Premier Di Rupo: ‘Veiligheid van de Burger is een absolute prioriteit’

Image

Zoals reeds vermeld, ontving de vzw Werkgroep Morkhoven op 15.2.2013 een antwoord van de Beleidscel van Premier Di Rupo waarin haar werd medegedeeld dat haar mail in verband met de ‘Veiligheid van de Burger’ goed was ontvangen en voor verder gevolg doorgestuurd werd naar de medewerkers van de Eerste minister.

Op 7 februari 2013 ontving de vzw Werkgroep Morkhoven ook al een antwoord van de heer G. Slootmans, Attaché van het Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter Operationele Directie, Dienst Geschillen en Juridische Adviezen van de FOD Justitie, te 1000 Brussel. Daarin verklaarde deze dat Minister van Justitie A. Turtelboom geen bevoegdheid heeft om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht. De heer Slootmans beloofde echter wel een print van onze mail van 7.01.2013 over te zullen maken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen en eveneens aan het kabinet van Minister Turtelboom.

Minister Turtelboom (Open VLD) die het principe van de scheiding der machten wil respecteren in deze zaak, zit helaas met het probleem dat zij uitgerekend procureur Jan Poels van de Justitie te Turnhout tot kabinetschef benoemde. Het is juist de Justitie van Turnhout die niet optrad tegen de wekenlange doodsbedreigingen tegenover de dochter en het oudste kleindochtertje van Morkhoven-aktievoerder Marcel Vervloesem. Zij besteedde ook geen aandacht aan de aanslag die op Marcel Vervloesem’s dochter werd gepleegd maar waarvan de hoofdinspecteur van de herentalse politie geen proces-verbaal wenste op te maken.

Minister Milquet (cdH) reageerde niet tot nogtoe terwijl de wekenlange doodsbedreigingen werden ingeleid door een poging tot omkoping en een doodsbedreiging tegenover Marcel Vervloesem’s kleindochtertje op 17.12.2012.  Die bleken namelijk afkomstig te zijn van het herentalse gemeenteraadslid Victor V.  die in 2006, dank zij de Herentalse burgemeester Jan Peeters (sp.a-kamerlid, voormalige Staatssecretaris en Minister van Veiligheid), tot voorzitter van de Commissie Veiligheid en Politie van Herentals werd benoemd. Victor V. is thans ook bestuurslid van de Politieraad Neteland en heeft goede contacten met bepaalde politieambtenaren van de politie Neteland.

Vandaar dat er heel wat vragen ontstaan rondom Milquet die niet alleen mede verantwoordelijk is voor de uitvoering van het Nationale Veiligheidsplan van de Regering, maar ook politiek verantwoordelijk is voor de goede werking van de Belgische politiediensten.

Jan Boeykens, voorzitter vzw Werkgroep Morkhoven

===

Veiligheid van de burgers

19 februari 2012

Di Rupo: ‘Werken aan meer veiligheid voor al onze burgers’

‘Geweld tegen personen is nooit toelaatbaar of aanvaardbaar.’  Zo reageert premier di Rupo op de open brief van enkele tientallen holebi’s in De Standaard. Op de VRT antwoordde Di Rupo op de open brief. Hij zei dat geweld tegen personen nooit aanvaardbaar is. ‘Met de ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken werken we aan meer veiligheid voor al onze burgers.’

http://www.nieuws.be/nieuws/Di_Rupo_Werken_aan_meer_veiligheid_voor_al_onze_burgers_88ee48c7.aspx

9 juni 2012

Di Rupo gaat met burgemeesters praten over veiligheid

Premier Di Rupo gaat eerstdaags vergaderen over het thema veiligheid met de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten in ons land.

De burgemeesters van de vijftien grootste steden en gemeenten van het land zijn uitgenodigd om vrijdag 15 juni te vergaderen over veiligheid, samen met onder meer de ministers van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet en van Justitie Annemie Turtelboom. Ook de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten zijn uitgenodigd. Dat heeft eerste minister Elio Di Rupo aangekondigd.

