Skynet: Klacht bij de Ombudsdienst Telecommunicatie

Image

Op de blog ‘Ontevreden Klanten – Wij luisteren naar uw klachten!’ (http://www.ontevredenklanten.be/klachten-over-skynet/) van Skynet, treft men welgeteld 1 klacht aan. Die komt van de Werkgroep Morkhoven waarvan de blogs op 20.12.2012 allemaal versleuteld werden. Andere klachten zouden er niet bestaan, wat nogal vreemd is.

De manier waarop de Skynet Klantendienst deze klacht afhandelde, zegt alles over de werking van deze dienst.

Om te beginnen kreeg de Werkgroep, zoals het geval was geweest met de vier andere klachten die men sedert 20.12.2012 bij de Skynet Klantendienst had ingediend, geen antwoord.
Omdat de versleuteling van de blogs echter gepaard ging met wekenlange doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem, en de versleuteling van de blogs op een misdadig opzet wees, ging Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens vervolgens naar de politie van Sint-Gillis (Brussel) waar hij reeds eerder (bij de vrijlating van Marcel Vervloesem drie jaar geleden) een klacht wegens wekenlange doodsbedreigingen tegen hemzelf en Morkhoven-ondervoorzitter J. de Croÿ had ingediend.
De politie wenste de klacht echter niet te noteren waarop Jan Boeykens een klacht ging neerleggen op het gemeentehuis van Sint-Gillis en een onderhoud aanvroeg met burgemeester Charles Picqué die, in zijn functie van burgemeester, aan het hoofd van de politie staat. De volgende dag ontving de Werkgroep plotseling het volgende bericht van de Ombudsman Telecommunicatie:

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols
(herinneren a.u.b.)

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 04/01/2013

Betreft : ontvangstmelding klacht

Geachte heer BOEYKENS,

De Ombudsdienst voor Telecommunicatie heeft uw klacht van 29/12/2012, handelend over “Principiële aangelegenheden” in goede orde ontvangen. Na onderzoek van de gegevens heb ik uw klacht ontvankelijk verklaard en in behandeling genomen. Uw dossierbeheerder van de Ombudsdienst voor Telecommunicatie is Gonda De Gols.

Ik heb uw klacht op 04/01/2013 verstuurd naar de heer Michel Honlet van Belgacom en heb gevraagd mij hun standpunt te bezorgen ten laatste op 04/02/2013.
De operator heeft maximum één maand de tijd om ons te antwoorden.

Als ik in het bezit ben van het standpunt, zal ik u dit overmaken en zal ik u vragen om binnen de veertien dagen op dit standpunt te willen reageren.

De inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht wordt door de operator opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Voor meer informatie kan u zich wenden tot Gonda De Gols.

Met bijzondere hoogachting,

Luc Tuerlinckx

======

PS. In tegenstelling tot eerdere berichten blijkt Belgacom dus geen twee maanden maar één maand te hebben gekregen om zijn ‘standpunt te bepalen’, terwijl er intussen reeds duizenden webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven van het internet zijn verdwenen, wat ongetwijfeld ook de bedoeling is geweest. Op die manier wordt het hele archief van de vzw Werkgroep Morkhoven dus vernietigd.  Men kan zich afvragen in wiens belang dit is. Het heeft ongetwijfeld mede te maken met het dichtdekken van de kinderpornozaak Zandvoort door Justitie en de opéénvolgende justitieministers. Het valt bovendien op dat de Vlaamse overheid en de justitie nu allemaal gebruik maken van de skynetblogs alsof er een contract werd afgesloten. Skynet maakt deel uit van Belgacom dat voor 53% in staatshanden is. Vandaar dat Skynet publiciteit voor Child Focus en E-cops maakt.  E-cops is een website van de Belgische federale politie waarop misdrijven op het internet kunnen worden gemeld. De website vermeldt: ‘eCops is een online Belgisch meldpunt waar je als internetgebruiker misdrijven in verband met België op of via het internet kan melden. Je hoeft je niet te bekommeren over “Wie is er nu juist bevoegd?”, eCops zorgt ervoor dat jouw melding door de bevoegde dienst wordt onderzocht. Kwam je terecht op een verwarrende site met misleidende informatie? Ontving je via e-mail ongewenste reclame of een frauduleus voorstel?  Zag je kinderporno op een site?  Jouw melding kan de aanleiding zijn voor een verdere actie door de FOD Economie, Politie of Justitie. Je doet je melding stap voor stap via het online meldingsformulier.’  Indien bepaalde justitiediensten zich te veel bekritisiteerd voelen, dan kunnen zij zich gewoon met een paar klachten tot E-cops richten. En een Minister van Justitie die wil dat de aan hem geschreven brieven van het internet verdwijnen, hoeft waarschijnlijk enkel maar even te telefoneren.

