Kindermisbruiken: Brief aan de ministers Milquet, Turtelboom en Vanackere

Image

Minister Milquet, Minister Turtelboom, Minister Vanackere, De Heer Geert Vervaeke

Brussel, 19 januari 2013

Geachte Mevrouw Milquet en Mevrouw Turtelboom,
Geachte Heer Vanackere,
Geachte Heer Vervaeke,

Betreft: doodsbedreigingen en aanslagen in de kinderpornozaak Zandvoort

In bijlage vind u een kopie van onze perstekst in verband met de doodsbedreigingen en de aanslag waarvan het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van de heer Marcel Vervloesem van onze vereniging, het slachtoffer werden.

Ik denk dat deze zaak zeer ernstig moet genomen worden.

Zoals u waarschijnlijk weet, werd de RTBF-journaliste Gina Bernard-Paerdaens die met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, na maandenlange telefoonproblemen en doodsbedreigingen via haar Belgacom-lijn, het slachtoffer van een nachtelijke aanslag waarbij zij het leven verloor.
Deze dodelijke aanslag werd destijds op een nogal eufemistisch omschreven wijze als een ‘auto-accident’ afgedaan.

Er werd destijds ook een aanslag gepleegd op Gina’s zoontje die door een auto in volle vaart van de baan werd gereden, waarna Gina die intussen reeds een schriftelijke afscheidsverklaring had opgemaakt omdat zij voelde dat zij vermoord zou worden, een waarschuwingstelefoontje kreeg waarin gezegd werd dat zij ‘ermee moest stoppen’.

Marcel Vervloesem’s kleindochter ontving ook een waarschuwingstelefoontje + de zoveelste doodsbedreiging nadat haar moeder door een wagen in volle snelheid die vanuit de tegengestelde richting kwam en zich op haar baanvak begaf, bijna werd aangereden.
Doordat de chauffeur van de auto ook plotseling zijn koplampen aanstak om Vervloesem’s dochter te verblinden en tegelijkertijd een levensgevaarlijk maneuver uitvoerde, denk ik dat het de bedoeling was om een dodelijk ongeval te veroorzaken.
We kunnen dus werkelijk van een aanslag spreken.
Belangrijk in deze zaak is het feit dat Ronny Geens, hoofdcommissaris van de Herentalse politie (Zone Neteland) geen proces-verbaal van de klacht inzake de aanslag wenste op te maken ‘omdat men niets kon doen gezien er geen nummerplaat was genoteerd’.

Het verschil tussen beide zaken, is dat in het geval van de doodsbedreigingen en de aanslag ten opzichte van Vervloesem’s kleindochtertje en dochter, de namen van de daders bekend zijn doordat Victor Vervloesem zijn eigen GSM gebruikte om de doodsbedreigingen te versturen terwijl zijn neefje Dimitri in zijn sms-jes niet verhulde wie hij was.

Zij werden echter niet opgepakt voor ondervraging, wat de doodsbedreigingen wekenlang deed duren en tenslotte tot de aanslag leidde. Justitie bleef dus in gebreke.
Bij mijn weten, is er tot nogtoe, geen enkele gerechtelijke aktie tegen beide personen ondernomen alhoewel de klachten en de uitgeprinte doodsbedreigingen door de politie van Herentals naar het parket van Turnhout zouden zijn gezonden.

Begin vorig jaar werd het kleindochtertje van Marcel Vervloesem door de voornoemde Dimitri ook reeds met de dood bedreigd. Dat gebeurde nadat de genaamde Dimitri, zoals Victor Vervloesem dat 15 jaar geleden heeft gedaan, met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ naar Het Nieuwsblad stapte. Volgens een daaropvolgende verklaring van Victor Vervloesem aan Het Nieuwsblad, was ‘Marcel in de val gelopen’, wat ook op zijn betrokkenheid in deze zaak wijst.
Er werd toen een klacht neergelegd bij de Herentalse politie maar daarvan werd niets meer vernomen.
Ik schreef ook herhaalde malen naar u, mevrouw Turtelboom, en publiceerde de brieven op de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die sinds 20.12.2012 allen versleuteld zijn en waarvan de webpagina’s nauwelijks nog op het internet zijn weer te vinden.

De bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven kregen bij de voorwaardelijke vrijlating zo’n drie jaar geleden, ook wekenlang te maken met doodsbedreigingen.  Er werd hiervoor verschillende klachten bij de politie van Sint-Gillis (Brussel) ingediend.

Er bestaat ongetwijfeld een verband tussen al deze doodsbedreigingen maar doordat justitie niet optreedt en niemand zijn politieke verantwoordelijkheid terzake wenst op te nemen (werking van het het gerecht, werking van de politiediensten,) blijven deze doodsbedreigingen voortduren zodat ik mij begin af te vragen of de overheid dit niet bewust toelaat of mede organiseert.

Wat opvalt, is ook de merkwaardige rol van Belgacom.
Zoals gezegd, had Gina Bernard maandenlange problemen met haar Belgacomlijn. De problemen verdwenen pas na haar overlijden.

Bij de recente doodsbedreigingen werden al onze blogs door Skynet, dat deel uitmaakt van Belgacom (voor 53% in staatshanden), plotseling versleuteld, zonder opgave van een werkelijke reden en zonder enig antwoord op de bij de Skynet Klantendienst ingediende klachten, wat toch uitermate bevreemdend is.

Victor Vervloesem begon met zijn doodsbedreigingen op 17.12.2012 terwijl de blogs op 20.12.2012 versleuteld werden.
Het is bovendien opmerkelijk dat ALLE blogs werden versleuteld, alsof daartoe van hogerhand bevolen werd.
In 2007 werden er drie blogs van de Werkgroep Morkhoven, waaronder de blog ‘Doofpot Justitie’, na voortdurende provokaties die door ons beäntwoord werden maar die onmiddellijk gevolgd werden door een klacht bij Skynet, versleuteld.

Laat mij opmerken dat Victor Vervloesem in 2005 reeds, in een kleine petitie die hij, zoals het zijn gewoonte is in zijn onmiddellijke omgeving liet circuleren, om de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet eiste en dat hij in de Herentalse gemeenteraad door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid) daarbij werd gesteund. Victor Vervloesem was toen nog geen gemeenteraadslid.

Meer informatie hierover vindt u in de uitgebreide perstekst in bijlage.

Ik vind het schokkend dat Victor Vervloesem die in 2006 na zijn aantreden als gemeenteraardslid, tot Voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie van de Stad Herentals werd benoemd, en die thans bestuurslid is van de Politieraad Neteland, ongemoeid wordt gelaten en dat er geen sancties worden overwogen inzake de doodsbedreigingen.  Waarom wordt deze zaak waarin toch een aanslag werd gepleegd, niet van rechtswege onderzocht terwijl de Ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken terzake werden ingelicht ?

Mag ik u allen verzoeken om uw standpunt en uw initiatieven in deze kenbaar te maken ?

Indien u volledig akkoord zou gaan met het gebeurde, dan zou ik kennis willen nemen van uw motivatie waarin u ongetwijfeld de veiligheid van de burger en de bescherming van minderjarigen voorop stelt.

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Jan Boeykens, Faiderstraat 10, 1060 Sint-Gillis
voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

PS. Bij de onderstaande perstekst voegen we opnieuw een exemplaar van de uitgeprinte doodsbedreiging van Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem, op 17.12.2013.

