Werkgroep Morkhoven schrijft Brusselse Minister-President Charles Picqué

Image

UPDATE

Vandaag schreven we naar de Brusselse Minister-President Charles Picqué inzake onze klacht bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).

Op 20.12.2012 stelden we namelijk vast dat al de webpagina’s van onze skynetblogs op Google waren geblokkeerd.

Bij het inloggen op onze blogs ontvingen we slechts een kort bericht van Skynet/Belgacom waarin stond dat ‘onze blogs versleuteld waren nadat we onze account vermoedelijk afsloten en onze blogs vermoedelijk gewist hadden’, wat echter pure onzin is, alleen al vanwege het feit dat men gewiste blogs niet meer kan versleutelen.

Omdat de Skynet Klantendienst onze klachten ook niet wensten te beäntwoorden, begonnen we te vermoeden dat het versleutelen van de skynetblogs vanuit een misdadig opzet gebeurde.

Dat vermoeden bleek te kloppen. Ons onderzoek wees namelijk uit dat Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochtertje op 17.12.2012 (drie dagen voordien dus) een sms-berichtje met een poging tot omkoperij en een doodsbedreiging had ontvangen.
Het sms-berichtje bleek afkomstig te zijn van Victor V., de man die tien jaar geleden al de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde en die er in 2006 in slaagde om gemeenteraadslid te worden en tot voorzitter van de herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie te worden benoemd.

Doordat de justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde, niet optrad en de Werkgroep Morkhoven verhinderd werd om hiervan via haar skynetblogs verslag uit te brengen, nam het aantal doodsbedreigingen nog toe.

Vandaar dat we tenslotte naar de politie stapten om een klacht neer te leggen.
De politie van Sint-Gillis wilde onze klacht echter niet noteren waarna we op het gemeeentehuis van Sint-Gillis een klacht gingen neerleggen en een afspraak aanvroegen met Charles Picqué, burgemeester van Sint-Gillis en Minister-President van Brussel, die aan het hoofd staat van de politie.

De dag nadat er op het gemeentehuis van Sint-Gillis een klacht werd neergelegd, ontvingen we een schrijven van de Ombudsman Telecommunicatie (met zetel te Sint-Gillis) die ons mededeelde dat zij onze klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.
Dat was goed nieuws op het eerste gezicht.
Maar doordat de justitie vzn Turnhout niet wilde optreden; de blogs voor minstens twee maanden afgegrendeld blijven en de politie van Sint-Gillis de klacht niet noteerde, werden ook de ouders van Marcel Vervloesem’s kleindochtertje met de dood bedreigd en er werd zelfs een aanslag gepleegd op Vervloesem’s dochter. Zij werd door een snel rijdende auto die zich vanuit de tegengestelde richting op haar baanvak begaf en haar verblindde door zijn koplampen plotseling aan  te steken, bijna van de baan werd gereden. Daarna ontving Marcel Vervloesem’s dochtertje opnieuw  een doodsbedreiging.
Alhoewel de leden van de bende die door Victor V. destijds werden ingehuurd om Marcel Vervloesem destijds van ‘sexueel misbruik’ te beschuldigen, allen een zwaar strafblad hebben wegens inbraken en zelfs wegens gewapende roofovervallen, wenste de hoofdinspecteur van de politie van Herentals die welbevriend is met Victor V., de klacht inzake de aanslag niet te noteren ‘omdat er geen nummerplaat was genoteerd’.

Wij zijn ervan overtuigd dat de laatste reeks doodsbedreigingen met een bijna tragische afloop, samenhangen met de wekenlange doodsbedreigingen waarvan de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven twee jaar geleden, na de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem, het slachtoffer werden.
De doodsbedreigingen gebeurden meestal telefonisch en vonden, zoals nu weer het geval was, uitsluitend ‘s nachts plaats.
Er waren ook schriftelijke doodsbedreigingen.
Bij de politie van Sint-Gillis werd toen aangifte gedaan en klacht neergelegd.

Ook de RTBF-journaliste Gina Bernard die met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, ontving tal van doodsbedreigingen vooraléér zij vermoord werd.

Begin vorig jaar werd Marcel Vervloesem, zoals door Victor V. en zijn kameraden 10 jaar geleden, via een artikeltje in de krant Het Nieuwsblad, opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigd en als een ‘onverbeterlijke recidivist’ omschreven en opgesloten.
Het verhaal met de beschuldigingen kwam van een zekere Dimitri die goede contacten onderhoudt met Victor V.
Tegelijkertijd ontving Marcel Vervloesem’s kleindochtertje, zoals ook nu weer het geval was, sms-jes met doodsbedreigingen nadat Victor V. in Het Nieuwsblad verklaarde dat ‘Marcel Vervloesem in de val was getrapt’.

De Werkgroep Morkhoven vindt dat het nu meer dan voldoende is geweest.

Zij zal nu een officiële klacht indienen bij justitieminister A. Turtelboom die stelselmatig van al de genoemde feiten werd ingelicht maar die voor een dofpotpolitiek gekozen heeft terwijl zij voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012 steeds herhaalde dat ‘zelfs de kleinste misdaad moet bestraft worden’.  
Al de brieven aan Turtelboom staan op de versleutelde en de nu ontoegankelijk gemaakte skynetblogs gepubliceerd…

Er zal ook een officiële klacht worden ingediend bij de Minister van Binnenlandse Zaken J. Milquet, die enkele dagen geleden reeds werd aangeschreven.

Het is onaanvaardbaar dat Belgische regeringsleden toelaten dat Belgische burgers, waaronder zelfs minderjarigen die ze zogenaamd beschermen, met de dood bedreigd en geterroriseerd worden.

Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en blogbeheerder

Foto: Charles Picqué

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s