Skynetblogs versleuteld in opdracht van Justitie

corporate.news.jpg

Op 17.12.2012 ontving het 14-jarige kleindochterje van Marcel Vervloesem, bestuurslid van de vzw Werkgroep Morkhoven, plotseling sms-jes met pogingen tot omkoperij en doodsbedreigingen.
Die bleken van de genaamde Victor V. te komen. Victor V. is de man die destijds al de klachten tegen Marcel Vervloesem organiseerde waardoor de kinderpornozaak Zandvoort werd dichtgedekt.  In 2005 liet hij een nietszeggende petitie rondgaan in zijn buurt waarin ondermeer de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet werd geëist. Hij werd in zijn eisen gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters die eveneens sp.a-kamerlid is en vroeger de Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid is geweest.  Na de benoeming tot OCMW-bestuurslid, werd Victor V. in 2006 gemeenteraadslid voor de sp.a in Herentals. Hij werd toen onmiddellijk tot Voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie benoemd. Er bestaan 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over Victor V. die voor deze feiten nooit vervolgd werd.

Zijn doodsbedreigingen tegenover het minderjarige meisje komen dan ook niet direct als een verrassing.

Het is echter veelzeggend dat op 20.12.2012, dat is precies drie dagen na Victor V’s doodsbedreigingen, alle (skynet)blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld werden.

Bij het inloggen verscheen er steeds een ongebruikelijk berichtje waarin stond dat de blogs ‘waren versleuteld omdat de blogbeheerder zijn account mogelijks had afgesloten en de blogs gewist had’.

Gezien deze uitleg niet klopte en de klachten bij de Skynet Klantendienst niet beäntwoord werden, richtte de Werkgroep zich intussen met een klacht tot de Ombudsman Telecommunicatie die haar klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde.

Intussen zijn er duizenden webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven van het internet verdwenen, wat ongetwijfeld de bedoeling was.

Zoals uit het bijgaande archiefberichtje blijkt, is het niet de eerste keer dat Skynet een blog van de vzw Werkgroep Morkhoven versleutelt.  Ook de blog ‘Doofpot Justitie’ werd destijds, na een provocatie van de Belgische Staatsveiligheid, versleuteld maar hij bleef niettemin ter inzage van de Werkgroep Morkhoven. De Werkgroep opende toen een nieuwe blog, ‘Doofpot Justitie 2’ maar verloor toen een groot aantal bezoekers.

Het valt op dat de Vlaamse overheid, waaronder ook de Justitie te Antwerpen, uitsluitend gebruik maken van skynetblogs terwijl dit voor korte tijd niet het geval was.

Skynet maakt deel uit van Belgacom dat voor 53% in handen van de Belgische Staat is en publiciteit maakt voor de federale politie en Child Focus dat nooit aandacht besteedde aan de kinderpornozaak Zandvoort en dat, bij monde van Jean-Denis Lejeune, zelfs een klacht indiende tegen Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak Zandvoort onthulde.

Belgacom was destijds betrokken bij de tal van telefoonproblemen die de RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens ondervond. Gina die met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde en door de Justitie onder druk werd gezet, had maandenlang te maken met telefoonproblemen en telefonische doodsbedreigingen zonder dat Belgacom het probleem kon oplossen of wist te achterhalen van wie de doodsbedreigingen afkomstig waren, wat alles behalve normaal was.

Enkele uren voordat Gina, die reeds een afscheidsverklaring had opgemaakt, vermoord werd, bleek er zoveel lawaai op haar Belgacom-telefoonlijn te zijn dat het gesprek met Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens diende afgebroken te worden.  Tijdens haar akties ondervond de Werkgroep Morkhoven dezelfde problemen zonder dat Belgacom hierover opheldering wenste te verschaffen.

====

6-01-11

Onze originele skynetblog ‘Doofpot Justitie’ met allerlei belangrijke informatie over Justitie, wordt al sinds een jaar door de Belgische overheid geblokkeerd.

We krijgen de blog niet meer op ons scherm te zien.

Het is onmogelijk om nog berichten of commentaren op deze blog te publiceren.

Ons schrijven aan de Skynet Klantendienst die één of andere onozele reden uitvond om Justitie en haar provocerende diensten ter wille te zijn, bleek tevergeefs

http://doofpot-justitie.skynetblogs.be/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s