Corrupte rechters moeten opstappen: Zaak Van Den Brink

Image

‘Onrechtmatige arrestatie Ben van den Brink’:
http://bpbeprepared.hyves.nl/blog/47554932/Onrechtmatige_arrestatie_Ben_van_den_Brink_Update_18_11_11/K2rs/#

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

9 Responses to Corrupte rechters moeten opstappen: Zaak Van Den Brink

 1. kruitvat says:

  Kort feitenoverzicht zaak van den Brink op http://www.verontrustevaders.nl/ en http://www.argusoog.org/kort-feitenoverzicht-zaak-familie-van-den-brink/

  1. 2009. Ben van den Brink ontdekt dat zijn 2 dochters Demi en Nirvana worden misbruikt en mishandeld door zijn schoonvader en zijn vrienden. Vlak daarna vertelt zijn vrouw dat haar hetzelfde is overkomen. Ben wil verhaal halen bij zijn schoonvader, die inmiddels de politie heeft gebeld, en wordt omsingeld door 11 politie auto’s.

  2. 15 september 2009. Ben meldt zich bij politiebureau Alkmaar, wordt daar aangehouden en 6 maanden vastgezet wegens bedreiging schoonvader. Een invloedrijke man met veel contacten.
  http://www.argusoog.org/corrupte-rechtsgang-ben-van-den-brink/

  3. 24 september 2009. Terwijl Ben in de gevangenis zit worden Nirvana en Demi uit huis gehaald en overgebracht naar het OCK het Spalier in Zandvoort. Ben en Leonie zijn geschokt dat hun misbruikte kinderen ook nog eens uit het gezin worden gehaald. Contact met de kinderen is er nauwelijks. De schoonvader mag Demi en Nirvana gewoon bezoeken.

  4. In deze periode, zij is alleen thuis, wordt Lenonie herhaaldelijk verkracht door haar vader en een aantal van zijn vrienden, waarbij meerdere keren een politieagent uit Schoorl betrokken is.

  5. Begin november 2009. Arts van OCK Het Spalier onderzoekt beide meisjes en stelt mogelijk sexueel misbruik vast.

  6. 23 maart 2010 komt Ben weer vrij.
  Bij zijn vrouw Leonie komen steeds meer ervaringen los die zij jarenlang heeft weggedrukt, waaruit blijkt dat zij door meerdere families in de woonplaats is misbruikt. Ook andere kinderen uit deze families werden uitgewisseld in misbruikkringen, bij velen al generaties lang. Voor Ben was dit niet te behappen. Hij wist niet wat hem overkwam.

  7. Ben speurt verder, nu met hulp en zoekt de publiciteit op. Schakelt Europol, Stichting Morkhoven en Scotland Yard in. Ondervraagt diverse medewerkers van (9) verschillende instanties in het land, post op diverse plaatsen. Hieruit blijkt dat meerdere kinderen bij OCK het Spalier sexueel misbruikt worden. De instantie doet alles om dit te ontkrachten. Bovendien blijkt uit deze onderzoeken dat kindermisbruik bij instanties ongekend groot is.

  Er wordt door onderzoekers verbanden gelegd tussen pedo-netwerken en het structureel sexueel misbruik van kinderen. De vraag werpt zich op of er sprake is van kinderhandel in Nederland.
  http://www.argusoog.org/thema-uitzending-buro-jeugdzorg-het-vervolg-2/ .
  Beluister 3e uur Ben van den Brink en Nico mul voor details bovenstaande

  8. Structureel sexueel misbruik houdt verband met satanische gebruiken en rituelen. Een bij velen onbekend onderwerp dat nu bespreekbaar wordt, waardoor meer inzicht komt in het hoe en waarom van kindermisbruik.
  http://nl.wikipedia.org/wiki/Satanisch_ritueel_misbruik

  http://www.alternatiefberaad.nl/downloads/casus-saditisch-ritueel-geweld.pdf

  9. Augustus 2010. Leonie bezoekt de huisarts met Demi voor verwijderen wrat, onder toezicht van een begeleider van OCK het Spalier. Demi raakt in paniek als de arts aan haar billen wil komen, ze is bang “dat hij er wat in stopt”.

