Werkgroep Morkhoven: Skynetblogs na vier weken ontsleuteld ?

Jan.Poels

Goshdarnit!

Something has gone wrong with our servers. It’s probably Matt’s fault.

We’ve just been notified of the problem.

Hopefully this should be fixed ASAP, so kindly reload in a minute and things should be back to normal.

—-

Het bovenstaande bericht verscheen toen we het onderstaande bericht, dat plotseling verdween, probeerden te corrigeren.

Als men weet dat Morkhoven-bestuurslid Marcel Vervloesem die de kinderpornozaak in 1998 onthulde, van de Justitie van Turnhout dat hem jarenlang vervolgde, zes jaar geleden een spreekverbod met de pers (die hem jarenlang aan de schandpaal nagelde) kreeg opgelegd, dan weet men metéén waar deze problemen weer vandaan komen.

Marcel Vervloesem heeft ook al jaren een contactverbod met de andere bestuursleden van de vzw Werkgroep Morkhoven die hem gedurende 2 jaar lang iedere week in de gevangenis gingen bezoeken;  mag geen deel uitmaken van verenigingen die kindermisbruiken bestrijden en heeft al een paar jaren het verbod om zijn eigen dochter en kleinkinderen te spreken. En al deze maatregelen komen van de Justitie die de kinderpornozaak Zandvoort ten allen koste wilde dichtdekken.

Omdat de vrijheidsvoorwaarden van Marcel Vervloesem binnenkort afgelopen zijn en men die nog even snel wil verlengen, heeft men, bij wijze van provocatie, waarschijnlijk toegestaan dat Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochtertje (waarmee hij dus geen contact mag hebben) wekenlang door middel van sms-berichtjes met de dood bedreigd werden en er zelfs een aanslag op Vervloesem’s dochter mocht gepleegd worden zonder dat men optrad.
Victor V. en de genaamde Dimitri  die de sms-jes verstuurden, zijn toevallig twee personen die de Justitie van Turnhout gebruikte om Marcel Vervloesem aan te klagen en achter de tralies te steken.

D. was dan weer, supertoevallig, diegene die Marcel Vervloesem begin vorig jaar opnieuw van ‘sexueel misbruik’ beschuldigde. Hij ging daarvoor, zoals Victor V. dat op een erg ‘intelligente’ wijze voor de Turnhoutse Justitie in 1998 heeft gedaan, naar M.H., en bevriende journalist van Het Nieuwsblad – Regio Herentals. Die publiceerde het uit zijn duim gezogen verhaal  en de Turnhoutse Justitie reageerde vervolgens weer in een Belga-berichtje dat zij ‘de zaak ZEER ERNSTIG nam’. Daarna werd er nog wat gebazeld over een ‘onverbeterlijke recidivist’ en liet men een onderzoek van een psychologe die zogenaamd moest uitwijzen of de verklaring van D. geloofwaardig was, maandenlang aanslepen zodat met het aanhoudingsmandaat kon blijven verlengen.

Justitieminister Turtelboom werd hiervan regelmatig ingelicht maar liet na om te reageren. De brieven die terzake aan de minister werden gericht, staan ondermeer op de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ die, toevallig weer, gedurende de voorbije vier weken versleuteld werd zodat men hoopte dat niemand het ‘buitengewoon briljant plan’ zou doorhebben.

Ik zou de Turnhoutse Justitie aanraden om in de jeugdgevangenissen nog naar wat gespuis te gaan zoeken dat ze nog niet eerder hebben gebruikt want nu komt men steeds dezelfde namen van aanklagers tegen, wat alles uitermate doorzichtig maakt.

