Werkgroep Morkhoven: Brief van Alain Winants

Image

Brussel, 11 januari 2013

De Heer Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

Geachte Heer Boeykens,

Betreft: uitvoering van onze wettelijke taken

Uw brief ‘Liquidatie van Werkgroep Morkhoven door de Belgische Staatsveiligheid’, heeft mijn bijzondere aandacht genoten.

We zitten al geruime tijd verveeld met de Werkgroep Morkhoven die bij haar akties en ontelbare publicaties niet verstoken lijkt te zijn van een bizarre soort humor waarin we ons moeilijk kunnen weervinden.

Ik begrijp dan ook de reactie van één van onze vroegere chefs die bij de Canadese provider Bravenet een klacht neerlegde wegens het ‘belachelijk maken van de Belgische Staatsveiligheid’ zoals Bravenet destijds correct berichtte.  De website http:// www.kindergarten.be van prinses de Croÿ  van uw vereniging Werkgroep Morkhoven, werd dan ook volledig terecht gesloten. De Belgische Staatsveiligheid dient immers, ook in het buitenland, serieus te worden genomen.

Staatsveiligheid is de mate van afwezigheid van potentiële oorzaken van een gevaarlijke situatie of de mate van aanwezigheid van beschermde maatregelen tegen deze potentiële oorzaken in een staat.

Het is daarom dat de Veiligheid van de Staat inlichtingen verzamelt betreffende ideologisch extremisme, radicalisme en schadelijke sektarische organisaties.

Omdat de Werkgroep Morkhoven een vereniging is die zich bij de van Staatswege genomen beslissingen maar moeilijk kan neerleggen en haar akties een potentieel gevaar opleveren voor de Belgische Staat, zijn wij eraan gehouden om op te treden.

In het verleden voerde de Werkgroep Morkhoven vooral straat- en pamflettenakties. Dat was gemakkelijk te controleren door onze diensten.

Gedurende de laatste jaren heeft de Werkgroep Morkhoven haar terrein naar het internet toe verlegd.  Zij doet dat met sukses, zoals dit reeds jarenlang uit onze rapporten en uit de informatie van de betrokken diensten van het Ministerie van Justitie, blijkt.

Aangezien de door de Werkgroep Morkhoven verspreidde informatie op het internet echter een potentieel gevaar oplevert voor de Staat, zijn we genoodzaakt om, naast de gebruikelijke telefoon- en internettap, welbepaalde akties te ondernemen die de Werkgroep Morkhoven en haar flamboyante en controversiële onderzoeker Marcel Vervloesem, enigszins tempert.

Rekening houdende met bovenvernoemde gegevens hebben we, in gemeenschappelijk beraad met de ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie, besloten om de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet te laten versleutelen.

Wij verwijzen hierbij ook naar het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes dat op 17 juli 2009 door de Senaat werd goedgekeurd. De aldus onstane wet verschaft de inlichtingendiensten meer mogelijkheden voor het voeren van onderzoek.

We hebben onze informant van de dienst Politie en Veiligheid van de gemeente Herentals, dan ook een veiligheidsmachtiging gegeven om bij Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter de nodige inlichtingen voor ons onderzoek te verzamelen.

Aangezien het hier om geheime en vertrouwelijke informatie gaat, kunnen we geen verdere inlichtingen terzake verstrekken.

Hartelijke groet,

Alain Winants
Administrateur-generaal Staatsveiligheid
Waterloolaan
1000 Brussel

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Werkgroep Morkhoven: Brief van Alain Winants

  1. Pingback: Internetcensuur: Brief van de Belgische Staatsveiligheid « Internet crimes misdaden

  2. kruitvat says:

    Op 17 juli 2009 werd door de Senaat het wetsvoorstel op de Bijzondere Inlichtingenmethodes goedgekeurd. Deze wet moet de inlichtingendiensten meer mogelijkheden verschaffen voor het voeren van onderzoek, en laat voor het eerst echte spionagetechnieken toe (telefoontap, doorzoeken van eigendommen, plaatsen van afluisterapparatuur, infiltraties door geheim agenten, opzetten van rechtspersonen door de inlichtingendiensten) toe. Het aanvankelijke wetsvoorstel van de regering stootte op heel wat kritiek, omdat de democratische (parlementaire) controle onvoldoende zou zijn. Daarom dienden enkele senatoren een nieuw wetsvoorstel in, dat uiteindelijk drie jaar in behandeling was. De inlichtingendiensten waren vragende partij voor de wetgeving, daar zij de wettelijke middelen (die enkel mogelijkheid gaven om met informanten te werken) onvoldoende achtten om de taken naar behoren uit te voeren.

  3. kruitvat says:

    Voor wie het nog niet moest doorhebben: het betreft hier wel een fake-brief.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s