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Skynet: Klacht bij de Ombudsdienst Telecommunicatie

 1. kruitvat says:

  De website http://www.ontevredenklanten.be/klachten-over-skynet/ van Skynet vermeldt enkel de klacht van de Werkgroep Morkhoven, alsof er geen andere klachten bestaan.

  26/12/2012
  Jan Boeykens :

  Ontevreden Klanten – Klachtendienst Skynet-Belgacom

  26 december 2012

  Geachte Heer,

  We ontvingen opnieuw een soort ‘ontvangstbewijs’ voor ons vierde schrijven naar de klantendienst van Skynet maar daar blijft het blijkbaar bij.

  We ontvingen ook geen antwoord op onze drie voorgaande klachten.

  Prinses de Croÿ, noch ikzelf als administrators van de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven, hebben de account opgezegd en de blogs gewist zoals de Skynet Klantendienst in haar automatische berichtgeving suggereerde.

  We kregen ook een automatische mededeling van Skynet te zien waarin staat dat, in tegenstelling tot de bovengenoemde en dus verkeerde veronderstelling, onze blogs werden ‘versleuteld’ zoals dat enkele jaren geleden reeds het geval was met onze skynetblogs Leugendetector en Doofpot Justitie na een klacht van iemand die onze skynetblogs van Metatele, een kleine internetzoekrobot, deed verdwijnen en ons op zijn blog voortdurend voor ‘vuile pedofielen’ uitmaakte terwijl Marcel Vervloesem van onze vereniging de kinderpornozaak Zandvoort onthulde en er op dat moment enkel een mediaproces tegen hem werd gevoerd zonder dat hij was veroordeeld.

  Doordat er geen antwoord komt en onze blogs ‘versleuteld’ blijve, dreigen zij in de loop van de komende dagen uit de lijst van zoekresultaten van de zoekrobot Google te verdwijnen. Dat schreven we ook aan de Klantendienst van Skynet die niet reageerde terwijl de Google reeds verschillende dagen bij al de zoekresultaten inzake ‘werkgroep morkhoven’ vermeldt: ‘deze webpagina bestaat niet meer’.

  Over enkele dagen zullen 50% van de zoekresultaten voor ‘kinderpornozaak Zandvoort’ van Google verdwenen zijn zonder rekening te houden met onze talrijke publicaties en brieven aan politici in verband met de Belgische gevangenissen, patiëntenrechten, de problemen met Electrabel-facturen, het justitiebeleid enzoverder terwijl we met prinses de Croÿ en de vzw Werkgroep Morkhoven reeds jarenlang trouwe klanten zijn van Belgacom, het moederbedrijf van Skynet dat voor 53% eigendom is van de Belgische Staat.

  We zijn altijd bereid tot het verstrekken van bijkomende informatie.

  In afwachting van uw antwoord, teken ik,

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens, voorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en beheerder van de Morkhoven-skynetblogs
  webadres: https://morkhoven.wordpress.com/ (totdat de webadressen van de skynetblogs ontsleuteld worden)

  ==================
  van: Skynet
  Antwoorden op: Skynet
  aan: Eptica Contact Form
  datum: 25 december 2012 18:36
  onderwerp: Eptica Contact Form [91719-1356456981]

  Referentie : [91719-1356456981]

  Bedankt voor uw mail.

