Kindermisbruik en doofpotpolitiek

Image

Op 17.12.2012 ontving het 14-jarige kleindochtertje van de Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem een sms-je waarin men haar trachtte om te kopen en met de dood bedreigde. Het sms-je bleek afkomstig te zijn van ‘Nonkel Vic’ die in de Herentalse gemeenteraad zetelt en die bestuurslid is van de politieraad Neteland. Alhoewel er onmiddellijk een klacht werd ingediend bij de politie van Herentals, werd het meisje verder bestookt met sms-jes met doodsbedreigingen.

Op 21.12.2012 werden alle skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven plotseling afgesloten.

De doodsbedreigingen bleven echter onverminderd doorgaan zodat het duidelijk is dat deze blogs werden afgesloten om te verhinderen dat de Werkgroep Morkhoven over de doodsbedreigingen, waarover geen enkele krant verslag uitbracht, zou schrijven.

Doordat de Justitie van Turnhout Nonkel Vic en zijn kompaan Dimitri liet begaan, namen de doodsbedreigingen met de dag toe en werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem’s dochter.

Het was vreemd dat de Skynet Klantendienst niet antwoordde op de klachten van de Werkgroep Morkhoven en de skynetblogs gedurende de wekenlange doodsbedreigingen, en zelfs na de aanslag, afgesloten bleven.

Pas op 24.1.2013 nadat de Werkgroep Morkhoven overal geprotesteerd had en klacht begon in te dienen bij de ministers Turtelboom (Justitie), Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken), werden de skynetblogs heropend en verschenen de webpagina’s terug op het internet.

Het is mogelijk dat de klachten van de Werkgroep Morkhoven bij de Europese vice-president Elie Kroes die voor ‘meer persvrijheid in Europa’ pleit, daarbij de doorslag hebben gegeven.

De Justitie van Turnhout verrichtte tot nogtoe echter geen enkele arrestatie.

De Werkgroep Morkhoven denkt dat de Justitie van Turnhout zwijgt omdat zij Nonkel Vic en de genaamde Dimitri beschermt.

Het is immers dank zij Nonkel Vic dat Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar kon vervolgd worden en voortdurend in de gevangenis kon worden opgesloten.
Het is dank zij de genaamde Dimitri dat Marcel Vervloesem vorig jaar opnieuw voor zes maanden achter de tralies verdween.
Opvallend hierbij is dat zowel Nonkel Vic als zijn kompaan Dimitri, eerst met een verhaal naar een bevriende journalist van Het Nieuwsblad stapte waarin verteld werd dat Marcel Vervloesem hen ‘sexueel misbruikte’ en nadien een klacht gingen indienen bij de Turnhoutse Justitie.
En het is de Turnhoutse Justitie die de door Marcel Vervloesem in 1998 onthulde kinderpornozaak Zandvoort, in de doofpot stopte.

Het is dus best mogelijk dat de Turnhoutse rechters de criminelen die zij gebruikt om Marcel Vervloesem aan te klagen en die, in echte maffia-stijl, terreur mogen zaaien en aanslagen mogen plegen, beschermt om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken.
Door de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken worden er dan weer bepaalde politici en magistraten die zich schuldig maken aan kindermisbruiken, beschermt.

De RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens die destijds samen met Marcel Vervloesem naar de in de prostitutie verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald speurde, was ook gedurende maandenlang het slachtoffer van doodsbedreigingen. Haar zoontje werd ook bijna aangereden door een razendsnelle auto waarbij er, zoals na de aanslag op Marcel Vervloesem’s dochter, een waarschuwing volgde.

Jammer genoeg kan Gina het gebeurde niet meer navertellen omdat zij enkele weken nadat zij, volgens eigen zeggen, ‘op een zeer intimiderende manier’ over de zaak Schadwald in opdracht van procureur-generaal Van Dooren ondervraagd was, vermoord werd.
Kort voor haar dood had zij nog een schriftelijke afscheidsverklaring opgemaakt omdat zij haar einde voelde naderen.  Die afscheidsverklaring werd op de skynetblogs gepubliceerd.

