Skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’

cd-romsZandvoort

De skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven die vier weken geleden versleuteld werden, blijken terug op het internet te staan.

Door de wekenlange versleuteling zijn er echter duizenden webpagina’s inzake diverse onderwerpen, van het internet verdwenen, zodat men zou kunnen spreken van een verdekte vorm van internetcensuur.

De versleuteling van de blogs had plaats nadat het 14-jarige kleindochtertje van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem een sms-je met een poging tot omkoperij en doodsbedreigingen ontving. Het berichtje bleek afkomstig te zijn van ‘Nonkel Vic’, de man die in 1998, vlak na Marcel Vervloesem’s onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort die de hele internationale pers opnieuw naar België deed afzakken, plotseling naar een journalist van Het Nieuwsblad Herentals liep aan wie hij vertelde dat hij ’30 jaar geleden door Marcel Vervloesem misbruikt was geweest’.

Gedurende de vier weken lange versleuteling van de blogs, ontvingen Marcel Vervloesem’s kleindochtertje en haar ouders voortdurend doodsbedreigingen. Marcel Vervloesem’s dochter werd zelfs het slachtoffer van een regelrechte aanslag zonder dat de Justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde en de kinderpornozaak Zandvoort dichtdekte, optrad.

======

Een kort overzicht van de feiten

1° Op 17.12.2012 krijgt Marcel Vervloesem’s kleindochtertje van 14 jaar, een sms-berichtje van ‘Nonkel Vic’ waarin ze geld voor een computer en een job krijgt aangeboden in ruil voor nauwere contacten met ‘de familie’ op Facebook. Nonkel Vic bedreigt ze tenslotte met de dood omdat het meisje niet op zijn edele voorstellen wil ingaan. Nonkel Vic die zich in het verleden in zijn vrije tijd aan kleine jongetjes vergrijpt, is toevallig de man die, blijkbaar in ruil voor een politieke loopbaan, bereid was om Marcel Vervloesem aan te klagen.

2° Op 20.12.2012 blijken alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven versleuteld te zijn. Publiceren op de blogs is van danaf onmogelijk.

3° De doodsbedreigingen gaan, niettegenstaande de klachten bij de politie, dag en nacht verder en zijn nu afkomstig van een ‘anonieme GSM’ waarin de genaamde Dimitri, het neefje van Nonkel Vic, die ook begin vorig jaar reeds sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s kleindochtertje verstuurde (waarvoor eveneens klacht werd ingediend bij de politie) zich voortdurend bekend maakt.

4° Nonkel Vic en zijn neefje D. worden niet opgepakt en verhoord. Men mag gewoon verdergaan met doodsbedreigingen te versturen. Er worden ook sms-jes met doodsbedreigingen naar Marcel Vervloesem’s dochter gezonden.

5° De Skynet Klantendienst wenst niet te antwoorden op de klachten van de Werkgroep Morkhoven. De blogs blijven versleuteld en publiceren op deze blogs blijft onmogelijk.

6° Na 3 weken doodsbedreigingen pleegt men een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter, waarna haar dochtertje een waarschuwend sms-je van de genaamde D. ontvangt.  Ronny Neefs, hoofdcommissaris van de Herentalse politie (Politie Neteland) die Victor V. vrij goed lijkt te kennen, wenst geen proces-verbaal op te maken van de aanslag ‘omdat de nummerplaat van de betrokken auto niet genoteerd werd’.

7° De skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven blijven gesloten. De Ombudsman Telecommunicatie verklaarde de klacht van de Werkgroep Morkhoven ‘ontvankelijk’ maar Belgisch grootste Telecommunicatiebedrijf Belgacom dat eigenaar is van de skynetblogs, krijgt een maand tijd om ‘haar standpunt bekend te maken’.
De webpagina’s van de blogs van de Werkgroep Morkhoven blijken, in afwachting van Belgacom’s standpunt, één na één van het internet te verdwijnen, zoals in de petitie die Nonkel Vic in 2005 liet rondgaan, werd geëist.

