Skynetblogs Morkhoven zijn versleuteld: De Bende van ‘Rosse Guy’

Image

Zaak Marcel Vervloesem: Klacht bij Comité P

Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven diende een klacht in bij het Comité P, de parlementaire instelling die belast is met het toezicht en de controle op de politie.

Hij stelt zich namelijk ernstige vragen bij het ‘onderzoek’ van de Herentalse rechercheurs Wim G. en Peter S. in de jongste klachten tegen Marcel Vervloesem.

De voornoemde rechercheurs hielden ondermeer geen rekening met VICTOR Vervloesem die in september 1998 zijn halfbroer Marcel via een interview met Gazet van Antwerpen van ‘zedenfeiten’ beschuldigde. Kort nadien organiseerde hij enkele persconferenties waarbij 9 criminelen met tranen in de ogen voor de VTM-camera vertelden op welke ‘gruwelijke wijze zij in hun jeugd door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’.

Eén van deze criminelen betreft een zekere Giovanni V.D.V., alias ‘Rosse Gie’, die als leider van de Morkhovense bende ‘Bende van de Rosse Gie’, al verschillende zware veroordelingen opliep en achter de tralies belandde. Over de ‘Bende van de Rosse Gie’ verscheen er ook een artikel in de Gazet van Antwerpen van woensdag 22 december 2004:

Bende van ‘Rosse Guy’ zit achter de tralies

Gazet van Antwerpen – Kempen – woensdag 22 december 2004

De recherche van de politie Neteland heeft vijf criminelen opgepakt. Twee van hen maakten zich eind november schuldig aan de overval op een krantenwinkel in Olen. ‘We moesten van Rosse Guy’, gaven ze als excuus.

Morkhoven

Het dorpje Morkhoven (Herentals) werkt zich nogmaals in het nieuws. De recherche van de politie Neteland hield vorige week grote schoonmaak in de wijk Koninkrijk. De politie pakte vijf mannen op: Stefan D. (19), Jan C. (23), Jelle L. (23), Steven VDV (29) en Giovanni VDV (30) alias Rosse Guy.Ze verbleven allemaal in de wijk Koninkrijk en waren drugsgebruikers.

Stefan D. en Jan C. overvielen op 2 november een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen. Ze gingen aan de haal met geld, sigaretten en krabbiljetten. Blijkbaar vielen de twee in de prijzen. Ze boden zich een paar dagen later met winnende krabbiljetten aan in een winkel in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Maar het feestje ging niet door omdat de Nationale Loterij de biljetten had geblokkeerd.

Bekentenissen

Een anonieme tip leidde de speurders naar de twee overvallers. De politie pakte hen op en het duo ging vrijwel onmiddellijk over tot bekentenissen. Meer nog, de twee gaven nog andere feiten toe en praatten drie anderen aan de galg. Eind september duwden ze een revolver onder de neus van een man die net geld had gehaald uit een automaat in de buurt van de Grote Markt in Herentals. Ze pleegden ook een zware diefstal in een winkel van materiaal voor sportvissers in Nijlen.

Als excuus voor de overvallen wezen de daders naar Rosse Guy. Die dwong hen om de feiten te plegen. De man is geen onbekende van het gerecht. Hij liep al drie zware straffen op voor geweldpleging, afpersing en drugs. Tot zijn bende behoren was geen pretje. Als hij geld nodig had, pakte hij een van zijn vrienden bij de kraag, deelde wat klappen uit en eiste geld. In dit dossier wordt hij verdacht van slagen en verwondingen aan Stefan D., afpersing en diefstal met geweld. AK

De rechercheurs van de Politie Neteland (Herentals) die het onderzoek naar de Bende van de Rosse Gie voerden en die een maand geleden drie 13-jarigen oppakten die Marcel Vervloesem opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigden, legden echter geen verband tussen beide dossiers. De drie knapen maken namelijk deel deel uit van hetzelfde drugsmilieu als de Bende van Rosse Gie. Stefan D. van de Morkhovense bende kwam regelmatig bij de vader van één van de knapen thuis en verhandelde daar drugs. Op die manier geraakten ook de genoemde knapen aan drugs.

