Belgische Staatsveiligheid en Justitie willen Morkhoven-blogs van het internet

Image

De (skynet)blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven die uit duizenden webpagina’s bestaan, worden sinds 23.12.2012 versleuteld door Skynet (Belgacom) dat aanwendde dat de blogs ‘versleuteld werden omdat de blogbeheerder zijn account mogelijks heeft afgesloten en de blogs gewist heeft’.

Omdat de klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden en de blogs versleuteld blijven, richtte de Werkgroep zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

In 2005 liet Marcel Vervloesem’s aanklager Victor V. (sp.a-Herentals, oud-socialisten) een petitie rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem die toen een hongerstaking in de gevangenis voerde, uit zijn woning zou gedreven worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. De petitie die enkel door een tiental vrienden van Victor V. werd getekend, kwam op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-volksvertegenwoordiger, oud-secretaris en minister voor de Veiligheid) verklaarde zich akkoord met de eisen.

Overéénkomstig de gestelde eisen in de petitie, werd Marcel Vervloesem door de Geelse Huisvestingsmaatschappij uit zijn woning gezet. Ook de vrienden van Vervloesem, een gezinnetje met een 82-jarige zieke vrouw, werden, opnieuw na het rondgaan van een petitie, uit hun woning gedreven, wat tot een zelfmoordpoging leidde.  Victor V. zetelt al jarenlang in het bestuur van de Geelse huisvesting.

Oud-minister voor Woonbeleid Marina Keulen (VLD) en de huidige minister voor Woonbeleid Freya Van den Bossche (sp.a), die terzake geinformeerd werden, lieten beiden na om de voornoemde criminele praktijken en het geknoei met sociale woningen, te laten onderzoeken. Het gezinnetje dat reeds meer dan 20 jaar de woning betrok en steeds correct de huur betaalde, werd in de petitie namelijk aangeklaagd voor ‘geluidsoverlast’. Dat gebeurde door hun nieuwe buurman, een ex-fabrieksdirecteur die geen recht had op een sociale woning en zelfs niet op de wachtlijsten van de Geelse Huisvesting, met 1.500 wachtenden, stond ingeschreven.

Victor V. wist het, dank zij de media-aandacht voor het aanklagen van Marcel Vervloesem, en de politieke steun van sp.a-Herentals en burgemeester Peeters, in 2006 tot gemeenteraadslid van Herentals te brengen.

Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en de Justitie benoemd en zetelt thans in het bestuur van de Politie Neteland.

0p 18.12.2012 ontving het kleindochtertje van Marcel Vervloesem sms-jes met doodsbedreigingen. Die bleken van de GSM van Victor V. afkomstig te zijn.

Op 23.12.2012 werden de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet (Belgacom) versleuteld, zoals dat in 2007 ook al met de blog ‘Doofpot Justitie’ gebeurde nadat de Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de zoekrobot Metatele eiste. Van Eeckhaut werkte op het kabinet van Freya Vanden Bossche, Minister van Woonbeleid en stond samen met Vanden Bossche op de sp.a-verkiezingslijsten.

Het is dus duidelijk wat er hier gebeurde.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s