De vertrouwelijke rapporten van de Belgische Staatsveiligheid

Winants.jpg

De vertrouwelijke rapporten van de Belgische Staatsveiligheid komen regelmatig in de pers terecht. Het wordt tijd dat er een onderzoek komt naar deze lekken (zoals we op de skynetblog ‘Werkgroep Morkhoven’ probeerden te zeggen)…

3.2.2013 – De krant De Morgen kon de hand leggen op een rapport van de Staatsveiligheid dat de contacten van politici met bepaalde sektes oplijstte. Het ging om een vertrouwelijk rapport van het hoofd van de Staatsveiligheid, Alain Winants, aan de hoogste overheden in ons land.

Een van de genoemde politici is de CD&V-senator Rik Torfs, die volgens het rapport contacten gehad heeft met Scientology, een Amerikaanse religieuze beweging in ons land als sekte beschouwd wordt. Torfs uitte gisteren al zijn ongenoegen over het gelekte rapport. “Wakker worden in een politiestaat”, luidde het op Twitter. In het programma “Peeters en partners” op Radio 1 ging Torfs dieper in op de feiten.

“In mijn academische carrière als kerkjurist die zich bezighoudt met kerk-staatverhoudingen heb ik zeer zeker contacten gehad met vertegenwoordigers van Scientology”, zegt Torfs. “Als je hen tegenkomt op congressen in de landen waar ze zijn toegelaten, proberen ze sympathie voor hun zaak te wekken, te verkrijgen dat de mensen zeggen dat ze gewoon een godsdienst zijn. Maar wat dan nog als ik daar als politicus contact mee zou hebben? Het is toch een vereniging die niet buiten de wet gesteld is?”

“Het zou toch gek zijn als je alleen met heel sympathieke mensen contact mag hebben, en niet met groepen waar vraagtekens bij worden geplaatst. Ik ben absoluut geen fan van Scientology, maar neemt niet weg dat ik wil weten wat er in Scientology gebeurt. Ik stel bijvoorbeeld vast dat het Hof van Cassatie in Italië hen een gewone godsdienst vindt. En dat in Duitsland onderscheid wordt gemaakt tussen commerciële activiteiten die wellicht niet altijd het daglicht mogen zien en hun religieuze activiteiten.”

“De Staatsveiligheid heeft zich in een rechtsstaat niet te moeien met het feit of ik contact heb met een religieuze groep die toch niet buiten de wet gesteld is”, stelde Torfs. “Als die religieuze groepen iets verkeerds doen, vervolg hen dan. Spoor de misdrijven op en straf de overtreders daarvoor. Maar ga in godsnaam toch geen tweede circuit in het leven roepen waarbij mensen achternagezeten worden of gecontroleerd in hun contacten met speciale religieuze groepen.”

“Verrotting van het partijsysteem”

Torfs noemt het ook erg verontrustend dat het rapport voortijdig gelekt is. “Slechts een paar mensen wisten ervan, en toch komt het in de pers. Er wordt gefluisterd dat het de bedoeling is om de huidige topman van Staatsveiligheid te vervangen, een politieke benoeming door een partij, die waarschijnlijk de bron is van het lek. Toch ongehoord vind ik. Dat wijst op een verregaande verrotting van het particratische systeem.”

http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/politiek/130203_Torfs_Staatsveiligheid

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , . Bookmark the permalink.

3 Responses to De vertrouwelijke rapporten van de Belgische Staatsveiligheid

 1. kruitvat says:

  Staatsveiligheid maakte 2000 nota’s over aan buitenlandse geheime diensten
  6 januari 2012

  De Belgische Staatsveiligheid maakt meer analysenota’s over aan buitenlandse inlichtingendiensten dan aan de eigen Belgische overheden. Dat staat in het Jaarverslag 2010 van de inlichtingendienst. Opmerkelijk: ook het aangekondigde einde der tijden volgens een interpretatie van de Mayakalender draagt de aandacht van de Belgische inlichtingendienst weg.