  10. Maart 2011. Ben en Leonie willen Nirvana laten onderzoeken door een onafhankelijke Haarlemse arts. OCK het Spalier ontdekt dit en brengt de kinderen met spoed naar een geheime locatie (achteraf blijkt in Huizen), waar zij 8 dagen worden weggehouden van school, zodat elk spoor van sexueel misbruik niet meer te achterhalen is. Demi en Nirvana wordt contact met ouders ontzegd. Onder toezicht mag Leonie 1x per twee weken de meisjes anderhalf uur zien.

  11. 19 augustus 2011. Demi en Nirvana worden overgeplaatst naar het Wilmahuis in Zoetermeer. Ben mag zijn kinderen nauwelijks zien, telefonisch contact is beperkt mogelijk. Ook hier gaat het misbruik door merkt Leonie omdat zij dezelfde ervaring heeft.

  12. 20 september en 19 oktober 2011. Rechtszittingen die niet op het officiële landelijke gezagsregister voorkomen, over besluit uithuisplaatsing Demi en Nirvana en ontheffing gezag Leonie. Beide Rechtszittingen bestaan dus officieel niet zijn illegaal.

  13. 1 November 2011. Onrechtmatige arrestatie Ben van den Brink. Ben en Leonie worden klemgereden door politie, Ben zwaar mishandeld en onder valse voorwendsels opgesloten. Er wordt geprobeerd een psychologisch rapport af te dwingen t.b.v. langere opsluiting. 4 november vrijlating.
  http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-de-brink-met-veel-geweld-gearresteerd/
  http://www.argusoog.org/onrechtmatige-arrestatie-ben-van-den-brink/

  Steeds meer onrechtmatigheden worden ontdekt op documenten, namen en foto’s van politie-agenten die ook andere functies vervullen bij jeugdzorginstanties, een aantal rechters die tegen de normale regels beslissingen nemen etc. Alles wordt openlijk besproken en gepubliceerd op Argusoog. De site wordt gedwongen te censureren om beëindiging of hoge dwangsommen te voorkomen.

  14. Anneke Bleeker geeft publiciteit aan de zaak op haar website en wordt uitgenodigd door de burgemeester van Bergen Hetty Hafkamp en het hoofd van de regio-politie Duinstreek de heer Kooijman om toelichting. Er wordt van hun kant geen actie ondernomen.
  http://www.verontrustemoeders.nl/pagina49.html

  15. 9 december 2011. Ben vertrekt met dossiers naar Europol Duitsland om onrechtmatige opsluiting te voorkomen. Zet alles op alles om zijn dochters thuis te krijgen.
  http://www.argusoog.org/ben-van-den-brink-opnieuw-belazerd-door-pedo-justitie/
  http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-gaat-internationaal/

 2. kruitvat says:

  Kort feitenoverzicht zaak van den Brink (2):

  16. December 2011. Politie doet inval bij vrienden Ben en Leonie elders in het land om Ben op te pakken. Zonder succes.

  17. 20 januari 2012. Inval politie zonder huiszoekingsbevel. Ben ontvlucht.

  21 januari 2012. Leonie, alleen thuis, wordt regelmatig geïntimideerd door politie en er wordt opnieuw een onrechtmatige inval gedaan. Live verslag hier:
  http://www.argusoog.org/breaking-inval-in-huis-ben-van-den-brink/
  http://www.argusoog.org/inval-ben-van-den-brink-de-huiszoekingsbevelen/
  Leonie duikt onder om geen verder risico te lopen op nog meer intimidatie of erger. Pleegouders Wilmahuis willen paspoort aanvragen voor Demi en Nirvana t.b.v. vakantie. Ben en Leonie zijn hier fel tegen en geven geen toestemming.