8° Omdat de Werkgroep Morkhoven deze zaak overal bekend maakt terwijl de skynetblogs gesloten blijven, wordt D. eventjes opgepakt en weer terug vrijgelaten na te hebben verklaard dat hij ‘al lang geen GSM meer heeft’.
De doodsbedreigingen gaan gewoon verder. Er klinken geweerschoten nabij het huis van Vervloesem’s dochter en D. dreigt ermee om het huis van Marcel Vervloesem’ dochter in brand te zullen steken’.

9° De skynetblogs blijven gesloten maar de Werkgroep Morkhoven brengt overal verslag uit. Er wordt meermaal een klacht ingediend bij de ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken), die niet reageren.
De Werkgroep legt ook een klacht neer bij de Brusselse Minister-President Charles Picqué omdat men, bij de vrijlating van Marcel Vervloesem in 2010, ook wekenlang doodsbedreigingen ontving waarvan men aangifte heeft gedaan bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).
Er wordt ondermeer klacht ingediend bij minister Vanackere (Ambtenarenzaken) en bij Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die destijds moest erkennen dat alle ontlastende stukken uit Marcel Vervloesem’s strafdossier waren verdwenen.
Omdat België een landje is waarin alles onderling geregeld wordt, richt de Werkgroep Morkhoven zich met de zaak vervolgens tot Europese parlementsleden, waaronder José MILLÁN MON van de Spaanse christen-democratische partij.

10° Vandaag bleek de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ weer ontsleuteld te zijn. Dat is vanzelfsprekend een positief signaal. Maar zolang de rechters die verantwoordelijk zijn voor de verdwijning van alle ontlastende documenten uit het strafdossier van Marcel Vervloesem, niet streng worden aangepakt (wat de taak is van de gerechtelijke overheid), zullen de problemen blijven bestaan.  Het is onaanvaardbaar dat een bestuurslid van de Herentalse politieraad, ongestraft misdaden kan begaan en, met de steun van de Turnhoutse Justitie, allerlei klachten kan organiseren terwijl Minister Turtelboom over een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ en ‘de  bestraffing van de kleinste misdaad’ spreekt.  Het is onaanvaardbaar dat allerlei gespuis waartegen de Turnhoutse Justitie niet optreedt, ongestraft misdaden kan blijven begaan waarvan zelfs minderjarigen het slachtoffer worden.  Indien de Minister van Justitie akkoord gaat met deze handelswijze, dan moedigt zij bendevorming en het terroriseren en vermoorden van mensen aan.

Jan Boeykens, voorzitter Werkgroep Morkhoven

(Het oorspronkelijke artikel op deze pagina waarin snel een gedeelte van de voorpagina van de ontsleutelde skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ was opgenomen, bleek na de publicatie ervan, plotseling te zijn verdwenen. De Werkgroep Morkhoven neemt opnieuw contact op met de Europese vice-president Elie Kroes die voor persvrijheid pleit)

http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

======

Een korte biografie van Victor V., bijgenaamd ‘Nonkel Vic’

Zoals reeds vermeld, liep Victor V., vlak na Marcel Vervloesem’s onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998 die de hele internationale pers opnieuw naar België deed afzakken, plotseling naar Het Nieuwsblad en vertelde hij dat ’30 jaar geleden door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was’.

Vervolgens nam hij contact op met Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en de commerciële zender VTM die ook zijn kameraden als ‘oud-slachtoffers van de zelfverklaarde pedofielenjager Marcel Vervloesem’ opvoerden.

Men diende een klacht in bij de Turnhoutse justitie die nog een oude rekening met de aktievoerder had te vereffenen, en er werd een media-proces gevoerd waarbij men Marcel Vervloesem gedurende meer dan 10 jaar als ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal nagelde.

Opvallend daarbij was dat de Belgische regering die de zaak Dutroux als het ‘werk van een éénzame pervert’ omschreef, het bestaan van kinderporno-netwerken nadrukkelijk ontkende.