===

DE SKYNETBLOG ‘WERKGROEP MORKHOVEN’ LIJKT, NA VIER WEKEN DOODSBEDREIGINGEB, ONTSLEUTELD TE ZIJN EN TERUG OP HET INTERNET TE STAAN. MAAR DAT IS GEEN REDEN OM TE JUICHEN. WAT GEBEURDE ER MET DE ANDERE BLOGS VAN DE WERGROEP MORKHOVEN ? IS DE BESLISSING ENKEL TIJDELIJK ? KAN ER OPNIEUW ZONDER PROBLEMEN GEPUBLICEERD WORDEN ? WAT GEBEURT ER NU MET DE KLACHTEN INZAKE DE DOODSBEDREIGINGEN TEGENOVER MARCEL VERVLOESEM’S KLEINDOCHTERTJE EN HAAR OUDERS ? WORDT ER ONDERZOEK GEVOERD NAAR DE AANSLAG OP VERVLOESEM’S DOCHTER ? KOMT ER EEN EINDE AAN DE VOORTDURENDE DOODSBEDREIGINGEN ? WORDEN DE DADERS ERVAN, DIE BEKEND ZIJN, OPGEPAKT EN VERVOLGD OF KUNNEN ZIJ ALS BRUIKBARE CRIMINELEN VAN EEN SOORT (POLITIEKE) ONSCHENDBAARHEID GENIETEN ? WORDT DE WERKGROEP MORKHOVEN OPNIEUW ALS EEN WETTELIJKE ORGANIZATIE BINNEN DE DEMOCRATISCHE RECHTSSTAAT ERKEND ? KRIJGT DE VERENIGING OPNIEUW HET RECHT OM VOLTALLIG EN OP EEN WETTELIJKE MANIER TE VERGADEREN ?

====

24.1.2013: Overzicht en Update

Op 17.12.2012 ontving de 14-jarige kleindochter van Morkhoven-onderzoeker Marcel Vervloesem sms-berichtjes met een poging tot omkoping en doodsbedreigingen.

De sms-jes bleken afkomstig te zijn van de GSM van Victor V., die vlak na zijn aanstelling tot gemeenteraadslid van het stadje Herentals, tot voorzitter van de Herentalse Commissie voor Veiligheid en Politie werd benoemd en thans bestuurslid is van de politieraad Neteland die door de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en Minister van Veiligheid) wordt voorgezeten.

Victor V., waarvan zo’n 30 processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes bestaan, stapte na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort door Marcel Vervloesem in 1998, naar een bevriende journalist van de krant Het Nieuwsblad te Herentals en beweerde in een zogezegd interview dat hij in ‘zijn jeugdjaren jarenlang sexueel misbruikt was geworden door zijn halfbroer Marcel Vervloesem’. Vervolgens wist hij de vlaamse commerciële zender VTM die geinteresseerd was vanwege de internationale belangstelling voor de kinderpornozaak Zandvoort, voor een rechtstreekse uitzending te strikken. Voor de camera’s van het VTM-programma Telefacts liet hij zijn jongere kameraden uit de wijk met een bijna troosteloze neergeslagen blik getuigen hoe ook zij ‘vroeger door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werden’. Volgens hun getuigenissen had Marcel Vervloesem hen aan een boom gebonden, hen meermaals verkracht, hen geslagen en vernederd enzoverder.

Kortom, de aktievoerder die door de Portugese justitie destijds was uitgenodigd om de daders in de Temse-Madeira jongeren-zedenzaak te kunnen vatten, was door een goed geörganiseerde mediacampagne die louter gebaseerd was op ongecontroleerde gezegdes, niets anders meer dan een schijnheilige pedofiel en sadistische serieverkrachter.

De opnamen voor de rechtstreekse uitzending van VTM, gebeurden in de café-dancing Berkenmus dat destijds als een ‘homo-café’ bekend stond en waar dat Victor V. ‘s nachts wat bijwerkte en zijn kameraden van de befaamde Bende van Rosse Gie en soortgelijken, ontving.

Enkele uren na de uitzending kwamen de journalisten van Het Nieuwsblad (uitgave Herentals), Gazet van Anntwerpen en Het Laatste Nieuws in een geheime vergadering bij Victor V. thuis bijéén om het werk ‘verder af te maken’.

