Vlaamse socialisten dekken kindermisbruiken dicht

Image

De sp.a-kamerleden hebben nog altijd niet geäntwoord op ons schrijven inzake de doodsbedreigingen van Victor V. tegenover het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem die tot een regelrechte aanslag op zijn dochter hebben geleid en nu al 3 weken aanhouden.

Victor V. die door het Herentalse sp.a-bestuur  ten zeerste gewaardeerd wordt, kan rekenen op zijn kompanen uit het criminele jongerenmilieu van Herentals en omstreken.

Ook de justitie van Turnhout door wie hij al jarenlang wordt gesteund om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, onderneemt niets.

Bij ons weten werd Victor V. nog altijd niet opgepakt voor een verhoor niettegenstaande de sms-berichtjes met doodsbedreigingen ondermeer van zijn GSM zijn gekomen.

Het stilzwijgen van de kamerleden van de sp.a (de vroegere socialistische partij) bewijst dat niet alleen sp.a-Herentals in de doofpotoperatie aangaande de kinderpornozaak Zandvoort betrokken is.

De vroegere brieven aan de sp.a-kamerleden en sp.a-partijvoorzitters werden in het verleden ook nooit beäntwoord.

Renaat Landuyt, de sp.a-justitiespecialist die reeds een paar keren genoemd werd als eventuele minister van justitie, werd ook regelmatig gecontacteerd maar deze man wenst, om één of andere duistere reden, uitsluitend kabaal te maken rond de kindermisbruiken binnen de Kerk. Men kan hem weervinden op Facebook.

Zoals geweten, is de genaamde Victor V., een pedo die, toen de internationale pers voor haar reportages over de kinderpornozaak Zandvoort naar Morkhoven afzakte, als zogenaamd oud-slachtoffer van ‘sexueel misbruik  door Marcel Vervloesem’ naar een bevriende journalist van de krant Het Nieuwsblad stapte.
Hij is al jarenlang een bestuurslid van sp.a Herentals en er bestaan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes over hem.

Na zijn beschuldigingen in Het Nieuwsblad, stapte hij met een aantal criminele jongeren die hij regelmatig ontmoette in de café-dancing ‘Berkenmus’ waar hij toen ‘s nachts werkzaam was, opnieuw naar de pers en wist zelfs de commerciële zender VTM voor een rechtsstreekse uitzending van de zogezegde ‘getuigenissen van de andere slachtoffers van de zelfverklaarde pedofielenjager Marcel Vervloesem’, te strikken.

Dank zij de media-aandacht waarvan hij toen genoot en zijn speciale vriendschapsband met de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-bestuur Herentals), werd hij in 2005 (toen Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis voerde) tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) van de stad Herentals benoemd, terwijl hij vrijwel analfabeet is.

In 2005 ook liet hij in zijn wijk een petitie rondgaan die hij door de voornoemde jongeren liet tekenen. Daarin werd geeist dat Marcel Vervloesem uit Morkhoven zou verbannen worden en de Werkgroep morkhoven van het internet zou verwijderd worden.
De onbenullige petitie kwam via een bevriend Morkhovens gemeenteraadslid op de agenda van de Herentalse gemeenteraad te staan.

Burgemeester Jan Peeters die ook sp.a-kamerlid is en die de Belgische Staatssecretaris en Minister van Veiligheid is geweest, ging akkoord met de gestelde eisen.

In 2006 werd Victor V. met amper 195 voorkeursstemmen, tot gemeenteraadslid van Herentals aangesteld en werd hij onmiddellijk tot Voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie benoemd. Hij mocht de Stad Herentals weldra vertegenwoordigen in twee intercommunales en werd nadien tot bestuurslid van de Politieraad benoemd.

De Werkgroep Morkhoven gaat nu de Nederlandse socialisten (SP) contacteren.

Indien zou blijken dat zij zich achter hun Belgische collega’s scharen, dan zal de kinderpornozaak Zandvoort ook op het Nederlandse politieke vlak verder uitgevochten worden.

Er bestaat immers geen enkel excuus om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.

