Procureur Dams: Groen dient klacht in bij Hoge Raad voor Justitie

Image

Discriminerende uitspraken procureur Dams: Groen dient klacht in bij Hoge Raad voor Justitie

In de Standaard van zaterdag 12/01/13 deed procureur Dams een aantal straffe uitspraken die niet te rijmen zijn met de fundamenten van onze rechtstaat. Om dit aan te klagen heeft Groen-voorzitter Wouter Van Besien een klacht ingediend bij de Hoge Raad voor Justitie: “Aangezien procureur Dams uitspraken uitgaan van de ongelijkheid van mensen en het vermoeden van onschuld niet respecteren. Bovendien wordt grote criminaliteit door hem geminimaliseerd, wat bijzonder verontrustend is voor iedere Antwerpenaar.”

In het betreffende interview geeft procureur Dams een interview onder meer over het belang van het vervolgen van ‘kleine criminaliteit’ en het straffen van de overtreders. Ook roept hij de burgers op om mee verantwoordelijkheid te nemen. Beide punten zijn belangrijk en terecht. In dat interview doet hij echter ook verschillende uitspraken die voor een procureur niet door de beugel kunnen.
De vier uitspraken op een rij die elk op zich een probleem vormen.

1. “Niemand laat zijn slaap omdat er een boot is aangetroffen met 800 kilo cocaïne tussen de bananen. Who cares, buiten de politie?”
Deze uitspraak is zeer verontrustend. De procureur geeft aan dat “witteboordencriminaliteit of de internationale drugstrafiek” voor de burgers niet belangrijk is. En dus moet het gerecht zich eerder op de “agressieve zatlappen, het dealen voor zijn huis en het zwerfvuil” richten. Uiteindelijk is dit een terechte oproep om de zichtbare straatproblemen aan te pakken maar het wordt tegelijkertijd een excuus om de grote criminaliteit te laten voor wat het is. Dit zijn twee maten en twee gewichten, waar een procureur zich echt niet mag over uitspreken. Bovendien, maar dat is een ander debat, is er een rechtstreekse band tussen drugs die in grote hoeveelheden worden aangevoerd in de haven en de drugsdealers die de kleine hoeveelheden op straat verkopen.

2. Bevraagd over het onterecht in beslag nemen van een auto die nadien moet teruggegeven worden: “Het betekent ook niet noodzakelijk dat iemand onschuldig is, het betekent dat wij zijn schuld niet kunnen hardmaken.”
De procureur verwerpt hier het principe van vermoeden van onschuld, alvast voor de kleine garnalen. Een verdachte waarvan de schuld niet is vastgesteld, is in zijn ogen niet onschuldig maar een schuldige wiens schuld niet bewezen is. Dit gaat in tegen een zeer fundamenteel beginsel van onze rechtsstaat.

3. “De man die ’s avonds zijn hondje uitlaat en een bestelwagen met vreemde nummerplaat ziet. Die moet de politie bellen.”
Deze uitspraak is ronduit discriminerend. Het beroep doen op informatie van burgers is geen probleem, burgers oproepen om elke bestelwagen met een vreemde nummerplaat in te seinen is je reinste discriminatie. Hierdoor beschouwt de procureur elke vreemdeling automatisch als verdachte. Hij zet hiermee bevolkingsgroepen tegen elkaar op.

4. “Wat hebben we gemaakt van de samenleving die we na de Franse revolutie, die mooie lente van toen, hebben gekregen? Een bittere winter. Nu moeten we zelf verantwoordelijkheid opnemen. Anders zal ons een nieuwe lente overkomen. En dan mag je kiezen: wil je islamitische of een Chinese lente? Want zoiets zal het worden.”
Het is nog maar de vraag of het gezond is dat de procureur van Antwerpen het als zijn rol ziet om het hele Europese continent en haar beschaving te redden maar dat is op zich niet het probleem. Problematisch is wel dat hij de islam en de Chinese cultuur beiden als schrikbeeld naar voor brengt. Vrij vertaald is zijn boodschap: “Pas op, de moslims en de chinezen komen eraan om onze beschaving te vernietigen.” Dit soort bangmakerij hoort niet van het gerecht te komen. Het gerecht moet net kunnen aantonen dat ze reële bedreigingen aanpakt en dat onze veiligheid in de mate van het mogelijke gegarandeerd is.

“Alle Antwerpenaren worden rechtstreeks getroffen door deze uitspraken,” besluit Van Besien. “De Antwerpenaar kan niet meer zeker zijn dat de grote criminelen ook op een gedreven manier gezocht en gestraft worden en dat de drugs in de haven nog opgespoord worden. We kunnen niet meer zeker zijn dat het gerecht uitgaat van de onschuld van burgers. En de oproep om bestelwagens met een vreemde nummerplaat door te seinen en het schrikbeeld van de islam bedreigen het harmonieuze samenleven in het Antwerpse.”