  Cijfers:

  In 2010 maakte de Staatsveiligheid 1428 nota’s over aan Belgische overheden (politiek/administratief/gerechtelijk) en 2292 aan buitenlandse inlichtingendiensten. Die samenwerking met buitenlandse diensten is ‘van onschatbaar belang’ en berust volgens de Staatsveiligheid op het Romeinse godsdienstige principe van het do ut des (geven om te krijgen): voor wat, hoort wat.

  126 vips –waaronder staatshoofden, eerste ministers en ministers van Buitenlandse Zaken– kregen in 2010 bescherming.

  De Staatsveiligheid wierf 82 nieuwe personeelsleden aan in 2010; 32 verlieten de dienst. Het personeelskrediet bedroeg ruim 34,7 miljoen euro, de werkingsmiddelen bijna 8,5 miljoen euro.

  Over de contacten met bevriende buitenlandse spionnen: België ontving 144 buitenlandse delegaties voor internationale bijeenkomsten en 165 delegaties op werkbezoek in België. Zelf stuurde de dienst 354 personeelsleden op zending naar het buitenland.

  http://www.mo.be/artikel/staatsveiligheid-maakte-2000-nota-s-over-aan-buitenlandse-geheime-diensten

  In het jaarverslag staat niets over de onwettelijke methodes die misschien aangewend zijn en over het regelmatig uitlekken van allerelei rapporten in de pers.

 2. kruitvat says:

  Sarkozy ridderde topman Belgische staatsveiligheid…

  Op 10/11/11 wist de genaamde vsv van het persagentschap Belga te melden dat de Franse president Nicolas Sarkozy de administrateur-generaal van de Belgische Staatsveiligheid Alain Winants, tot Ridder van het Légion d’Honneur van de Franse Republiek benoemde.

  Winants was natuurlijk tot over zijn oren verheugd over de eer die hem te beurt viel. “Dit is een persoonlijke en collectieve eer. Ik beschouw dit inderdaad niet alleen als de erkenning van onze uitstekende relaties met de Franse inlichtingendiensten, maar ook als een teken van waardering van het professionalisme van de Veiligheid van de Staat”, aldus Winants.
  De eretekens werden hem in de loop van december 2011 in een verzegelde kartonnen doos op de Franse ambassade in Brussel overhandigd.

  Het is een Staatsgeheim voor welke diensten Winants en zijn diensten beloond werden.

  http://www.hln.be/hln/nl/957/Binnenland/article/detail/1346411/2011/11/10/Sarkozy-riddert-topman-Belgische-staatsveiligheid.dhtml

 3. kruitvat says:

  Staatsveiligheid werft spionnen via Youtube en Facebook…

  Op 11 augustus 2009 geraakte bekend dat Selor, het rekruteringsbureau van de Belgische overheid, via Facebook en een promotiefilm op Youtube, naar sollicitanten voor de Staatsveiligheid zocht.

  Het videootje legde uit wat de functie ‘inspecteur voor de veiligheid van de staat’ inhoudt en er, werd aan toegevoegd dat men ‘dringend op zoek’ was ‘naar inspecteurs voor de buitendiensten’. Dat zijn mensen die informatie kunnen inwinnen of zich kunnen toeleggen op schaduwingen en beschermingsopdrachten.

  De zoektocht werd mee ondersteund door advertenties op Facebook.

  Selor kondigde de moderne aanpak al in mei 2009 aan het wil ook op Twitter aanwezig zijn. De bedoeling is om zogezegd ‘meer naamsbekendheid onder jongeren te krijgen’.

  De Werkgroep Morkhoven is ervan overtuigd dat de genaamde Victor V. die, tesamen met zijn 17-jarig kompaantje Dimitri, gedurende de afgelopen weken verantwoordelijk was voor de doodsbedreigingen tegenover het 14-jarige kleindochtertje en de dochter van Morkhoven-aktivist Marcel Vervloesem, voor de Belgische Staatsveiligheidsdiensten werkt.

