Open VLD: Veiligheid is een basisrecht !

turtelboom.politie.jpg

Vier weken geleden werd het onderstaande sms-je met de doodsbedreiging van Victor V. (sp.a-gemeenteraadslid Herentals, bestuurslid Politieraad Neteland, voorzitter van de herentalse Commissie van Veiligheid en Politie) tegenover het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, bestuurslid van de vzw Werkgroep Morkhoven, uitgeprint en aan de klacht bij de politie van Herentals gevoegd.

Victor V. werd echter niet opgepakt en verhoord.

De doodsbedreigingen die gepaard gingen met de wekenlange versleuteling van alle skynetblogs van de vzw Werkgroep Morkhoven, bleven maar liefst vier weken duren.  Zij resulteerden tenslotte in een aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter.

De hoofdcommissaris van de politie van Herentals wilde geen proces-verbaal opmaken van de aanslag waarbij een auto die in volle vaart vanuit de tegenovergestelde richting kwam, zich plots op hetzelfde baanvak begaf waarbij hij zijn koplampen aanstak om Marcel Vervloesem’s dochter te kunnen verblinden en een ongeval te veroorzaken.  Ook het waarschuwend sms-je dat de genaamde Dimitri V., na de aanslag, naar het kleindochtertje van de aktievoerder zond, werd genegeerd.

De doodsbedreigingen bleven gewoon aanhouden.

De Turnhoutse Justitie startte geen onderzoek op.

Godverdomme kut wijf antwoord ! ik maak je af en je neef erbij!

17.12.2012 – 21.35 uur – Afzender 0032 494 465 262

Afzender: Hallo S.

S: Wie bent U ?
Afzender: Iemand van jou familie hoe is het met je ?
S: Hoe noem jij, wie ben jij ?
Afzender: Nonkel Victor, ik heb je zo lang al niet meer gezien.
Weetje ik zal je toevoegen op facebook kunnen we contact houden
wa denk je ?
Afzender: Kunnen we anders eens afspreken ?
Afzender: Hallo andwoord eens doe niet zo onbeschoft tege je familie anders oei
Afzender: Hallo ?
Afzender: Wil je een nieuwe tv of laptop
ik heb dan een mooi jobje voor je
Afzender: 2500 euro + tv wat denk je ?
Afzender: Dan laten wij je doen dimitri maike en ik wat denk je ?
Afzender: Verwijder dat bericht of ik doe je iets!
Afzender: Nest vercammenstraat 19 was het zeker
Afzender: S. antwoord ik kan niet tegen mensen die negeren.
Kom morgen naar herentals na school naar de nete voor
het ziekenhuis 15.30 ik wacht op ,je
Afzender: Godverdomme kut wijf antwoord !
Afzender: ik maak je af en je neef erbij!

Fuck de politie

Milquet.Charles.Picqué.jpg

Dimitri V. en zijn kameraden, die zowel op Victor V. als de hoofdcommissaris van de Herentalse Politie (Politie Neteland) kunnen rekenen, hoeven niet meer bang te zijn van de politie.

Sinds zijn klacht tegen Marcel Vervloesem en zijn doodsbedreigingen ten opzichte van Marcel Vervloesem’s kleindochtertje, begin vorig jaar, riskeert hij zelfs geen vervolging meer van de Turnhoutse justitie.

Indien de ministers Milquet (Binnenlandse Zaken,cdH) en Turtelboom (Justitie, Open VLD) die beiden door de vzw Werkgroep Morkhoven werden aangeschreven, hun politieke verantwoordelijkheid terzake niet wensen op te nemen, dan zal de Herentalse burger ook niet langer op de door beide ministers beloofde ‘Veiligheid’ moeten rekenen.

GSD – Fuck de politie
http://youtu.be/zIach647UfY

‘ik steek de lont aan – zet alles in vuur en vlam – en als het kan brand ik alles naar beneden’
GSD – Ren Ren
http://youtu.be/B2TwmKBGXVo

================================================

Speerpunten Open VLD: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs
Open VLD presenteert zich als de Derde Weg, tussen Janssens en De Wever. De belangrijkste thema’s: veiligheid, mobiliteit, economie en onderwijs.
Veiligheid: veiligheid is ieders verantwoordelijkheid, niet alleen van de politie. Open VLD wil een veiligheidsbeleid op maat van de wijken, met wijkcontracten waarin politie, stedelijke overheid en burgers samenwerken. De politie moet nog meer aandacht besteden aan jongerencriminaliteit en aan de strijd tegen financiële criminaliteit.
 
