Nederland: Vaatstra-zaak

Image

Breaking: de staat verklaart Jasper S. nu ‘officieel’ schuldig, nog voor het oordeel van de rechter * Dit is nog nooit eerder gebeurd * Manipulatie van ‘rechtsgang’ tegen Jasper kent geen enkele grens * Gaat Jan Vlug het Machiavelli-bestuur nu dagvaarden? * Machiavelli-voorzitter Wagenaar ‘promoveerde‘ op de Rijksvoorlichtingsdienst

Geachte mevrouw Wagenaar,

Naar aanleiding van de Machiavelliprijs 2012 zou ik graag uw antwoord vernemen op enkele vragen in het kader van een publicatie.

1. De jury heeft de prijs aan de heer B. Vaatstra toegekend “omdat hij op een volhardende, professionele en authentieke wijze dertien jaar lang de media heeft ingeschakeld waardoor de dader van de moord op zijn dochter kon worden opgespoord.” Hieruit maak ik op dat de jury de in voorarrest zittende verdachte beschouwt als de dader, hetgeen opmerkelijk is omdat er nog geen rechterlijk vonnis is uitgesproken. Dit lijkt mij een poging tot beïnvloeding van de rechter, waardoor de kansen van de verdachte op een eerlijk proces sterk zijn verminderd. Is hier sprake van opzet of is het gewoon slordigheid?

2. In geval het slordigheid betreft, welke implicaties heeft dat dan volgens u voor de waarde van de beraadslagingen en oordelen van de commissie?

3. Verschillende leden van de commissie (tevens jury) zijn als hoge ambtenaar in dienst van ministeries en rijksdiensten, namelijk drs. Remco Dolstra (Financiën), drs. Joop Veen (Defensie), drs. Marjan Hammersma (OCW), Stephan Koole (VWS), drs. Stephan Schrover (RVD). In welke hoedanigheid hebben deze personen zitting in de commissie, die van privépersoon of vertegenwoordiger van de overheid?

4. Is de mening van deze regeringsleden van de Machiavellistichting te beschouwen als de officiële mening van de Nederlandse overheid?

Graag ontving ik ten spoedigste antwoord, ten laatste op dinsdag 15 januari.

Met vriendelijke groet,

Dr. H.Ph. Vogel

http://www.argusoog.org/manipulatie-rechtsgang-in-vaatstra-zaak/comment-page-1/#comment-100792

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s