Kinderpornozaak Zandvoort: criminele praktijken van de Belgische Staatsveiligheid

Image

UPDATE

In bijlage publiceren we een korte lijst waarop het percentage bezoekers per land voor de blog werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be is te zien. De gegevens dateren van vandaag.

Zoals men weet, werd de blog Werkgroep Morkhoven, tesamen met een 20-tal andere blogs van de Werkgroep Morkhoven rond mensenrechten, rechten van gevangenen, Fortisgate, Electrabel enzoverder, op 20.12.2012 door de Belgische Staat versleuteld.
De provider Skynet maakt immers deel uit van Belgisch grootste Telecommunicatiemaatschappij Belgacom die voor 53% in handen is van de Belgische Staat. En in 2005 verklaarde de Herentalse burgemeester en sp.a-kamerlid Jan Peeters die in de jaren ’90 Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was, zich akkoord met een petitie van de genaamde Victor V. waarin de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet werd geëist.

Victor V. is de halfbroer van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem. Hij verklaarde 10 jaar geleden in een verhaal tegenover de krant ‘Het Nieuwsblad’ dat hij 30 jaar voordien ‘door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geworden’ terwijl er over hem zo’n 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan.
In 2006 werd hij, dank zij de media-steun voor zijn beschuldigingen tegen de ‘pedofiel Marcel Vervloesem en dank zij de steun van de sp.a en Peeters, gemeenteraadslid.
Onmiddellijk daarop werd hij tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd, wat gezien het feit dat Victor V. bijna analfabeet is, nogmaals in de richting van de Belgische Staatsveiligheid en het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort wijst.

Victor V. trachtte op 17.12.2012, dat is welgeteld drie dagen voor de versleuteling van de skynetblogs), het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem om te kopen en bedreigde haar met de dood omdat zij niet op zijn voorstellen wenste in te gaan.
Niettegenstaande er terzake klacht werd neergelegd bij de Herentalse politie, werd Victor V. niet opgepakt voor verhoor waardoor de doodsbedreigingen 3 weken lang bleven duren en er zelfs een aanslag op Marcel Vervloemsen’s dochter werd gepleegd.

De genaamde Ronny Geens, Hoofdcommissaris van de Herentalse politie die goed bekend is met Victor V., wenste van de aanslag geen proces-verbaal op te maken ‘omdat de nummerplaat van de voor de aanslag gebruikte auto niet was genoteerd’.

De Werkgroep Morkhoven diende hiervoor inmiddels een klacht in bij Minister A. Turtelboom (Justitie) die begin vorig jaar reeds werd ingelicht over doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en die misschien hoopt dat, met de versleuteling van de blogs, de gepubliceerde brieven terzake, zonder een spoor achter te laten, van het internet verdwijnen.

Er werd ook terzake klacht ingediend bij Minister J. Milquet (Binnenlandse Zaken).
Maar beide ministers vonden het tot nogtoe niet nodig om op de klachtbrieven te antwoorden, wat als een schuldig verzuim of zelfs als medeplichtigheid kan beschouwd worden gezien de genoemde ministers politiek verantwoordelijk zijn voor de goede werking van de politiediensten en de Justitie en er hier sprake is van een ernstige misdaad.

De Werkgroep richtte zich vanwege de versleuteling van haar blogs ook tot de Skynet Klantendienst die niet wenste te antwoorden waardoor de Werkgroep zich verplicht zag om zich met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie te richten die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde, wat echter niet wegneemt dat de geblokkeerde webpagina’s van de blogs, langzaam maar zeker van het internet verdwijnen.

Gisteren schreef de Werkgroep Morkhoven een klachtbrief naar de Brusselse Minister-President Charles Picqué die ook burgemeester van Sint-Gillis is, nadat de politie van Sint-Gillis weigerde om een verklaring in verband met het versleutelen van de blogs en de misdadige achtergrond, wenste op te nemen.

De politie van Sint-Gillis noteerde een tweetal jaren geleden wél de klachten van de Morkhoven-bestuurders inzake de telefonische en schriftelijke doodsbedreigingen die zij, vlak na de voorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem, ontvingen.

===
Percentage bezoekers per land van de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’:

France 27.1
Belgium 24.9
Netherlands 4.7
United States 3.9
China 3.5
Germany 3.4
Turkey 3.2
Madagascar 2.6
Burkina Faso 2.5
Niger 2

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

1 Response to Kinderpornozaak Zandvoort: criminele praktijken van de Belgische Staatsveiligheid

 1. kruitvat says:

  Premier Di Rupo en de Belgische Staatsveiligheid

  De Tijd van 6.3.2013 schreef dat Alain Winants, de administrateur-generaal van de Staatsveiligheid, de regering nu voorgesteld heeft om een koninklijk besluit te publiceren zodat de Staatsveiligheid haar gegevens 50 jaar lang mag bewaren.
  De inlichtingendienst wil zelfs foute of onjuiste gegevens nog 30 jaar lang kunnen bijhouden.

  Minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) bevestigde dat ze het voorstel van Winants heeft ontvangen. “De politieke besprekingen moeten nog beginnen.”
  Of de minister zelf akkoord gaat met de voorgestelde bewaartermijnen, wou ze niet kwijt. “We moeten het advies van de Privacycommissie nog bestuderen.”

  ‘Het ziet er wel naar uit dat de bewaartermijn van 50 jaar (en langer) er zal komen’, schreef De Tijd na achter de schermen geinformeerd te hebben.

  De algemene beleidslijnen van de Belgische Staatsveiligheid worden bepaald door het Ministrieel Comité voor Inlichtingen en Veiligheid, waarvan Premier Di Rupo de voorzitter is.

  Bron:
  http://www.vandaag.be/binnenland/119051_de-staatsveiligheid-wil-uw-gegevens-50-jaar-lang-bijhouden.html

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s