Justitie: Brief Jan Poels, kabinetschef Minister Turtelboom

Image

Brief aan Minister van Justitie Turtelboom en procureur Jan Poels, kabinetschef van de justitieminister

Brussel, 22 januari 2013

Annemie Turtelboom
t.a.v. Jan Poels, directeur-kabinetschef
Beleidscel en Secretariaat van de Minister van Justitie
Waterloolaan 115
1000 Brussel

Geachte Heer Poels,

Betreft: Politiezone Herentals, parket van Turnhout, doodsbedreigingen en aanslag

Het is niet omdat Mevrouw Turtelboom u, als procureur van Turnhout, tot kabinetschef aanstelde, dat u uw werk niet moet doen, vind ik.

Ik schreef  Minister Turtelboom in verband met de reeds wekenlang durende doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje van de heer Marcel Vervloesem van onze vereniging en het feit dat Marcel Vervloesem’s dochter zopas het slachtoffer werd van een aanslag omdat de Turnhoutse justitie niet tijdig optrad.

Maar Victor Vervloesem, halfbroer van Marcel Vervloesem die thans bestuurslid is van de Politieraad Neteland, en van wiens GSM de sms-jes met doodsbedreigingen afkomstig waren, werd nog altijd niet opgepakt voor verhoor.

Zijn kompaan Dimitri die, ook begin vorig jaar reeds doodsbedreigingen uitte aan het adres van het 14-jarige meisje nadat hij Marcel Vervloesem in een verhaal tegenover Het Nieuwsblad opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde, schijnt even pro forma opgepakt te zijn geweest en, na zijn verklaring dat hij ‘nooit een GSM heeft gehad’, weer terug te zijn vrijgelaten.

Er blijken nu opnieuw doodsbedreigingen te worden verstuurd.

Mag ik er thans op rekenen dat u afstand neemt van uw functie van procureur te Turnhout en dat u uw werk als kabinetschef, naar behoren vervult ?

In afwachting van uw antwoord, teken ik,

Hoogachtend,

Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis

PS. In bijlage zend ik u een kopie van het proces-verbaal dat van de doodsbedreigingen door Victor Vervloesem werd opgemaakt, alsook enige informatie omtrent de zogeheten ‘Bende van Rosse Gie’ die blijkbaar diefstallen en inbraken kan blijven plegen, en waarmee Victor V’s kompaan Dimitri, goede contacten schijnt te hebben.
De gepleegde misdaden dienen door de Justitie ernstig te worden genomen maar dat kan niet als u en Mevrouw Turtelboom toelaten dat zij deze zaken dichtdekt.

====

Bijlage 1:

De doodsbedreiging van Victor V.

17.12.2012 – 21.35 uur – Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.
S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

====

Bijlage 2:

Bende van ‘Rosse Guy’ zit achter de tralies

Gazet van Antwerpen – Kempen – woensdag 22 december 2004

De recherche van de politie Neteland heeft vijf criminelen opgepakt. Twee van hen maakten zich eind november schuldig aan de overval op een krantenwinkel in Olen. ‘We moesten van Rosse Guy’, gaven ze als excuus.

Morkhoven

Het dorpje Morkhoven (Herentals) werkt zich nogmaals in het nieuws. De recherche van de politie Neteland hield vorige week grote schoonmaak in de wijk Koninkrijk. De politie pakte vijf mannen op: Stefan D. (19), Jan C. (23), Jelle L. (23), Steven VDV (29) en Giovanni VDV (30) alias Rosse Guy. Ze verbleven allemaal in de wijk Koninkrijk en waren drugsgebruikers.

Stefan D. en Jan C. overvielen op 2 november een krantenwinkel in de Bulestraat in Olen. Ze gingen aan de haal met geld, sigaretten en krabbiljetten. Blijkbaar vielen de twee in de prijzen. Ze boden zich een paar dagen later met winnende krabbiljetten aan in een winkel in Wiekevorst (Heist-op-den-Berg). Maar het feestje ging niet door omdat de Nationale Loterij de biljetten had geblokkeerd.

Bekentenissen

Een anonieme tip leidde de speurders naar de twee overvallers. De politie pakte hen op en het duo ging vrijwel onmiddellijk over tot bekentenissen. Meer nog, de twee gaven nog andere feiten toe en praatten drie anderen aan de galg. Eind september duwden ze een revolver onder de neus van een man die net geld had gehaald uit een automaat in de buurt van de Grote Markt in Herentals. Ze pleegden ook een zware diefstal in een winkel van materiaal voor sportvissers in Nijlen.