Stefan D. wist af van het plan om Marcel Vervloesem in discrediet te brengen. In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei hij dat de klachten tegen Marcel Vervloesem ‘opgezet spel waren’ en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om Marcel Vervloesem van ‘sexueel misbruik’ te beschuldigen indien zij door hun drugs problemen zouden krijgen met de politie. Zij moesten Marcel Vervloesem op dezelfde manier aanklagen als ‘Rosse Gie’ en enkele bendeleden dit in 1998 onder leiding van VICTOR Vervloesem met sukses hadden gedaan. Dit was niet alleen de ideale manier om aan een veroordeling te ontsnappen maar daarmee konden Rosse Gie en zijn kornuiten ook aan de leugendetectortest ontsnappen waartoe de Turnhoutse strafrechter François Caers op 14.2.05 in de zaak Marcel Vervloesem had beslist.

Een ander opvallend feit waarmee de Herentalse speurders geen rekening hielden, is de gewapende roofoverval waardoor twee van de drie 13-jarige knapen in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst.  De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken.

Gebeurde deze roofoverval misschien met hetzelfde wapen waarmee de voornoemde bendeleden ook de straatroof in Herentals pleegden ? Wordt het geen tijd dat deze zaak tot op het bot onderzocht wordt ?

http://groups.msn.com/WerkgroepMorkhoven

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Skynetblogs Morkhoven zijn versleuteld: De Bende van ‘Rosse Guy’

 1. kruitvat says:

  Bij wijze van toelichting: De zogenaamde beroepsjournalisten van de officiële geschreven en gesproken pers, spraken jarenlang over ‘kansarme jongeren’ die het slachtoffer werden van de ‘zelfverklaarde pedofielenjager Marcel Vervloesem’.
  Dat komt omdat een groot gedeelte van die miserabele broodschrijvers te lui was om op onderzoek uit te gaan en hun ‘verslaggeving’ enkel bestond uit het kopiëren van de Belga of ANP-berichtjes die ze destijds van de pedo-woordvoerder van het Antwerpse parket ontvingen.

 2. kruitvat says:

  Een ander gedeelte van de zogenaamde beroepsjournalisten werden door de Justitie en bepaalde Staatsinstellingen ongetwijfeld betaald om, door Marcel Vervloesem aan de schandpaal te nagelen, de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te stoppen.

  In Nederland en België waren er weliswaar een paar journalisten die over de zaak eerlijk verslag durfden uit te brengen maar ofwel kregen zij systematisch processen aan hun been gesmeerd ofwel werden zij met onslag bedreigd. Het is op deze manier dat zij gemuilkorfd werden en er over deze zaak niet meer werd geschreven.

  Omdat de meeste kranten slechts kunnen overleven dank zij hun staatssubsidies, publiceren zij wat hen gevraagd wordt en is er van een onafhankelijke onderzoeksjournalistiek al lang geen sprake meer.

  Er bestaan reeds lang plannen om ook het internet volledig aan banden te leggen.

  Als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, kan ik daarover meespreken.

  In 2005 eiste Marcel Vervloesem’s aanklager Victor V., (sp.a, oud-socialisten) die aan het hoofd staat van een heuse jongerenbende en daarom waarschijnlijk tot voorzitter van een Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd werd, om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. Hij kreeg toen de steun van een gemeenteraadslid en van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die vroeger ook Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid is geweest.
  Alhoewel Peeters de eis toen aan de juridische dienst van de gemeente overmaakte, kwam er van de eis die moest dienen om de zedenzaken van Victor V. en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, echter niets in huis.

  In 2006 kreeg Marcel Vervloesem wel een spreekverbod met de pers dat hem per vonnis werd opgelegd, wat ondermeer in strijd is met de Belgische grondwet.
  Dat spreekverbod werd bij zijn onvoorwaardelijke vrijheid verlengd en verder aangevuld met een contactverbod met de Werkgroep Morkhoven en de verenigingen die kindermisbruiken bestrijden, wat in overtreding is met de bepalingen in de Belgische Grondwet die iedere burger het recht geeft om deel uit te maken van een vereniging.

  In 2007 werden drie blogs van de Werkgroep Morkhoven, waaronder ‘Doofpot Justitie’, na een aantal doelgerichte provocaties vanuit de sp.a, die resulteerde in een klacht wegens een zogenaamde inbreuk op de privacywet, versleuteld.

  Op 22 januari 2007, werd in België de site site http://www.ecops.be gelanceerd. Ecops staat voor ‘Electronic Complaints Processing System’ en verwees naar de ,,internetpatrouilles” die de federale Computer Crime Unit (FCCU) al sinds 1999 uitvoerde.
  Bij Ecops kan men zich melden voor bedrog bij internetverkoop, een virusaanval of computerinbraak, seksueel misbruik van kinderen, bedreigingen, laster of belaging, racistische of revisionistische sites, illegale verspreiding van muziek of films en zelfs voor zaken die te maken hebben met drugs, wapens of terrorisme.

