Versleuteling blogs: Antwoord van de Ombudsman Telecommunicatie

Image

29 januari 2013

Geachte,

U vindt in bijlage een schrijven met betrekking tot uw klacht ingediend bij de Ombudsdienst voor Telecommunicatie.

Met vriendelijke groeten,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Klachtnummer : 2013/31
Dossierbeheerder : Gonda De Gols

===

Werkgroep Morkhoven V.Z.W.
Aan de heer Jan BOEYKENS
Faiderstraat 10
E-mail : klachten@ombudsmantelecom.be 1060 Brussel (Sint-Gillis)
Website : http://www.ombudsmantelecom.be

Brussel, 29/01/2013

Betreft : Mededeling standpunt Belgacom

Geachte heer BOEYKENS,

Naar aanleiding van uw klacht heeft de Ombudsdienst voor Telecommunicatie het standpunt opgevraagd van Belgacom. U vindt dit standpunt hierna:

Standpunt van Belgacom:
Voor onze klant hebben wij dit dossier i.v.m. “Principiële aangelegenheden” doorverwezen naar de bevoegde dienst.
Ondertussen heeft de bevoegde dienst dit onderzocht en kunnen wij U het volgende meedelen.
De blogs van onze klant de heer Jan Boeykens staan intussen terug online.
Verdere uitleg naar onze klant volgt door de bevoegde dienst.

Op dit ogenblik neemt de Ombudsdienst voor Telecommunicatie enkel akte van het standpunt van Belgacom en neemt zelf nog geen standpunt in.

Ik zou het echter ten zeerste op prijs stellen uw reactie op het standpunt van Belgacom te mogen vernemen
voor 13/02/2013.

Indien ik voor de gestelde datum geen schriftelijke of telefonische reactie van u krijg, dan besluit ik daaruit dat u genoegen neemt met de informatie, die wij u via onze bemiddeling hebben verschaft en zullen wij onze bemiddelingsopdracht met een minnelijke schikking afsluiten.

U kan uw reactie overmaken aan uw dossierbeheerder Gonda De Gols.

Wij herinneren er u aan dat de inningsprocedure voor eventuele betwiste kosten die het voorwerp vormen van de klacht door de operator wordt opgeschort voor een periode van vier maanden vanaf het indienen van de klacht bij de Ombudsdienst. Dit betekent dat alle niet-betwiste kosten steeds tijdig moeten betaald worden.

Inmiddels verblijf ik,

Met de meeste hoogachting,

Luc Tuerlinckx
Ombudsman

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Versleuteling blogs: Antwoord van de Ombudsman Telecommunicatie

 1. kruitvat says:

  Geachte Heer Tuerlinckx,

  Hartelijk bedankt voor uw antwoord en de verdere opvolging van het dossier.

  Gisteren kreeg ik, na vier weken, eindelijk een antwoord van de Skynet Klantendienst die over een ‘half-menselijke’-‘half-technische’ fout sprak.

  Indien we zouden aannemen dat dit inderdaad het geval is geweest, dan blijft er de vraag: Waarom antwoordde de Klantendienst mij niet sneller op de vier ingediende klachten (die echt niet aanvallend waren opgesteld) en liet zij deze zaak, die gelijktijdig met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging liep, dan verder aanslepen ?

  Ik ben weliswaar tevreden met de ontsleuteling van de blogs maar dat houdt niet in dat daarmee nu alles geregeld is.

  Er blijven tal van andere vragen en u hebt gelijk door geen genoegen te nemen met de houding van Skynet/Belgacom.

  Op de eerste plaats kunnen er op deze manier geen klachten behandeld worden.
  Ook de klachten bij de ombudsman kunnen niet op een dergelijke manier worden afgehandeld.

  De Skynet Klantendienst zegt dat er maar ‘twee blogs ontoegankelijk’ waren.

  Maar indien er slechts enkel twee blogs ontoegankelijk waren, zoals de Skynet Klantendienst schrijft, waarom bleven dan ALLE skynetblogs gedurende 4 weken versleuteld ? Waarom werden al de webpagina’s van ALLE blogs dan ontoegankelijk ? Waarom verdwenen dan ALLE webpagina’s van ALLE blogs dan systematisch van het internet ?

  Andere vragen zijn:
  Waarom gaf men geen enkele toelichting bij de wekenlange versleuteling ?
  Waarom stond er in het berichtje dat telkens bij het inloggen verscheen dat de blogbeheerder of de adminstratie ‘vermoedelijk zijn account afgesloten en de blogs gewist had’ ?
  En nogmaals: Waarom viel die wekenlange versleuteling van alle blogs toevallig samen met de wekenlange doodsbedreigingen tegenover tegenover de dochter en de 14-jarige kleindochter van een bestuurslid van onze vereniging die tenslotte uitmondde in een regelrechte aanslag omdat, niettegenstaande onze klachten bij de politie, de Justitie niet optrad en er niemand voor ondervraging opgepakt en verhoord werd ?

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens

 2. kruitvat says:

  Geachte Mevrouw Gols,

  Ik wil er nog even aan toevoegen dat ik er geen blijvende discussie met Skynet of Belgacom van wil maken.

  Het is vooral belangrijk dat ik kan verder werken zonder dat er dergelijke versleutelingen die toevallig samenvallen met wekenlange doodsbedreigingen, plaats vinden.

  Het is ook belangrijk, en niet alleen voor mij maar iederéén die op het internet aktief is, dat er niet gecensureerd wordt.
  Zoals u weet, werden er in de VS zelfs hypocriete wetten ‘ter bescherming van de gebruiker’ opgesteld die het internet echter aan banden moeten leggen alsof de dagelijkse manipulaties van de massamedia nog niet zouden volstaan.
  Ik ben dan ook benieuwd hoe de Europese vice-president Neelie Kroes die voor een ‘grotere persvrijheid in Europa’ pleit, op mijn schrijven terzake zal reageren.

  Wat ik ook belangrijk vind, is de manier waarop de klachten, zowel door de Skynet Klantendienst als door de Ombudsman Telecommunicatie worden afgehandeld. Als dit correct gebeurt, is er geen enkel probleem. Wanneer er politieke druk wordt uitgeoefend om bepaalde klachten zonder gevolg te laten, dan is er wél een probleem.

  Omdat ik zelf jarenlang als vrijwillige ombudsman gewerkt heb, weet ik dat klachten kunnen bijdragen tot een betere werking van zowel bedrijven als van overheidsinstellingen.
  En dat moet ook de bedoeling zijn, vind ik.
  Klachten worden dikwijls als ‘negatieve kritiek’ opgevat. Er bestaat echter ook nog zoiets als ‘positieve kritiek’ waarmee polici en bedrijfsleiders hun politiek beleid of bedrijfsbeleid kunnen verbeteren.

  Ik hoop ook dat soortgelijke problemen zich in de toekomst niet meer zullen voordoen.

  Ik was de laatste tijd vrij tevreden over de skynetblogs. Het feit dat de skynetblogs soms bovenaan de zoeklijsten (met soms meer dan 300.000.000 resultaten) waren weer te vinden, bewijst dat mijn werk ook in het buitenland geapprecieerd wordt.

  Politieke machthebbers doen er verkeerd aan om aktivisten of iedere vorm van politieke oppositie de mond te snoeren.
  Het is juist uit politieke discussies en confrontaties van verschillende ideeën dat er vernieuwingen onstaan.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Boeykens

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s