Als excuus voor de overvallen wezen de daders naar Rosse Guy. Die dwong hen om de feiten te plegen. De man is geen onbekende van het gerecht. Hij liep al drie zware straffen op voor geweldpleging, afpersing en drugs. Tot zijn bende behoren was geen pretje. Als hij geld nodig had, pakte hij een van zijn vrienden bij de kraag, deelde wat klappen uit en eiste geld. In dit dossier wordt hij verdacht van slagen en verwondingen aan Stefan D., afpersing en diefstal met geweld. AK

====

Toelichting:

De wijk Koninkrijk, waarvan sprake in het artikeltje, is de wijk waarin Marcel Vervloesem gedurende meer dan 20 jaar woonachtig was. In 2005, op het moment dat hij een hongerstaking voerde in de gevangenis van Turnhout alwaar hij toen louter op basis van enkele gemediatiseerde beschuldigingen vanwege Victor V. en zijn jongekameraden, was opgesloten, liet Victor V., die nog steeds in de wijk woont, een petitie rondgaan waarin werd geëist dat Marcel Vervloesem uit Morkhoven zou verdreven worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden.
De Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Secretaris en oud-Minister voor de Veiligheid) verklaarde zich vreemd genoeg akkoord met de gestelde eisen.
Victor V. zetelt reeds jarenlang in het bestuur van de Geelse Huisvesting die eigenaar is van de meeste woningen in de wijk Koninkrijk. Ook Victor’s kameraden, die allen een zwaar strafverleden hebben en goede contacten onderhouden met de zogeheten Bende van Rosse Gie, betrekken een woning van de Geelse Huisvesting in de wijk. Door de macht die Victor V., dank zij de politieke benoemingen, ter plaatse uitoefent, kan de wijk als een soort kleine politieke machtsbasis van de Herentalse sp.a, de vroegere Vlaamse socialistische partij, gezien worden. De sp.a wil met Victor V. en de jonge criminelen ongetwijfeld bewijzen dat zij haar oude socialistische waarden in ere houdt.

De rechercheurs van de Politie Neteland (Herentals) die het onderzoek naar de Bende van de Rosse Gie voerden en die in november 2004 de drie 13-jarigen oppakten die Marcel Vervloesem opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigden, zagen, tegen beter weten in, geen verband met de Bende van Rosse Gie. De drie knapen maken echter deel uit van het drugsmilieu rond de Bende van Rosse Gie. Stefan D. van de Morkhovense bende kwam regelmatig bij de vader van één van de knapen thuis en verhandelde daar drugs. Op die manier geraakten ook de andere knapen aan drugs.

Stefan D. wist ook af van het plan om Marcel Vervloesem opnieuw te beschuldigen. In een brief die hij vanuit de gevangenis naar Marcel Vervloesem schreef, zei hij dat de klachten ‘een opgezet spel waren geweest’ en dat Luc V., de vader van de 13-jarige Ruben, zijn zoon en zijn vriendjes had aangeraden om Marcel Vervloesem van ‘sexueel misbruik’ te beschuldigen. Dat was volgens hem nodig ‘om te voorkomen dat zij met hun drugsgebruik en drughandeltje, problemen zouden krijgen met de politie’. Zij moesten Marcel Vervloesem op dezelfde manier gaan aanklagen als de kameraden van ‘Rosse Gie’ dat in 1998, onder leiding van Victor V., gedaan hadden.
Voor dat men een klacht ging neerleggen bij de Justitie, stapte men ook toen eerst met een verhaal naar de pers en verklaarde men tegenover de journalisten van Het Nieuwsblad, Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en in een rechtstreekse uitzending van het programma ‘Telefacts’ van de Vlaamse commerciële zender VTM, dat Marcel Vervloesem hen ‘vroeger sexueel misbruikte’.
Concrete bewijzen voor dit misbruik waren er niet maar die waren ook niet nodig omdat de media-campagne ruim volstond om aan te tonen dat de ‘zelfverklaarde pedofielenjager Marcel Vervloesem een laffe kindermisbruiker’ was.

Door de nieuwe klachten tegen Marcel Vervloesem konden de drie knapen niet alleen aan een veroordeling ontsnappen. Rosse Gie en zijn kornuiten die tesamen met Victor V. in 1998 een klacht indienden, konden hierdoor ook aan de leugendetectortest ontsnappen waartoe de Turnhoutse strafrechter François Caers op 14.2.2005 in de zaak Marcel Vervloesem had beslist.

Een ander opvallend feit waarmee de Herentalse speurders geen rekening hielden, was de gewapende roofoverval waardoor twee van de drie 13-jarige knapen in de gesloten jeugdinstellingen te Mol en te Beerse werden geplaatst. De derde knaap was vermoedelijk bij deze roofoverval betrokken. Zij hadden zich vragen kunnen stellen over de geloofwaardigheid van de zogenaamde slachtoffers.

Gebeurde de roofoverval die de drie knapen pleegden misschien met hetzelfde wapen waarmee de Bende van Rosse Gie ook de straatroof in Herentals pleegden ?

Het wordt, na de jarenlange beschuldigingen tegenover Marcel Vervloesem die niemand meer gelooft, stilaan tijd dat deze piste onderzocht wordt.

Ook de wekenlange doodsbedreigingen van Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en de aanslag op zijn dochter, dienen tot op het bot onderzocht te worden omdat zij vanuit van hetzelfde criminele milieu afkomstig zijn.