Het was op die manier en door middel van het jarenlange media-proces waarbij Marcel Vervloesem meer dan tien jaar lang als een ‘laffe kindermisbruiker’, een ‘zelfverklaarde pedofielenjager’ en een ‘geesteszieke’ aan de schandpaal werd genageld, dat de kinderpornozaak Zandvoort (en ook de zedenfeiten van Victor V.) werden dichtgedekt.

Om terug te komen op de recente doodsbedreigingen: Nadat bleek dat de sms-jes met doodsbedreigingen van Victor V. afkomstig waren en de politie van Herentals hiervan een proces-verbaal opmaakte dat naar het parket van Turnhout zou verzonden zijn, gebeurde er niets.

Victor V. werd niet opgepakt voor verhoor, wat de normale gang van zaken zou geweest zijn. Het kleindochtertje van Marcel Vervloesem bleef, vooral tijdens de nachtelijke uren, sms-jes met doodsbedreigingen ontvangen die zogezegd afkomstig waren van een anonieme en onmogelijk te traceren GSM. Dat bleef maar liefst 3 weken duren zonder dat de autoriteiten optraden. De doodsbedreigingen resulteerden in een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter die ook wekenlang doodsbedreigingen ontving en die, samen met haar man, nog voor drie andere kinderen (jonger dan 14 jaar) moet zorgen waarvan er eentje autistisch is. Het is op die manier dat de ‘Rechten van het Kind’ gerespecteerd werden…

De Herentalse hoofdinspecteur van de politie, Ronny Geens (politie Neteland), die een soort vriendschapsband met Victor V. heeft, weigerde om een proces-verbaal van deze aanslag op te maken ‘omdat men niets kon doen, gezien de nummerplaat van de auto niet werd genoteerd’. De aanslag gebeurde namelijk met een auto die in volle vaart vanuit tegenovergestelde manier kwam aanrijden en zich vervolgens op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij plotseling zijn koplichten aanstak om Marcel Vervloesem’s dochter te verblinden en een fataal ongeval te veroorzaken. Na de aanslag ontving Marcel Vervloesem’s kleindochtertje een telefonische waarschuwing.

Gezien de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven na Marcel Vervloesem’s vrijlating in 2010, wekenlang nachtelijke telefonische doodsbedreigingen (en brieven met doodsbedreigingen) ontvingen waarvoor herhaaldelijk klacht werd ingediend bij de politie van Sint-Gillis (Brussel) die de processen-verbaal voor onderzoek naar het parket van Brussel zond, besloot Morkhoven-voorzitter Jan Boeykens om opnieuw een klacht neer te gaan leggen bij de politie van Sint-Gillis. Die aktie was des te meer gerechtvaardigd omdat op 20.12.2012, dat is welgeteld drie dagen na de eerste doodsbedreiging door Victor V., alle skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven plotseling versleuteld werden zonder dat de Skynet Klantendienst enige toelichting wilde geven. Vermoedelijk werden de blogs in opdracht van hogerhand versleuteld en werden de webpagina’s van de blogs van het internet verwijderd om te voorkomen dat er over de voortdurende doodsbedreigingen en de daaropvolgende aanslag zou bericht worden. In 2005 liet Victor V. immers een petitie rondgaan waarin hij de verwijdering van de Werkgroep Morkhoven van het internet eiste. Hij werd daarin gesteund door de Herentalse burgemeester Jan Peeters. In 2006 werd Victor V. gemeenteraadslid en tot voorzitter van de Commissie voor Veiligheid en Politie die ongetwijfeld regelmatig overleg pleegt met de Justitie, benoemd.

De Werkgroep Morkhoven neemt de doodsbedreigingen en de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter zeer ernstig omdat RTBF-medewerkster Gina Bernard-Pardaens die destijds samen met Marcel Vervloesem naar de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, maandenlang telefoonproblemen had en doodsbedreigingen ontving zonder dat Belgacom (eigenaar van de skynet-blogs) die problemen blijkbaar wist op te lossen of wist te achterhalen wie er achter de doodsbedreigingen zat. Gina Pardaens’ verzoek om door het plaatsen van een Zöllertoestel te achterhalen wie haar bedreigde, werd door Belgacom als zijnde ‘te kostelijk’ afgedaan.