=====
Jan Boeykens werkgroepmorkhoven

milquet@ibz.fgov.be,
Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,
info@ckfin.minfin.be,
Vervaeke@law.kuleuven.be,

ad@ad.nl,
red@hfd.nl,
redactie@nd.nl,
staatscourant@sdu.nl,
nrc@nrc.nl,
redactie@parool.nl,
redactie@refdag.nl,
nieuwsdienst@telegraaf.nl,
redactie@trouw.nl,
bnn@omroep.nl,
eo@omroep.nl,
hos@omroep.nl,
redactie@volkskrant.nl,
traffic@metronieuws.nl,
redactie@spitsnet.nl,
kro@omroep.nl,
ikon@ikon.nl,
john.crombez@vlaamsparlement.be,
maya.detiege@dekamer.be,
david.geerts@dekamer.be,
caroline.gennez@s-p-a.be,
karin.temmerman@s-p-a.be,
bruno.tobback@s-p-a.be,
bruno.tuybens@dekamer.be,
dirk.vandermaelen@dekamer.be,
oostende@s-p-a.be,
ann.vanheste@s-p-a.be,

19 januari 2013 18:53

onderwerp: Kindermisbruiken, doodsbedreigingen en aanslagen: Wie zwijgt is medeplichtig

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Kindermisbruiken: Brief aan de ministers Milquet, Turtelboom en Vanackere

 1. kruitvat says:

  Wie zwijgt is medeplichtig

  Doodsbedreigingen en aanslag in de kinderpornozaak Zandvoort: niemand opgepakt voor verhoor

  Brussel, 19 januari 2013

  Terwijl de namen van de personen die wekenlang doodsbedreigingen uitte tegenover de 14-jarige kleindochter en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem bekend zijn en de terzake opgemaakte processen-verbaal, met de uitgeprinte bewijzen erbij, door de politie van Herentals naar het parket van Turnhout zouden gestuurd zijn, blijkt er in deze zaak nog steeds niemand opgepakt en verhoord te zijn geworden.
  Er wordt ook geen onderzoek gevoerd naar de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die het gevolg waren van de straffeloosheid die de Turnhoutse Justitie hanteert tegenover de leden van de lokale jeugdbendes die de hele streek met diefstallen, inbraken, gewapende roofovervallen, doodsbedreigingen en aanslagen terroriseren.

  Het bestuur van de vzw Werkgroep Morkhoven dat vlak na Vervloesem’s voorwaardelijke invrijheidsstelling zélf wekenlang het slachtoffer was van nachtelijke telefonische doodsbedreigingen en ook brieven ontving met doodsbedreigingen, waarvan zij processen-verbaal liet opmaken door de politie van Sint-Gillis (Brussel), bekloeg zich hierover een week geleden bij de ministers A. Turtelboom (Justitie) en J. Milquet (Binnenlandse Zaken).

  Want niet alleen de Justitie bleef in gebreke.
  De heer Ronny Neefs, hoofdcommissaris van de Herentalse politie die goed contacten onderhoudt met Victor V. die de doodsbedreigingen tegen Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en haar ouders opstartte, wou immers geen proces-verbaal opmaken van de aanslag waarbij een auto in volle vaart vanuit een tegenovergestelde richting op hetzelfde baanvak verscheen en plotseling zijn verblindenden koplampen aanstak. Doordat hij tenslotte met gierende banden uitweek en door de koelbloedigheid van Vervloesem’s dochter, kon een zwaar ongeval of een frontale botsing worden vermeden.
  Volgens Neefs ‘kon men niets doen omdat men de nummerplaat niet noteerde’ Victor V. en zijn neefje Dimitri reeds wekenlang doodsbedreigingen uitte en er na de aanslag nog eens een telefonische waarschuwing volgde. Neefs dekt dergelijke aanslagen dus dicht, wat niet de taak is van een hoofdcommissaris van de politie en wat, normaal gezien, tot zijn ontslag zou moeten leiden.

