met de magistraat op één van de foto’s, liet Georges Zicot, de federale agent die zopas met Dutroux en enkele figuren uit het misdaadcircuit van Charleroi, op beschuldiging van bendevorming, autozwendel, oplichting, valsheid in geschrifte enz. voor de correctionele rechtbank van Nijvel moest verschijnen, in een faxbericht aan de federale politie van Geel (nabij Turnhout) weten dat de door de Werkgroep herkende magistraat ‘een man uit Charleroi’ was.  De Werkgroep Morkhoven trok die gegevens na en achterhaalde dat Zicot in deze zaak gelogen had en dat hij waarschijnlijk opdracht had gekregen om met zijn verklaring deze magistraat te beschermen.

Het parket van Turnhout en advocaat-generaal Herman Janssens komen hierdoor in een lastig parket te zitten.

Hoe staat het immers met dat ‘onderzoek’ in de Zandvoortzaak en het beloofde ‘onderzoek’ naar die magistraat ?

Terwijl de Vlaamse pers enkel maar geinteresseerd is in allerlei indianenverhalen over sadistische martelpraktijken van Marcel Vervloesem, zou de Werkgroep Morkhoven immers graag het resultaat van de ‘onderzoeken’ kennen.

Het Waalse parlementslid Zoë Genot (Ecolo) stelde vorig jaar een parlementaire vraag terzake aan Justitieminister Onkelinx.  Die laatste antwoordde dat de kwestie betreffende de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort op een bepaalde datum door het gerecht van Turnhout zou behandeld worden. De datum en de informatie die de minister aan de volksvertegenwoordiger doorgaf, bleek echter niet te kloppen want op de dag dat het gerecht van Turnhout de cd-rom-zaak zou behandelen, had het proces tegen Marcel Vervloesem plaats.

Ondervraagd over deze zaak, antwoordde de Procureur des Konings te Turnhout dat de minister zich ‘wellicht vergist had’.

Akkoord, vergissen is menselijk maar waarom geeft men geen antwoord op de gestelde vragen ?

Om uit het slob te geraken, nam de Werkgroep Morkhoven een tweetal weken geleden opnieuw contact op met senator Zoë Genot die beloofde om Justitieminister Onkelinx opnieuw te zullen interpelleren.

De Werkgroep Morkhoven informeerde ook de Vlaamse pers, maar die zwijgt in alle talen over deze zaak. De krant ‘Het Laatste Nieuws’ waarvan sprake in de brief aan Justitieminister Onkelinx, pakte in haar uitgave van 18 april jl. zelfs uit met een exclusief interview waarin de vader van een zogenaamde misbruikte jongen afkwam met een verhaal dat zes jaar geleden door Victor V. en zijn homovriendjes die bijna allemaal achter de tralies blijken te zitten, ook al werd verteld.

De aanklagers van toen moeten zich van de Turnhoutse strafrechter François Caers trouwens niet alleen aan een leugendetectortest onderwerpen maar tegen Victor V., de halfbroer van Marcel Vervloesem, loopt er nu een klacht wegens de aanranding van een minderjarige.

Het gerecht van Turnhout neemt deze klacht echter niet ernstig want in tegenstelling tot Marcel Vervloesem bevindt het Herentalse Sp.a-bestuurslid Victor V. die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters en het Herentalse Sp.a-bestuur wordt gesteund, zich nog altijd op vrije voeten.

Meer en meer mensen stellen zich de vraag of de recente beschuldigingen inzake de zogenaamde sadistische folterpraktijken van Marcel Vervloesem en de beslissing van het Turnhoutse gerecht om hem onmiddellijk aan te houden en op te sluiten, niet bedoeld zijn om een aantal mensonterende schandalen op het gebied van kinderprostitutie dood te zwijgen.

Op 4 januari 2013 09:13 schreef Isabelle Pallemans <isabelle.pallemans@ombudsmantelecom.be> het volgende:

Geachte,

U vindt in bijlage een schrijven met betrekking tot uw klacht ingediend bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s