Opvallend in de zaak Gina Pardaens, is dat Gina’s zoontje op een gegeven moment door een snelrijdende mercedes van de baan werd gereden waarna Gina een telefonische waarschuwing ontving met de woorden dat zij met haar onderzoek ‘moest stoppen’. Dat zou er op kunnen wijzen dat Gina toen het slachtoffer was van diegenen die de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter hebben gepleegd.

Gina werd vervolgens in opdracht van procureur-generaal Van Dooren op een, naar eigen zeggen, ‘zeer intimiderende wijze’, gedurende drie uren lang over haar onderzoek naar Manuel Schadwald verhoord. De ouders van Manuel Schadwald werden destijds door justitieminister De Clerck persoonlijk uitgenodigd en ontvangen, zoals het, intussen van het internet verdwenen artikel met de foto van De Clerck en de ouders van Manuel Schadwald, aantoonden.

Enkele dagen nadat Gina een afscheidsverklaring opmaakte, omdat zij voelde dat zij vermoord zou worden, telefoneerde ik haar rond middernacht omdat ik van De Clerck een kort antwoord inzake haar voortdurende problemen ontvangen had. We moesten ons telefoongesprek, via Belgacom, echter vanwege een oorverdovend lawaai dat ik soms ook tijdens de akties van de Werkgroep Morkhoven op mijn Belgacom-telefoon hoorde, afbreken en ik slaagde er niet in om haar de brief van De Clerck door te faxen terwijl ik de brief enkele minuten nadien wel naar Marcel Vervloesem kon faxen.

Gina is toen vermoedelijk in paniek naar haar vriendin gereden die in de buurt woonde. Toen zij terug naar huis keerde, kwam zij met haar auto in volle vaart tegen een brugpeiler van een smal bruggetje terecht. Haar auto tuimelde vervolgens naar beneden. Zij was op slag dood.

Volgens onze ingewonnen informatie zou zij ten huize van haar vriendin ruzie hebben gekregen met een daar aanwezige magistraat. Toen ze naar huis keerde, werd zij door een auto achtervolgd en gezien zij er zich voordien reeds over beklaagd had dat er iemand met de bedrading van haar auto had geknoeid, hebben haar remmen waarschijnlijk niet gewerkt toen er aan de andere kant van het bruggetje dat maar één rijvak telt, plotseling een auto vanuit de tegenovergestelde richting opdook, die haar, door zijn koplampen aan te steken, verblindde.

Haar dood werd aan een ‘autoaccident’ geweten. Alleen Douglas de Coninck, journalist bij de krant De Morgen, die zich destijds vruchteloos in de zaak Dutroux vastbeet, publiceerde een artikeltje. Er werd geen diepgaand onderzoek gevoerd terwijl de maandenlange doodsbedreigingen, de aanslag op Gina’s zoontje met de daaropvolgende waarschuwing, en Gina’s afscheidsverklaring, op een moord wezen. De telefoonproblemen bleken kort na Gina’s dood weer terug verdwenen te zijn. Justitie leek niet meer langer geinteresseerd te zijn naar de verdwijning van Manuel Schadwald.

Het is om een dergelijk scenario te vermijden dat ik, als voorzitter van de Werkgroep Morkhoven, tevens een klacht heb neergelegd bij de ministers Turtelboom (Open VLD, justitie), Milquet (cdH, Binnenlandse Zaken) en Vanackere (CD&V, Ambtenarenzaken). Ik diende ook een klacht in bij de heer Geert Vervaeke, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, die enkele dagen voor de definitieve veroordeling van Marcel Vervloesem door het Hof van Beroep te Antwerpen in 2008, schriftelijk diende te erkennen dat alle ontlastende documenten en getuigenissen inderdaad uit Vervloesem’s strafdossier waren verdwenen zodat de correctionele rechtbank van Turnhout (procureur Van der Flaas, voorzitter Caers) hem in 2006 dus louter op basis van de tegen hem gerichte beschuldigingen en op basis van een onvolledig dossier veroordeelde. Normaal gezien had de hele gerechtsprocedure toen nietig moeten verklaard worden en het onderzoek had (met onpartijdige rechters deze keer) hernomen moeten worden, maar de rechters te Antwerpen gingen blijkbaar volledig akkoord met het feit dat de kranten die jarenlang het media-proces tegen Vervloesem gevoerd hadden, toen schreven dat de ‘Vervloesem-soap nu lang genoeg geduurd had’. (Alhoewel het mogelijk is dat het Belga-berichtje dat de kranten allemaal kopieerden, enkel maar hun eigen woorden weergaven)