  Wat deze zaak nog ernstiger maakt is het feit dat de Herentalse politie onder de bevoegdheid valt van de politieraad Neteland en dat Victor V. die op goede voet staat met Neefs, in de bestuursraad van de Politieraad Zone Neteland zetelt. Vandaar dat de klacht niet genoteerd werd en een nieuwe aanslag met dodelijke afloop dus tot de mogelijkheden behoort. Het zou dus normaal zijn dat Victor V. uit zijn bestuursfunctie zou worden ontheven.

  Het probleem is echter dat er hierbij sprake is van politieke corruptie. In 2005 werd Victor V. die met de Herentalse burgemeester Jan Peeters in het Herentalse sp.a-bestuur zetelt, na zijn beschuldigingen en klachten tegen Marcel Vervloesem waarvan de media ruim verslag uitbracht, in bijzonder lovende bewoordingen van het sp.a-bestuur, plotseling tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van Herentals benoemd waardoor hij in 2006 tot gemeenteraadslid kon verkozen worden. Vlak nadien werd hij, als dank voor bewezen diensten, tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd.

  Alhoewel Victor V. en ‘zijn’ jongerenbende reeds jarenlang door de Turnhoutse Justitie wordt ondersteund en hij steeds op de steun van Peeters kan rekenen die eveneens kamerlid is en tijdens de jaren ’90 zelfs de Staatssecrertatris en Minister voor de Veiligheid was, vindt de Werkgroep Morkhoven dat Minister Milquet van Buitenlandse Zaken, waarbij reeds een schriftelijke klacht werd ingedien, in deze zaak moet opgetreden. Het gaat hierbij immers om de goede werking van de (lokale) politiediensten. Indien de Minister nalaat om haar politieke verantwoordelijkheid terzake op te nemen, dan kan iedere volwassen burger en minderjarige in België, voortaan met de dood bedreigd en geterroriseerd worden.

  De Werkgroep Morkhoven die inmiddels ook schriftelijk klacht indiende bij justitieminister Turtelboom (Open VLD) en hoopt dat de Turnhoutse procureur Jan Poels die door de Minister tot kabinetschef werd benoemd, het onderzoek naar de klacht niet zal blokkeren, zal eerstdaags ook een klacht indienen bij Steven Vanackere, CD&V-vicepremier en belast met Ambtenarenzaken.

  De Belgische overheid mag terzake niet stilzwijgend blijven toezien omdat anders de kansen op een aanslag met een dodelijke afloop, toenemen.

  Indien zij, na degelijk ingelicht te zijn, verder blijft zwijgen, is zij medeplichtig aan het plegen en stimuleren van dergelijke misdaden.

  Vooral justitieminister Turtelboom die, tesamen met oud-Open-VLD-voorzitter Alexander De Croo, voor een ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ pleitte, draagt een grote verantwoordelijkheid in deze zaak.
  Het is immers niet omdat Turtelboom’s kabinetschef toevallig een procureur te Turnhout is, waar dat Marcel Vervloesem jarenlang werd vervolgd en de kinderpornozaak Zandvoort, dank zij de klachten van Victor V. en zijn vrienden, werd dichtgedekt, dat men als Minister moet toelaten dat allerlei zware misdaden die door de genoemde aanklagers worden begaan, door de Turhoutse rechters worden dichtgedekt.

  Gedurende de afgelopen 15 jaren heeft het gerecht van Turnhout steeds geweigers om de klachten van de Werkgroep Morkhoven te onderzoeken. Zij stelde zich altijd uiterst partijdig op terwijl justitieminister Turtelboom voortdurend over een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ spreekt.

  Vlak voor dat Marcel Vervloesem door de rechters van het hof van beroep te Antwerpen definitief veroordeeld werd, gaf Professor rechtspsychologie Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie (HRJ) schriftelijk toe dat al de ontlastende stukken en getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen waren en dat de veroordeling van de correctionele rechtbank in Turnhout op basis van een onvolledig dossier gebeurde, zodat de uitspraak nietig verklaard had moeten worden en de hele gerechtelijke procedure (zonder er opnieuw een media-proces van te maken), eigenlijk had moeten hernomen worden. Nadat men nog wat snel kopies van ontbrekende getuigenissen en stukken aan het gerechtdossier voegde, besloten de rechters van het Hof van Beroep te Antwerpen die hun kans eindelijk schoon zagen, om Marcel Vervloesem zonder meer schuldig te verklaren en te veroordelen.