Standpunt Open VLD over Veiligheid
De politiehervorming levert positieve resultaten op. Het vertrouwen in de politie stijgt en misdrijven worden sneller opgespoord. Maar het kan altijd beter.
Een betere samenwerking tussen de politie en de scholen moet probleemjongeren sneller opsporen zodat wordt vermeden dat zij zware criminele feiten zouden plegen. Open Vld pleit ook voor een betere communicatie tussen burger en politie.
Niet alleen preventie is belangrijk, maar ook een efficiënte bestraffing.
 
Open VLD wil Veiligheid in Antwerpen
De partij Open Vld wil meer veiligheid in Antwerpen. Het Antwerps boegbeeld van Open Vld, Annemie Turtelboom, ging hiervoor inspiratie halen in Brussel. Het systeem dat ze willen invoeren komt uit Japan en heet ‘Koban’.
 
Open Vld zet in op veiligheid in Antwerpen
Politieteams op z’n Japans en meer creatieve vrijheid voor rechters bij het opleggen van straffen. Dat zijn enkele ideeën van de vernieuwde Open Vld.
“Politiewijkteams met telkens dezelfde agenten, die 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 door probleembuurten wandelen, zegt Kris Luyckx. Het idee is door Annemie Turtelboom, het nieuwe Antwerpse boegbeeld van Open Vld, opgepikt toen ze als minister van Binnenlandse Zaken een bezoek bracht aan de buurt van het Brusselse Noordstation.
Het systeem heet Koban en komt uit Japan. Kleine politieteams van zes tot twaalf man patrouilleren onafgebroken door de straten. Ze bouwen een vertrouwensband op met de buurtbewoners en stellen zelf geen pv’s op, maar geven vergrijpen wel door aan het nabije politiebureau.
“Open Vld wil van meer veiligheid zeker een thema maken voor de verkiezingen”, zegt Kris Luyckx. “We moeten de criminaliteit harder gaan aanpakken, want we willen hier geen Brusselse toestanden. Waarom zou je een illegaal die een misdrijf heeft gepleegd bijvoorbeeld niet voor tien jaar de toegang tot het land kunnen ontzeggen?”
 
Open VLD zet in op wonen, veiligheid en onderwijs
Open VLD wil op lokaal gebied vooral inzetten op (verkeers)veiligheid, onderwijs en betaalbaar wonen. Dat zegt voorzitter Alexander De Croo in Metro.
 
Senator Guido De Padt (Open VLD) wil openbare criminaliteitscijfers per straat, buurt of stad
Burgers in Engeland en Wales die willen weten hoeveel criminaliteit en antisociaal gedrag er zich voordoet in hun straat, buurt of stad, kunnen dat heel gemakkelijk. De criminaliteitsstatistieken worden door de overheid op dat niveau namelijk beschikbaar gesteld via het internet.
Maar ook in Nederland vinden we een gelijkaardig initiatief. In Amsterdam kunnen inwoners alle informatie over het veiligheidsbeleid in de stad raadplegen op de website voor een veilig Amsterdam.
Guido De Padt: “Deze twee initiatieven zijn goede voorbeelden van transparante publicatie van criminaliteitsstatistieken. Op die manier wordt ook de burger nauwer betrokken bij het veiligheidsbeleid. De vraag is natuurlijk of dit ook voor ons land haalbaar en wenselijk is. Maar één van de speerpunten voor de huidige bestuursperiode is uiteraard veiligheid . Veiligheid is een basisrecht en verdient de komende jaren de prioriteit.“ “Zonder veiligheid immers geen vrijheid. Een slagkrachtige politie en justitie zijn ook noodzakelijk voor het vertrouwen in onze rechtstaat. Het garanderen van de veiligheid en het aanpakken van de onveiligheid zijn in die zin heel belangrijk.“, stelt senator De Padt.
Hij zal aan de nieuwe minister van binnenlandse zaken dan ook vragen om in ons land een gelijkaardig initiatief uit te werken waarbij de criminaliteitscijfers tot op microniveau beschikbaar worden gesteld. Tijdens zijn ambt van minister van biza had hij al opdracht gegeven om de haalbaarheid ervan te onderzoeken.
 