Indien de ministers Turtelboom (Justitie, Open VLD) en Milquet (Binnenlandse Zaken, cDH) waarbij de Werkgroep terzake reeds klacht indiende, deze kwestie verder zouden laten aanslepen, kan er vroeg of laat ook een dodelijke aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochtertje worden gepleegd.

De Werkgroep Morkhoven zal in dat geval niet nalaten om beide ministers die stellen dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’ maar die tegelijkertijd geen moer blijken te geven om geterroriseerde en met de dood bedreigde minderjarigen, samen in het beklaagdenbankje te roepen.

De voornoemde ministers, de minister voor Ambtenarenzaken Vanackere (CD&V) en de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, waarbij reeds schriftelijke klachten werd neergelegd, zullen morgen een aangetekende brief in hun bus krijgen, waarin hen opnieuw gevraagd zal worden om hun politieke verantwoordelijkheid terzake, dringend te willen opnemen zodat de Turnhoutse justitie en de Herentalse politie, waaronder met name de Herentalse Hoofdinspecteur Ronny Geens die weigerde om de gepleegde aanslag die gevolgd werd met een waarschuwing te noteren, op een correcte manier werken.

Meer info op:

http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Justitie: Brief Jan Poels, kabinetschef Minister Turtelboom

 1. kruitvat says:

  De doodsbedreigingen tegenover aktievoerder Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochter en haar ouders, zijn niet allen afkomstig van Victor V., sp.a-gemeenteraadslid te Herentals.

  Zij blijken ook van een zekere Dimitri te komen die, zich gesteund voelende door Victor V. en de Turnhoutse Justitie, gewoon verder gaat met zijn bedreigingen en het terroriseren van het gezin Vervloesem.

  Hij werd enkele dagen geleden, na wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag die erop volgde ‘omdat de politie hem niet kon vinden’, even opgepakt en terug vrijgelaten ‘omdat hij geen GSM meer had’.en heeft zijn doodsbedreigingen dus hernomen.
  Gisteren waren er zelfs geweerschoten te horen vlakbij het huis van Marcel Vervloesem’s dochter en schoonzoon die de hoede over nog drie andere kinderen onder de 14 jaar hebben, waarvan er één autistisch is.
  De genaamde Dimitri heeft er nu ook mee gedreigd om het huis van het gezin Vervloesem ‘in brand’ te zullen steken.

  Marcel Vervloesem heeft reeds twee jaar contactverbod met zijn dochter en kleinkinderen dat hem door de justitie werd opgelegd, wat tevens op de rechtstreekse betrokkenheid van de Justitie wijst.

  De Werkgroep Morkhoven diende ondermeer een klacht in bij de ministers Turtelboom (Justitie, Open VLD), Vanackere (Ambtenarenzaken, CD&V) en Milquet (Binnenlandse Zaken, franstalige christen-democraten). Er werd echter geen echter gevolg gegeven aan de klacht, wat aangeeft dat deze ministers met de beschreven toestand stilzwijgend akkoord gaan.

  Minister Turtelboom die zegt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, benoemde procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef. En het is juist het gerecht van Turnhout dat Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, dat Victor V. en zijn kompanen beschermt.

  De ministers werden mede ingelicht over het feit dat de genaamde Ronny Geens, Hoofdinspecteur van de Herentalse politie, geen proces-verbaal wenste op te maken van de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die gevolgd werd door een nieuwe telefonische waarschuwing.
  Volgens Geens ‘kon men niets doen omdat men geen nummerplaat noteerde van de auto’ die zich in volle vaart, vanuit een tegengestelde richting plots op hetzelfde baanvak begaf en daarbij zijn verblindende koplampen aanstak waardoor een fataal ongeluk had kunnen gebeuren.
  De Herentalse politie valt onder de bevoegdheid van de politieraad Neteland en Victor V. zetelt in het bestuur van die politieraad. Bovendien blijkt Victor V. persoonlijk met Geens bevriend te zijn.

  Het feit dat de betrokken ministers niet wensen te reageren bewijst dat men de uitleg van Minister Turtelboom dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, niet ernstig hoeft te nemen.

  De Werkgroep ontving ook geen antwoord op haar klachtbrief aan de heer Geert Vervaeke van de Hoge Raad voor de Justitie die destijds, veel te laattijdig erkende dat alle ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem’s strafdossier te Turnhout waren verdwenen.

  De genaamde Dimitri startte inmiddels een aktie waarin hij de Herentalse politie die de opdracht heeft om de burger te beschermen, belachelijk maakt.

  Men kan hem geen ongelijk geven gezien de overheid toch maar laat begaan en toch niets doet om politieke en gerechtelijke corruptie te bestrijden.

  GSD – Fuck de politie

  ‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’
  GSD – Ren Ren

  Foto: De ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken) die samen ‘voor de Veiligheid van de burger’ opkomen…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s