Justitie: ‘Minister Turtelboom wil dat de kleinste misdaad bestraft wordt’

Image

De doodsbedreigingen tegenover aktievoerder Marcel Vervloesem’s 14-jarige kleindochter en haar ouders, zijn niet allen afkomstig van Victor V., sp.a-gemeenteraadslid te Herentals.

Zij blijken ook van een zekere Dimitri te komen die, zich gesteund voelende door Victor V. en de Turnhoutse Justitie, gewoon verder gaat met zijn bedreigingen en het terroriseren van het gezin Vervloesem.

Hij werd enkele dagen geleden, na wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag die erop volgde ‘omdat de politie hem niet kon vinden’, even opgepakt en terug vrijgelaten ‘omdat hij geen GSM meer had’.en heeft zijn doodsbedreigingen dus hernomen.
Gisteren waren er zelfs geweerschoten te horen vlakbij het huis van Marcel Vervloesem’s dochter en schoonzoon die de hoede over nog drie andere kinderen onder de 14 jaar hebben, waarvan er één autistisch is.
De genaamde Dimitri heeft er nu ook mee gedreigd om het huis van het gezin Vervloesem ‘in brand’ te zullen steken.

Marcel Vervloesem heeft reeds twee jaar contactverbod met zijn dochter en kleinkinderen dat hem door de justitie werd opgelegd, wat tevens op de rechtstreekse betrokkenheid van de Justitie wijst.

De Werkgroep Morkhoven diende ondermeer een klacht in bij de ministers Turtelboom (Justitie, Open VLD), Vanackere (Ambtenarenzaken, CD&V) en Milquet (Binnenlandse Zaken, franstalige christen-democraten). Er werd echter geen echter gevolg gegeven aan de klacht, wat aangeeft dat deze ministers met de beschreven toestand stilzwijgend akkoord gaan.

Minister Turtelboom die zegt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, benoemde procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef. En het is juist het gerecht van Turnhout dat Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, dat Victor V. en zijn kompanen beschermt.

De ministers werden mede ingelicht over het feit dat de genaamde Ronny Geens, Hoofdinspecteur van de Herentalse politie, geen proces-verbaal wenste op te maken van de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die gevolgd werd door een nieuwe telefonische waarschuwing.
Volgens Geens ‘kon men niets doen omdat men geen nummerplaat noteerde van de auto’ die zich in volle vaart, vanuit een tegengestelde richting plots op hetzelfde baanvak begaf en daarbij zijn verblindende koplampen aanstak waardoor een fataal ongeluk had kunnen gebeuren.
De Herentalse politie valt onder de bevoegdheid van de politieraad Neteland en Victor V. zetelt in het bestuur van die politieraad. Bovendien blijkt Victor V. persoonlijk met Geens bevriend te zijn.

Het feit dat de betrokken ministers niet wensen te reageren bewijst dat men de uitleg van Minister Turtelboom dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, niet ernstig hoeft te nemen.

De Werkgroep ontving ook geen antwoord op haar klachtbrief aan de heer Geert Vervaeke van de Hoge Raad voor de Justitie die destijds, veel te laattijdig erkende dat alle ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem’s strafdossier te Turnhout waren verdwenen.

De genaamde Dimitri startte inmiddels een aktie waarin hij de Herentalse politie die de opdracht heeft om de burger te beschermen, belachelijk maakt.

Men kan hem geen ongelijk geven gezien de overheid toch maar laat begaan en toch niets doet om politieke en gerechtelijke corruptie te bestrijden.