  18. Begin februari 2012. Leonie mag Demi en Nirvana een maand lang niet bezoeken.
  http://www.argusoog.org/donatie-oproep-ben-van-den-brink/

  19. 22 februari 2012. Opnieuw arrestatie Ben.
  http://www.argusoog.org/breaking-ben-van-den-brink-opnieuw-gearresteerd/
  http://www.argusoog.org/opnieuw-onrechtmatigheden-in-zaak-ben-van-den-brink/

  20. 24 mei 2012. Ben wordt per vonnis van de rechter tijdens een nieuwe zitting zonder schorsingsvoorwaarden vrijgelaten. De zaak wordt aangehouden tot 11 juli, de datum waarop een nieuwe zitting gepland is. Deze wordt echter kort voor de zittingsdatum geannuleerd, daar er geen reclasseringsrapport is. Dit rapport zal er ook niet komen, omdat Ben geen contact heeft met de reclassering. De zaak tegen Ben blijft dus in het luchtledige hangen en er is hierover geen verdere communicatie tussen Justitie en Ben.

  21. Het gezinshuis, Wilmahuis, staat op diverse sites vermeld. De eigenaresse zou volgens haar zeggen in dienst zijn van de Hoenderloogroep.
  http://www.rkk.nl/zondag-van-Van-Willigenburg/archief/2010/detail_objectID707722.html
  Maar ook onder Stichting Jeugdformaat vallen. Volgens Inspectie Jeugdzorg is beide niet het geval. Op een later tijdstip zegt zij voor zichzelf begonnen te zijn. Dit is tegen de regels van Inspectie Jeugdzorg en mogen de kinderen daar niets eens verblijven.
  De ex-man van deze vrouw, die daar regelmatig over de vloer komt, is een politie-agent.. En wel dezelfde agent die 2 november 2011 aangifte deed,één dag na de arrestatie van Ben.

  22. 21 juli-12 augustus 2012. Kinder worden tegen gezag ouders in, 4 weken meegenomen naar Kroatië.

  23. De roep om onderzoek i.v.m. een ‘inner circle’ binnen instanties wordt steeds sterker i.v.m. nep procedures, vervalste documenten en een aantal rechtszaken die niet officieel geregistreerd staan binnen de rechtbank. Ook blijkt dat de documenten waarop de ouders uit het gezag zijn ontheven op vervalste papieren van de rechtbank zijn gemaakt en niet voorkomen in het landelijk gezagsregister van de rechtbank in Amsterdam.
  http://www.argusoog.org/brief-rechtbank-alkmaar-toont-leugen-gezinsvoogd-aan/

  24. Frides Laméris doet als vertrouwenspersoon van de fam. Van den Brink aangifte op het hoofdkantoor van de politie in Groningen over de rechtbankfraude in Alkmaar, inzake geknoei met documenten. Ook de rechtbank Groningen (kinderrechters + president) ontvangt hierover uitvoerige informatie. Rechter mevr. Mr. E.M.J. Brink zal deze zaak schriftelijk afhandelen (11-10-2012 is er nog geen antwoord ontvangen).

  25. Er zijn – mogelijk – personen herkend op cd’s welke de aandacht heeft van veiligheidsdiensten, ook in het buitenland – en die verband houden met eerder genoemde pedonetwerken, waarbij directe verbanden in Noord Holland (politie-functionarissen incluis ) niet worden uitgesloten en waarbij speciale aandacht voor Bureau Alkmaar – waar de aangiftes door de familie van den Brink niet mogelijk blijkt.

  26. 18 september 2012. Historische 7-klapper in de zaak ‘Valse aanklagers uit Amsterdam en Alkmaar’ tegen Ben van den Brink uit Schoorl. Een brief d.d. 26-06-2012 van een neprechtbank A’dam aan advocaat Gerard van der Meer, die Ben tot voor kort heeft ‘bijgestaan’ in zijn strafzaak betreft schaduwdossier.
  http://www.verontrustevaders.nl/ bericht 2 voor downloaden documenten.