WOUTER VAN BESIEN, 14 januari 2013, in “Veiligheid en justitie”

Foto: Wouter Van Besien

http://www.groen.be/wie-is-wie/persoon-wouter-van-besien_22.aspx

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Procureur Dams: Groen dient klacht in bij Hoge Raad voor Justitie

 1. kruitvat says:

  De klacht van Wouter Van Besien :
  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130114_010

  http://www.knack.be/nieuws/belgie/groen-dient-klacht-in-tegen-antwerpse-procureur-dams/article-4000232975818.htm

  http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130113_00432226

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20130114_070

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1562011/2013/01/14/Groen-dient-klacht-in-tegen-discriminerende-Antwerpse-procureur-Dams.dhtml

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1562257/2013/01/14/Tobback-wil-dat-Turtelboom-procureur-Dams-op-de-vingers-tikt.dhtml

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1562537/2013/01/14/Herman-Dams-reageert-verbaasd-op-beweringen-Wouter-Van-Besien.dhtml

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130114_criminaliteit_VlBl_DeWever

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.26223/2.26224/1.1524604

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.26223/2.26224/1.1524602

  http://www.deredactie.be/cm/vrtnieuws/mediatheek/programmas/terzake/2.26223/2.26224/1.1524601
  =====================

  Antwerpse procureur pleit voor meer sociale controle

  Door: redactie
  12/01/13 – 07u44 Bron: belga.be

  De Antwerpse procureur des Konings Herman Dams pleit voor meer sociale controle. “De burgers zullen de politie moeten helpen in de strijd tegen bepaalde vormen van criminaliteit”, zegt hij zaterdag in De Standaard. Dams vraagt de Antwerpenaren alert te zijn en de politie te verwittigen als ze iets verdachts of normoverschrijdends zien in hun buurt.

  Volgens De Standaard stuurt Dams dit jaar zijn beleid bij en maakt hij van de kleine criminaliteit een prioriteit. Zijn omstreden Project Patsers, dat zich richt op jongeren in dure wagens, is daar maar een onderdeel van. De Antwerpse procureur wil overlast en misdrijven aanpakken door op verschillende leefdomeinen in te spelen, zoals gezin, inkomen, huisvesting en opleiding.

  “We gaan problematische gezinnen nauwer opvolgen, desnoods tot achter de voordeur”, zegt hij in De Standaard. “Tot hiertoe hebben we dat nooit gedurfd. We moeten die mensen aanklampen, figuurlijk inbreken in hun privéleven.”

  Daarbij trekt Dams niet alleen de repressieve kaart: het project CO3, oorspronkelijk alleen bedoeld om partnergeweld aan te pakken, wil hij uitbreiden. Typisch aan dat concept is de samenwerking tussen drie partijen: politie en gerecht, hulpverlening, stadsbestuur en OCMW. Die werken samen en gaan na wat de beste oplossing: hulpverlening, vervolging of een combinatie van beide.

  Wie zijn voorgestelde traject niet naleeft, dreigt door de procureur naar de rechtbank verwezen te worden.
  ===
  ma 14/01/2013 – 16:40 Update: ma 14/01/2013 – 21:01

  De Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) vindt de klacht die Groen-voorzitter Wouter Van Besien heeft ingediend tegen de Antwerpse procureur Herman Dams totaal overdreven. Volgens De Wever heeft Van Besien de woorden van Dams verkeerd geïnterpreteerd. “De procureur heeft nooit gezegd dat grote criminaliteit minder erg zou zijn dan kleine. Hij zegt wel dat het gerecht OOK moet focussen op kleine criminaliteit”, zegt De Wever.

  Volgens Van Besien maakte Dams zich schuldig aan discriminatie omdat hij in een interview een oproep lanceerde. Dams vroeg mensen om het te melden als ze iets verdachts zien in hun straat, zoals een auto met vreemde nummerplaat. Volgens de Groen-voorzitter laat de procureur uitschijnen dat grote criminaliteit niet meer belangrijk is.

  In “Terzake” verwijt De Wever Van Besien dat hij geen contact heeft opgenomen met Dams.”Nu heb je eens een procureur die zijn beleid verantwoordt, en dan krijg je een politicus die dat op de slechtst denkbare manier leest, niet het debat aangaat met de procureur en dan een klacht indient om de man monddood te maken”, zegt De Wever.

  Hij voegt daaraan toe dat hij wel gesproken heeft met Dams en dat hij daarom weet wat de procureur bedoelt. “En dat is niet wat u daarin gelezen hebt”, aldus de Antwerpse burgemeester.

  Zelf speelde de Antwerpse burgemeester al eens een Oost-Europese nummerplaat door aan de politie. Het ging om mannen met een witte bestelwagen die rond een werf liepen. “Ze hebben daarna een bende metaaldieven geklist.”

  De Wever ontkent ook dat Dams de grote criminaliteit niet meer zou willen aanpakken. “Dams zegt dat justitie veel te lang alleen de grote criminaliteit heeft aangepakt en de kleine criminaliteit heeft verwaarloosd. Maar die kleine criminaliteit ontwricht het leven van heel wat mensen en Dams zegt dat we ook daar op moeten focussen.”

  Ook Vlaams Belang ziet de oproep van procureur Dams niet als een oproep tot verklikking. “Dat heeft niets te maken met verklikking maar alles met burgerfatsoen en -zin”, zegt Filip Dewinter, Vlaams Belangfractieleider in de Antwerpse gemeenteraad.

  Het Vlaams Belang steunt Dams en roept de Antwerpenaren op om feiten van criminaliteit te registreren via http://www.crimimonitor.be. Vanaf maandag stelt de partij ook drie affiches ter beschikking met de tekst: “Misdaad? Wees niet bang, uw melding is van belang! Meld geweld! Bel 101”, “Misdaad? Burger attent, dader bekend! Meld geweld! Bel 101” en “Misdaad? Kijk niet weg, doe je zeg! Meld geweld! Bel 101”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s