Belgacom/Skynet: blogs Werkgroep Morkhoven blijven versleuteld

Image

Skynetblogs Werkgroep Morkhoven blijven versleuteld

Brussel, 11 januari 2013

De (skynet)blogs met duizenden webpagina’s van de vzw Werkgroep Morkhoven, worden sinds 23.12.2012 versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de versleuteling gebeurde  omdat ‘de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Skynet versleutelde de blogs dus nadat die ‘gewist’ zouden zijn.

Merkwaardig in heel deze zaak is het feit dat het 14-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem, enkele dagen voor de versleuteling van de blogs, doodsbedreigingen ontving.  

De sms-jes met doodsbedreigingen bleken afkomstig te zijn van de GSM van de genaamde Victor V. , een Herentals sp.a gemeenteraadslid, tevens zetelende in het bestuur van de Politiezone Neteland.

Victor V. is toevallig de man die destijds in een verhaal tegenover Het Nieuwsblad beweerde dat hij ‘jarenlang door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’.

Hij was ook diegene die de beschuldigingen en klachten tegen de aktievoerder organiseerde en er indertijd voor zorgde dat allerlei zogenaamde ‘slachtoffers van Marcel Vervloesem’, waarmee hij goed bevriend was, in een rechtsstreekse uitzending van het actualiteitsprogramma Telefacts van de commerciële zender VTM, in koor kwamen vertellen hoe  ‘Marcel Vervloesem hen jarenlang sexueel misbruikte’.

Na zijn ‘heldendaad’ werd hij politiek benoemd en wist hij het in 2006 na 195 voorkeursstemmen te hebben gekregen, tot  Herentals gemeenteraadslid te schoppen. Onmiddellijk daarna werd hij tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd.

Het valt op dat Victor V., waarvan er zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan, door de Sp.a en vooral door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die tevens kamerlid is (en zelfs Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was),  altijd gesteund is geweest maar dat kwam misschien ten dele door de bijzondere media-aandacht die hij na de klachten tegen ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem kreeg.

In 2005 liet hij een petitie rondgaan waarin hij ondermeer de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het Internet eiste. De petitie, door een tiental vrienden getekend, kwam, via het Morkhovense raadslid Marleen Diels, ter sprake in de Herentalse gemeenteraad waar dat Peeters zich achter de gestelde eisen schaarde.

Juridisch gezien was er echter geen mogelijkheid om de blogs op die manier van het internet te verwijderen. Er moest dus naar andere middelen gezocht worden.  

In 2007  verdwenen de blogs op aandringen van de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) van de zoekrobot Metatele.  Kort nadien werden de blogs ‘Doofpot Justitie’ en twee andere blogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld. Dat gebeurde nadat een vriend van Els Van Eeckhaut, die goed bevriend is met de ontwerper van de skynetblogs, een internet-campagne opstartte waarin hij  Marcel Vervloesem ondermeer een ‘smerige pedofiel’ noemde ‘die gecastreerd moest worden’.  Omdat hij met zijn provocerende aktie bleef verdergaan en niet wilde ingaan op de processen-verbaals van Victor V. en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, bracht  de Werkgroep Morkhoven de zaak op haar skynetblogs ter sprake. Het was duidelijk dat men daarop gewacht had want nadat de man een klacht ‘wegens de schending van de privacy’ indiende, besloot Skynet om de voornoemde blogs te ‘versleutelen’.  Die versleuteling hield in dat zij bleven bestaan maar enkel ter inzage bleven van de Morkhoven-beheerder zonder dat deze nog iets kon publiceren.  Bovendien verdwenen alle webpagina’s van deze blogs van het internet.  Dat kwam dus neer op internetcensuur.

Mogelijks is er dus een verband tussen de aktie ‘doodsbedreigingen’ tegenover Vervloesem’s kleindochtertje die op 18.12.2012 begon en die wekenlang duurde  en het versleutelen van de blogs op 23.12.2013.

Normaal gezien zouden Victor V. en zijn neefje Dimitri dat, zoals begin vorig jaar, tevens doodsbedreigingen stuurde, moeten opgepakt en verhoord worden. Enkele dagen geleden werd er immers ook een aanslag op Vervloesem’s dochter gepleegd.  Maar de Justitie van Turnhout die een jarenlang proces tegen Marcel Vervloesem voerde en de kinderpornozaak Zandvoort (+ de zedenfeiten van Victor V.) dichtdekte, schijnt niet bereid te zijn om daartoe opdracht te geven.  Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven de ministers A. Turtelboom (Justitie) en J. Milquet (Binnenlandse Zaken) contacteerde.

Omdat de klachten van de Werkgroep Morkhoven bij de Skynet Klantendienst, om één of ander vreemde reden niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Foto: Marcel Vervloesem omgeven door journalisten tijdens een debat rond internering. Enkele jaren later werd hij door de pers die er blijkbaar belang bij had om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, meedogenloos aan de schandpaal genageld

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s