‘Werkgroep Morkhoven moet van het internet’: Herentalse gemeenteraad

Image

Gemeenteraad Herentals
Zitting van 3 mei 2005

Aanwezig: Jan Peeters, Burgemeester-Voorzitter;
Guy Paulis, Kris Peeters, Alfons Vercalsteren, Alois Verheyden, Roger Van Nuffel, Anne-Mie Hendrickx, Schepenen;
August Heylen, Jozef Van Thielen, Marcel Leirs, Ria Janssens, Raf Liedts, Luc De Cat, Marleen Diels, Maria Bervoets, Jozef Schellens, Alfons Michiels, Mien Van Olmen, Johan Deckers, Muriel Poortmans, Daniël Marcipont, Gunther Verlinden, Ilse Cras, Erik Vervoort, Martine Moriau, Ludo Driesen, Els Sterckx, Geert Van Rompaey, Raadsleden
en Frans Van Dyck, Secretaris.

4 vzw Morkhoven

De Gemeenteraad,

Raadslid Marleen Diels zegt zich, samen met vele Morkhovenaars, te ergeren over de website “vzw Morkhoven”. Als je een website opzoekt onder de naam Morkhoven, kom je telkens deze site tegen. In al die negatieve aandacht wordt ons dorpje regelmatig “de achterstandswijk” van Herentals genoemd, hiermee wordt de wijk Koninkrijk bedoeld. Die mensen verdienen het niet om zo genoemd te worden. Eén rotte appel in de kist wil niet zeggen dat de hele kist is aangestoken.
Het raadslid vraagt om uit te zoeken of die site, “vzw Morkhoven”, niet kan verwijderd worden.
Misschien raken we dan af van dat slechte imago dat wij Herentalsenaren echt niet verdienen.

De burgemeester geeft het raadslid volkomen gelijk. Hij vindt dit erg voor de bewoners van Koninkrijk, hij zou dit liever anders zien.
De jurist van de stad zal de mogelijkheden bekijken om deze site te laten verwijderen.
De burgemeester vreest echter dat er niet veel kan aan gedaan worden. Het is beter dat de Morkhovense gemeenschap positief tracht naar buiten te treden. De stad heeft via haar communicatie-dienst reeds gereageerd op de onjuiste en beschimpende informatie over Morkhoven in de pers. Zij zal dit in de toekomst blijven doen…

Door de raad,
Bij verordening;De secretaris
De Burgemeester

ir. F.Van Dyck – J.Peeters (Sp.a – Vlaamse Socialisten)

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

————-

7.1.2013

Victor V. die de petitie voor de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet liet rond gaan en die beweerde dat hij vroeger het slachtoffer was geweest van ‘sexueel misbruik’ door Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven, werd in 2006 tot Herentals gemeenteraadslid aangesteld en benoemd tot voorzitter van de Commissie van Veiligheid en Politie van Herentals.

Hij werd tevens tot vertegenwoordiger van twee intercommunales en tot bestuurslid van de Politieraad zone Neteland benoemd. De Politieraad wordt voorgezeten door de Herentalse  burgemeester Jan Peeters (sp.a) die tevens volksvertegenwoordiger is en die in de jaren 90 staatssecretaris en minister voor de Veiligheid was.

Op 23.12.2012 versleutelde Skynet om een ongekende redenen alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven. De klachten van de Werkgroep bij de Skynet Klantendienst bleven onbeäntwoord.

Nadien ontving Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochter doodsbedreigingen van Victor V. ‘omdat zij niet aan zijn kant wilde staan’. Justitie trad, zoals gewoonlijk niet op. Justitieminister A. Turtelboom (Open VLD) werd terzake gecontacteerd.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s