GSD – Fuck de politie
http://youtu.be/zIach647UfY

‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’
GSD – Ren Ren
http://youtu.be/B2TwmKBGXVo

Foto: De ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken) die samen ‘voor de Veiligheid van de burger’ opkomen…

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Justitie: ‘Minister Turtelboom wil dat de kleinste misdaad bestraft wordt’

 1. kruitvat says:

  Op 12.12.2012 bevestigde Marcel Vervloesem in een Argus-uitzending, wat eerdere bronnen reeds hadden gemeld: Joris Demmink was -samen met andere ‘hoogwaardigheidsbekleders’ zoals Telegraaf-voorman Kees Lunshof- aanwezig bij de satanische lustmoord op het Duitse jongetje Manuel Schadwald. De moord -zo luidden dreigementen van de Nederlandse autoriteiten aan Duitse rechercheurs- ‘mocht niet worden onderzocht omdat deze onder een slecht gesternte staat’.
  Dat de zaak Schadwald absoluut moest worden dichtgedekt blijkt uit het feit dat de RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die naar Schadwald speurde, enkele weken voor dat zij werd vermoord, gedurende drie volle uren in opdracht van procureur-generaal Van Dooren, op een -naar eigen zeggen – ‘zeer intimiderende manier’ over haar onderzoek naar Manuel Schadwald werd verhoord.

  Op 17.12.2012 ontving het kleindochtertje van Marcel Vervloesem sms-jes met doodsbedreigingen. Die bleken van de GSM van Victor V., sp.a-gemeenteraadslid te Herentals en bestuurslid van de Politieraad Neteland, te komen.
  Victor V. werd echter niet opgepakt voor verhoor en de doodsbedreigingen bleken, nadat de sms-berichtjes via Victor V’s GSM, na een klacht bij de Herentalse politie die haar taak toen ersntig bleek te nemen, werden geblokkeerd, via een ‘anonieme’ GSM overgenomen.
  De genaamde Dimitri die begin vorig jaar, zoals Victor V. dit in 1998 heeft gedaan, met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad stapte, verhulde niet dat hij de sms-jes naar Vervloesem’s kleindochterje verstuurde. Alle sms-berichtjes werden uitgeprint en aan de klachten bij de politie van Herentals gevoegd die deze klachten aan het parket van Turnhout zou overmaken.
  Het gerecht van Turnhout trad (en treedt) blijkbaar niet op zodat de GSM-doodsbedreigingen bleven duren en tot een aanslag leidde. De genaamde Dimitri werd even opgepakt en na te hebben gezegd dat hij ‘geen GSM meer had’, opnieuw vrijgelaten waarop de doodsbedreigingen hernamen.

  Op 20.12.2012 werden alle blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven versleuteld. De Skynet Klantendienst wenste geen commentaar te geven op de vragen die in de klachten gesteld werden.
  De blogs bleven tot vandaag versleuteld en de meeste webpagina’s verdwenen van het internet.
  In 2005 liet Victor V. reeds een petitie rondgaan waarin geeist werd om de Werkgroep Morkhoven van het internet te verwijderen. Hij werd daarbij gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters, sp.a-kamerlid en in de jaren 90, onder het vice-premierschap van Elio Di Rupo, de Staatssecretaris en Minister voor de Veiligheid was. Dat laatste verklaart waarom Victor V. onmiddellijk na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid in 2006 tot Voorzitter van de Herentalse Commissie voor de Veiligheid en de Politie werd benoemd en thans bestuurslid is van de politieraad Neteland die door Peeters wordt voorgezeten.
  De Herentalse politie staat onder het gezag van de politieraad Neteland. Dat verklaart dan weer waarom de Herentalse Hoofdcommissaris Ronny Neefs die bevriend is met Victor V., geen proces-verbaal wilde opmaken van de aanslag op Marcel Vervloesem dochter waarbij zij bijna het slachtoffer werd van een fataal verkeersongeval, omdat hij zogezegd ‘toch niets kon doen aangezien er geen nummerplaat genoteerd werd’.

  Voor klachten die door de bevoegde instanties niet onderzocht en/of behandeld worden, kan men thans bij de vzw Werkgroep Morkhoven terecht:
  vzw Werkgroep Morkhoven
  Faiderstraat 10
  1060 Sint-Gillis
  werkgroepmorkhoven@gmail.com

  De werkgroep Morkhoven biedt gratis advies en ondersteuning aan en hoopt mettertijd over een eigen dienst te kunnen beschikken die de klachten terzake opvangt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s