  Wat verder van belang is in heel deze zaak, is ook het feit dat Marcel Vervloesem door de genaamde Dimitri die bij de bovengenoemde doodsbedreigingen en aanslag betrokken was, begin vorig jaar opnieuw van ‘sexueel misbruik’ werd beschuldigd. Dat gebeurde via een artikeltje in Het Nieuwsblad.
  Tien jaar geleden werd Marcel Vervloesem door Victor V. op precies dezelfde wijze beschuldigd. Ook Victor V. stapte eerst met een verhaal over ‘sexueel misbruik’ naar een journalist van Het Nieuwsblad die hij wellicht goed kent en nam vervolgens contact op met de kranten Het Laatste Nieuws en de Gazet van Antwerpen die vanwege hun tevergeefse anti-Morkhoven campagne ten tijde van de Morkhoven-akties rond de isoleercellen in het Antwerpse ziekenhuis Good Engels, ten zeerste geinteresseerd waren.
  Victor V. contacteerde ook de commerciële zender VTM die vanuit de café-dancing waar Victor V. toen ‘s nachts werkte, Victor V. en zijn jongere vrienden één voor één voor de camera’s lieten getuigen hoe zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. De beelden van die zogezegde getuigenissen werden rechtsstreeks uitgezonden. Deze mediacampagne zorgde ervoor dat Marcel Vervloesem reeds als een ‘pedofiel’ werd bestempeld alvorens hij zijn mond nog maar kon opendoen en de door de pedo-woordvoerder van het Antwerpse parket opgestelde Belga- en ANP-berichtjes die overal verspreid overgenomen werden, deden de rest. Elementen die de juistheid van de uitgebrachte beschuldigingen moesten bewijzen, waren er niet meer nodig toen men bij het parket van Turnhout een gezamelijke klacht ging indienen tegen Marcel Vervloesem, waarvoor men, volgens een latere schriftelijke verklaring van één der zogezegde slachtoffers die door de Justitie een ‘geloofwaardige getuige’ werd genoemd, elks 250 euro kreeg.

  Het nieuws over Marcel Vervloesem sloeg in als een bom en in één trek was de belangstelling voor de door hem onthulde kinderpornozaak Zandvoort waarvoor zelfs journalisten van de drie grootste Japanse kranten naar het dorpje Morkhoven afzakten, verdwenen. Het is op die manier dat de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt.

  Nadien volgde er nog een jarenlang media-proces waarin Marcel Vervloesem voortdurend als ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en ‘pedofiel’ aan de schandpaal werd genageld.

  Ik heb jarenlang over deze feiten geschreven. Het Koningshuis, de Nederlandse Koningin, de justitieministers, de kamerleden, de nationale en internationale pers, de voorzitters van het Europese Parlement… Bijna alles en iederéén werd over deze gang van zaken geinformeerd en bijna iederéén besliste om dit schandaal op een aktieve manier ofwel door een stilzwijgen me dicht te dekken. En het is zo dat ik geleerd heb hoe onze democratie werkt. Vandaar waarschijnlijk dat men ook opdracht heeft gegeven om al de skynetblogs en gepubliceerde brieven waaruit blijkt dat tal van ministers en politici hun politieke verantwoordelijkheid niet opgenomen hebben, zonder een spoor na te laten, te vernietigen.