In 2005, werd Victor V. dank zij de steun van zijn politieke vrienden binnen het sp.a-bestuur van Herentals tot bestuurslid van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk (OCMW) benoemd.
Terwijl Marcel Vervloesem in de gevangenis van Turnhout, waarin hij op bevel van de Justitie te Turnhout onterecht was opgesloten, een hongerstaking voerde, liet Victor V. een petitie rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit Morkhoven zou verbannen worden en de Werkgroep Morkhoven van het internet zou verwijderd worden. De eisen in de petitie die door een tiental kameraden van Victor V. was getekend, werd in de Herentalse gemeenteraad besproken en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en Minister van Veiligheid) verklaarde zich, vreemd genoeg, akkoord met de gestelde eisen.

In 2006 werd Victor V. dank zij de media-aandacht voor zijn beschuldigingen ten opzichte van Marcel Vervloesem en de steun van het Herentalse sp.a-bestuur, met 195 voorkeursstemmen en in lovende bewoordingen tot gemeenteraadslid aangesteld.
onmiddellijk nadien werd hij tot Voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie aangesteld.

Hij is thans bestuurslid van de Politieraad Neteland die door burgemeester Peeters wordt voorgezeten en dat verklaart misschien waarom Ronnie Geens, de hoofdinspecteur van de Herentalse politie (Zone Neteland), de recente aanslag op Marcel Vervloesem niet wenste te noteren ‘omdat men niets kon doen gezien er geen nummerplaat van de in volle vaart aangereden auto werd genoteerd’. Ook met het op de aanslag volgende sms-je van de genaamde Dimitri naar Marcel Vervloesem’s kleindochter waarin deze een waarschuwing liet horen, wenste deze politieinspecteur, die goed bevriend lijkt met Victor V., geen rekening te houden.

Minister Milquet van Binnenlandse Zaken die bevoegd is van de goede werking van de Belgische politiediensten, werd van al deze feiten ingelicht maar liet na om te antwoorden, wat erop zou kunnen wijzen dat zij met deze handelswijze akkoord gaat en ook instemt met de voortdurende sms-jes met doodsbedreigingen. Dat maakt deel uit van de nieuwe cdH-politiek die op politiestatistieken inzake criminaliteit gebaseerd is.

http://www.milquet.belgium.be/nl/voorstelling-van-de-politiestatistieken-inzake-criminaliteit

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’

 1. kruitvat says:

  De vreemde spelletjes van Skynet

  Hierbij de pagina van de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ die we enkele uurtjes geleden van het internet wisten te kopiëren omdat Skynet de blog ‘Werkgroep Morkhoven’ ontsleuteld had. Nadat we de pagina op deze blog publiceerden, ondervonden we tal van internetproblemen en werd het de pagina van deze blog gewist….
  ====
  16-12-12
  Priver les enfants de parents est une crime: l’affaire Maoloni

  De nombreux parents ont se suicidé parce que le système judiciaire leur interdisait de voir leurs enfants ce qui est un crime.

  À Athènes au V-e siècle av. J.-C., les citoyens étaient réunis dans l’Ecclésia. Tous les mois, l’assemblée contrôlait l’action de ces magistrats et pouvait éventuellement les suspendre de leurs fonctions…

  Photo: Fiona et Milla Antonini, victimes d’abus sexuels par leur père et leur grand-père paternel et victimes d’abus de pouvoir par le système judiciaire montois.

  =================

  Quand le diable opère, c’est avec le glaive de l’AMOUR qu’il faut le combattre !!

  Ce vendredi 14/12/2012, j’avais un contact via skype avec mes deux enfants, FIONA (13 ans) et Milla (9 ans) qui m’ont été arrachées de façon ILLEGALE et INHUMAINE depuis plus de 5 ans et demi (depuis le jour de leur rapatriement en Belgique, le 19/05/2007).