  Victor V. stapte in 1998, nadat de wereldpers naar het dorpje Morkhoven stroomde om verslag uit tre brengen over de door Marcel Vervloesem en de Werkgroep Morkhoven onthulde kinderpornozaak Zandvoort, immers plotseling naar Het Nieuwsblad en beweerde dat hij ‘in zijn jeugdjaren onophoudelijk door Marcel Vervloesem sexueel misbruikt was geweest’. Daarna trok hij met zijn kameraden van de lokale jongerenbende naar de redakties van Het Laatste Nieuws, de Gazet van Antwerpen en de Nieuwszender VTM en liet ze daar, tegen betaling van 250 euro elks, allemaal hetzelfde verhaal vertellen.

  Het is door middel van deze beschuldigingen in de pers en de daaropvolgende klachten bij de justitie dat Marcel Vervloesem meer dan 10 jaar vervolgd en jarenlang opgesloten werd terwijl er over de kinderpornozaak Zandvoort (met bijna 90.000 slachtoffers) niet meer gesproken werd.
  Ook de 30-tal processen-verbaal van zedenfeiten met jongetjes die er van Victor V. bestaan, werden doodgezwegen en bleven ononderzocht (Victor V. is een getrouwde homo met een voorkeur voor jongeren en jongetjes).
  Dat bewijst nog eens dat Victor V. in dienst van de Belgische Staatsveligheid werkte en dus vanaf den beginne beschermd werd. Dat verklaart ook waarom alle ontlastende getuigenissen uit Marcel Vervloesem’s strafdossier verdwenen zonder dat er een haan naar kraaide en zonder dat de achteréénvolgende justitieministers (De Clerck, Verwilghen, Onkelinx, Van Parys, Van Deurzen, De Clerck n°2 en Turtelboom) daarmee rekening wensten te houden.

  Zoals binnen politieke en gerechtelijk kringen de gewoonte is, werd Victor V. ook politiek beloond voor zijn belangrijke rol in deze doofpotoperatie. In 2005, terwijl Marcel Vervloesem een hongerstaking in de gevangenis van Turnhout voerde, werd hij door het sp.a-bestuur van Herentals waarvan hij deel uitmaakt, onverwacht tot bestuurslid van het openbaar Centrum voor Maatschappelijk Werk te Herentals (OCMW) benoemd.
  Vervolgens liet hij een petitie rondgaan waarin geëist werd dat Marcel Vervloesem uit zijn woning zou gezet worden (wat intussen gebeurde) en dat de Werkgroep Morkhoven ‘van het internet zou verwijderd worden’.
  Hij kreeg daarbij de steun van Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a) die de eis om de Werkgroep Morkhoven van het Internet te verwijderen ‘voor onderzoek’ aan de juridische dienst van het stadje Herentals beloofde over te maken.
  In 2006 werd Victor V. met enkele voorkeursstemmen tot gemeenteraadslid aangesteld en tot voorzitter van de Herentalse commissie van Veiligheid en Politie benoemd. Dat was mogelijk dank zij de steun van Peeters die, benevens burgemeester, ook kamerlid is en zelfs oud-Staatssecretaris en oud-Minister van Veiligheid is geweest.
  Het is waarschijnlijk op deze manier dat Victor V. thans ook bestuurslid is van de politieraad van de Zone Neteland die door Peeters, die ook aan het hoofd staat van de gemeentepolitie, voorgezeten wordt.