  27. Oktober 2012. Demi en Nirvana zijn nog steeds niet thuis, ondanks dat uit officiële documenten blijkt dat ouders gewoon het gezag hebben.
  http://www.argusoog.org/over-ontvoerde-en-vermiste-kinderen/
  Vier rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met deze officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. Tot nu toe geen enkele reactie.

  28. 7 oktober 2012 Vrienden van Ben hebben van een medewerker van het OCK Het Spalier Zandvoort een bekentenis gekregen dat minsten 8 medewerkers van het OCK alle kinderen, waaronder ook Demi en Nirvana hebben misbruikt. De initialen van deze daders: R .H., M.G., T.S., I.M., R.B., B .vd B., S.K. EN J.S..

  29. Oktober 2012. Er is contact met Prof. Dr. Onno van der Hart verbonden aan de Universiteit Utrecht, therapeut en hoogleraar psychopathologie van chronische traumatisering. Hij volgt deze zaak op de voet en geeft zijn steunbetuiging aan de familie van den Brink en andere families hierin betrokken.

  30. Oktober 2012. Stichting Alternatief beraad heeft contact gezocht met het Burgerministerie voor Kinderbescherming en hun medewerking toegezegd. Het Alternatief Beraad wordt gevormd door een groep professionals die in hun werk te maken hebben (gehad) met overlevenden van (satanisch) ritueel misbruik. De groep is al sinds de jaren negentig actief. http://www.alternatiefberaad.nl/

  De ontwikkelingen in deze zaak zijn gaande en worden regelmatig ge-update.

  ——————–

  Vier rechtbanken rechtbanken t.w. Haarlem, Amsterdam, Den Haag en Alkmaar zijn op de hoogte gebracht met alle officiële stukken. Bij politiebureau Alkmaar is tot drie maal toe aangifte geweigerd aan te nemen. De media is benaderd, personeel van de scholen van Demi en Nirvana zijn gemaild etc. GEEN MENS IN NEDERLAND DIE WAT DOET!

  Het is een dieptrieste situatie rond de kinderen. De mechanismen binnen bureau jeugdzorg, justitie, en alle mechanismen er omheen bieden geen hulp en oplossing en lijken eerder een bedreiging voor ons welzijn. Het gaat hier om kindermisbruik en erger door ‘’gestoorde mensen’’, te vinden in allerlei families en beroepsgroepen tot de rechterlijke macht aan toe.

  Wie herinnert zich nog de incest zaak uit Epe, waar meer dan 200 mensen bij betrokken waren. Dit kon naar buiten komen omdat het slachtoffer het dossier openbaar maakte. De zaak in Oude Pekela, waar twee huisartsen zich sterk maakten om satanisch ritueel misbruik aan te tonen. Deze mensen zijn kapot gemaakt om hen de mond te snoeren. Terwijl ze in de USA als experts naam hebben gemaakt en veel slachtoffers hebben kunnen helpen.

  De Helderse incest- en ontuchtaffaire, waar een 12-jarig meisje alle kenmerken had van satanisch ritueel misbruik. Waar nergens een uitspraak van de rechtbank is te vinden in het landelijk gezagsregister, maar die er wel had moeten zijn op 2 juli 1996. Toevallig ook weer de rechtbank in Alkmaar waar de uitspraak had plaats moeten vinden. Het meisje van Nulde, een nichtje van Mellony van Hemert, die het boek schreef ‘Mijn familie, wat geheim moest blijven in de zaak Nulde’. Waarom mocht dat boek niet worden uitgegeven en is Mellony volkomen belachelijk gemaakt in de pers? De Zandvoortzaak waar Marcel Vervloesem gedegen onderzoek naar heeft gedaan. Bewijzen had van hooggeplaatste figuren op beeld en geluid etc. Hij werd 4 jaar opgeborgen en zijn bewijslast werd aangemerkt als bezit van kinderporno, is in beslaggenomen door justitie en nooit openbaar gemaakt. Het zijn te veel voorbeelden.

