Werkgroep Morkhoven: Klacht bij de ministers Turtelboom, Milquet en Vanackere

Image

Brussel, 20.1.2013

De Werkgroep Morkhoven diende, zoals gezegd, ondermeer een schriftelijke klacht in bij de ministers Turtelboom (Open VLD, Justitie), Vanackere (CD&V, Ambtenarenzaken) en Milquet (cdH, Binnenlandse Zaken) aangaande de wekenlange doodsbedreigingen jegens Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochtertje en haar ouders, en de aanslag op Vervloesem’s dochter.

Er werd ook een klacht ingediend bij Geert Vervaeke, Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die destijds in een veel te laattijdig antwoord erkende dat de ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen waardoor hij veroordeeld werd op basis van een éénzijdig en onvolledig dossier.

Een kopie van de voornoemde klachten werd naar de sp.a-kamerleden en de Nederlandse pers gestuurd.

In bijlage volgt onze toelichting op de Nederlandse website Argusoog waarvan de redacteurs reeds verschillende keren door de Nederlandse Justitie onder druk werden gezet.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

====

De Werkgroep Morkhoven diende intussen een klacht in bij de ministers Turtelboom (Justitie), Vanackere (Ambtenarenzaken) en Milquet (Binnenlandse Zaken), alsook bij de heer Geert Vervaeke,  Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie.

Een kopie ervan werd naar de sp.a-kamerleden en de Nederlandse pers verzonden.

Voor mijn part mag men gerust blijven zwijgen terwijl deze brief overal gepubliceerd en door iederéén gelezen wordt.

Indien men verder wil gaan met het dichtdekken van misdaden, dan moet men het hele internet maar afsluiten in plaats van enkel de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven te versleutelen en een paar Nederlandse blogbeheerders onder druk te zetten.

Tijdens het proces rond Robert M. (bijgenaamd het ‘Monster van Riga’) vroeg ik aan de Nederlandse justitieminister Ivo Opstelten en de Nederlandse politici om rekening te houden met het feit dat er in de kinderpornozaak Zandvoort verschillende documenten voorkomen die betrekking hebben rond het misbruik van peuters in de Amsterdamse kinderkribben.
Ik zond ze ook een kopie van de betreffende documenten.
Er kwam echter geen antwoord.
Al deze brieven en documenten staan op de sinds 20.12.2012 versleutelde skynetblogs.

Ik schreef terzake ook herhaalde malen naar de Belgische justitieminister A. Turtelboom en ik vroeg haar om mijn schrijven, waarbij ik voornoemde documenten voegde, aan haar Nederlandse politieke collega Ivo Opstelten, Minister van Veiligheid en Justitie, over te maken.
Ik ontving wederom geen antwoord.
Ook deze brieven staan op de sinds 20.12.2012 versleutelde skynetblogs.

Vandaar dat ik ervan overtuigd ben dat de Aktie ‘Doodsbedreigingen’ die men op 17.12.2012 tegenover Vervloesem’s 14 jarige dochtertje en haar ouders startte (en die twee volle weken bleef duren), bedoeld was als een afleidingsmanoeuver.

Jammer genoeg zagen we onmiddellijk in dat de doodsbedreigingen en de versleuteling van de skynetblogs, met elkaar te maken hadden zodat de Belgische Justitie zich wederom belachelijk maakte.

Zoals we reeds stelden, was Victor V. die op 17.12.2012 de eerste doodsbedreigingen tegenover het kleindochtertje van Marcel Vervloesem uitte, ook de man men gebruikte om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en die daarvoor, alhoewel er 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes van hem bestaan, zelfs politiek beloond werd.
En zoals we stelden, liet Victor V. (sp.a-bestuur Herentals)in 2005 reeds een petitie circuleren waarin geëist werd dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’. Daarbij kreeg hij de steun van de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuur Herentals, sp.a-Kamerlid) die in het verleden de Belgische Staatssecretaris en Minister voor Veiligheid was.

Nog een woordje over de Belgische en Nederlandse pers die jarenlang tegen Marcel Vervloesem fulmineerden en de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot staken:
Ook zij ontvingen tijdens het proces tegen Robert M., het voornoemde document uit de kinderpornozaak Zandvoort waarin sprake was van een pedo-netwerk rond de Amsterdamse kinderkribben. Maar men bleef enkel over Robert M. spreken alsof er voor de rest niets aan de hand was.

Het is duidelijk dat men Robert M., zoals Marc Dutroux destijds, als een éénzame pervert (een ‘monster’) opvoerde zodat het netwerk waarvan deze perverten deel uitmaken, kan blijven bestaan en de kinderporno-industrie aan de sexuele behoeften van haar cliënten kan blijven voldoen.
Business as usual.

Wat ik niet begrijp: Het is al lang geen Staatsgeheim meer dat de overheid een stilzwijgende overéénkomst heeft gesloten met de pedoporno-industrie.
Waarom dan nog akties met kleine criminelen organiseren en blogs versleutelen, terwijl men zich daarmee hopeloos belachelijk maakt ?
Waarom maakt men zich belachelijk door Marcel Vervloesem een ‘spreekverbod’ met de pers op te leggen terwijl men de pers jarenlang heeft aangewend om Marcel Vervloesem aan de schandpaal te nagelen en de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken ?
Gelooft men nu werkelijk dat de pers zal bekendmaken dat zij in bepaalde dossiers met de Justitie en staatsveiligheidsdiensten samenwerkt ?

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Werkgroep Morkhoven: Klacht bij de ministers Turtelboom, Milquet en Vanackere

  1. Pingback: Justitie: Werkgroep Morkhoven dient klacht in | Klachten Justitie

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s