Belgische Staatsveiligheid wil Werkgroep Morkhoven liquideren

Image

Vandaag op Argusoog:

Brussel, 11.1.2013

Ik had vandaag een paar problemen bij het inloggen op deze webpagina. Laat ons hopen dat de justitie, na de intimidaties van één van de Argus-redaktieleden, ook hier hier niet begint met allerlei pesterijen en onwettige provocaties die ter voorbereiding moeten dienen van een europese wet die het internet volledig aan banden moet leggen.

Men kan zich, na de versleuteling van een 20-tal blogs van de Werkgroep Morkhoven door Belgacom/Skynet op 23.12.2012, zelfs afvragen of men een kopie van de Amerikaanse censuurwet(ten) wel nodig heeft.

Zoals gezegd, is Belgacom het grootste telecommunicatiebedrijf in België en 53% ervan is eigendom van de Belgische Staat.

Enkele jaren geleden tekende de Belgische Premier Elio Di Rupo die toen nog Minister van Telecommunicatie was, een samenwerkingsakkoord met de Belgische providers waarbij werd afgesproken dat op vraag van de Belgische Justitie, de blogs en websites die bijvoorbeeld kinderpornografie verspreiden of haat prediken, konden versleuteld worden.

Zoals met de wetten in Amerika thans het geval is, wordt dit samenwerkingsakkoord nu misbruikt om politieke en anti-kinderporno-aktivisten het zwijgen op te leggen. Ik ben ervan overtuigd dat het ook misbruikt zal worden om iedere vrijheid van meningsuiting en politieke oppositie op het internet, te beknotten.

Waarschijnlijk is het sluiten van de Morkhoven-blogs een soort testcase.

Iederéén herinnert zich nog de heisa rond het blokkeren van de nietszeggende blog van Kris Holsken omdat deze ermee dreigde om namen en lokaties van pedofielen op het internet te zetten.

Maar nu er zo eventjes 20 blogs worden afgegrendeld en er duizenden webpagina’s rondom gevangenistoestanden,  het dichtdekken van kinderpornozaken, en tal van andere zaken, van Google dreigen te verdwijnen, zwijgt de pers die al deze zaken jarenlang in de doofpot heeft gestoken. De Belgische pers laat zelfs toe dat aktievoerder Marcel Vervloesem door een vonnis van de Turnhoutse correctionele rechtbank die hem jarenlang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort toe te dekken, in 2006 een spreekverbod met de pers kreeg opgelegd dat voortdurend werd verlengd. Er wordt geen enkele vraag rond gesteld.

Wat Kris Holsken nog betreft, ik vond het vreemd dat deze man die, zoals Marcel Vervloesem, een ‘zelfverklaarde pedojager’ werd genoemd, de Werkgroep Morkhoven aanvankelijk ondersteunde omdat hij wist wat er gebeurd was. Op een gegeven ogenblik bestempelde hij Marcel Vervloesem echter als een ‘pedofiel’ en zette hij zich op eenzelfde lijn met de Justitie. En sinds het blokkeren van zijn blog hoort men totaal niets meer van deze man. Het is alsof men Kris Holsken, die men ten onrechte met Marcel Vervloesem vergeleek, als een afleidingsmaneuver gebruikte en dat heel de heisa rond zijn persoontje bedoeld was om Marcel Vervloesem’s geloofwaardigheid in de Zandvoortzaak verder te ondergraven. Het blokkeren van zijn blog en de misleidende informatie die door de pers toen over de Werkgroep morkhoven werd verspreid, diende misschien ook om de blogs van de Werkgroep Morkhoven vroeg of laat te vergrendelen (wat nu gebeurde).

Laat ons immers niet vergeten dat Victor Vervloesem, de man die moest dienen voor het in opspraak brengen van zijn halfbroer Marcel Vervloesem, reeds in 2005 een petitie liet rondgaan waarin geëist werd om de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet te verwijderen’. Zoals gezegd, kwam deze nietszeggende petitie die amper door een tiental jeugdige ‘vrienden’ van Victor Vervloesem uit de wijk getekend werd, via een Morkhovens raadslid, op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan. De Herentalse burgemeester Jan Peeter die met Victor Vervloesem al jaar en dag in de bestuursraad van de Herentalse sp.a (de vroegere socialistische partij) zetelt, verklaarde zich toen akkoord met de eisen in de petitie om Marcel Vervloesem uit Morkhoven en omstreken te bannen en de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen.

Ik heb het sterke vermoeden dat Victor Vervloeem voor de Belgische Staatsveiligheid werkt en daarom, niettegenstaande de 30-tal processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes, onaantastbaar blijft en ondermeer tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd werd.

Burgemeester Jan Peeters, die tevens volksvertegenwoordiger is, was, ten tijde dat de Belgische Premier Elio Di Rupo nog vice-premier was, immers zowel staatssecretaris als minister voor Veilgheidszaken.

Indien ik chef van de Staatsveiligheid zou zijn geweest, dan had ik net hetzelfde gedaan.

Kies iemand uit de familie Vervloesem die emotionele maar geen echte broederband heeft met Marcel Vervloesem. Zorg ervoor dat hij zijn politieke ambities een beetje kan waarmaken door over zijn zedenzaken met minderjarigen te zwijgen. Voer de man en zijn jeugdige vrienden die over een zwaar maar stilgezwegen strafblad beschikken, door middel van verhalen in de media, als vroegere slachtoffers van ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem op. Laat ze voor de camera ‘getuigen’ en zend deze beelden rechtsstreeks uit. Zorg ervoor dat de internationale pers die bijzonder veel aandacht aan de kinderpornozaak Zandvoort besteedt en de zaak Dutroux opnieuw ter sprake brengt, deze sensationale maar misleidende  ‘informatie’ in handen krijgt. Laat Marcel Vervloesem tegen betaling aanklagen. Start een media-proces waarin hij constant een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en een ‘pedofiel’ wordt genoemd, om hem langzaam maar zeker af te kraken. Maak gebruik van het persagenschap Belga en ANP om de berichtjes verder te verspreiden. Zwijg de kinderpornozaak Zandvoort en de Werkgroep Morkhoven dood. Laat vooral de ‘slachtoffers’ aan het woord en laat Marcel Vervloesem, om de schijn van een onhankelijke pers te wekken, af en toe wat op een defensieve manier aan het woord. Verwijder al de ontlastende stukken uit zijn strafdossier. Probeer de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. Laat Marcel Vervloesem, nadat men hem jarenlang als ‘pedofiel’ opvoerde, veroordelen en, met de nodige media-aandacht, in de gevangenis opsluiten. Probeer  ervoor te zorgen dat hij, ondermeer door het onthouden van zijn medicatie voor hart en nieren, op een ‘natuurlijke manier’ wijze overlijdt. Leg hem een reisverbod, een spreekverbod met de pers, een contactverbod met de Werkgroep Morkhoven en een verbod om deel uit te maken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden op, indien hij niet dood wil gaan en het misschien beter is om hem, vanwege al het geschrijf en de internetpublicaties van de Werkgroep Morkhoven, terug vrij te laten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

http://www.argusoog.org/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s