  L’heure du rendez-vous était fixée pour 16H15 dans les bureaux des services sociaux de Ancona (Italie).

  Pour rappel, les autorités belges et plus précisément le tribunal de Mons (Belgique) m’ont privé de tout contact (même téléphonique) avec mes enfants depuis le jour de leur rapatriement en Belgique ; c’est-à-dire depuis 2007. En d’autres termes, je suis restée sans nouvelle de mes petites durant 5 ans, nonobstant la décision de la Cassation italienne qui révoque le rapatriement de mes enfants en Belgique et qui, donc, le considère comme illégitime !

  Mais le comble de l’horreur et de la folie humaine, est que, malgré des procédures pénales ouvertes (en Belgique et en Italie) contre le père (ANTONINI ROCCO) et le grand-père (ANTONINI ROBERTO) pour viols et prostitution de mineurs, le tribunal de Mons et ses services judiciaires (SOS ENFANTS de Mons et SPJ de Mons) ont confié mes enfants à leurs bourreaux sexuels en toute impunité et sans aucune protection !!!!!!

  Les enfants sont TOUJOURS ACTUELLEMENT en Belgique, dans le milieu paternel pédophile !

  Malgré mes diverses tentatives et requêtes émises envers les autorités belges afin de pouvoir obtenir des contacts avec mes enfants, ceux-ci me sont finalement accordés en MARS 2012 ; mais un seul quart d’heure pour chaque enfant, par téléphone ou via web-cam (skype), à raison d’une fois par mois !

  Ce vendredi, j’arrive donc à l’avance (vers 15H30), à Ancona, heureuse de pouvoir « voir » sur skype, mes deux magnifiques trésors et de pouvoir leur exprimer tout mon amour avant les fêtes de Noël…

  La Directrice des services sociaux, Madame Giunto, arrive en même temps que moi et nous entrons ensemble dans son bureau. Elle allume son ordinateur et essaie de se connecter en ouvrant skype. Hélas, après maintes et maintes tentatives qui ont duré plus d’une demi-heure, skype ne s’ouvre pas ! Madame Giunto m’explique, avec une immense déception, qu’il s’agit sûrement d’un problème de connexion intra-net. Moi, paniquée, lui demande d’essayer de nouveau. Mais en vain ! Pas d’internet !

  16H15, Mme Giunto téléphone à Mme VAN TRIMPONT Sabine, directrice de l’espace-rencontre à Mons et lui explique le problème de connexion internet.

  Mme Giunto demande gentiment à Mme Van Trimpont que je puisse parler avec mes enfants par téléphone ce jour-même mais qu’elle puisse prévoir un autre rendez-vous afin d’effectuer ce « contact visuel » qui n’a pu s’établir comme prévu avec les enfants et la maman !

  Cette proposition a complètement destabilisé Mme Van Trimpont et donc, celle-ci refuse catégoriquement. Elle va même jusqu’à refusé que je puisse, ce vendredi, parler par téléphone avec mes enfants ; ceci en trouvant différentes excuses (par exemple : les enfants sont dans une autre pièce de la structure ; on ne peut mobiliser la ligne téléphonique du service…).

  Moi, dégoutée de cette situation, j’insiste auprès de Van Trimpont pour parler avec mes enfants… Avec difficulté, elle finit par accepter en disant : « ok, mais seulement 5 minutes pour leur dire « bonjour et aurevoir » »… REVOLTANT !!!! INHUMAIN !!!!

  Mais ces gens n’ont-ils aucune empathie, aucune sensibilité à notre souffrance et surtout à celle de mes deux enfants, séparées de leur maman depuis tant d’années ???

  Difficile de se contrôler et de garder son calme devant une telle cruauté et une telle déshumanisation !

  Je la prie… Je la supplie, avec toutes les larmes de mon corps, pour qu’elle accepte de me faire parler avec mes enfants, à raison du quart d’heure prévu…

  « Je fais appel à son cœur de MAMAN !!! », lui dis-je, désespérée et vidée de toute mon énergie vitale ! Mais RIEN A’ FAIRE ! Van Trimpont ne veut rien entendre !

