Dichtdekken kinderpornozaak Zandvoort en doodsbedreigingen: Brief aan Bosgeus

Image

Brussel, 13 januari 2013

Beste Bosgeus,

Zoals je weet, werden al onze skynetblogs versleuteld waardoor al de webpagina’s van deze blogs van het internet dreigen te verdwijnen.

 
We stelden eerst vast dat alle links op Google gedesactiveerd waren.
 
We beslisten dus in te loggen om onze skynetblogs te bekijken. Alhoewel het onmogelijk leek om in te loggen, stond er duidelijk vermeld dat we ingelogd waren.
 
Nadien verscheen er bij het inloggen een berichtje dat de blogs ‘versleuteld’ waren en dat de administrator (of beheerder), zijn ‘account en blogs had gewist’.  Maar gezien we zelf blogheerder zijn en dit niet hebben gedaan, klopte deze informatie niet.

 
We dienden tot 4 x toe een klacht in bij de Klantendienst van Skynet waarin we precies beschreven wat er gaande is.
Maar tot onze verwondering ontvingen we, tot op de dag vandaag, geen antwoord van deze dienst, wat toch zeer vreemd is.
Er werd ons alleen een automatisch ontvangstbericht voor onze klachten gestuurd.
 
Op 3.1.2012 stapten we naar de politie van Sint-Gillis (Brussel) om een klacht in te dienen omdat we een misdadig opzet veronderstelden bij het ‘versleutelen’ van onze blogs. Op onze blogs staan immers talrijke wantoestanden en misdaden vermeld die door de Justitie en door verschillende minister werden dichtgedekt. Het gaat hierbij niet alleen om de kinderpornozaak Zandvoort alhoewel de reeks misdaden die zijn gepleegd om deze zaak dicht te dekken al ruim voldoende is om er een boek over te schrijven.
Het gaat hem ook over allerlei wantoestanden en werkelijk gepleegde misdaden in de gevangenissen bijvoorbeeld, waarvan de justitieminister(s) steeds werd ingelicht, zonder dat  er een antwoord of onderzoek volgde. En het feit dat de kabinetschefs van de justitieministers steeds magistraten zijn die de misdaad zeggen te bestrijden, maakt de zaak natuurlijk extra-gevoelig.
 
De politie van Sint-Gillis, waar we enkele maanden geleden ook een klacht gingen indienen vanwege de diefstal van materiaal en pamfletten voor het justitiegebouw alwaar het bureau van justitieminister Turtelboom gelegen is (Waterloolaan, 115, 1000 Brussel), weigerde echter onze klacht te noteren.
 
Daarop stapten we naar het gemeentehuis van Sint-Gillis en vroegen we een afspraak aan met burgemeester Charles Picqué van Sint-Gillis die, zoals iedere burgemeester, aan het hoofd van de gemeentelijke politie staat.
 
De volgende dag ontvingen we van de Ombudsman Telecommunicatie plotseling een antwoord waarin stond dat onze klacht in verband met de versleutelde blogs ‘ontvankelijk’ verklaard was.  Onze klacht werd naar Belgacom gestuurd die twee maanden de tijd krijgt om haar standpunt te bepalen (intussen kunnen onze webpagina’s verder van het internet verwijderd worden).
 
Ik dacht altijd dat de skynetblogs op 23.12.2012 werden versleuteld.
Maar deze informatie, blijkt bij nader toezien onjuist te zijn.
 
De blogs werden niet op 23.12.2012 maar op 18.12.2012 versleuteld.
Dat is op de dag dat Marcel Vervloesem’s kleindochtertje doodsbedreigingen ontving.
De sms-jes met doodsbedreigingen bleken afkomstig te zijn van de GSM van Victor V., dat is toevallig de man die Marcel Vervloesem, via zijn verhaal in de krant ‘Het Nieuwsblad’, destijds in opspraak bracht door te stellen dat hij in zijn jeugd ‘jarenlang door Marcel sexueel misbruikt’ was.
Victor V. is ook diegene die, na zijn verhaal in Het Nieuwsblad, voor een rechtstreekse uitzending van de commerciële zender VTM (programma Telefacts) zorgde waarin zijn jongere vrienden één voor één voor de camera kwamen verklaren dat ‘Marcel Vervloesem hen vroeger sexueel misbruikte’.  De rechtstreekse uitzending vond plaats vanuit de café-dancing Berkenmus waar Victor V. toen ‘s nachts werkzaam was.
Victor V. ontving na de VTM-uitzending enkele journalisten van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen bij hem thuis, die ‘verslag over de feiten moesten uitbrengen’. Dat gebeurde ‘s avonds in het donker.  Ik vroeg Marc Helsen van Het Nieuwsblad die regelmatig bij Marcel Vervloesem thuis een koffie kwam drinken om zich over de kinderpornozaak Zandvoort te informeren (maar daarover nooit publiceerde) of hij ‘geen zin had om achteraf nog eens een koffie te komen drinken bij Marcel’. 
Ik heb hem echter niet meer gezien omdat hij het waarschijnlijk te druk had met het opstellen van zijn verslagen over de ‘pedofiel’ Marcel Vervloesem.
Zoals men weet, werd Marcel Vervloesem onmiddellijk nadien aangeklaagd, gearresteerd en opgesloten. En de internationale pers, waaronder zelfs journalisten van de drie grootste Japanse kranten, die in grote getale naar het petieterige Morkhoven afzakte om over de kinderpornozaak Zandvoort te rapporteren, haakten toen natuurlijk af. 
Vervolgens begon er een media-proces tegen Marcel Vervloesem waarbij hij voortdurend een ‘pedofiel’, een ‘laffe kindermisbruiker’ en een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ werd genoemd.
 