  Ook de doodsbedreigingen van de voorbije weken wijzen op de betrokkenheid van de Belgische Staatsveiligheid.
  Op 17.12.2012, vlak nadat er op de Nederlandse website Argusoog, binnen het kader van de Zaak Demminck, een artikel was gepubliceerd over de verdwenen Duitse jongen Manuel Schadwald waarnaar de intussen vermoorde RTBF-journaliste Gina Bernard-Pardaens en Marcel Vervloesem speurden, ontving het 14-jarige kleindochtertje van Marcel Vervloesem, plotseling een sms-berichtje met een poging tot omkoperij en een dwingend verzoek om ‘vriendschap’ via Facebook aan te knopen. Omdat het meisje niet op de voorstellen wilde ingaan, volgde er een doodsbedreiging
  Het sms-je bleek van ‘Nonkel Vic’ te komen.
  En de politie wist te achterhalen dat het van de GSM van Victor V. afkomstig was.
  Doordat de ouders van het meisje onmiddellijk een klacht indienden bij de politie van Herentals en daarbij het uitgeprinte sms-berichtje stuurde, had ‘Nonkel Vic’ onmiddellijk verhoord moeten worden.
  Maar Nonkel Vic wordt dus beschermd zoals we weten.

  Kort nadien ontving ook Marcel Vervloesem’s dochter sms-jes met doodsbedreigingen.
  Die kwamen van de genaamde Dimitri, een 17-jarige jeugdcrimineel waarmee Victor V. veel optrekt. Toevallig trok de genoemde Dimitri , zoals Victor V. dat in 1998 had gedaan, begin vorig jaar met een verhaal over ‘sexueel misbruik door Marcel Vervloesem’ naar Het Nieuwsblad. De aktievoerder werd toen opnieuw opgepakt en ‘in afwachting van een psychologisch onderzoek van de genaamde Dimitri dat op zich liet achten, gedurende zes maaanden omwille van een louter gezegde dat door verschillende getuigenissen werd tegengesproken, opgesloten.
  Daarvoor werd herhaalde malen klacht neergelegd bij Justitieminister Turtelboom (Open VLD) die niet wenste te reageren omdat zij de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde.
  Turtelboom zweeg zelfs over de sms-jes met doodsbedreigingen die Dimitri toen reeds naar Marcel Vervloesem’s kleindochtertje zond.

  Op 21.12.2012 werden de skynet-blogs van de vzw Werkgroep Morkhoven plotseling afgegrendeld.
  Er werd een klacht ingediend bij de Skynet Klantendienst maar er kwam geen reactie.
  Vervolgens werd er ook een klacht neergelegd bij de politie van Sint-Gillis waar er in 2010 door de bestuursleden van de Werkgroep Morkhoven reeds een klacht werden ingediend wegens wekenlange doodsbedreigingen naar aanleiding van de vooorwaardelijke invrijheidsstelling van Marcel Vervloesem die men blijkbaar trachtte te verhinderen en/of ongedaan maken.
  De Werkgroep richtte zich ook tot de Ombudsman Telecommunicatie die de klacht ‘ontvankelijk’ verklaarde en contact opnam met de telecommunicatiemaatschappij Belgacom die voor 53% in handen is van de Belgische Staat.

  De blogs bleven meer dan vier weken afgesloten en de webpagina’s van de Werkgroep Morkhoven verdwenen langzaam van het internet.

  De doodsbedreigingen bleven zelfs meer dan vijf weken duren.
  Er werd hiervoor telkens een klacht neergelegd bij de Herentalse politie en de processen-verbaal werden telkens doorgestuurd naar het parket van Turnhout zonder dat Victor V. en zijn kompaan Dimitri verhoord of gearresteerd werden.
  Ook Marcel Vervloesem’s dochter ontving doodsbedreigingen en werd zelfs het slachtoffer van een aanslag waarvan de Herentalse politiecommissaris Ronnie Geens (Politie Neteland), die bevriend is met Victor V., geen proces-verbaal wilde opmaken.

  Het feit dat de ministers Turtelboom (Open VLD, Milquet (cdH) en Vanackere (CD&V) niet reageerden op de klachten terwijl Victor V. en zijn kompaan Dimitri onschendbaar bleven, bevestigt nogmaals dat de Belgische Staatsveiligheid bij deze zaak betrokken is.

  Ook Geert Vervael, voorzitter van de Hoge Raad voor de Justitie, waarbij tevens een klacht werd neergelegd, blijft zwijgen.

  http://www.zdnet.be/news/106246/staatsveiligheid-werft-spionnen-via-youtube/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s