  Het is tijd dat het fenomeen satanisch ritueel misbruik erkend en belicht wordt. Dat slachtoffers van families die van generatie op generatie, gruwelijk geweld ondergaan en daardoor meerdere persoonlijkheden ontwikkelen die gestuurd worden door een satanische cult, erkenning krijgen. Een therapeutische begeleiding door professionals krijgen, die weten hoe ze deze mensen kunnen verlossen uit hun misère. Dat kan alleen als wij onze ogen hiervoor durven te openen (zie punt 8). En de mensen die dit afschermen in de schijnwerpers te zetten.

  Laten wij nu in Nederland het onrecht bij de wortels aan pakken om alle kinderen die in deze situatie verkeren een toekomst te geven.

  Ingrid van der Kleijn

  —————————

  Gerelateerde informatie:

  DE HELDERSE INCEST-EN ONTUCHTAFFAIRE

  De ontuchtaffaire rond een nu 12 jarig meisje heeft alle kenmerken van grootschalig ritueel misbruik. Dat zegt een van de advocaten (…) Een van de advocaten haalt uit de dossiers dat het meisje ‘letterlijk en figuurlijk is blootgesteld aan familieleden, kennissen en buren’. De verdediger: ‘ik maak uit het dossier op dat het om rituelen is gegaan. Er is sprake van dat er maskers worden gedragen; ik lees over beschilderingen.Tijdens de bijeenkomsten heeft het kind allerlei seksuele handelingen moeten verrichten, er is zelfs een hond in het spel geweest’(…) De advocaat zegt naar buiten te treden omdat de bevolking er bij grote misdrijven recht op heeft te weten wat zich heeft afgespeeld.

  http://arno.unimaas.nl/show.cgi?fid=2886

  Deze info had men ons mede moeten delen destijds maar werd ons gewoon onthouden – en dat is waarvan we nu dus de vruchten plukken..

  http://herstelderepubliek.wordpress.com/2011/05/15/de-ontmaskering-van-de-bovenwereld/

  http://www.mamjo.com/forum/index.php?action=printpage;topic=400175.0

  http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012df1574854ea
  16d1243530&sourceid=1011

  http://www.digibron.nl/search/share.jsp?uid=00000000012df15aa4e5be897
  b7a4704&sourceid=1011

  http://rondehuis.blogspot.nl/

  http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/article14179153.ece/Vader-na-twintig-jaar-vervolgd-voor-incest-

  http://news.bbc.co.uk/2/hi/programmes/correspondent/1944428.stm

  http://www.undovedmind.org/ISGP/articles/dutroux/Belgian_X_dossiers_
  of_the_Dutroux_affair.htm

  http://www.undovedmind.org/ISGP/articles/dutroux/Belgian_X_dossiers_
  the_accused.htm

  http://www.arrestdemmink.com/index.asp?idmenu=4&title=News_and_
  Letters_from_Non-Profit_Organizations&idsubmenu=126#.UG2Nr5gxpuL

  Enzovoort…

 3. Pingback: Corrupte rechters lees en huiver en retweet dit « De GESEL Jeugdzorg

 4. Waarom zoek je bij deze satanisten niet de aanval op bepaalde personen van justitie? Het blijft trouwens uitermate vreemd dat de reguliere pers over deze satanisten niet schrijft of bericht. Feit dat ze er zijn is ruimschoots bewezen.

 5. annabel says:

