Staatsveiligheid rekent op medewerking telecomoperatoren

Image

De Belgische Staatsveiligheid en de Algemene inlichtingen- en veiligheidsdienst van de Krijgsmacht kunnen bij de operatoren van elektronische communicatienetwerken en de verstrekkers van elektronische communicatiediensten gegevens over elektronische communicatie opvragen. Hun medewerking verloopt via hun Coördinatiecel Justitie. Hoe en wanneer zij moeten ingaan op de vorderingen van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten is vastgelegd in een nieuw besluit.

Elektronisch communicatie

Sinds 1 september 2010 zijn de methodes voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten herzien. Er zijn nu drie soorten: de gewone, de specifieke en de uitzonderlijke. Een aantal van hen hebben betrekking op elektronische communicatie.
Tot de specifieke methoden behoren

de identificatie van de abonnee of de gewone gebruiker van een elektronische communicatiedienst of van het gebruikte elektronische communicatiemiddel;

de identificatie van de elektronische communicatiediensten waarop een bepaalde persoon is geabonneerd of die door een bepaalde persoon gewoonlijk worden gebruikt;

de mededeling van de facturen met betrekking tot de geïdentificeerde abonnementen.
Bij deze methoden kan toegang tot de klantenbestanden gevraagd worden.
Andere specifieke methoden zijn:

het opsporen van de oproepgegevens van elektronische communicatiemiddelen van waaruit of waarnaar oproepen worden of werden gericht;

het lokaliseren van de oorsprong of de bestemming van elektronische communicaties.
Tot de uitzonderlijke methoden behoort onder meer het afluisteren van communicatie, de kennisname en de registratie ervan.
Indien nodig kunnen de inlichtingen- en veiligheidsdiensten voor deze methodes de medewerking vorderen van de operator van een elektronisch communicatienetwerk of de verstrekker van een elektronische communicatiedienst.
Coördinatiecel Justitie

De operatoren van een telecommunicatienetwerk en de verstrekkers van een telecommunicatiedienst moeten sinds 2003 een Coördinatiecel Justitie hebben. Die cel verzekert in principe de samenwerking tussen de operator/verstrekker en de gerechtelijke overheden. Maar nu wordt zij ook het aanspreekpunt voor de inlichtingen- en veiligheidsdiensten.
De basisprincipes voor deze Coördinatiecel zijn vastgelegd in het KB van 9 januari 2003. Nu komen daar, specifiek in het kader van de samenwerking met de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, nog een aantal aanvullende regels bij. Zij moeten de betrouwbaarheid van de celleden verzekeren en de beveiliging van de behandelde informatie opdrijven. Alle leden van de Coördinatiecel moeten een positief veiligheidsadvies hebben gekregen. En dat moet om de vijf jaar vernieuwd worden. De minister van Justitie vraagt het advies bij de Nationale Veiligheidsoverheid. En hij kan, mits voldoende motivatie, personen de toegang tot de Coördinatiecel weigeren. Ook al is er een positief veiligheidsadvies.
De operatoren en verstrekkers moeten veiligheidsmaatregelen nemen om de informatie die de Coördinatiecel behandelt, te beschermen. Zij moet immers vertrouwelijk blijven.
De Coördinatiecel deelt een aantal identificatiegegevens mee aan het BIPT (onder meer gegevens over hun leden, nummer van de dienst-GSM, gegevens van de permanentiedienst). Het BIPT bezorgt die gegevens aan de Staatsveiligheid en de militaire veiligheidsdienst.

 Ilse Vogelaere

http://www.polinfo.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=kl1385740&lang=nl

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s