Veiligheidsplan Regering Di Rupo laat terroriseren van burgers toe

Milquet.Di.Rupo

Brussel, 26.2.2013
Premier Di Rupo
Geachte Heer Di Rupo,
Betreft: ‘Veiligheid van de Burger: terroriseren van burgers toegestaan’
Nogmaals bedankt voor het antwoord van uw beleidscel van 15.2.2013 inzake voornoemd onderwerp.
Ik hoop dat U de kopie van onze brief van 25.2.2013 aan de heer Slootmans van de FOD Justitie, goed ontvangen hebt en U de ernst van de toestand begrijpt.
Zoals U weet, gaat het hierbij om de familie Helsen uit Hulshout met vier kinderen onder de 16 jaar, waarvan één licht autistisch, dat met het medeweten van de Justitie en van uw regeringsleden, de ministers Turtelboom (Justitie) en Milquet (Binnenlandse Zaken), nu reeds drie maanden geterroriseerd wordt.
Dat heeft niet alleen te maken met het feit dat het gerecht van Turnhout nalaat om op te treden en de criminelen dus beschermt maar ook met het feit dat justitieminister Turtelboom, die de Turnhoutse procureur Jan Poels tot kabinetschef benoemde, haar politieke verantwoordelijkheid terzake niet opneemt.
Het is schandalig dat dit onder de voogdij van de ministers Milquet en Turtelboom gebeurt omdat beide ministers deelnamen aan het overleg over ‘Veiligheid’ dat U met de burgemeesters van de 15 grootste gemeenten en steden van het land organiseerde.
Deze ministers die, tesamen met U, allerlei forse uitspraken deden over de ‘bestraffing van de kleinste misdaad’ en over de ‘onpartijdigheid van de magistratuur’, zijn niet alleen verantwoordelijk voor de goede werking van de politie- en justitiediensten in dit land maar zijn bovendien politiek verantwoordelijk voor de uitvoering van het ‘Nationale Veiligheidsplan’ van uw regering.
Maar het is niet alleen de geloofwaardigheid van uw regering maar ook uw persoonlijke geloofwaardigheid die wordt aangetast. U liet immers onlangs in een persmededeling weten dat de ‘veiligheid van alle burgers een absolute priorititeit is voor de regering’.
Het feit dat het hier om familie gaat van de heer Marcel Vervloesem die na de onthulling van de kinderpornozaak Zandvoort in 1998, door een aantal van de thans terreur zaaiende bendeleden werd beschuldigd en door het parket van Turnhout die de zaak Zandvoort dichtdekte, werd vervolgd, zorgt ervoor dat de internationale pers bijzonder veel aandacht krijgt voor wat er thans met het medeweten van de Belgische regeringsleden gebeurt.
Ik vernam dat er in de loop van de voorbije nacht verschillende brandbommen ontploft zijn nabij het huis van de familie Helsen.
Ook andere familieleden van de heer Vervloesem ontvangen thans doodsbedreigingen.
De politie van Herentals die, uitgezonderd haar hoofdcommissaris in functie, over het algemeen zeer correct is, maakte hiervan opnieuw een proces-verbaal op.
Enkele dagen na de gepleegde aanslag van enkele weken geleden, waren er ‘s nachts ook al geweerschoten te horen nabij het huis van de familie Helsen.
Ik ben ervan overtuigd dat er vroeg of doden of gewonden zullen vallen in deze zaak.
Men moet echter niet denken dat er dan op de eerste plaats een proces zal gevoerd worden tegen de kleine criminelen die door de Justitie en de voldoende ingelichte Ministers stilzwijgend gesteund worden.
Het zijn op de eerste plaats immers de betrokken beleidsvoerders van uw regering die in gebreke zijn gebleven die deze terreurdaden tegenover onschuldige burgers mogelijk hebben gemaakt.
