Werkgroep Morkhoven: Klacht Ombudsman Telecommunicatie (update)

Image

Brussel, 5 januari 2012

De heer Luc Tuerlinckx, Ombudsman Telecommunicatie

Geachte Heer Tuerlinckx,

Nogmaals bedankt voor uw antwoord waarin u mijn klacht inzake de versleuteling van een 20-tal blogs door Belgacom/Skynet, ‘ontvankelijk’ verklaarde alhoewel ik vrees dat Belgacom dat voor 53% in staatshanden is en als grootste telecommunicatiebedrijf van België dat ondermeer samenwerkt met de Israëlische telecommunicatie-industrie, zich na het uitbrengen van onze standpunten, zich niets van deze klacht zal aantrekken door ondermeer naar haar ‘code’ te verwijzen.

Men kan Belgacom een beetje vergelijken met Electrabel dat ook geen rekening houdt met de  klachten inzake facturen.  De honderden klanten die zich met een klacht terzake tot de Ombudsman Energie wenden, worden niet geholpen omdat er tussen de Belgische Staat en Electrabel te veel politieke, financiële en economische belangen bestaan.

Dat is de kern van het probleem met de ombudsdiensten.

Zoals ik u reeds schreef, hebben we reeds tal van negatieve ervaringen met de Vlaamse en Federale Ombudsman die de meeste klachten afwezen en een ander deel van de klachten, na beraadslaging met de autoriteiten, ‘ontvankelijk maar ongegrond’ verklaarden. Dat wekte de indruk dat de zaken waarover het ging, via een soms langdurige klachtenprocedure bij de ombudsman, politiek werden dichtgedekt.

Ook de instelling van een Vlaamse Ombudsdienst inzake de rechten van de patiënt en de in de gevangeniswet vermelde controlecommissies, hebben niet tot de gehoopte resultaten geleid.

Maar, zoals we u schreven, willen we ons open blijven opstellen, ook al leidt dit misschien tot de zoveelste teleurstelling.

Wat me bijzonder opvalt in de zaak met Belgacom/Skynet is het feit dat er op 23.12.2012, nadat we vaststelden dat al onze webadressen van de skynetblogs op Google ‘dood’ waren, er bij het inloggen op Skynet een berichtje verscheen waarin stond: Versleutelde account – De account is afgesloten. Mogelijk hebt u uw account gewist of heeft deadministrator beslist uw account af te sluiten.

Die informatie bleek onjuist want noch ikzelf, noch prinses de Croÿ die medebeheerder is van de blogs hadden daartoe de opdracht gegeven.
Het is bovendien vreemd dat men zijn account zou hebben afgesloten terwijl men in staat blijft om in te loggen. Op Google gebeurde het soms dat er bepaalde webpagina’s eventjes te zien waren en dan weer snel verdwenen wat de uitleg van Skynet en Google dat de webpagina’s niet meer zouden bestaan, totaal ongeloofwaardig maakten.

Het is ook bijzonder vreemd dat we van de Skynet Klantendienst geen antwoord kregen op onze klachten (waarvan ik u een kopie zal bezorgen).  We ontvingen enkel een soort ontvangstbewijs. En dit had niets te maken met de kerst- of feestdagen omdat er nog steeds geen antwoord kwam.

We dachten eerst nog dat het te maken had met de onbeveiligde verbinding die we de dag voordien gebruikt hadden om drie nieuwe berichten over culturele gelegenheden op onze skynetblog ‘Brussels, Bruxelles, Brussel’ te publiceren. Op deze blog staan (ik zeg STAAN omdat de blogs nog steeds bestaan maar door Skynet om een ongekende reden versleuteld worden) ook enkele kritische artikels over de NAVO en ondermeer over het bezoek van Anders Fogh Rasmussen, Secretaris-generaal van de NAVO, aan Premier Elio Di Rupo en de Belgische Minister van ‘Landsverdediging’ Pieter De Crem, op 17 december 2012 te Brussel.  Zoals men weet, bevinden de hoofdgebouwen van de NAVO zich in Brussel.  Rasmussen loofde daarbij de bijzonder positieve inbreng van België en de Belgische regeringsleiders binnen de NAVO en de oorlog in Afghanistan. We voegden bij onze publicaties telkens een foto van Premier Elio Di Rupo (in vlinderdas) en Anders Fogh Rasmussen die in alle kranten en zelfs op de NAVO-website was weer te vinden. En we konden het niet nalaten om hierbij te vermelden dat Premier Di Rupo, die destijds minister van Telecommunicatie was en die het samenwerkingsakkoord van de providers (zoals Skynet) met de Justitie, tekende, destijds in opspraak kwam vanwege zijn contacten met een minderjarige alhoewel wat misschien niets terzake deed.  Maar die mededeling kwam, ongelukkig genoeg, wel nadat de NAVO commandant voor de Amerikaanse en NAVO-strijdmachten in Afghanistan, genoemd werd in een ‘sex-schandaal’ waaraan de media bijzonder veel aandacht schonken en die bijna tot zijn ontslag leidde.

De versleuteling van onze blogs heeft misschien te maken met de nationale en internationale politiek waarin we gespecialiseerd zijn en die ons soms bovenaan de lijsten met meer dan 300.000.000 zoekresultaten van Google bracht.

In het verleden werd er vanuit sp.a-kringen herhaaldelijk opgeroepen om ons van het internet te ‘verwijderen’ en ons van de zoekrobots te schrappen.
In het eerste geval gebeurde dit door een sp.a-gemeenteraadslid uit Herentals dat de klachten en de mediacampagne tegen Marcel Vervloesem van onze vereniging organiseerde en dat daarbij de steun kreeg van de burgemeester van Herentals (sp.a) die, naast volksvertegenwoordiger, ook staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was op het moment dat Elio Di Rupo nog vice-premier was.
In het tweede geval gebeurde dat door een Gentse advocate die op het kabinet van minister van Woonbeleid, Freya Van den Bossche (sp.a), werkte en samen met haar op de verkiezingslijsten stond.
De sp.a-akties hebben er toen toe geleid dat onze skynetblogs van de zoekrobot Metatele verdwenen en dat onze blogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Leugendetector’ door Skynet versleuteld werden.  De versleuteling van de blogs hield in dat beide blogs door de blogbeheerders van de Werkgroep Morkhoven enkel nog maar ter inzage waren en dat alle hun webpagina’s van het internet verdwenen.
Voordien werden de blogs ‘Doofpot Justitie’ en ‘Klachten Justitie’ ook al eens zonder pardon door Skynet versleuteld maar na ons protest tegen de volledig ongegronde kracht van een pedofiel bij Skynet, weer ontsleuteld.
De hele sp.a campagne wortelt in het feit dat de sp.a-madatarissen direct of indirect betrokken waren bij het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort.

Tot zover deze informatie die we zeker nog verder zullen aanvullen om u een precies beeld te geven van wat er gebeurt.

Gelieve deze informatie aan uw dossier te voegen.

Zoals we reeds lieten verstaan, is het niet onze bedoeling om van onze klacht een open proces tegen Skynet te maken.  We willen alleen dat onze blogs worden ontgrendeld en dat er op een normale manier en zonder censuurmaatregelen kan verder gewerkt worden.

Met vriendelijke groet,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis
voorzitter en blogbeheerder van de vzw Werkgroep Morkhoven

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s