Geörganiseerde misdaad is slachtoffer van komplotdenkers

ShadwaldBedankt G.

Zoals je weet, zijn alle skynetblogs sinds 2 dagen (zonder enige commentaar)  weer ontsleuteld.

Zoals ik reeds dacht, ging het om een zoveelste gecombineerde aktie die ondermeer samenhangt met het feit dat Marcel’s opgelegde voorwaarden voor zijn invrijheidsstelling, binnenkort verlopen. Vandaar dat het pedo-wereldje en de officiële diensten die er nauw mee samenwerken, op het idee kwamen om nog snel even stokken in de wielen te steken.

In 2010, toen alles erop wees dat men Marcel zou vrijlaten, kregen princes J. de Croÿ en ik,  gedurende wekenlang telefonische (en ook schriftelijke) doodsbedreigingen.
En omdat criminelen de slechte gewoonte hebben om laat te vergaderen, gebeurde dat, zoals de voorbije weken weer het geval was, vooral ‘s nachts.
Door ons op een dergelijke kinderachtige wijze te provoceren, hoopten zij  dat de vrijlating van Marcel niet zou doorgaan.
We dienden toen, zoals we dat enkele weken geleden opnieuw probeerden te doen, een klacht in bij de politie van Sint-Gillis (Brussel).  Het proces-verbaal van die klacht werd naar het parket van Brussel gezonden.

Begin vorig jaar, nadat Marcel opnieuw op de gebruikelijke manier beschuldigd en aangeklaagd werd (een verhaal over ‘sexueel misbruik’ in Het Nieuwsblad dat gevolgd werd door een felle reactie van de rechters te Turnhout), zond een zekere Dimitri, een kleine delinquent die als loopjongen moet dienen van het sp.a-gemeenteraadslid Victor V., ook al sms-jes met nachtelijke doodsbedreigingen naar Marcel’s kleindochtertje.
Daarvan werd aangifte gedaan bij de politie van Herentals zonder dat er iets gebeurde.
Ik diende hiervoor ook herhaalde malen een schriftelijke klacht in bij justitieminister Turtelboom, die nooit antwoordde. Zoals we weten, benoemde Turtelboom uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef die, na zijn politieke ambtstermijn, weer terug naar zijn justitie-zeteltje in Turnhout moet.

Als ik mij niet vergis, begonnen de moeilijkheden kort nadat de omroep Argusoog het één en het ander over de zaak Schadwald (Lemmink) had geschreven waarbij er regelmatig naar Marcel werd verwezen. Klokkenluider Micha Kat werd toen bij een imponerend optreden van de politie, die zijn auto klemreden, opgepakt; Argus-redacteur Arend werd vervolgens door de Nederlandse justitie onder druk gezet om een ongewone hoge dwangsom te betalen; Marcel’s dochtertje ontving opnieuw doodsbedreigingen en enkele dagen later werden alle skynetblogs plotseling versleuteld omdat de doodsbedreigingen wekenlang moesten blijven duren, wat tot een regelrechte aanslag op Marcel’s dochter en waarschuwende geweerschoten leidde.

Heel die sfeer en die per auto uitgevoerde aanslag op Marcel’s dochter deed mij terugdenken aan het moment waarop de RTBF-journaliste Gina Bernard, tesamen met Marcel, naar Manuel Schadwald speurden.
Gina kreeg maandenlang met telefoonproblemen te maken; zij ontving dagelijks doodsbedreigingen; Er werd, bij wijze van waarschuwing, per auto een aanslag op haar zoontje uitgevoerd; de Justitie zette haar extra onder druk en weigerde om een onderzoek naar al de feiten in te stellen; de tele-communicatiemaatschappij Belgacom vond geen oplossing voor de telefoonproblemen en wist zogezegd niet te achterhalen waar de voortdurende doodsbedreigingen vandaan kwamen; Gina werd volledig van de buitenwereld afgesloten en werd tenslotte in een zogenaamd autoaccident waarin er sprake was van een auto die haar achtervolgde nadat zij over de problemen met haar auto-remmen had gesproken, tenslotte vermoord.

Opgeruimd staat netjes.
De geörganiseerde misdaad die blijkbaar op de steun van de overheid kan rekenen, had haar vuisten laten zien.

Het feit dat de Skynet Klantendienst eerst deed alsof zij van niets wist; de sp.a-kamerleden blijven zwijgen; de aangeschreven ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken) zich in een zwijgplicht hullen; de voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie doodstil blijft; de europese parlementsleden geen ontvangstmelding van de neergelegde klacht sturen; de pers, zoals in de Amsterdamse zedenzaak het geval was, geen woord over deze zaak schreef; de Justitie niet optrad zodat Victor V. en de genaamde Dimitri wekenlang hun gang konden gaan; de politie van Sint-Gillis en de met Victor V. bevriende hoofdinspecteur van de politie van Herentals geen proces-verbaal opmaakten; de skynetblogs van de Werkgroep Morkhoven dus wekenlang geblokkeerd werden, bewijst nog eens op welke manier men dergelijke zaken dichtdekt.
Dat is natuurlijk niet verwonderlijk als men weet op welke wijze Victor V. en zijn kameraden werden ingehuurd om de kinderpornozaak Zandvoort in de doofpot te steken.

We verwachten alleen nog een berichtje in de pers waarin staat dat de geörganiseerde misdaad ‘weer het slachtoffer is geworden van komplotdenkers’.

Groeten,

Jan

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s