Kadernota integrale veiligheid

Tijdens die ontmoeting zullen de verschillende partijen overleggen over het ontwerp van de kadernota integrale veiligheid, die de regering volgende weken zal afwerken. “Deze kadernota, die het geheel van veiligheidsvraagstukken behandelt, geldt als het referentiekader voor het regeringsbeleid ter zake”, luidt het.

Op de vergadering worden ook een betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak en het versterken van de samenwerking tussen Justitie en de administratieve autoriteiten aangesneden.

Strijd tegen het radicalisme

Di Rupo herinnert ten slotte dat de regering werkt aan een versterking van de instrumenten in de strijd tegen het radicalisme. “Iedere persoon die aanzet tot geweld en haat, heeft geen plaats in onze maatschappij”, besluit het persbericht. (Belga/INM)

http://www.knack.be/nieuws/belgie/di-rupo-gaat-met-burgemeesters-praten-over-veiligheid/article-4000114101660.htm

10 Juni 2012

Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit

Eerste Minister Elio Di Rupo heeft in dit kader gisterennamiddag de burgemeesters van de 15 grootste steden en gemeenten van het land en de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten uitgenodigd voor een vergadering over veiligheid. Deze vergadering vindt plaats nu vrijdag 15 juni in aanwezigheid van de Ministers van Binnenlandse Zaken en Justitie.

De vergadering heeft een drievoudige doelstelling:
– overleg plegen over het ontwerp van de Kadernota Integrale Veiligheid die de Regering de volgende weken zal finaliseren. Deze kadernota, die het geheel van veiligheidsvraagstukken behandelt, geldt als het referentiekader voor het regeringsbeleid ter zake ;
– een betere coördinatie van het veiligheidsbeleid op federaal en lokaal vlak ;
– het versterken van de samenwerkingsmechanismen tussen Justitie en de administratieve autoriteiten.

De Eerste Minister wijst daarnaast op de beslissingen die de regering recent nam:
– De rekrutering van 1.400 agenten in 2012 tegenover 1.000 in 2011 (of een stijging van 40%) ;
– De verhoging met 20 miljoen euro van de dotatie aan de politiezones ;
– De adoptie van het Nationaal veiligheidsplan 2012-2015, een van de pijlers van het regeringsbeleid op vlak van veiligheid.

Ten slotte herinnert Elio Di Rupo eraan dat de regering werk maakt van een versterking van de instrumenten in de strijd tegen het radicalisme. Iedere persoon die aanzet tot geweld en haat heeft geen plaats in onze maatschappij!

http://forum.politics.be/showthread.php?t=172143

15 Juni 2012

Di Rupo gaat elke zes maanden met burgemeesters vergaderen

Premier Elio Di Rupo gaat veiligheid nadrukkelijker op de agenda plaatsen. Hij is van plan om elke zes maanden overleg te plegen met de burgemeesters van de vijftien grootste steden en gemeenten in ons land. Dat kondigde hij donderdag in de Kamer.
De zesmaandelijkse ontmoeting heeft niet specifiek met de strijd tegen terreur te maken, preciseerde de premier.

De eerste minister kreeg tijdens het wekelijkse vragenuurtje van CD&V, N-VA en Vlaams Belang vragen voorgeschoteld over het overleg.

Op de vergaderingen zullen de vijftien burgemeesters, de voorzitters van de verenigingen van Vlaamse, Waalse en Brusselse steden en gemeenten en Brussels minister-president Charles Picqué uitgenodigd zijn. Vanuit de federale regering zullen ook minister van Justitie Annemie Turtelboom en haar collega van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet mee aanschuiven.

Di Rupo onderstreepte dat het overleg drie doelstellingen heeft. Zo zal overleg plaatsvinden over de Kadernota Integrale Veiligheid die de regering de volgende weken zal finaliseren. Ook moet de vergadering tot een betere samenwerking tussen het federale niveau en de gemeenten leiden en moet ze de samenwerkingsmechanismen tussen Justitie en de administratieve autoriteiten versterken.

http://4nieuws.be/binnenland/372000/di-rupo-gaat-elke-zes-maanden-met-burgemeesters-vergaderen.html

15 juni 2012

Di Rupo en burgemeesters: “Straffeloosheid moet stoppen”

Eerste minister Elio Di Rupo (PS) en de burgemeesters van de vijftien grootste steden zijn het erover eens dat er meer strafuitvoering moet komen. Dat was te horen na een vergadering tussen de lokale overheden en Di Rupo, geflankeerd door minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet (cdH). Het gesprek kwam er naar aanleiding van een reeks incidenten in het Brusselse.