  Ik heb het verhaal hier boven snel even door gelezen. Vroeger zou ik meteen gezegd hebben ‘die man ziet spoken’, maar nu niet meer. Deze man gaat flink tekeer tegen de instanties en ik denk dat dat niet voor niets is. Ik geloof dit verhaal. Waarom? Ik heb zelf met Bureau Jeugdzorg te maken. Omdat onze dochter van kindsaf al heel snel boos werd, redelijk druk is, niet op tijd kan slapen etc. etc. hebben wij haal laten testen. Ze scoorde wel 550 op de Cito, dus een heel slim kind. Ze bleek ADD te hebben, verder niets spannends, maar je zoekt wel hulp. Van het een kwam het ander, op en gegeven moment werden we door verwezen voor gezinstherapie naar Bureau Jeugdzorg. De kinderen hebben een keer individueel met een intake iemand van BJ gesproken, nadat wij als ouders eerst een gesprek met betreffende begeleidster hebben gehad. Daarna dreigde ze met onder toezichtstelling van een of beide van de kinderen, omdat mijn man en ik ook relatie problemen hebben (wie niet?). We kwamen vrijwillig en eenmaal binnen werden we door haar gegijzeld. Niet letterlijk, maar zo voelde het. Er was geen weg meer terug, ons lot lag in een keer in haar handen. We zijn een volledig normaal gezin, 2 werkende ouders, fijne woning. Lieve opa’en oma’s in de buurt. Ze wilde dat ik me liet testen, het sloeg nergens op. Ze dwong ons een therapie te doen en als we niet mee werkten dan zou ze een onderzoek in laten stellen door de Raad van Kinderbescherming. Daaruit kan van alles geconcludeerd worden, onder toezichtstelling (dan mag je voor alles verantwoording afleggen aan iemand van Bureau Jeugdzorg. Ja, beste mensen, wij zijn daar zo van geschrokken. Dat ik iedereen kan aanraden ‘Blijf weg bij Bureau Jeugdzorg’, ten alle tijden! Zij zijn wolven in schaapskleren, ze hebben macht om een gezin helemaal de vernieling in te helpen. Wat dit met me gedaan heeft, is onbeschrijfelijk. Daarom kan ik begrijpen wat deze man hier schrijft. Het oneigenlijk gebruik van machtsmiddelen. Het gebeurt echt. Ik heb direct mijn zorg bij diverse instanties uitgesproken, ook bij mij huisarts. Ik heb het gevoel dat de situatie geneutraliseerd is, maar pas op. Wat deze man hier schrijft kan best wel eens waar zijn van A tot Z.
  Ik wil nu geen ruzie met Bureau Jeugdzorg, maar als ik straks van ze verlost ben, dan sluit ik me misschien wel aan bij een oppositie clubje. Er wordt veel geschreven op het web over Bureau Jeugdzorg als je dat gaat lezen dan draait je maag om………….en deze verhalen betreffen lang niet altijd asociale families die in een achterbuurt wonen waarvan de moeder aan de drugs is en de vader aan de alcohol. Deze verhalen hebben ook betrekking op doorsnee hard werkende families die keihard werken en veel belasting betalen, waar dit soort instanties van betaald worden.

 6. Pingback: Zaak Ben van den Brink: Brief rechtbank Alkmaar | Nieuws

 7. ben vd brink says:

  Analyse door klokkenluider Ben van den Brink – ILLEGAAL VONNIS
  Geplaatst op 9 maart 2013 door hetuurvandewaarheid

  Analyse door klokkenluider Ben van den Brink – ILLEGAAL VONNIS

  Door Ben van den Brink:

  Op woensdag 6 maart 2013 ontving ik uit Amsterdam een illegaal vonnis met de parketparketnummers: 13/674285-11 en 14/810352-09 [TUL] met als datum van de uitspraak: 27 februari 2013. De laatste (onrechtmatige) rechtszitting die hieraan voorafging werd gehouden op 13 februari 2013. Dit (nep) vonnis kan volgens mij slechts gezien worden als een poging een totaal corrupte strafzaak tegen mij af te sluiten.

  In deze zaak is mij gisteren slechts een kopie van het vonnis toegestuurd. Er moet echter te allen tijde een originele, van de rechtbank Amsterdam afkomstige beschikking toegestuurd worden, voorzien van originele handtekeningen van de rechters en ook voorzien van de juiste stempels van de rechtbank Amsterdam daarop. Dat was dus beslist niet het geval. Bij lezing van het vonnis komen weer een aantal onregelmatigheden en onrechtmatige zaken overduidelijk naar voren :