  We werken enkel tijdens de kantooruren. Indien nodig sturen we u zo snel mogelijk een antwoord. Klanttevredenheid is voor ons van groot belang. We verzekeren u ervan dat we uw opmerkingen en vragen gebruiken om onze dienstverlening verder te verbeteren.

  Uw bericht:

  25 december 2012 Skynet Klantendienst Geachte Heer, In tegenstelling tot de veronderstelling in een automatisch bericht van uw dienst dat ik ergens opving, en zoals ik u reeds schreef, heb ik als beheerder van de skynetblogs, mijn account niet afgesloten. Er werd ook geen bevel gegeven tot het wissen van de blogs die door uw dienst ‘versleuteld’ werden en dus (zoals het geval is met de blog ‘Doofpot Justitie’) nog steeds bestaan. Ook prinses J. de Croÿ, ondervoorzitter van de vzw Werkgroep Morkhoven en de enige toegevoegde beheerder, gaf geen opdracht om de account te sluiten of de blogs te wissen , getuige haar bijgevoegde brief in bijlage. Ik hoop dan ook dat dit probleem zo snel mogelijk wordt opgelost. Indien u te lang wacht, dreigen de blogs en artikels immers niet meer weer te vinden zijn via Google. Het is immers zo dat bij iedere link naar de skynetblogs op Google, er een bericht verschijnt dat de ‘website niet meer bestaat’ Google zal al die zoekresultaten dus eerstdaags verwijderen indien u niet tijdig reageert en de tot na de feestdagen wacht. Ik hoop dat dit niet de bedoeling is geweest. Het kan zijn dat er inderdaad een probleem is geweest met de beveiliging van de blogs maar dat kan deels opgelost worden door van paswoord te veranderen. Het heeft waarschijnlijk ook te maken met een onvoldoende beveiligde internetverbinding onzentwege. We zijn bereid om de artikels die over de talrijke (vroegere) problemen met de skynetblogs berichtten, te verwijderen en in een archief op te slaan. Maar dan verwachten we ook enige goedwillendheid uwentwege. In bijlage zenden we u het schrijven van mevrouw de Croÿ. In afwachting van uw antwoord, teken ik, Jan Boeykens, blogbeheerder en voorzitter van de de vzw Werkgroep Morkhoven
  ===
  25 décembre 2012 – Madame, Monsieur, Je suis administratrice des blogs Skynet du Werkgroep Morkhoven et de la fondation Princesse de Croÿ. Il apparaît que ces blogs (Issakaba, Divers, Werkgroep Morkhoven, Blogoloog, Fondation Princesse de Croÿ) ont été désactivés, ce qui n’a évidemment pas été fait par moi, ni par Jan Boeykens, qui les a créé. Vos services présentent donc un grave problème de sécurité. Tout approvisionneur normal conserve le contenu des sites pour protéger ses clients de pareils problèmes. Je vous serai donc gré de bien vouloir remettre ces sites en ligne. Bien à vous, Jacqueline de Croÿ
  ========================================================
  Er zijn problemen met het email-adres van Skynet:

  van: postmaster@owa.belgacom.be
  aan: werkgroepmorkhoven@gmail.com
  datum: 26 december 2012 19:16
  onderwerp: Undeliverable: Klachten Skynet – Eptica Contact Form [91719-1356456981]
  verzonden door: mx13.belgacom.be

  skynet.nl@team.skynet.be
  #550 5.1.1 RESOLVER.ADR.RecipNotFound; not found ##

  Skynet (skynet.nl@team.skynet.be)
  The email address that you entered couldn’t be found. Check the address and try resending the message. If the problem continues, please contact your helpdesk.

 2. Pingback: Skynet: klacht bij de Ombudsman Telecommunicatie | Skynetblogs.klachten.plaintes.complaints

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s