Na het drie uur durende overleg verzekerde Di Rupo dat het veiligheidsdossier in een stroomversnelling zal komen. “Veiligheid is een topprioriteit”. De burgemeesters hadden het na afloop over een goed en constructief gesprek. “Ik heb het gevoel dat iedereen op één lijn zit”, zegt Mechels burgemeester Bart Somers (Open Vld). “Er moet een einde komen aan de straffeloosheid. Het is onaanvaardbaar dat celstraffen onder de drie jaar niet worden uitgevoerd”.

Papierwerk
Daniël Termont (sp.a), burgemeester van Gent, vond naar eigen zeggen een luisterend oor bij de drie ministers. “Ik heb hen duidelijk gemaakt dat de administratieve last bij de politie omlaag moet”, zegt hij. “Een agent steekt nu 70 procent van zijn tijd in papierwerk, dat moet ophouden. Een agent dient politiewerk te doen”.

Politie
Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens (sp.a) bracht de politie ter sprake. “Er moeten meer agenten worden gerekruteerd”, zegt hij. “Geld is het probleem niet, wij zullen wel betalen, maar het federale niveau moet zorgen voor de rekrutering. Er moeten meer plaatsen komen in de politiescholen.” Janssens noemt de promotie tot hoofdinspecteur als voorbeeld. “Daarvoor wordt slechts één sessie per jaar georganiseerd. Er zijn voldoende kandidaten, maar ze kunnen niet doorstromen”.

GAS
De meeste burgemeesters toonden zich tevreden met het wetsontwerp dat de uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) regelt. “Het voorstel ligt er nu, laten we ervoor zorgen dat het niet verzandt in het parlement”, aldus Janssens. De gesprekspartners kwamen overeen om de discussie binnen zes maanden voort te zetten, “of sneller als dat nodig is.”

http://www.demorgen.be/dm/nl/989/Binnenland/article/detail/1454814/2012/06/15/Di-Rupo-en-burgemeesters-Straffeloosheid-moet-stoppen.dhtml?utm_source=RSSReader&utm_medium=RSS

15 Juni 2012

Di Rupo wil einde maken aan gevoel van straffeloosheid

Premier Elio Di Rupo zegt dat hij een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid. “Een misstap mag niet zonder gevolgen blijven”,luidt het. Het voorstel van coalitiepartner MR, om indien nodig ook militairen de straat op te sturen, noemt de premier “politieke recuperatie”.

De eerste minister zit vandaag rond de tafel met de burgemeesters van de grootste steden om over veiligheid te praten. Hij wil hun voorstellen meenemen in een nieuwe kadernota rond integrale veiligheid. “Om de zes maanden wil ik samenzitten om de vooruitgang te evalueren”.

Di Rupo wil een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid. “Zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een enkelband of huisarrest, maar de straf moet voelbaar zijn. Een tasje stelen lijkt bijvoorbeeld niet zo heel erg, maar voor het slachtoffer kan het erg traumatisch zijn”, zegt de premier in de krant Metro.

Di Rupo steunt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open Vld) in haar aanpak van de zaak-Belkacem. “Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie”.

http://www.demorgen.be/dm/nl/5036/Wetstraat/article/detail/1454452/2012/06/15/Di-Rupo-wil-einde-maken-aan-gevoel-van-straffeloosheid.dhtml

15 Juni 2012

Di Rupo hekelt houding MR over veiligheidsdebat

Premier Elio Di Rupo heeft in een interview met Metro bevestigd dat hij een einde wil maken aan het gevoel van straffeloosheid. Tegelijkertijd hekelt hij de ‘politieke recuperatie’ van de MR in het veiligheidsdebat.
De eerste minister zit vrijdag rond de tafel met de burgemeesters van de grootste steden om over veiligheid te praten. Hij wil hun voorstellen meenemen in een nieuwe kadernota rond integrale veiligheid. ‘Om de zes maanden wil ik samenzitten om de vooruitgang te evalueren.’

