Werkgroep Morkhoven: Klacht bij de ministers Turtelboom en Milquet

Image

In bijlage volgt de doodsbedreiging van de genaamde Victor V., sp.a-gemeenteraadslid en bestuurslid van de Politieraad Zone Neteland, aan het adres van het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem van onze vereniging, die dateert van 17.12.2012.

Op 20.12.2012, welgeteld drie dagen na deze doodsbedreiging, werden al onze skynetblogs plotseling versleuteld zonder dat Skynet onze klachten wenste te beäntwoorden. Daarop werd er een klacht ingediend bij de Ombudsman Telecommunicatie. De klacht werd ontvankelijk verklaard. Belgacom krijgt echter twee maanden de tijd om haar ‘standpunt te bepalen’ waardoor alle webpagina’s van het internet verdwijnen, wat ongetwijfeld de bedoeling is.

In 2005 liet Victor V. reeds een petitie rondgaan waarin hij ondermeer de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet eiste. De petitie die door 10 man werd getekend, werd in de Herentalse gemeenteraad besproken waar dat de Herentalse burgemeester Jan Peeters zich met de eisen akkoord verklaarde. Peeters beloofde om de eis om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, aan de juridische dienst van de gemeente te zullen voorleggen.

Peeters die tevens sp.a-kamerlid is, was in de jaren 90, onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid.

Toen Victor V., na zijn rol in het toedekken van de kinderpornozaak Zandvoort, tot bestuurslid van het Herentalse OCMW werd benoemd en hij het dank zij deze door de sp.a geloofde promotie tot gemeenteraadslid wist te schoppen, werd hij onmiddellijk tot voorzitter van de Herentalse Commissie van Politie en Veiligheid benoemd, wat op de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid wijst.

Bij de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem enkele jaren geleden, ontving de Werkgroep wekenlang nachtelijke doodsbedreigingen en zelfs brieven met doodsbedreigingen. Hiervoor werd een klacht neergelegd bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).

Begin vorig jaar, nadat Marcel Vervloesem door het neefje van Victor V., in de krant Het Nieuwsblad opnieuw van ‘sexueel misbruik’ was beschuldigd en als een ‘onverbeterlijke recidivist’ werd omschreven, ontving het 14-jarige dochtertje van Marcel Vervloesem ook reeds sms-jes met doodsbedreigingen. Hiervoor werd een klacht neergelegd bij de politie van Herentals. Ook justitieminister Turtelboom (Open VLD) werd hiervan ingelicht. Van de klacht die naar het parket van Turnhout werd verzonden, werd echter niets meer vernomen.

Ook voor de doodsbedreiging van Victor V. dd. 17.12.2012 en de wekenlange doodsbedreigingen die erop volgden en die tenslotte resulteerden in een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter (een auto die in volle vaart op haar kwam afgereden waarop zij een sms-je met een waarschuwing ontving), werd herhaaldelijk klacht neergelegd bij de politie van Herentals.

Bij ons weten, werden, noch Victor V., noch zijn neefje Dimitri, opgepakt voor een verhoor.

Omdat de Turnhoutse justitie die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot stopte, blijkbaar niet optreedt en Hoofdcommissaris Ronny Geens van de politie van Herentals (politiezone Neteland) geen proces-verbaal wilde opmaken van de aanslag (‘er was geen nummerplaat genoteerd en men kon dus niets doen’), diende de Werkgroep een klacht in bij de ministers A. Turtelboom (Justitie, Open VLD) en J. Milquet (Binnenlandse Zaken, cdH).

Er kwam tot geen antwoord tot nogtoe.

Er werd ook een kopie van onderstaande doodsbedreiging aan de klachten gevoegd.

Minister Turtelboom die stelde dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’ en die voor een magistratuur ‘zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleit en die in de zaak Faoud Belkacem (Sharia4Belgium) aandrong op een ‘onmiddellijke strafuitvoerig ongeacht de beslissing van de Raadkamer’, heeft geen enkele reden om onze klacht in verband met de doodsbedreigingen te negeren of het zou moeten zijn dat zij, tesamen met de Turnhoutse procureur Jan Poels die zij tot kabinetschef benoemde, het in gebreke blijven van de Turnhoutse justitie wil indekken.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

====

De doodsbedreiging van Victor V.

17.12.2012 – 21.35 uur

Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s