Onze visie
Wonen is meer dan ergens gehuisvest zijn. Wonen moet ruim geïnterpreteerd worden, als synoniem voor leven. Voor Open Vld is het van cruciaal belang dat iedereen die in Aalst of een van de deelgemeenten woont en leeft, zich er ook thuis voelt.
Veiligheid is een basisrecht en een topprioriteit. Het aantal gevallen van diefstal, afpersing of misdrijven tegen de lichamelijke integriteit mag de laatste jaren dan wel een dalende trend vertonen, elk geval is er één te veel. Open Vld pleit niet alleen voor een grote, effectieve en zichtbare aanwezigheid van de politie in het straatbeeld, maar ook voor een wijkgerichte politie die dicht bij de burger staat. De wijkinspecteur vormt hierbij een sleutelfiguur. Hij voelt als geen ander aan wat in een bepaalde buurt leeft en waar de problemen zich stellen. Hij heeft een belangrijke signaal- en schakelfunctie om politiewerk doelgericht aan te sturen. Naast zijn preventieopdracht moet hij het eerste aanspreekpunt vormen voor de buurtbewoners en moet hij de burger, indien nodig, naar de juiste instanties doorverwijzen.
Wanneer zich in bepaalde buurten herhaaldelijk problemen voordoen, moet het mogelijk gemaakt worden hier strenge politiecontroles met nultolerantie uit te voeren. Een strenge en harde aanpak moet duidelijk maken dat dit in onze stad niet kan en moet ervoor zorgen dat deze buurten voor iedereen aangenaam blijven om te wonen.
 
Open VLD Brussel
Een blauwe stad of gemeente betekent ook een gemeente die de burger ernstig neemt.
Een blauwe stad of gemeente is een gemeente die zorgt voor veiligheid. Voor Open Vld is het waarborgen van veilige straten en buurten één van de belangrijkste kerntaken van de overheid. Er is immers geen vrijheid zonder veiligheid. Daarom zetten we sterk in op meer veiligheid. Niet alleen door te bestraffen, maar ook door positieve maatregelen te nemen, die het samenleven in buurten en wijken moet bevorderen.
Een blauwe stad of gemeente is, ten slotte, een leefbare gemeente. 
 
Uw veiligheid, daar gaan wij voor! – Open VLD Anderlecht
Een leefbare gemeente is in de eerste plaats een veilige gemeente! 
Zowel preventie als bestraffing zijn noodzakelijk, want zonder een uitvoerige visie op veiligheid kom je er niet.
Onze politiemensen moeten zichtbaarder zijn in alle straten en op het openbaar vervoer. Het preventiebeleid moet per wijk samen met de politie uitgedokterd worden.
Straffeloosheid is de achilleshiel van het veiligheidsbeleid in gans de hoofdstad, maar zonder de hulp van Justitie en de Federale politie staan we nergens. Hun steun en aandacht moeten we blijven eisen.
 
Een veilige stad
Veiligheid is een grondrecht: zonder veiligheid geen vrijheid.  De wet van de sterkste mag nooit gelden, het garanderen van de veiligheid van de burger en de integriteit van zijn bezittingen is daarom ook één van de belangrijkste kerntaken van de overheid.
De politie anderzijds werkt niet alleen intensief samen met het parket maar ook met de stad.
De politie werkt niet alleen intensief samen met het parket maar ook met de stad. 
Een belangrijke spil hierin is de functie van wijkinspecteur.  Deze staat immers zo dicht mogelijk bij de burgers van zijn wijk en is dus heel aanspreekbaar voor voor voorstellen, ongemakken, problemen of klachten.  Hij volgt deze ook op en communiceert daarover op zeer directe wijze met zijn wijk.
van: werkgroepmorkhoven@gmail.com
aan: Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be,milquet@lecdh.be
cc: Redactie Argusoog,redactie@volkskrant.nl,redactie@katholieknieuwsblad.nl, redactie@nu.nl,redactie@parool.nl,redactie-i@telegraaf.nl,hoofdredactie@demorgen.be,
d66@tweedekamer.nl,Karine.Nijs@vlaamsparlement.be,bnn@omroep.nl,karin.temmerman@s-p-a.be,
Liga Voor Mensenrechten <info@mensenrechten.be>,info@s-p-a.be,spfractie@tweedekamer.nl, kleintje@stelling.nl,justitiehuis.brussel@just.fgov.be,justitiehuis.mechelen@just.fgov.be,
datum: 26 januari 2013 13:45
onderwerp: Standpunt Open VLD over Veiligheid

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s