Di Rupo wil een einde maken aan het gevoel van straffeloosheid. ‘Zelfs de kleinste overtreding moet bestraft worden. Dat kan bijvoorbeeld ook met een enkelband of huisarrest, maar de straf moet voelbaar zijn. Een tasje stelen lijkt bijvoorbeeld niet zo heel erg, maar voor het slachtoffer kan het erg traumatisch zijn.’

Coalitiepartner MR stelde voor om wanneer nodig militairen taken van de politie te laten uitvoeren, zoals in Frankrijk. Dat noemt de premier ‘politieke recuperatie’. ‘België heeft alle middelen ter beschikking’, stelt hij. Hij bevestigt ook de wil van de regering om organisaties te verbieden die haat en geweld propageren.

Een aantal leden van de MR spraken ook over de mislukking van de integratie. Volgens Di Rupo ligt hij probleem niet bij nationaliteit, maar over de sociaal-economische situatie van bepaalde groepen. ‘De echte oplossing is om banen te creëren en een waardig leven mogelijk te maken.’

Di Rupo steunt minister van Justitie Annemie Turtelboom (Open VLD) in haar aanpak van de zaak-Belkacem. ‘Ze ontmijnde een extreem gespannen situatie.’

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20120615_018

15 Juni 2012

Di Rupo en burgemeesters raken het eens over strafuitvoering

Eerste minister Elio Di Rupo en de burgemeesters van de vijftien grootste steden zijn het erover eens dat er meer strafuitvoering moet komen. Dat was vrijdag te horen na een vergadering tussen de lokale overheden en Di Rupo, geflankeerd door minister van Justitie Annemie Turtelboom en minister van Binnenlandse Zaken Joëlle Milquet. Het gesprek kwam er naar aanleiding van een reeks incidenten in het Brusselse.
Na het drie uur durende overleg verzekerde Di Rupo dat het veiligheidsdossier in een stroomversnelling zal komen. ‘Veiligheid is een topprioriteit’.

De burgemeesters hadden het na afloop over een goed en constructief gesprek. ‘Ik heb het gevoel dat iedereen op één lijn zit’, zegt Mechels burgemeester Bart Somers. ‘Er moet een einde komen aan de straffeloosheid. Het is onaanvaardbaar dat celstraffen onder de drie jaar niet worden uitgevoerd’.

Daniël Termont, burgemeester van Gent, vond naar eigen zeggen een luisterend oor bij de drie ministers. ‘Ik heb hen duidelijk gemaakt dat de administratieve last bij de politie omlaag moet’, zegt hij. ‘Een agent steekt nu 70 procent van zijn tijd in papierwerk, dat moet ophouden. Een agent dient politiewerk te doen’.

‘Er moeten meer agenten gerekruteerd worden’

Ook de Antwerpse burgemeester Patrick Janssens bracht de politie ter sprake. ‘Er moeten meer agenten worden gerekruteerd’, zegt hij. ‘Geld is het probleem niet, wij zullen wel betalen, maar het federale niveau moet zorgen voor de rekrutering. Er moeten meer plaatsen komen in de politiescholen.’

Janssens noemt de promotie tot hoofdinspecteur als voorbeeld. ‘Daarvoor wordt slechts één sessie per jaar georganiseerd. Er zijn voldoende kandidaten, maar ze kunnen niet doorstromen.’

De meeste burgemeesters toonden zich tevreden met het wetsontwerp dat de uitbreiding van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) regelt. ‘Het voorstel ligt er nu, laten we ervoor zorgen dat het niet verzandt in het parlement’, aldus Janssens.

De gesprekspartners kwamen overeen om de discussie binnen zes maanden voort te zetten, ‘of sneller als dat nodig is’.

http://www.nieuwsblad.be/Article/Detail.aspx?articleid=DMF20120615_232

Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Premier Di Rupo: ‘Veiligheid van de Burger is een absolute prioriteit’

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s