  A ce moment, intervient Mme Giunto et lui précise que le jugement de la cour d’appel de Mons n’interdit aucunement les contacts téléphoniques entre la maman et les enfants…

  A ce moment, Van Trimpont change d’avis et finit donc par accepter.

  C’est avec un cœur déchiré et tant de larmes versées que j’ai pu finalement obtenir ces quelques minutes magiques, au téléphone, avec mes deux amours ; et pouvoir ainsi leur exprimer tout l’amour que je leur porte, et qu’à chaque seconde qui passe, elles sont continuellement dans mes pensées et dans mes prières…

  Dans quel monde sommes-nous ?

  Quand le cœur ne fonctionne plus et fait place à l’indifférence pour autrui, c’est le début de la fin de l’ humanité !

  Quand on dépasse la mesure de la sensibilité humaine, il n’y a plus aucune limite à la folie des hommes !

  Mais je veux encore espérer…. continuer encore à croire que …

  Quand le diable opère, c’est avec le glaive de l’AMOUR qu’il faut le combattre !!

  MAOLONI Maria-Pia,

  MAMAN de Fiona et Milla

  Italie, 16/12/2012

  http://fionaetmilla.blogspot.com/

  =================

  ‘l’Union européenne protège les enfants’

  Marcel Vervloesem, l’activiste du Werkgroep Morkhoven qui a révélé l’affaire Zandvoort, est depuis plus que 4 ans privé de contacter sa propre fille et ses petits enfants. La justice belge qui a étouffé l’affaire Zandvoort, lui a interdit depuis 4 années de contacter ses amis du Werkgroep Morkhoven qui l’ont visité pendant 2 ans (chaque semaine) en prison et qui ont lutter pour sa libération. Depuis 4 années il n’a plus le droit de contacter la presse ou travailler pour une association qui lutte les abus des enfants.

  C’est sur ce façon que l’Union européenne et ses Etats-membres ‘protègent les enfants et font respecter leurs droits en Europe et dans le monde’.

  L’Union européenne veut protéger les enfants et faire respecter leurs droits en Europe et dans le monde: http://ec.europa.eu/news/justice/110217_fr.htm

  =================

  Liens

  Priver abusivement un enfant d’un de ses parents est une maltraitance:

  http://affairesfamiliales.wordpress.com/2012/06/17/priver-abusivement-un-enfant-dun-de-ses-parents-est-une-maltraitance-psychologique/

  Nouveau suicide au Japon d’un père français privé de son enfant:

  http://sos-parents-japan.org/2010/11/25/nouveau-suicide-au-japon-dun-pere-francais-prive-de-son-enfant/

  Privé de la garde de ses enfants, il tue ses deux fils et se suicide:

  http://www.dhnet.be/infos/faits-divers/article/384539/prive-de-la-garde-de-ses-enfants-il-tue-ses-deux-fils-et-se-suicide.html

  La violence psychologique:

  http://www.eurowrc.org/05.education/education_fr/27.edu_fr.htm

  On m’interdit de voir mes petits-enfants:

  http://www.journaldesfemmes.com/maman/forum/affich-17969-on-m-interdit-de-voir-mes-petits-enfants

  Protéger des enfants. Contre qui ?

  http://www.stopviolence.fr/page69.php

  Une mère privée de son fils par décision de justice… témoignage:

  http://www.achartres.com/fr/france/241-societe/1572-une-mere-privee-de-son-fils-par-decision-de-justice-temoignage-1ere-partie.html

  Le droit de visite des grands-parents:

  http://www.dossierfamilial.com/famille/droit-demarche/le-droit-de-visite-des-grands-parents,5350

  L’affaire Maoloni – Fiona et Milla Antonini:

  http://fionaetmilla.blogspot.be/

  Maria-Pia Maoloni, photos:

  http://fondationprincessedecroy.over-blog.org/album-367361.html

  18:24 Gepost door Werkgroep Morkhoven in Actualité, Affaire Maoloni, enfants, parents, Priver les enfants |

  =========

  14-12-12
  Abus des enfants: Aucun changement en Belgique

  En Belgique, les partis politiques libérale, socialiste et démocrate-chrétien sont responsables pour l’étouffement du réseau pornographique des enfants de Zandvoort (90.000 victimes dont des bébés).