Het feit dat men Marcel Vervloesem wilde vermoorden en nu zijn dochter en kleindochter al wekenlang laat bedreigen, bewijst dat de politici tot wie we ons jarenlang gericht hebben, nauwe banden onderhouden met de geörganiseerde criminaliteit die zich steeds meer en meer infiltreerd in bestuursorganen ien haar macht en invloed daardoor steeds verder kan uitbreiden.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Vlaamse socialisten dekken kindermisbruiken dicht

 1. kruitvat says:

  De doodsbedreiging van Victor V.

  17.12.2012 – 21.35 uur – Afzender 0032 494 465 262

  Afzender: Hallo S.
  S: Wie bent U ?
  Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
  S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
  Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
  Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
  wa denk je ?
  Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
  Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
  Afzender: Hallo ?
  Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
  ik heb dan een mooi jobje voor je
  Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
  Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
  Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
  Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
  Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
  Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
  het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
  Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
  Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

 2. kruitvat says:

  De doodsbedreigingen blijken ook van een zekere Dimitri te komen die, zich gesteund voelende door Victor V. en de Turnhoutse Justitie, gewoon verder gaat met zijn bedreigingen en het terroriseren van het gezin Vervloesem.

  Hij werd enkele dagen geleden, na wekenlange doodsbedreigingen en de aanslag die erop volgde ‘omdat de politie hem niet kon vinden’, even opgepakt en terug vrijgelaten ‘omdat hij geen GSM meer had’.en heeft zijn doodsbedreigingen dus hernomen.
  Gisteren waren er zelfs geweerschoten te horen vlakbij het huis van Marcel Vervloesem’s dochter en schoonzoon die de hoede over nog drie andere kinderen onder de 14 jaar hebben, waarvan er één autistisch is.
  De genaamde Dimitri heeft er nu ook mee gedreigd om het huis van het gezin Vervloesem ‘in brand’ te zullen steken.

  Marcel Vervloesem heeft reeds twee jaar contactverbod met zijn dochter en kleinkinderen dat hem door de justitie werd opgelegd, wat tevens op de rechtstreekse betrokkenheid van de Justitie wijst.

  De Werkgroep Morkhoven diende ondermeer een klacht in bij de ministers Turtelboom (Justitie, Open VLD), Vanackere (Ambtenarenzaken, CD&V) en Milquet (Binnenlandse Zaken, franstalige christen-democraten). Er werd echter geen echter gevolg gegeven aan de klacht, wat aangeeft dat deze ministers met de beschreven toestand stilzwijgend akkoord gaan.

  Minister Turtelboom die zegt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, benoemde procureur Jan Poels van het gerecht van Turnhout tot kabinetschef. En het is juist het gerecht van Turnhout dat Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, dat Victor V. en zijn kompanen beschermt.

  De ministers werden mede ingelicht over het feit dat de genaamde Ronny Geens, Hoofdinspecteur van de Herentalse politie, geen proces-verbaal wenste op te maken van de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die gevolgd werd door een nieuwe telefonische waarschuwing.
  Volgens Geens ‘kon men niets doen omdat men geen nummerplaat noteerde van de auto’ die zich in volle vaart, vanuit een tegengestelde richting plots op hetzelfde baanvak begaf en daarbij zijn verblindende koplampen aanstak waardoor een fataal ongeluk had kunnen gebeuren.
  De Herentalse politie valt onder de bevoegdheid van de politieraad Neteland en Victor V. zetelt in het bestuur van die politieraad. Bovendien blijkt Victor V. persoonlijk met Geens bevriend te zijn.

  Het feit dat de betrokken ministers niet wensen te reageren bewijst dat men de uitleg van Minister Turtelboom dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, niet ernstig hoeft te nemen.

  De Werkgroep ontving ook geen antwoord op haar klachtbrief aan de heer Geert Vervaeke van de Hoge Raad voor de Justitie die destijds, veel te laattijdig erkende dat alle ontlastende stukken inderdaad uit Marcel Vervloesem’s strafdossier te Turnhout waren verdwenen.

  De genaamde Dimitri startte inmiddels een aktie waarin hij de Herentalse politie die de opdracht heeft om de burger te beschermen, belachelijk maakt.

  Men kan hem geen ongelijk geven gezien de overheid toch maar laat begaan en toch niets doet om politieke en gerechtelijke corruptie te bestrijden.

  GSD – Fuck de politie

  ‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’
  GSD – Ren Ren

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s