We zullen ervoor zorgen dat U de schadeloosheidsvergoeding onder de vermelding ‘Regering Di Rupo – Schadevergoeding aan slachtoffers van terreurdaden’, op een rekening van de getroffen gezinnen kan storten.
In afwachting van uw antwoord, teken ik,
Hoogachtend,
Jan Boeykens
Faiderstraat 10
1060 Sint-Gillis (Brussel)
PS. Ik zend U in bijlage: 1) een kopie van het schrijven van 15.2.2013 dat ik van uw beleidscel ontving  2) een link naar de “Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken” op de website van Minister Milquet  3) een aantal linken naar uw uitspraken over ‘straffeloosheid’ en de ‘veiligheid van de burger’  4) een kopie van het antwoord van 7.2.2013 vanwege de heer Slootmans, Attaché FOD Justitie
Mag ik U tevens verzoeken om bij de Minister van Justitie inlichtingen in te winnen over het 14-jarig meisje dat op 31 oktober 2011 is overleden, nadat ze onder invloed in de vijver rond het gerechtsgebouw van Turnhout was beland ? Het gaat hier namelijk om één van de vriendinnetjes van de criminelen die van de Justitie te Turnhout nu reeds maandenlang terreur mogen zaaien en zelfs aanslagen mogen plegen. De vijver van het gerechtsgebouw te Turnhout staat al jaren bekend als een ontmoetingsplaats van drugsverslaafden en drugshandelaars, wat voor heel wat overlast bij de bewoners zorgt. Ook DAT heeft te maken met de ‘absolute prioriteit voor de veiligheid van all burgers’ van uw regering.
=======
van: Info Premier Fed 
aan: Jan Boeykens
datum: 15 februari 2013 18:11
onderwerp: RE: ‘Veiligheid van de Burger’: Brief aan Premier Elio Di Rupo
verzonden door: Premier
Geachte Heer,
We hebben uw mail goed ontvangen, waarvoor dank.
Uw mail werd doorgestuurd naar de medewerkers van de Eerste minister voor verder gevolg.
Met vriendelijke groeten,
De Beleidscel van de Eerste minister
=======
“Veiligheid absolute prioriteit voor regering”:
“Algemene beleidsnota Binnenlandse Zaken/Politie: De veiligheid van de burgers versterken”:
Di Rupo: ‘Werken aan meer veiligheid voor al onze burgers’:
Di Rupo gaat met burgemeesters praten over veiligheid:
Di Rupo gaat elke zes maanden met burgemeesters vergaderen:
Di Rupo en burgemeesters: “Straffeloosheid moet stoppen”:
Di Rupo wil einde maken aan gevoel van straffeloosheid:
Di Rupo hekelt houding MR over veiligheidsdebat:
Di Rupo en burgemeesters raken het eens over strafuitvoering:
Federale Regering: De veiligheid van alle burgers is een absolute prioriteit:
======
Op 7 februari 2013 14:09 schreef Geert Slootmans Geert het volgende:
Geachte heer,
Wij hebben uw mail van 07.01.2013 aangaande de bedreigingen welke zouden geuit zijn aan de kleindochter van de heer Vervloesem ontvangen.
Gelet op het principe van de scheiding der machten, heeft de Minister – lid van de uitvoerende macht – geen bevoegdheid om tussen te komen in aangelegenheden welke uitsluitend toebehoren aan de rechterlijke macht.  Wij zullen een print van uw mail van 07.01.2013 overmaken aan de heer Procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen.
Een print zal eveneens ter informatie worden overgemaakt aan het kabinet van mevrouw de Minister.
Met vriendelijke groeten,
Geert SLOOTMANS
Attaché
FOD Justitie
Directoraat-generaal Diensten van de Voorzitter
Operationele Directie
Dienst Geschillen en Juridische Adviezen
Waterloolaan 115, 1000 Brussel
Tel : 02/542.69.69
Fax : 02/542.69.32
Advertisements

