Open VLD laat de burger terroriseren

Image

De 14-jarige kleindochter van de Morkhovense aktievoerder Marcel Vervloesem, werd door het jarenlange media-proces waarin haar grootvader als een ‘kindermisbruiker’ aan de schandpaal werd genageld, voortdurend gepest op school.

Alsof dit nog niet voldeed, ontvingen Marcel Vervloesem’s dochter en de kleindochter gedurende de voorbije weken onophoudelijk sms-jes met doodsbedreigingen.
Hiervan werd aangifte gedaan bij de politie maar de rechters van Turnhout die Marcel Vervloesem jarenlang vervolgen om de kinderpornozaak Zandvoort dicht te dekken en die hem daarvoor in 2006 zelfs een spreekverbod met de pers oplegden, weigerden om op te treden terwijl de namen van de daders bekend zijn.

Doordat de Turnhoutse rechters niet optraden en men al de skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven had afgesloten zodat niemand wist wat er precies gebeurde, werd er zelfs een aanslag gepleegd op Marcel Vervloesem’s dochter. De genaamde Ronnie Geens, hoofdcommissaris van de politie te Herentals, die goede contacten onderhoudt met één van de daders van de doodsbedreigingen, wenste van de aanslag echter geen proces-verbaal op te maken zodat de Turnhoutse rechters wederom geen onderzoek moesten voeren.

Minister van Justitie Turtelboom (Open VLD) die zegt dat de ‘kleinste misdaad moet bestraft worden’, Minister van Binnenlandse Zaken Milquet (christen-democraten) en Minister van Ambtenarenzaken Vanackere (christen-democraten) vinden deze toestanden echter normaal en wensten op de klachtbrieven van de Werkgroep Morkhoven niet te antwoorden. Zij maken nu reclame voor de manier waarop de Vlaamse Overheid met ‘pesten op school’ omgaat.

Dat getuigt nog eens van hun politieke onwil om hun verkiezingsbeloftes in daden om te zetten.

Minister Turtelboom en de Open VLD herhaalden bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 voortdurend dat zij de ‘Veiligheid van de burger op de eerste plaats stelden’. Dat doen zij dus door de kleine criminelen die met de steun van bepaalde rechters en corrupte politie-ambtenaren burgers terroriseren, te beschermen.

Jaarlijks ruim 15.000 gesprekken over pesten met Centra voor Leerlingenbegeleiding
31 januari 2013
Bron: Belga
Auteur: gjs

De Centra voor Leerlingenbegeleiding hebben in het schooljaar 2011-2012 15.410 gesprekken gevoerd over pesten. ‘Dat is veel’, zeggen de centra, maar toch roepen ze ouders en leerlingen op niet te twijfelen om bij hun CLB aan te kloppen. ‘Want wie erover praat, krijgt hulp. En hoe sneller hoe beter.’
De Vlaamse week tegen pesten start vrijdag met als thema ‘Horen, zien en SPREKEN ! ‘. De Centra voor Leerlingenbegeleiding zetten in een mededeling enkele cijfers op een rij.

Jaarlijks worden naar schatting 30.000 jongeren regelmatig gepest. Voor 7.190 van hen kwam een CLB vorig schooljaar op een of andere manier tussen. In 76 procent van de gevallen gaat het om leerlingen tussen 10 en 16 jaar oud, 37 procent is tussen 13 en 15 jaar.

De centra geven informatie, advies en kortdurende begeleidingen. De gesprekken worden niet altijd met de leerling zelf gevoerd, maar ook met ouders of met de klasgroep, of met de leerkracht of zorgcoördinator, zodat die ondersteuning krijgen om met de pestsituatie om te gaan. Ook de pesters zelf en hun ouders kunnen bij het CLB terecht.

‘Samen gaan we op zoek naar hoe we de situatie kunnen verbeteren.’ Vertrouwen is daarbij ‘belangrijk’. Het CLB werkt onafhankelijk van de school en de medewerkers hebben beroepsgeheim.

De Vlaamse week tegen pesten start traditioneel met de uitreiking van de Pesten-Dat-Kan-Niet! -prijs. Die gaat dit jaar naar de Openluchtschool Sint-Lutgardis in Brasschaat.

http://www.standaard.be/artikel/detail.aspx?artikelid=DMF20130131_00452581

van:
 Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>
aan:
milquet@lecdh.be,
Min.annemie.turtelboom@just.fgov.be
cc:
Redactie Argusoog <redactie@argusoog.org>,
katholieknieuwsblad <redactie@katholieknieuwsblad.nl>,
René Hartkamp <redactie@nu.nl>,
“Nieuwsredactie stadsomroep.com” <redactie@stadsomroep.com>,
justitiehuis.brussel@just.fgov.be,
justitiehuis.mechelen@just.fgov.be,
justitieelww@cawdepapaver.be
bcc:
Jan Boeykens <werkgroepmorkhoven@gmail.com>,
kleintje stelling <kleintje@stelling.nl>,
micha kat <drsmkat@yahoo.com>
datum:
2 februari 2013 16:36
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Open VLD laat de burger terroriseren

 1. kruitvat says:

  2 februari 2013

  De Vlaamse liberalen die met hun populistische verkiezingsslogan ‘De Veiligheid van de Burger komt op de eerste plaats’, nog wat kiezers van de extreem-rechtse partijen probeerden af te snoepen bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14.10.2012, laten burgers terroriseren.

  Dat blijkt uit de wekenlange doodsbedreigingen tegenover Marcel Vervloesem’s dochter en 14-jarige kleindochter die afkomstig zijn van criminelen die omwille van een doofpotpolitiek worden beschermd.

  Doordat de Justitie niet optrad, werd Marcel Vervloesem’s dochter tenslotte ook het slachtoffer van een aanslag waarvoor de Justitie wederom niemand liet verhoren of arresteren.

  De Werkgroep Morkhoven schreef hiervoor herhaaldelijk, zoals bij de doodsbedreigingen van begin vorig jaar tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochter, naar justitieminister Turtelboom (Vlaamse liberalen) die voor een ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en voor een ‘magistratuur zonder de minste zweem van partijdigheid’ pleitte.
  De Minister vind het echter niet nodig om te antwoorden.

  http://www.argusoog.org/werkgroep-morkhoven-van-het-internet-gehaald/

 2. kruitvat says:

  Aanslag en doodsbedreigingen:
  Werkgroep Morkhoven – Brief van 19 januari 2013 aan Minister Milquet, Minister Turtelboom, Minister Vanackere, Geert Vervaeke
  http://brieven-aan-politici.skynetblogs.be/archive/2013/01/30/morkhoven-brief-ministers-milquet-turtelboom-en-vanackere.html

  Aanslag en doodsbedreigingen:
  Werkgroep Morkhoven – Brief van 25.1.2013 aan Joëlle Milquet
  http://brieven-aan-politici.skynetblogs.be/archive/2013/01/30/werkgroep-morkhoven-brief-aan-joelle-milquet.html

 3. kruitvat says:

  варвара окон

 4. Pingback: Open VLD laat burgers terroriseren | Internet censuur censure censorship

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s