Marcel Vervloesem vervolgd voor foto’s (archief)

Image

 

Vzw Werkgroep Morkhoven

Marcel Vervloesem gerechterlijk vervolgd voor publikatie foto’s op website Buro Zoeklicht. 

Het parket van Turnhout gaat in de maand November de morkhovense aktivist Marcel Vervloesem van de Vzw Werkgroep Morkhoven, gerechtelijk vervolgen wegens de schending van de wet op de privacy ten gevolge van de publikatie van foto’s met gezichten afkomstig van de cd-rom Zandvoort. Deze waren namelijk in het jaar 2OO1 op de website van Buro Zoeklicht geplaatst. 

Het gerecht van Turnhout acht de morkhovense aktivist voor die publikatie verantwoordelijk en ook blijkbaar verantwoordelijk voor de webside van Buro Zoeklicht in Nederland. De gerechtelijke stap komt ambtshalve van Substituut Van Der flaas van het parket Turnhout. Het nieuws werd vandaag officieel bekend gemaakt, en lokte al meteen scherpe reaktie’s ten opzichte van het gerecht in Turnhout uit.

Het parket zou beter eens werk maken van de indentificatie van de duizenden slachtoffertjes en deze van de vele daders dewelke op de cd-rom voorkomen in plaats van zich te richten tegen hen die klaarheid inzake die cd-roms kinderporno beogen. Verwezen wordt er naar het feit dat hetzelfde parket de daders die op de cd-rom voorkomen ongemoeid laten, omdat er zich daartussen een vooraanstaande jeugdmagistraat bevind, dewelke zich op foto sexueel vergrijpt aan een 11 jarige jongen. 

De gerechtelijke vervolging tegen Marcel Vervloesem wordt in vele kringen dan ook gezien als een poging van het gerecht in Turnhout om opheldering inzake deze cd-roms de kiem in te smoren en de aktievoerder de mond te doen snoeren.

Einde bericht

http://www.zoeklicht.eu/aktie/briefmorkhoven.htm

====

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden nog steeds versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden om dat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s