  Het was van de beginne af reeds duidelijk dat dit politiesysteem zou misbruikt worden want een ‘inbreuk op de privacy’ of ‘een klacht wegens laster’ kan zeer ruim worden opgevat. Justitiediensten en politici die bekritiseerd worden of criminelen die zich bedreigd voelen, zullen zonder twijfel een klacht wegens ‘laster’ bij Ecops indienen.

  Vandaar dat de 20 blogs van de Werkgroep Morkhoven op 20.12.2012, juistgeteld 3 dagen na de doodsbedreigingen van Victor V. aan Marcel Vervloesem’s 14-jarige dochtertje, versleuteld werden zonder dat Skynet op de klachten van de Werkgroep reageerde.

  In de Verenigde Staten werden er zelfs een aantal hypocriete wetten ‘ter bescherming van de burger’ opgesteld die moeten toelaten dat blogs of websites worden afgesloten.

  Tegenwoordig zijn er heel wat bloggers die moeten vaststellen dat hun domeinnaam in beslag werd genomen en te koop wordt gesteld. Dat maakt ondermeer deel uit van een reeks technieken die gebruikt worden om het internet aan banden te leggen.

  De (internet)akties tegen de internetcensuur zullen echter niet volstaan niet om het tij te doen keren.
  Die akties moeten aangevuld worden met spreekbeurten en kongressen die mede via het internet geörganiseerd en bijgewoond kunnen worden.
  Alleen een sterke beweging kan het bewustzijn onder de mensen doen groeien.

  Ik sta ook radicaal achter de oprichting van verenigingen die zowel binnen en buiten het internet opereren en, die los van de door staatssubsidies gemuilkorfde mensenrechtenverenigingen, een advocatenbureau ter verdediging van hun leden ter beschikking hebben.
  Er zijn voldoende Europese en internationale wet- en regelgevingen, om schadeclaims te eisen.

 3. kruitvat says:

  Het volgende artikeltje dat zich op de nu versleutelde skynetblogs bevindt, komt van de vroegere MSN-blog Werkgroep Morkhoven. Het is een min of meer ‘historisch document’ uit de doofpotoperatie Zandvoort…

  15.4.2005 – ‘Marcel Vervloesem aangehouden’

  De politie van Herentals heeft telefonisch laten weten dat Morkhoven-activist Marcel Vervloesem werd aangehouden. Men wilde geen verder commentaar kwijt. De Werkgroep Morkhoven nam onmiddellijk contact op met de advocaat van Marcel Vervloesem. Twee dagen geleden schreef Jan Boeykens van de Werkgroep Morkhoven per aangetekende brief naar Justitieminister Onkelinx en de Procureur des Konings te Turnhout in verband met de foto van de franse magistraat die op de één van de cd-roms van het kinderpornonetwerk Zandvoort voorkomt. Ongeveer een jaar geleden beloofde Procureur Herman Janssens van het parket van Turnhout (thans advocaat-generaal te Antwerpen) in een interview met een journalist van Het Laatste Nieuws dat hij deze zaak ‘zou laten onderzoeken alhoewel hij niet geloofde dat er van een magistraat sprake was’. Van het ‘onderzoek’ in kwestie werd echter niets meer vernomen. Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven opnieuw contact opname met het parket van Turnhout en met Minister Onkelinx die terzake reeds herhaaldelijk maar tevergeefs werd gecontacteerd. Merkwaardig is de betrokkenheid van inspecteur Georges Zicot (zaak Dutroux) in heel deze zaak. Zicot diende immers tijdens de voorbije dagen tesamen met Marc Dutroux en een 6-tal mensen uit het misdaadmilieu van Charleroi, op beschuldiging van autozwendel, valsheid in geschrifte enzovoorts … voor de rechter van Nijvel moest verschijnen. Georges Zicot stuurde destijds een faxbericht naar de federale politie van Geel (rechtsgebied Turnhout) met de verklaring dat het ‘geen magistraat maar een man uit Charleroi betrof’. De Werkgroep Morkhoven stelde terzake een onderzoek in waaruit bleek dat Georges Zicot de waarheid niet vertelde. Georges Zicot werkt thans voor de Crime Unit van de federale politie te Brussel.

  Jan Boeykens – Werkgroep Morkhoven

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s