  Het is verwarrend en misleidend dat alle nationale en europese instanties die over ‘de rechten van het kind’ speken en erover akkoord zijn dat kindermisbruik ‘ten stelligste’ moet bestreden worden, tegelijkertijd al het mogelijke doen om de aktievoerders die grootschalige kindermisbruiken onthullen, het zwijgen op te leggen. Daarbij wordt ook gebruik gemaakt van kleine criminelen die doodsbedreigingen uiten en aanslagen op aktievoerders en hun kinderen plegen. Alle middelen zijn blijkbaar goed.

  De kinderporno-industrie voldoet blijkbaar aan een sexuele ‘behoefte’ en brengt voldoende geld in het laadje om politiek gesteund te worden. Daarenboven worden kindermisbruiken als politieke chantage aangewend, wat uitermate nuttig kan zijn, vooral als er grote financiële of economische belangen in meespelen.

  Het is opmerkelijk dat Victor V. tijdens het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort, zo goed door het sp.a-bestuur van Herentals en de Herentalse burgemeester Jan Peeters gesteund werd.
  In 2005 wist hij zelfs te bekomen dat de in een kleine petitie gestelde eisen om Marcel Vervloesem uit Morkhoven te verdrijven en de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen, door burgemeester Jan Peeters onderschreven werden. Peeters, die ook sp.a-kamerlid is, was tijdens de jaren 90 onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid.

  De Werkgroep Morkhoven heeft de steun van Peeters aan de quasi ongeletterde Victor V. die veel met jeugdcriminelen omgaat en waarvan 30 processen-verbaals van zedenfeiten met jongetjes bestaan, nooit goed begrepen.

  Zoals zij dit in het verleden reeds meermaals deed, schreef de Werkgroep vandaag ook naar de sp.a-kamerleden inzake de recente doodsbedreigingen waaraan Victor V., die spa- bestuurslid en sp.a-gemeenteraadslid is, deelnam.

  Maar de sp.a kamerleden lijken deze gang van zaken stilzwijgend goed te keuren en geven daarmee nogmaals de indruk dat zij op één of andere manier zelf bij deze kwestie betrokken zijn.

  Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

  =====

  De doodsbedreiging van Victor V.

  17.12.2012 – 21.35 uur

  Afzender 0032 494 465 262

  Afzender: Hallo S.
  S: Wie bent U ?
  Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
  S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
  Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
  Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
  wa denk je ?
  Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
  Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
  Afzender: Hallo ?
  Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
  ik heb dan een mooi jobje voor je
  Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
  Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
  Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
  Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
  Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
  Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
  het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
  Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
  Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

  ======

  ad@ad.nl; red@hfd.nl; redactie@nd.nl; staatscourant@sdu.nl; nrc@nrc.nl; redactie@parool.nl; redactie@parool.nl; redactie@refdag.nl; nieuwsdienst@telegraaf.nl; redactie@trouw.nl; bnn@omroep.nl; eo@omroep.nl; hos@omroep.nl; redactie@volkskrant.nl; traffic@metronieuws.nl; redactie@spitsnet.nl; kro@omroep.nl; ikon@ikon.nl, hans.bonte; john.crombez@vlaamsparlement.be; deconinck.belgium.be; maya.detiege@dekamer.be; david.geerts@dekamer.be; caroline.gennez@s-p-a.be; medewerker.kitir.be; renaatlanduyt.be; traffic@metronieuws.nl; karin.temmerman@s-p-a.be; bruno.tobback@s-p-a.be; bruno.tuybens@dekamer.be; dirk.vandermaelen@dekamer.be; oostende@s-p-a.be; ann.vanheste@s-p-a.be; myriam.vanlerberghe@dekamer.be

  Kopie:

  Joëlle Milquet
  Vice-Eerste Minister en Minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
  milquet@ibz.fgov.be

  Justitieminister A. Turtelboom
  min.annemie.turtelboom@just.fgov.be

  Steven Vanackere, Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën en Duurzame Ontwikkeling, belast met Ambtenaren­zaken
  info@ckfin.minfin.be

  De heer Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie Vervaeke@law.kuleuven.be

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s