Alhoewel de werking van de politiediensten door heel deze kwestie in vraag gesteld wordt, ontving de Werkgroep Morkhoven nog geen antwoord van de Ministers Milquet en Vanackere.

Ook justitieminister Turtelboom die een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ predikt en die met haar intussen gepromoveerde partijvoorzitter Alexander De Croo vindt dat ‘de kleinste misdaad moet bestraft worden’, reageerde tot nogtoe niet.

Minister Turtelboom zit natuurlijk wel met het probleem dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels, die goed op de hoogte is van het door zijn collega’s jarenlange proces tegen Marcel Vervloesem, tot kabinetschef benoemde. Dat laatste mag haar echter niet verhinderen om, met de nodige eerbied voor de scheiding der machten, haar politieke verantwoordelijkheid in dit van haar collega Stefaan De Clerck overgeërfd politieke dossier, op te nemen.
Het draait hier immers om de goede werking van de justitie en de Minister dreigt zichzelf (en haar partij) opgeloofwaardig te maken indien zij zwijgt.

Indien Skynet (Belgacom) de blogs van de Werkgroep Morkhoven, na vier weken doodsbedreigingen een de genoemde aanslag, terug zou ontsleuteld hebben, zoals uit de zopas door ons van het internet gekopieerde voorpagina van de blog ‘Werkgroep Morkhoven’ (zie in bijlage) blijkt, dan zal de Werkgroep Morkhoven dit ten zeerste respecteren. Het heeft geen zin om na te trappen. Het belangrijkste is dat gemaakte fouten hersteld worden.

De Werkgroep Morkhoven is niet belust op wraakakties en het is niet haar bedoeling om politiek af te rekenen met een bepaalde politicus alhoewel zij klaarheid blijft eisen van de sp.a. die, met Victor V., ten zeerste in deze zaak betrokken is.
Het is, en daarmee zal iedere burger het eens zijn, vooral belangrijk dat de politiediensten en de justitiediensten op een correcte manier werken en dat er een halt wordt toegeroepen aan de politieke vriendjespolitiek en dofpotoperatiesn die de goede werking van deze diensten belemmeren en het systeem verzieken.

Iedere gegronde klacht die kan bijdragen tot de verbetering van de werking van politie- en justitiediensten, moet ernstig genomen worden. Niet meer en niet minder.

Foto: De Turnhoutse procureur Jan Poels die door justitieminister Turtelboom tot kabinetschef werd benoemd en die over een paar jaren terug naar Turnhout verhuist.

======

Marcel Vervloesem veroordeeld tot vijf jaar cel – 15 november 2006
Bron: BELGA
http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=B353503061115

Kinderpornojager Marcel Vervloesem krijgt zelf vier jaar cel
6/2/2008
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/161163/2008/02/06/Kinderpornojager-Marcel-Vervloesem-krijgt-zelf-vier-jaar-cel.dhtml

Kinderpornozaak Zandvoort: Marcel Vervloesem is vrij
Jacqueline de Croÿ & Jan Boeykens – 7 december 2010
http://zaplog.nl/zaplog/article/kinderpornozaak_zandvoort_marcel_vervloesem_is_vrij

Marcel Vervloesem vrij onder voorwaarden 15/5/2012 − Bron: belga.be
http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1439007/2012/05/15/Marcel-Vervloesem-vrij-onder-voorwaarden.dhtml

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s