  Bijvoorbeeld:
  VONNIS, en direct daaronder staat: van de rechtbank Amsterdam, meervoudige strafkamer, in de strafzaak tegen VAN DEN BRINK. De zaak werd echter toch door de arrondissement rechtbank Alkmaar, zitting houdend te Amsterdam behandeld ?
  Vervolgens: 1. HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING : “Dit vonnis is op tegenspraak gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de terechtzittingen van 29 november 2012 en 13 februari 2013. Verdachte is op 29 november 2012 wel, maar op 13 februari 2013 – hoewel op juiste wijze opgeroepen – niet ter terechtzitting verschenen”. De uitspraak dat ik voor beide zittingen op de juiste wijze ben opgeroepen is echter NIET correct. Ik heb namelijk juist GEEN correcte oproep van de rechtbank Amsterdam ontvangen. Ik heb dat voorafgaand aan de rechtszitting op 29 november 2012 zelfs door een baliemedewerker van de rechtbank Amsterdam laten checken. Ik toonde hem de oproepprul, wees ook op enkele zeer slordige doorhalingen in de tekst van de oproep en vroeg vervolgens om commentaar:

  Het antwoord was: “Deze oproep is beslist NIET afkomstig van de rechtbank Amsterdam. “ Dat was toch duidelijke taal, nietwaar?

  Juiste gang van zaken volgens het wetboek
  De juiste procesgang is dat de rechtbank Amsterdam de verdachte ter zitting (op) roept middels een aangetekende brief, om er zeker van te zijn dat de oproep de geadresseerde persoon bereikt. Dat is echter NIET gebeurd. Voor beide zittingen werd op een onregelmatig tijdstip een brief met daarin de onrechtmatige oproep in de brievenbus gegooid die NIET voorzien was van een poststempel. Voor beide zittingen probeerde men mij eerst ook nog een on-aangetekende oproepingsbrief in handen te drukken via regionale politieagenten van het Duinstreekcorps. Beide keren hebben Leonie en ik echter geweigerd om deze brieven aan te nemen.

  Verder: In dit vonnis staat niets over de eerder gehouden zittingen van 4 november 2011 (parket nummer: 15/700828-11) en ook niets over die van 12 december 2011 (rechtbank Amsterdam onder het nu veranderde parketnummer: 13/674285-11). Vervolgens werd de zitting van 5 maart 2012 onder de naam arrondissement rechtbank Haarlem, zitting houdend te Amsterdam gehouden en werden de vervolgzittingen van 26 april 2012 en 24 mei 2012 nu in naam van de weer veranderde arrondissement rechtbank Alkmaar, zitting houdend te Amsterdam, behandeld. De vraag rijst dan natuurlijk waarom zijn deze zittingen niet als zodanig vermeld bij: HET ONDERZOEK TER TERECHTZITTING?

  De volgende schokkend te noemen incorrecte informatie in het vonnis heeft betrekking op een psychiatrisch (nep) rapport dat over mij zou zijn opgesteld.

  Citaat uit het vonnis:
  In deze zaak is door een pro-justitia psychiater gerapporteerd over verdachte [rapport van 21 april 2012]. Het onderzoek is beperkt gebleven omdat verdachte niet wilde meewerken en er dus GEEN advies gegeven kon worden. De waarheid is echter dat ik tijdens deze gehele illegale hechtenis en strafzaak tegen mij geen seconde met een psycholoog of psychiater gesproken heb. Dit feit is ook herhaaldelijk in artikelen op argusoog.org duidelijk beschreven.

  De psychiater maakt in zijn rapport melding van een pro justitia rapportage van 29-04-2010 door een psychiater en een psycholoog.

  Ik heb ook toen echter in het geheel niet met dergelijke lui gesproken. Hoe zou er dan sprake kunnen zijn van een opgestelde rapportage?? Dit zijn dus duidelijk weer illegale handelingen te noemen en het meest onrechtmatige dat direct naar voren komt is het keiharde feit dat geen enkele psychiatrische rapportage een geldigheidsduur heeft langer dan MAXIMAAL één jaar. Hoe kan deze door het O.M gek gemaakte psychiater dan verwijzen naar een rapportage uit 2010?