In 2005 liet Victor V. die toen reeds, tesamen met de Herentalse burgemeester Jan Peeters, in het sp.a-bestuur Herentals zetelde, een petitie rondgaan waarin hij eiste dat Marcel Vervloesem die toen een hongerstaking in de gevangenis voerde, uit zijn woning zou gedreven worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. 
De petitie die enkel door de tegen Marcel Vervloesem getuigende vrienden van Victor V. werd getekend, kwam op de agenda  van de Herentalse gemeenteraad te staan en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a, volksvertegenwoordiger, oud-secretaris en minister voor de Veiligheid) verklaarde zich akkoord met de eisen.
 
Een paar jaar geleden werd Marcel Vervloesem door de Geelse Huisvestingsmaatschappij uit zijn woning gezet. Ook de vrienden van Vervloesem, een gezinnetje met een 82-jarige zieke vrouw, werden, opnieuw na het rondgaan van een petitie en de jarenlange pesterijtjes en onderzoekjes van de Geelse Huisvesting die erop volgden, uit hun woning gedreven.
Victor V. zetelt in de bestuursraad van de Geelse huisvesting.
 
Alhoewel ik hen herhaaldelijk schreef over deze gang van zaken, lieten de oud-minister voor Woonbeleid Keulen (VLD) en de huidige minister voor Woonbeleid Van den Bossche (sp.a), beiden na om de toegepaste praktijken te laten onderzoeken. Ook de federale Ombudsman hield de bal af.
 
Victor V. wist het, dank zij het aanklagen van Marcel Vervloesem en de politieke steun van sp.a-Herentals en burgemeester Peeters, in 2006 tot gemeenteraadslid van Herentals te brengen.
Hij werd onmiddellijk tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en de Justitie benoemd en zetelt thans in het bestuur van de Politie Neteland.
Jan Peeters die ook sp.a-kamerlid is, was in de jaren 90 toen Premier Di Rupo nog vice-premier was, staatssecretaris en Minister voor Veiligheid, wat op de mogelijke betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid in al deze zaken wijst.
 
0p 18.12.2012 en dus niet op 23.12.2012, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem sms-jes met doodsbedreigingen. Die bleken van de GSM van Victor V. afkomstig te zijn.
Op 23.12.2012 werden de blogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet (Belgacom) versleuteld, zoals dat in 2007 ook al met de blog ‘Doofpot Justitie’ gebeurde nadat de  Gentse advocate Els Van Eeckhaut (sp.a) de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven uit de lijsten van de zoekrobot Metatele eiste. Van Eeckhaut werkte op het kabinet van Freya Vanden Bossche, Minister van Woonbeleid en stond samen met Vanden Bossche op de sp.a-verkiezingslijsten. 
 
De sms-jes, afkomstig van Victor V’s GSM werden allen uitgeprint en toegevoegd aan de klachten die Marcel Vervloesem’s dochter bij de politie van Herentals neerlegde.
Een kopie van de processen-verbaal werd naar het parket van Turnhout verzonden waar dat Marcel Vervloesem jarenlang werd vervolgd; de ontlastende stukken uit zijn strafdossier verdwenen en de kinderpornozaak Zandvoort werd toegedekt.
Maar noch Victor V. als zijn neefje Dimitri die sms-jes met doodsbedreigingen zond, werden opgepakt en verhoord.
Daardoor bleef het tot 7 januari 2013 doodsbedreigingen regenen. Ook Marcel Vervloesem’s dochter ontving doodsbedreigingen en op 8 januari werd zij zelfs bijna het slachtoffer van een aanslag doordat een auto met volle vaart op haar kwam ingereden (nadien werd er in een sms-jes gezegd dat dit ‘een eerste waarschuwing was’). 
 
Hoofdinspecteur te Herentals Ronny Neefs (Politiezone Neteland) die naar het schijnt goed bevriend is met Victor V., weigerde om een verslag op te maken van de aanslag omdat  ‘er geen nummerplaat genoteerd was en hij dus niets kon doen’.
Neefs is toevallig de man die de petitie met de klachten tegen Marcel Vervloesem’s vrienden aan de directie van de Geelse Huisvesting overmaakte.
 