  Ce sont les dirigeants de ces partis politiques soi-disant ‘démocratiques’ avec leurs pasteurs des ‘droits de l’homme’ qui sont impliqués dans les affaires pédophiles, qui ont arrangé:

  1° que l’activiste Marcel Vervloesem du Werkgroep Morkhoven qui à révélé cet affaire, a été faussement accusé; a été poursuivi et qu’il a été condamné aprés une campagne de presse qui a duré plus que 10 ans.

  2° que les documents à décharge de son dossier pénale au tribunal (le tibunal de Turnhout), sont tous disparus comme le Conseil de la Justice a confirmé.

  3° que l’activiste ne peut plus parler la presse pendant 6 années;

  4° qu’il ne peut plus voir ou contacter ses amis du Werkgroep Morkhoven qui l’ont visité pendant 2 ans, chaque semaine, au prison et qui ont lutter pour sa libération;

  5° qu’il n’a pas la permission de voir les hommes qui l’ont soutenu;

  6° qu’il n’a plus le droit de participer au réunions administratives de son association (Werkgroep Morkhoven) dont il est resté membre du comité exécutif.

  7° qu’il ne peut plus être membre d’une association qui lutte les abus des enfants;

  8° que pendant 4 ans déjà, il ne peut plus contacter sa propre fille et ses petits enfants pour lui étiqueter sur ce façon comme ‘pédophile’ et d’étouffer l’affaire Zandvoort où ils sont eux-mêmes impliqués.

  9° qu’il y a un an qu’il a été à nouveau accusé par un petit criminel qui était à nouveau lié au membre du parti socialiste qui organisait toutes les accusations en 1998. L’homme qui est homo-sexuelle, aime aussi des enfants. Il y a 30 rapports policiers d’infractions sexuelles des enfants de lui qui n’ont jamais été enquêté. L’homme est nommé comme membre de la direction des associations intercommunales et est même nommé comme membre du conseil policier du région qui est présidé par son ami-socialiste Jan Peeters, le maire de la ville d’Herentals. Jan Peeters est membre de la Chambre des représentants de Belgique; il était Secrétaire d’État à la Sécurité, de l’Intégration sociale et de l’environnemen (1995 – 1999) et en 1999 il était même Ministre des Pensions, sécurité, intégration sociale et de l’environnement. On peut se demander qu’elle sorte de relation ce politicien entretient avec un homme insignifiant dont la ‘carrière’ politique a commencé avec ces accusations à l’adresse de l’activiste Marcel Vervloesem.

  Il y a quelques mois que le cabinet du ministre de la ministre de la justice belge, Mme Turtelboom (parti libérale, Anvers), a suggeré dans sa lettre que le Werkgroep Morkhoven doit laisser tomber Marcel Vervloesem et chercher alors un autre membre de l’executif pour l’association. C’est probablement une proposition de Jan Poels, l’ex-président du tribunal de Turnhout où on a poursuivi Marcel Vervloesem et étouffé l’affaire Zandvoort. L’homme est maintenant nommé comme chef de cabinet du ministre de la justice qui prêche un ‘séparation des pouvoirs’.

  C’est ce genre de ‘démocraties’ qui financent et soutiennent militairement les attaques terroristes en Syrie.

  Photo: Karl Zéro

  —-

  Détention de Marcel Vervloesem piège Zandvoort YouTube

  Liens:

  Karl Zero – The File of Shame part 1.avi (French and English)

  On trouve le Werkgroep Morkhoven sur Facebook si le lien n’a pas été bloqué ou changé par la Justice belg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s