Toen Marcel Vervloesem in 2010 in voorwaardelijke vrijheid werd gesteld, kregen de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven, ook wekenlang te maken met telefonische (en schriftelijke) doodsbedreigingen. De telefonische doodsbedreigingen vonden, zoals in het geval van de doodsbedreigingen tegenover Gina Pardaens en Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter, vooral ‘s nachts plaats.

Voor de doodsbedreigingen werd er een klacht neergelegd bij de politie van Sint-Gillis die het proces-verbaal van de klacht naar het parket van Brussel doorstuurde.

Vandaar dat de Werkgroep Morkhoven op 3 januari 2013 besloot om, vanwege de recente doodsbedreigingen en de afsluiting van de skynetblogs die er ongetwijfeld mee samenhing, opnieuw een klacht in te dienen bij de politie van Sint-Gillis.

Zeer vreemd is het blijvende zwijgen van de ministers Turtelboom, Milquet, Vanackere en van Geert Vervaeke (Voorzitter Hoge Raad voor de Justitie) in deze zaak.

Ook de sp.a-kamerleden blijven zwijgen terwijl Nonkel Vic een sp.a-gemeenteraadslid is en dank zij de Herentalse sp.a en de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, oud-Staatssecretaris en Minister van Veiligheid) politiek benoemd werd.

Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die de ‘kleinste misdaad bestraft wil zien’, zit natuurlijk verveeld met het feit dat zij uitgerekend de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef aanstelde. Dat laatste roept dan weer vragen op over de zogenoemde scheiding der machten en het feit dat bijna alle Belgische ministers een procureur als kabinetschef hebben waardoor het politieke en gerechtelijke systeem verziekt.

Alleen het feit al dat er, na verschillende klachten bij de bevoegde ministers, zelfs geen onderzoek komt naar al deze doodsbedreigingen en aanslagen, zegt veel over het politieke beleid in België waarin elke politieke openheid, zoek is.

In die zin kan men Belgacom-topman Didier Bellens die zopas uitviel naar het politieke beleid in België en het Brusselse Gewest, dat volgens hem de positie van België als innovatief telecomland in het gedrang brengt, geen ongelijk geven.

https://morkhoven.wordpress.com/
http://www.argusoog.org/?s=Morkhoven&x=0&y=0
http://werkgroep-morkhoven.skynetblogs.be/

Kopie: Redactie Argusoog, redactie.volkskrant.nl, redactie.nu.nl, Nieuwsredactie stadsomroep, redactie.nd.nl, hoofdredactie.demorgen.be, sp.a.be, spfractie.tweedekamer.nl, minister.milquet, minister Turtelboom

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , . Bookmark the permalink.

3 Responses to Kindermisbruik en doofpotpolitiek

 1. kruitvat says:

  0p 21.12.2012 bleken al onze skynetblogs plotseling afgesloten.
  De Skynet Klantendienst reageerde niet op onze klachten. De webpagina’s van onze blogs werden één na één van het internet verwijderd.
  Het afsluiten van de blogs ging tesamen met wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en kleindochter van Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven. Doordat de Turnhoutse justitie niemand liet verhoren of arresteerde, werd er tenslotte een aanslag op Marcel Vervloesem dochter gepleegd.
  Wederom werden er door de justitie van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgde om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken, geen arrestaties verricht terwijl er voortdurend klacht bij de politie van Herentals was ingediend geweest en men wist van wie de doodsbedreigingen afkomstig waren. Die kwamen namelijk van Victor V. en zijn kompaan Dimitri.
  Victor V. was de man die in 1998, vlak na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort, naar een bevriende journalist van Het Nieuwsblad stapte die schreef dat hij in zijn jeugdjaren ‘door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’.
  De genaamde Dimitri stapte begin vorig jaar, op aanstoken van Victor V., eveneens naar de bevriende journalist van Het Nieuwsblad en ook hij beweerde dat hij ‘door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt werd’.
  In beide gevallen geloofde de Turnhoutse rechters de zogezegde slachtoffers op hun woord en zij gingen daarbij zover dat zij al de ontlastende getuigenissen en stukken uit Marcel Vervloesem’s strafdossier lieten verdwijnen.
  Over ‘pedo’ Victor V. bestaan er zo’n 30 processen verbaals van zedenfeiten met jongetjes die nooit onderzocht werden.