Omdat de Werkgroep Morkhoven een diepgaand onderzoek wenst in deze zaak, richtte zij zich op 10.1.2013 tot de ministers Annemie Turtelboom (VLD, Minister van Justitie) en Joël Milquet (cdH, Minister van Binnenlandse Zaken).
 
De Werkgroep Morkhoven hoopt dat justitieminister Turtelboom die stelt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, laat optreden en ingaat op de reeds eerder gediende verzoeken van de Werkgroep Morkhoven (die op de skynetblogs staan gepubliceerd) om te laten onderzoeken wat er bij de Justitie van Turnhout eigenlijk verkeerd gaat. Gezien zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, kan dit geen probleem zijn. 
 
Ook begin vorig jaar stuurde de genaamde Dimitri die blijkbaar door Victor V. wordt gesteund, doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s kleindochtertje. Dat deed hij nadat hij, vermoedelijk op aanraden van Victor V., tegenover een journalist van Het Nieuwsblad verklaarde dat Marcel Vervloesem en twee andere personen hem ‘sexueel misbruikt hadden’ en hij daarvan een rapnummertje op YouTube had geplaatst waarin de woordvoerder van het Turnhoutse parket aan het woord kwam.
Zoals gewoonlijk nam de Turnhoutse Justitie ‘de zaak zeer ernstig’ terwijl de beschuldigingen niet bleken te kloppen.  Marcel Vervloesem die een ‘onverbeterlijke en gevaarlijke recidivist’ werd genoemd, verdween toen voor zes maanden achter de tralies. De Turnhoutse Justitie die zich enkel baseerde op de gezegdes en maar al te goed wist waar  de nieuwe beschuldigingen vandaan kwamen, zei dat een ‘psychologisch onderzoek moest uitwijzen of Dimitri geloofwaardig was’. Door dit onderzoek te blijven rekken, kon zij het aanhoudingsmandaat van Marcel Vervloesem steeds verlengen.
Justitieminister Turtelboom werd hierover regelmatig geinformeerd maar de Minister reageerde niet en, zoals gezegd, verdwenen bij een aktie van de Werkgroep Morkhoven voor haar kabinet, een boekentas met pamfletten.  De veiligheidsagenten van het gebouw beweerden dat de (24) bewakingscamera’s van het justitiegebouw die de beelden van de diefstal hadden gefilmd, al lang niet meer werken, en wegens een gebrek aan financiële middelen niet vervangen konden worden. Gezien de 7 bewakingscamera’s die de diefstal filmden, echter voortreffelijk werken, werd nadien gesteld dat de beelden van de camera’s, ‘omwille van de wet op de privacy door niemand mochten gezien worden’. 
Het kabinet van Minister Turtelboom liet nadien in een korte mededeling weten dat de klacht van de Werkgroep Morkhoven terzake aan de ‘bevoegde dienst werd doorgegeven’, waarna er niets meer van de zaak vernomen werd.
De boekentas met het materiaal (foto-apparaat, internetcodes, brieven, usb-stick,) en de pamfletten bevinden zich ongetwijfeld nog steeds in het justitiegebouw.
Enkele jaren geleden verdween er tijdens een aktie voor de gevangenis van Brugge waar dat Marcel Vervloesem toen opgesloten en geisoleerd werd, ook een boekentas met materiaal en pamfletten.
De camera-man van Carl Zero, een bekende Franse TV-reporter die een documentaire maakte over kinderpornozaak Zandvoort, had de diefstal door de enkele bewakers van de gevangenis van Brugge echter gefilmd.  Het was daardoor dat de directeur, nadat de diefstal eerst ontkend was, opdracht gaf om de boekentas met het materiaal terug te geven. Na de teruggave diende ik naar het politiebureau naast de gevangenis te komen. Men had namelijk vastgesteld dat ik ‘geseind’ stond in verband met een klacht van Victor V. aangaande bepaalde publicaties op het internet.
 
We gaan nu de voornoemde ministers blijven schrijven totdat de klachten in verband met de doodsbedreigingingen en de aanslag, ernstig onderzocht worden.
 
Het is onaanvaardbaar dat bepaalde politie-agenten en magistraten in dienst van de kleine en grote criminaliteit werken of er zelfs deel van uitmaken. Ik denk dat de meeste Belgische burgers hiermee niet akkoord kunnen gaan.
 
====
Ziehier een kopie van de uitgeprinte sms-jes op 17.12.2012 die de doodsbedreigingen op 18.12.2012 (de dag dat al de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven door Skynet versleuteld werden) en de dagen die erop volgden, vooraf ging.
 
17.12.2012 – 21.35 uur
 
Afzender 0032 494 465 262: Hallo S.
 
S: Wie bent U ?
 
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
 
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
 
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
 
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
 
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
 
Afzender: Hallo ?
 
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
 
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
 
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
 
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
 
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
 
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
 
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
 
Afzender: ik maak je af en je neef erbij
========
 
We gebruikten, om begrijpelijke redenen, voor het kleindochtertje van Marcel Vervloesem de afkorting S.
Er nog even aan toevoegen dat Victor V. niet direct een literair talent is.
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s