About kruitvat

I am working for the Belgian human rights association 'Werkgroep Morkhoven' which revealed the Zandvoort childporn case (88.539 victims). The case was covered up by the authorities. During the past years I have been really shocked by the way the rich countries of the western empire want to rule the world. One of my blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Je travaille pour le 'Werkgroep Morkhoven', un groupe d'action qui a révélé le réseau pornographique d'enfants 'Zandvoort' (88.539 victims). Cette affaire a été couverte par les autorités. Au cours des dernières années, j'ai été vraiment choqué par la façon dont l'Occident et les pays riches veulent gouverner le monde. Un de mes blogs: «Latest News Syria» (WordPress)/ Ik werk voor de Werkgroep Morkhoven die destijds de kinderpornozaak Zandvoort onthulde (88.539 slachtoffers). Deze zaak werd door de overheid op een misdadige manier toegedekt. Gedurende de voorbije jaren was ik werkelijke geschokt door de manier waarop het rijke westen de wereld wil overheersen. Bezoek onze blog «Latest News Syria» (WordPress) ------- Photo: victims of the NATO-bombings on the Chinese embassy in Yougoslavia
This entry was posted in Uncategorized and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

4 Responses to Veiligheidsplan Regering Di Rupo laat terroriseren van burgers toe

 1. kruitvat says:

  van: Jan Boeykens
  aan: Info premier
  cc: Redactie Argusoog, René Hartkamp nu.nl,
  redactie.volkskrant.nl, katholieknieuwsblad.nl, redactie.parool.nl, redactie.stadsomroep,
  redactie.telegraaf.nl, redactie.nd.nl, hoofdredactie.demorgen.be, omroep.nl,
  2e Kamerfractie D’66, justitiehuis.brussel.fgov.be, justitiehuis.mechelen.fgov.be,
  justitiehuis.leuven.fgov.be,
  datum: 26 februari 2013 15:12

 2. kruitvat says:

  Meisje (14) onder invloed verdronken in vijver

  Maandag 31 oktober 2011

  TURNHOUT – In Turnhout is een 14-jarig meisje overleden nadat ze onder invloed in de vijver rond het kasteel was beland. Het meisje had samen met enkele jongeren een soort aanstekergas gesnoven. Ze werd nog gereanimeerd maar overleed vannacht in het ziekenhuis.
  Hoe het meisje uit Oud-Turnhout precies in het water is gesukkeld is nog onduidelijk. Het ongeval vond zondagavond rond 19 uur plaats. De andere jongeren verwittigden de hulpdiensten. Duikers van de brandweer konden het meisje nog uit de vijver halen, maar vannacht bezweek ze in het ziekenhuis.

  ‘Wat er precies gebeurd is, kunnen we nog niet met zekerheid zeggen. Het parket onderzoekt de zaak’, zegt Turnhouts burgemeester Francis Stijnen (CD&V). ‘De hulpdiensten hebben er nog alles aan gedaan om het meisje te redden, maar dat mocht niet baten.’

  Gas gesnoven

  Volgens getuigen was het meisje onder de ogen van haar vriendje de ondiepe vijver ingewandeld, schrijft Gazet van Antwerpen. Ze zou volgens haar vriend naar het kasteel zijn gezwommen. Op een bepaald moment ging het mis. Volgens jongeren die haar kennen, kwam het meisje nog een paar keer boven, maar verdween ze toen definitief onder water.

  Jongelui die in de buurt van het kasteel rondhingen, verklaarden hoe het meisje ‘multigas’ had geïnhaleerd uit een fles die normaal wordt gebruikt om aanstekers mee te vullen. ‘Ze was zo stoned als een garnaal toen ze in de vijver belandde’, zei een van hen.

  Vriend durfde water niet in

  De vriend van het meisje zag hoe ze in de problemen kwam, maar durfde het water niet in, verklaarde de Turnhoutse brandweer. Volgens de eerste vaststellingen is er echter geen sprake van schuldig verzuim. De jongen wees de plaats aan waar zijn vriendinnetje was onder gegaan. In het donker en in de uitgestrekte vijver was het ook voor de brandweer niet makkelijk om haar te vinden. Ze lag uiteindelijk 15 tot 20 minuten in het water.

  In Het Nieuws op vtm vertelden de stief- en halfbroer van het meisje dat ze niet begrijpen waarom niemand het water inging om haar te redden. Zij wisten naar eigen zeggen niet dat hun zus experimenteerde met het inhaleren van gas.

  Het kasteeldomein van Turnhout is vrij toegankelijk voor het publiek en een populaire trekpleister voor jongeren. Maandagmiddag brachten klasgenoten van het slachtoffer een bezoek aan de plaats van het ongeval.

  http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=DMF20111031_006

 3. kruitvat says:

  Het regeerakkoord vermeldt dat de burger recht heeft op veiligheid en een snelle en efficiënte justitie. Dat zijn twee van de belangrijkste taken van de staat. Maar de burger krijgt al te vaak te maken met een justitie die hij/zij niet begrijpt.

  http://www.guidodepadt.be/2012/03/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s