  Op 24.1.2013, meer dan een maand na het afsluiten en na wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en kleindochter vanwege de criminelen die door de Turnhoutse justitie worden beschermd, werden de blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven heropend.

  De klachten terzake van de Werkgroep Morkhoven bij de minister van justitie A. Turtelboom die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, werden zonder gevolg geklasseerd.
  Ook de klachten bij de ministers Milquet (Binnenlandse Zaken) en Vanackere (Ambtenarenzaken), alsook bij de Voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, bleven zonder gevolg.

  Er wordt nu contact opgenomen met de europese instanties.

 2. kruitvat says:

  WERKGROEP MORKHOVEN – OPROEP !!

  Door Redactie Argusoog op 21 september 2012

  In het kader van een studie in de zaak Zandvoort en aanverwanten door onze vereniging, doen wij de volgende oproep . Wij zijn op zoek naar :

  A – Mensen met klachten over Stichting Bureau Jeugdzorg Noord Holland en Afdeling Jeugdbescherming Alkmaar (Ned) inzake het uit huis halen van hun kinderen.

  B – Kinderen die in de periode tussen I99O en I998 in het Kindertehuis in Zandvoort verbleven hebben of daaruit in pleegvorm werden ondergebracht.

  Gelieve in verbinding te treden met de : Vzw Werkgroep Morkhoven, Faiderstraat n° 10 – 1060 St Gillis (België) t.a.v. teamleider Yves Goossens.

  Of mail vt 6788107@base.be

  Al uw informatie blijft vertrouwelijk.

  —–

  PS. Nog geen uur nadat bovenstaande oproep online werd geplaatst, reageerde de Nederlandse Justitie verontwaardigd op de oproep van de Werkgroep Morkhoven om kinderen dewelke in het weeshuis in Zandvoort verbleven in de periode tussen 1990 en I998, te bereiken.
  Volgens Justitie wordt op deze wijze de ‘indruk gewekt dat er met deze groep van kinderen onregelmatigheden zouden gebeurd zijn’.

  Teamleider Yves Goossen van de Werkgroep die de zaak onder zijn beheer heeft, reageerde hierop als volgt: ‘Onze oproep is het gevolg van diverse aanverwanten in de zaak Zandvoort dewelke wij verder onderzoeken in het kader van de opsporing en indentificatie van de slachtoffertjes op de cederoms. Gezien diverse ontwikkelingen in en rond het dossier Zandvoort willen wij niets aan het toeval overlaten.

  De adressenbestanden Zandvoort hebben uitgewezen dat daarop uitermate belangrijke personen aanwezig zijn die niet vreemd zijn aan de zaken voorkomende op de kinderporno-cederoms.
  Wij zien dan ook niet in waarom onze oproep een ‘verkeerde indruk zou wekken’ en zetten ons onderzoek verder in het belang van de slachtoffers.

  Kort daarop bracht de Belgische Justitie die blijkbaar met de Nederlandse Justitie samenwerkt om bepaalde zaken dicht te dekken, een bezoekje aan Marcel Vervloesem van de Werkgroep Morkhoven.

  Zij wilde weten in hoeverre Marcel Vervloesem in zijn onderzoeken naar de zaken Zandvoort en Schadwald gevorderd was, en ‘wat zijn bedoeling in dit alles is’.
  Volgens Justitie zou Marcel Vervloesem ‘beter al zijn informatie aan de Belgische politiediensten overdragen’.

  Marcel Vervloesem wees de justitie-ambtenaren op de voorgaande situaties en op de verdwijning in het verleden van de aan de Justitie overgedragen cederoms Zandvoort. Hij wees tevens op een gebrek aan onderzoek.
  De aktivist weigerde toelichting te geven over de stand van zaken aangaande de onderzoeken van de Werkgroep. Hij wees op de morele en menselijke plicht als aktivist om te blijven strijden voor de vele slachtoffertjes van de kinderporno-netwerken.

  Na een tas koffie te hebben gedronken, vertrokken de justitie-ambtenaren weer. Zij lieten weten dat zij kortelings zullen terugkomen voor een ‘verder gesprek’.

  Maarten

  Meer informatie op http://www.argusoog.org/ onder het zoekwoord ‘Morkhoven’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s