  FEIT: ER ZIJN MEER DAN EEN JAAR LANG ILLEGALE HANDELINGEN INZAKE DEZE STRAFZAAK TEGEN MIJ GEPLEEGD. In sommigen gevallen zijn het zelfs ernstige strafbare feiten te noemen die zeker tot vervolging van de betrokkenen moeten gaan leiden. Daarom verzoek ik de recherche die hierover is benaderd in deze zaak zo spoedig mogelijk daadwerkelijk te gaat optreden tegen de daders van deze ernstige strafbare feiten die zijn gepleegd binnen de rechtbank Amsterdam. Ten tweede verzoek ik dat mij onmiddellijk door de rechtbank Amsterdam een origineel proces-verbaal van de illegaal gehouden zitting van 13 februari 2013 zal worden toegestuurd. Ik verzoek daarbij tevens de beschikking met daarin de strafeis van de officier van justitie van 13 februari 2013 te mogen ontvangen. Deze zaken zijn onderdeel van het zogeheten strafproces en dienen dus aan mij te worden overhandigd. Bij de zogenaamde in het openbaar uitgesproken uitspraak in deze corrupte zaak in de zitting van 27 februari 2013 behoort te allen tijde ook een beschikking en ook die dient dus aan mij toegezonden te worden, samen met het daarbij behorende proces-verbaal van die zitting. Na de uitspraak van de rechtbank [ zelfs al is deze onrechtmatig] heeft een verdachte 14 dagen de tijd om beroep aan te tekenen tegen die door de rechtbank uitgesproken beschikking. Gaat men tegen de uitspraak niet in hoger beroep, dan wordt de beslissing ten uitvoer gelegd. In dit corrupte en dus niet-rechtsgeldige vonnis wordt gesproken van 8 maanden gevangenisstraf waarmee men mij als klokkenluider van het satanisch rituele seksuele misbruik van mijn beide dochters Demi en Nirvana wil straffen! Het is zeker nu de hoogste tijd dat een langere gevangenisstraf wordt bedacht en ten uitvoer gebracht voor allen die hebben medegewerkt aan deze corrupte rechtbankzittingen!

  Binnen 24 uur zal het vonnis op 10 verschillende websites te zien en te lezen zijn, maar aangezien er al 7 dagen voorbij zijn om beroep hiertegen aan te tekenen HEB IK DAT DAAROM VANDAAG AL GEDAAN en zijn jullie mijn getuigen daarbij. Dit geeft mijn corrupte aanklagers niet de mogelijkheid om te zeggen dat de beroepstermijn voorbij is zodat ze dus de kans hebben om een illegale uitspraak ten uitvoer te leggen, waardoor ik maanden in een cel zou moeten zitten. Ik zal morgen bewijs plaatsen dat het beroep inzake de strafzaak met de parketnummers: 15/700828-11 , 13/674285-11 en 14/810352-09 [TUL] is aangetekend bij het Hof van Amsterdam. Daardoor is er dan geen enkele kans om het totaal illegale vonnis van 27 februari 2013 ten uitvoer te leggen aangezien hoger beroep daartegen is ingesteld en de corrupte strafzaak dan onder ogen van het Hof Amsterdam zal komen. Dit geeft de recherche vervolgens meer dan genoeg tijd om dit aan te pakken en blijf ik op vrije voeten om zo de illegale U.H.P van Demi en Nirvana verder naar buiten te kunnen brengen, zodat deze ook beëindigd kan worden. Ik stuur de komende dagen ook diverse groepjes personen het pad op die door mij gemachtigd zijn om al de verzochte beschikkingen en proces-verbalen inzake de corrupte zittingen op te kunnen vragen bij de rechtbank Amsterdam. Dit is het natuurlijk het laatste waar het zwarte circuit binnen de rechtbank Amsterdam behoefte aan heeft, mede gezien enorme aandacht die de laatste tijd hieraan geschonken wordt op diverse websites.

  Overgenomen van:
  http://www.verontrustevaders.nl/

 8. Pingback: Ritual child abuse Netherlands | cathyfox

Leave a Reply to kruitvat Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s